0

giáo án toán lớp 5 tuần 20

15 434 0
  • giáo án toán lớp 5 tuần 20

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 09:32

giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20 Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - TUẦN 20 Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2017 Ngày soạn :14/ 01 /2017 Ngày giảng:17/01/2017 Buổi chiều: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Tiết – Luyện toán: I.Mục đích yêu cầu: - Biết quy tắc tính diện tích hình tròn, Vận dụng quy tắc làm bải tập tính diện tích hình tròn II Chuẩn bị: - Phiếu học tập làm tập III Các hoạt động dạy học: Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bt4 tiết trước 2.Bài mới: Hoạt động 1: Tổ chức cho HS làm luyện tập: Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào bảng con.2 HS lên bảng làm bảng lớp.Nhận xét,thống kết Lời giải :a) S= x5 x 3,14 = 78,5cm2 a) S = 0,4 x0,4 x3,14 = 0,5024dm2 Bài Hướng dẫn HS tính bán kính,tính diện tích.Yêu cầu HS làm ý a,b vào vở,2 HS làm bảng.Nhận xét,thống kết a)r= 12:2 = 6;S = x6 x3,14 =113,04 cm2 b)r=7,2:2 = 3,6;S =3,6 x 3,6x3,14=40,6944 dm2 Bài 3: Tổ chức choHS làm vở,1HS làm bảng nhóm.Chấm,nx,chữa bài,thống kết Lời giải: Diện tích mặt bàn là: 45 x45 x3,14 =6358,5 cm2 Đáp số: 6358,5 cm2 Hoạt động cuối:Hệ thống Dặn HS nhà làm 1c,2c sgk vào Nhận xét tiết học Tiết – Mỹ Thuật: VTM VẼ MẪU CÓ HAI BA VẬT MẪU I Mục tiêu: - Củng cố khắc sâu kiến thức vẽ theo mẫu về: Quan sát, bố cục, dựng hình, tìm vẽ đậm nhạt tạo khối - Cảm nhận vẻ đẹp khối hình cách tạo hình đồ vật, vật dụng hoa thiên nhiên II Chuẩn bị: GV: Bài tập vẽ theo mẫu có đồ vật hoàn chỉnh Lớp 5D Năm học: 2016 2017 + Mẫu vẽ: Chon vật mẫu khác hình dáng, tỉ lệ màu sắc, đậm nhạt chất liệu HS: Vở tập vẽ giấy vẽ đồ dùng cần thiết cho vẽ theo mẫu III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: trực quan, thực hành Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Hoạt động dạy học: a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tự bày mẫu + GV giới thiệu mẫu vật chuẩn bị Yờu cầu mẫu phải đẹp, hấp dẫn học sinh, mẫu đồ vật gồm lọ hoa cam, Bỡnh đựng nước chuối cỏi bỡnh đựng nước ca vv + HS tự chọn mẫu tự đặt mẫu theo nhóm + GV hướng dẫn điều chỉnh mẫu + HS tựu chọn nhóm để vẽ theo mẫu mà mỡnh thớch Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sỏt nhận xột mẫu + GV yêu cầu nhóm ngồi vào vị trí vẽ, quan sát mẫu trả lời câu hỏi : + đồ vật mẫu nhóm có đặc điểm : Tỉ lệ cao thấp, to bé, đậm nhạt, đồ vật trước, đồ vật sau - Màu sắc đồ vật + HS trả lời theo nhóm quan sỏt GV nhắc lại bước tiến hành vẽ theo mẫu - Bước : Dựng khung hình chung vật mẫu - Bước : Dựng khung hình vật mẫu - Bước : Vẽ hỡnh chi tiết - Bước 4: Vẽ đậm nhạt tạo khối - Bước : Hoàn chỉnh vẽ + GV trao đổi với nhóm cách bố cục hình vẽ tờ giấy sở mẫu nhóm + GV cho HS quan sát tập năm trước nhận xét Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành + Cỏc nhúm thực hành tập theo bước Lớp 5D Năm học: 2016 2017 + Hướng dẫn HS nhỡn mẫu để vẽ cho giống với vật mẫu về: Hỡnh dỏng, tỉ lệ, đậm nhạt… + Trong quỏ trỡnh HS thực hành, GV cú thể nhắc nhở em cú thể nhắc nhở chung lớp thấy nhiều em cũn lứng tứng cựng cụng đoạn vẽ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá tập + HS hoàn thành tập nộp cho GV + GV đánh giá nhận xét theo yêu cầu mục tiêu học đề + Động viên khuyến khích HS nhắc nhở học sinh tập quan sát đồ vật sống để tỡm đũ vật hoa cú hỡnh dỏng đẹp + Nhắc nhở HS chuẩn bị baỡ học sau c Củng cố, dặn dũ: - GV nhận xột học - Dặn HS chuẩn bị tiết sau Tiết 3-LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I Mục đích yêu cầu: - Hiểu nghĩa từ công dân - Xếp số từ có tiếng công vào nhóm thích hợp;Tìm từ đồng nghĩa với từ công dân - Hình thành nhân cách tích cực cho HS II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm; HS: tập Tiếng Việt III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thực hành, thảo luận nhóm Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Học sinh làm lại tập tiết LTVC trước - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài mới: Hoạt động1: Tổ chức cho HS làm luyện tập Bài1: Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi,khoanh vào ý Gọi số HS trả lời,GV nhận xét,chốt lời giải • Lời giải: Nghĩa từ công dân là:dòng b Bài 2: Tổ chức cho HS cho HS làm nhóm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa Lời giải: +a)công dân,công cộng,công chúng +b) công bằng,công lý,công minh,công tâm Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - +c) công nhân,công ngiệp Bài 3:HS trao đổi nhóm đôi,ghi nhanh vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:+Các từ đồng nghĩa với từ công dân:nhân dân,dân chúng,dân Bài 4:Tổ chức cho HS thảo luận nhóm tìm câu trả lời.Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận.Lớp nhận xét,bổ sung,thống ý đúng: Trong câu: “Làm thân nô lệ……đầy tớ cho người ta” thay từ công dân từ đồng nghĩa với từ công dân có hàm ý “người dân nước độc lập”,khác với từ nhân dân,dân chúng ,dân.Hàm ý từ công dân ngược lại với ý từ nô lệ Hoạt động cuối: • Hệ thống • Dặn HSlàm lại BT 2,3 vào Nhận xét tiết học Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Ngày soạn :15/ 01 /2017 Ngày giảng:18/01/2017 Tiết 1-Tập đọc NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I Mục đích yêu cầu: - Đọc diễn cảm văn ,nhấn giọng số nói đóng góp ông Đỗ Đình Thiện cho Cánh mạng - Hiểu: Biểu dương nhà tư sản Đỗ Đình Thiện ủng hộ tài trợ tiền cho Cách mạng - Rèn kĩ đọc đúng,đọc diễn cảm văn xuôi - GD đề cao ý thức công dân II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ học ; Bảng phụ ghi đoạn 2,3 III Các hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Gọi HS đọc lại Thái sư Trần Thủ Độ trả lời câu hỏi đọc +Nhận xét,ghi điểm 2.Bài mới: 2.1.Giới thiệu 2.2.Luyện đọc:-Gọi HS đọc bài.NX - Chia thành đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk) * Lưu ý: HS đọc tiếng dễ lẫn (Tài trợ,đồn điền,…) - GV đọc mẫu toàn 2.3.Tìm hiểu bài:Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi 1,2, sgk - Hỗ trợ câu 3: - Chốt ý ,rút nội dung bài(Mục tiêu) 2.4.Luyện đọc diễn cảm: -Hướng dẫn giọng đọc toàn Lớp 5D Năm học: 2016 2017 -Treo bảng phụ chép đoạn " Với lòng 24 đồng" - hướng dẫn HS -Tổ chức cho HS đọc nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống -Nhận xét tiết học *Dặn HS chuẩn bị bài:Trí dũng song toàn Tiết - Toán: LUYỆN TẬP I.Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách tính diện tích diện tích hình tròn - Vận dụng làm tập tính diện tích hình tròn biết bán kính chu vi hình tròn - GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng: Bảng nhóm -Bảng III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: hỏi đáp, thực hành Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Gọi hai học sinh lên bảng làm tập tập - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Luyện tập Phần 1: Giáo viên cho học sinh tự làm Khi học sinh chữa trình bày miệng Bài 1: B; 2: C; 3: C Phần 2: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu tập Cho học sinh tự đặt tính tính Khi học sinh chữa bài, giáo viên nên yêu cầu học sinh nêu cách tính Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào Giáo viên chữa nhận xét a, 8m dm = 8,5 m; b, 8m2 5dm2 = 8,05 m2 Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào phiếu học tập Giáo viên chữa nhận xét Chiều rộng là: 15 + 25 = 40 ( cm); Chiều dài là: 2400 : 40 = 60 ( cm) Diện tích hình tam giác MDC là: 60 x 25 : = 750 ( cm2) Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu tập Học sinh tự làm giáo viên chữa Củng cố, dặn dò: Lớp 5D 2017 - Giáo viên nhấn mạnh nội dung tập - Về nhà học làm tập SGK - Giáo viên nhận xét tiết học Tiết 3-Tập làm văn: Năm học: 2016 - TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết) I.Mục đích yêu cầu: 1.Viết đựoc văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần: Mở bài,Thân bài,kết Rèn kĩ viết ý,dùng từ,đặt câu GD tính cẩn thận,trình bày đẹp II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Vở viết văn III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thực hành, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: 1.Bài cũ : YCHS đọc đoạn kết viết theo yêu cầu tập tiết trước +Nhận xét 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh làm +Gọi HS đọc yêu cầu đề sgk: -Đề1: Tả ca sĩ biểu diễn -Đề 2:Tả nghệ sĩ hài mà em yêu thích -Đề 3: Hãy tưởng tượng tả lại nhân vật truyện em đọc +Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài: -Em chọn đề nào?Đề thuộc thể loại gì? -Đối tượng em chọn tả ai? Trọng tâm gì? -Thái độ ,tình cảm em với người nào? -Em tả người để làm gì? +Hướng dẫn HS lập dàn ý: -Nhắc lại dàn ý chung văn tả người? +Hướng dẫn HS cách viết bài: -Dựa vào dàn ý lập viết đoạn bài.Chú ý viết rõ ràng,sử dụng câu,từ hợp lý Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết vào vở.GV theo dõi,nhắc nhở HS tư ngồi viết Hoạt động cuối: Thu • Dặn HS chuẩn bị tiết sau Nhận xét tiết học Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - Tiết 4-Khoa học: NĂNG LƯỢNG I.Mục đích yêu cầu: Nêu ví dụ,làm thí ngiệm đơn giản vật biến đổi vị trí nhờ cung cấp lượng 2.Nêu ví dụ hoạt động người,động vật,phương tiện,máy móc nguồn lượn cho hoạt động • GD MT:Sử dụng lượng hợp lý bảo vệ môi trường II.Đồ dùng:Hình trang 83 sgk III Các phương pháp kĩ thuật dạy học: Phương pháp: trò chơi, thảo luận nhóm Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: 1.Bài cũ : -HS 1:Nêu ví dụ vai trò nhiệt biến đổi hoá học? -HS2: Nêu ví dụ vai trò ánh sáng biến đổi hoá học? GV nhận xét 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2 Thực yêu cầu thí nghiệm theo nhóm theo mục thực hành tr82 sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết thí nghiệm Kết Luận: Mục Bạn cần biết trang 82 sgk Hoạt động3: Thực mục tiêu hoạt động quan sát hình trang 83 sgk thảo luận theo cặp Gọi số HS báo cáo kết làm việc theo cặp.Nhận xét bổ sung • Kết luận:Mục Bạn cần biết trang83 sgk • GDMT: +Nguồn cung cấp lượng cho người môi trường:Thức ăn,nước uống,không khí,ánh sáng,….Vì cần giữ gìn bảo vệ môi trường việc làm phù hợp với thân Hoạt động cuối:Hệ thống • Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết sgk Nhận xét tiết học Buổi chiều: LUYỆN TẬP Tiết – Luyện toán: I.Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách tính diện tích diện tích hình tròn - Vận dụng làm tập tính diện tích hình tròn biết bán kính chu vi hình tròn II Chuẩn bị: Lớp 5D Năm học: 2016 2017 - Phiếu học tập làm tập III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Bài mới: *Giới thiệu bài: Luyện tập Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu tập - Cho học sinh tự đặt tính tính Khi học sinh chữa bài, giáo viên nên yêu cầu học sinh nêu cách tính Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào Giáo viên chữa nhận xét a, 8m dm = 8,5 m; b, 8m2 5dm2 = 8,05 m2 Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào phiếu học tập - Giáo viên chữa nhận xét Chiều rộng là: 15 + 25 = 40 ( cm); Chiều dài là: 2400 : 40 = 60 ( cm) Diện tích hình tam giác MDC là: 60 x 25 : = 750 ( cm2) Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu tập Học sinh tự làm giáo viên chữa Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung tập - Về nhà học làm tập SGK - Giáo viên nhận xét tiết học Tiết – TẬP LÀM VĂN: TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết) I.Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục luyện viết văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần: Mở bài,Thân bài,kết Rèn kĩ viết ý,dùng từ,đặt câu GD tính cẩn thận,trình bày đẹp II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Vở viết văn III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thực hành, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: 1.Bài cũ : YCHS đọc đoạn kết viết theo yêu cầu tập tiết trước +Nhận xét 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh làm Lớp 5D Năm học: 2016 2017 +Gọi HS đọc yêu cầu đề sgk: -Đề1: Tả ca sĩ biểu diễn +Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài: -Em chọn đề nào?Đề thuộc thể loại gì? -Đối tượng em chọn tả ai? Trọng tâm gì? -Thái độ ,tình cảm em với người nào? -Em tả người để làm gì? +Hướng dẫn HS lập dàn ý: -Nhắc lại dàn ý chung văn tả người? +Hướng dẫn HS cách viết bài: -Dựa vào dàn ý lập viết đoạn bài.Chú ý viết rõ ràng,sử dụng câu,từ hợp lý Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết vào vở.GV theo dõi,nhắc nhở HS tư ngồi viết Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 3-Âm nhạc: ÔN BÀI HÁT: HÁT MỪNG I.Mục tiêu: - Hát giai điệu lời ca, biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - Qua hát giáo dục em thêm yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước II Chuẩn bị: - GV: Một vài nhạc cụ gõ thông dụng - HS: Sách GK âm nhạc lớp III Các hoạt động dạy học Phần mở đầu: -GV giới thiệu nội dung tiết học Phần hoạt động Nội dung: Ôn Hát mừng Hoạt động 1: Ôn lại hát HS hát ĐT,cn Hoạt động 2: Hát kết hợp hoạt động -Hat kết hợp gõ theo phách, theo nhịp -Hát kết hợp vận động chỗ Phần kết thúc -GVcho HS hát lại hát Dặn HS ôn học chuẩn bị học sau Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2017 Ngày soạn :16 / 01 /2017 Ngày giảng:19 /01/2017 Buổi chiều: LUYỆN TẬP CHUNG Tiết – Luyện toán: I.Mục đích yêu cầu: - Củng cố tính chu vi ,diện tích hình tròn - Vận dụng giải toán tính chu vi,diện tích hình tròn - GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng + Hình sgk +Bảng con,bảng nhóm III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Bài mới: Bài : Tổ chức cho HS làm vào bảng con.Nhận xét,thống kết Lời giải: Độ dài sợi dây là: x2 x3,14=43,96cm; 10 x2 x3,14 = 628cm Bài 2: Hướng dẫn HS làm.Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm bảng lớp.Nhận xét,chữa Bài giải Bán kính hình tròn lớn là: 60 +15 = 75 cm Chu vi hình tròn nhỏ là: 60 x2 x3,14 =376,8 cm Chu vi hình tròn lớn là: 75 x2 x3,14 =471 cm Chu vi hình tròn lớn dài chu vi hình tròn nhỏ là: 471 – 376,8 =94,2cm Đáp số: 94,2 cm Bài 3: Cho HS quan sát hình vẽ,Hướng dẫn HS làm Tổ chứuc cho HS làm vở,một số HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa Bài giải: Diện tích hình tròn là:7 x7 x3,14 =153,86 cm2 Diện tích hình chữ nhật là: x2 x10 =140 cm2 Diện tích hình là: 153,86 + 140 =293,86 cm2 Đáp số: 293,86 cm2 Củng cố: - Hệ thống Hướng dẫn HS nhà làm4 sgk Nhận xét tiết học 10 Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - Tiết –LT&CÂU: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.Mục đích yêu cầu: - Nắm cách nối vế câu ghép quan hệ từ - Nhận biết quan hệ từ,cặp quan hệ từ sử dụng câu ghép;Biết cách dùng quan hệ từ để nối vế câu ghép - GD ý thức tích cực học tập II Đồ dùng: Bảng phụ, Bảng nhóm.Vở tập Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Bài mới: *Giới thiệu bài: Luyện Bài 1: HS làm vào tập trình bày Nhận xét, chữa Lời giải:Câu đoạn văn câu ghép có vế câu;cặp quan hệ từ câu là:nếu Bài 2:YCHS làm tập,đọc kết quả,nx ,bổ sung • Lời giải:Cặp quan hệ từ cần điền Nếu….thì Bài 3: Một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa Lời giải: a)Tấm chăm hiền lành,còn cám… b)Ông nhiều lần can gián nhưng(mà) b) Mình đén nhà bạn hay bạn đén nhà Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh chuẩn bị sau Tiết 3-Kĩ thuật: CHĂM SÓC GÀ I MỤC TIÊU : - Nêu đợc mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà - Biết cách chăm sóc gà Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà gia đình địa phơng( có) II CHUẨN BỊ : - Tranh minh hoạ cho học SGK - Phiếu đánh giá kết học tập III Các hoạt động dạy học Khởi động: Bài cũ: - Nuôi dưỡng gà gồm công việc ? - Nhận xét, tuyên dương 11 Lớp 5D Năm học: 2016 2017 Giới thiệu mới: Nêu mục tiêu “Chăm sóc gà.” Phát triển hoạt động:  Hoạt động : Tìm hiểu mục đích tác dụng việc chăm sóc gà - GV nêu : Khi nuôi gà, việc cho gà ăn , uống , cần tiến hành số công việc khác sưởi ấm cho gà nở, che nắng , chắn gió lùa… - Những công việc đglø chăm sóc gà -HS đọc mục SGK đặt câu hỏi để học sinh nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà - GV nêu nội dung : Gà cần ánh sáng ,nhiệt độ, không khí , nước chất dinh dưỡng để sinh trưởng phát triển  HĐ : Tìm hiểu cách chăm sóc gà - Cho HS đọc nội dung mục SGK Và đặt câu hỏi để học sinh nêu tên công việc chăm sóc gà a) Sưởi ấm cho gà - Gv nhận xét giải thích : nhiệt độ tác động đến lớn lên, sinh sản động vật Nếu nhiệt độ thấp quá cao, động vật bị chết Mỗi loài động vật có khả chịu nóng , chịu rét khác b) Chôùng nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà - Học sinh đọc mục 2b SGK - Gv đặt câu hỏi để học sinh nêu cách chống nóng , chống rét , phòng ẩm cho gà Giáo viên nêu tác dụng cách chống nóng , chống rét , phòng ẩm cho gà a) Phòng ngộ độc thức ăn cho gà - Học sinh đọc mục 2c SGK - GV đặt câu hỏi để hS nêu tên thức ăn không cho gà ăn GV kết luận : Gà không chịu nóng , rét quá, ẩm dễ bị ngộ độc thức ăn có vị mặn, thức ăn bị hôi , móc Hoạt động : Đánh giá kết học tập - Gv dựa vào nội dung nêu số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối để đánh giá kết học tập HS - Gv nhận xét - Chú ý : Cách phòng bệnh cúm A truyền sang người Tổng kết- dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn dò : Về nhà chăm sóc đàn gà - Chuẩn bị : “VS phòng bệnh cho gà” 12 Lớp 5D 2017 Năm học: 2016 - Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2017 Ngày soạn :17/ 01 /2017 Ngày giảng: 20 /01/2017 CHÂU Á (Tiếp theo) Tiết 1-Địa lí: I Mục đích yêu cầu: - Nêu số đặc điểm về: Dân cư,Hoạt động sản xuất châu Á; Một số đặc điểm khu vực Đông Nam Á - Sử dụng tranh ảnh,bản đồ,lược đồ để nhận biết số đặc điểm cư dân số hoạt động sản xuất người dân châu Á - GD ý thức hợp tác nhóm học tập II.Đồ dùng : 1.Bài cũ :Chỉ đồ,nêu vị trí ,giới hạn châu Á 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bàinêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Tìm hiểu dân cư châu Á hoạt động lớp với bảng số liệu trang 103, thông tin hình mục sgk.Gọi HS trả lời,GV nhận xét,bổ sung • Kết luận;Châu Á có số dân đông giới.phần lớn người da vàng sống tập trungđông đúc đồng châu thổ Hoạt động3: Tìm hiểu hoạt động kinh tế châu Á hoạt động nhóm nhỏ với thông tin hình 5/sgk.gọi đại diện nhóm trả lời.Nx,bổ sung • Kết luận:Người dân châu Á phần lớn làm nông ngiệp,nông sản lúa gạo,lúa mì,thịt,trứng,sữa.Một số nước phát triển ngành công ngiệp khai thác dầu mỏ,sản xuất ô tô Hoạt động4: Tìm hiểu số đặc điểm khu vực Đông Nam Á hoạt động lớp với thog tin hình sgk.Một số HSTL nx,bổ sung Kết luận: Khu vực ĐNA có khí hậu gió mùa nóng,ẩm.Người dân trồng nhiều lúa,gạo,cây công nghiệp,khai thác khoáng sản Hoạt động cuối: Hệ thống • Dặn HS học chuẩn bị sau Nhận xét tiết học Tiết 2-TLV: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I.Mục đích yêu cầu: - Bước đầu biết cách lập chương trình cho buổi sinh hoạt tập thể - Xây dựng chương trình văn nghệ lớp chào mừng ngày 20/11 * GDKNS:Thể tự tin II.Đồ dùng: Bảng phụ,vở tập Tiếng Việt 13 Lớp 5D Năm học: 2016 2017 Bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị HS Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: :Tổ chức cho HS làm luyện tập Bài 1: Gọi HS đọc bài,yêu cầu lớp đọc thầm mẩu chuyện trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi sgk Lời giải: a)Các bạn tổ chức buổi liên hoan nhằm mục đích chúc mừng bày tỏ lòng biết ơn thầy cô nhân ngày 20/11(GV ghi bảng:I.Mục đích b)+Cần chuẩn bị:bánh kẹo,hoa quả,chén đĩa,;Làm báo tường; Chương trình văn nghệ +Phân công(đoạn 3)(GV ghi bảng:II Phân công chuẩn bị) c)Diễn biến buổi liên hoan:(Đoạn 4)( GV ghi bảng:III Chương trình cụ thể) GV chốt lại phần của1 chương trình hoạt động Bài2: +Gọi HS đọc yêu cầu 2.Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề +Chia lớp làm nhóm,Yêu cầu nhóm viết vào bảng nhóm(phiếu khổ lớn) +Các nhóm dná lên bảng.Đại diện nhóm trình bày kết quả.Lớp nhận xét nội dung,cách trình bày nhóm +GV nhận xét,tuyên dương nhóm làm tốt Hoạt động cuối :Hệ thống • Dặn HS làm lại vào Nhận xét tiết học Tiết 3-Toán: GIỚI THIỆU VỀ BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT I.Mục đích yêu cầu: - Làm quen với biểu đồ hình quạt - Bước đầu biết đọc ,phân tích xử lý số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt - GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng:Biểu đồ sgk phóng to III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: phân tích mẫu, thực hành Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: 1.Bài cũ : Gọi HS làm tập tiết trước GV nhận xét, chữa 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Giơí thiệu biểu đồ hình quạt: +GV giúp HS làm quen với biểu đồ hình quạt ,đọc biểu đồ hình quạt qua ví dụ sgk Kết luận:Biểu đồ hình quạt có dạng hình tròn chia thành nhiều phần.Trên phần hình tròn ghi cá tỉ số phần trăm tương ứng 14 Lớp 5D Năm học: 2016 2017 Hoạt động3: Tổ chức HS thực hành đọc,xử lý số liệu biểu đồ hình quạt Bài 1: Cho HS quan sát hình sgk.Làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa Lời giải: a)Số HS thích màu xanh là: 120:100 x 40 =48 (hs) b) Số HS thích màu đỏ là: 120 : 100 x 25 =30 (hs) c) Số HS thích màu trắng là:120 : 100 x20 =24(hs) d) Số HS thích màu tím là: 120 : 100 x15 =18 (hs) Hoạt động cuối:Hệ thống • Dặn HSvề nhà làm vào Nhận xét tiết học Tiết 4-HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động chi đội tuần qua, nắm phương hướng hoạt động tuần tới Ôn số hát tập thể II Lên lớp: Đánh giá: - Lớp trưởng nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua - GV nhận xét: * Ưu điểm: + Đi học chuyên cần + Thực tốt nội quy + Có nhiều cố gắng học tập * Nhược điểm: + Rèn chữ Kế hoạch tuần tới: - Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp - HS thực nghiêm túc nề nếp lớp học Học làm trước đến lớp Hoạt động ngoại khóa: - Ôn số hát tập thể - Tập cho HS số trò chơi 15 ... màu xanh là: 120: 100 x 40 =48 (hs) b) S HS thích màu đỏ là: 120 : 100 x 25 =30 (hs) c) S HS thích màu trắng là: 120 : 100 x20 =24(hs) d) S HS thích màu tím là: 120 : 100 x15 =18 (hs) Hoạt động... dò : Về nhà chăm s c đàn gà - Chuẩn bị : “VS phòng bệnh cho gà” 12 Lớp 5D 201 7 Năm học: 201 6 - Thứ s u ngày 20 tháng 01 năm 201 7 Ngày soạn :17/ 01 /201 7 Ngày giảng: 20 /01 /201 7 CHÂU Á (Tiếp... Năm học: 201 6 201 7 Hoạt động3: Tổ chức HS thực hành đọc,xử lý s liệu biểu đồ hình quạt Bài 1: Cho HS quan s t hình sgk.Làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa Lời giải: a )S HS thích màu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán lớp 5 tuần 20, giáo án toán lớp 5 tuần 20,