0

Giáo Án Ngữ Văn 11 trọn bộ full

226 1,383 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:27

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 Tiết Môn TÊN BÀI DẠY Tiết Môn TÊN BÀI DẠY HỌC KỲ I 33-34 VH Khái quát VHVN từ đầu TK XIX đến CM tháng 8/19945 1-2 VH Vào phủ chúa Trònh 35-36 LV Bài viết số 3 : Nghò luận văn học 3 TV Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 37-38 VH Hai đứa trẻ 4 LV Viết bài làm văn số 1 : Nghò luận xã hội 39-40 TV Ngữ cảnh 5 VH Tự tình (bài II) 41-42 VH Chữ người tử tù 6 VH Câu cá mùa thu 43 LV Luyện tập thao tác lập luận so sánh 7 LV Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghò luận 44 LV Luyện tập vận dụng thao tác lập luận phân tích so sánh 8 LV Thao tác lập luận phân tích 45-46 VH Hạnh phúc của một tang gia 9 VH Thương Vợ 47 TV Phong cách ngôn ngữ báo chí 10 VH Đọc thêm : Khóc Dương Khuê 48 LV Trả bài viết số 3 11 VH Đọc thêm : Vònh khoa thi hương 46-50 VH Một số thể loại văn học : THƠ, TRUYỆN 12 TV Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tt) 51 VH Chí Phèo 13-14 VH Bài ca ngất ngưởng 52 TV Phong cách ngôn ngữ báo chí 15 VH Bài ca ngắn đi trên bãi cát 53-54 VH Chí Phèo (tt) 16 LV Luyện tậpThao tác lập luận phân tích 55 TV Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu 17-18 VH Lẽ ghét thương 56 LV Bản tin 19 VH Đọc thêm : Chạy giặc – Bài ca phong cảnh hương sơn 57-58 VH ĐT : Cha con nghóa nặng-Vi hành- Tinh thần thể dục 20 LV Trả bài làm văn số 1 – Bài viết số 2 (ở nhà) 59 TV Luyện tập viết bản tin 21- 22-23 VH Văn tế nghóa só Cần Giuộc 60 LV Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 24 TV Thực hành về thành ngữ, điển cố 61-62 VH Vónh biệt cữu trùng đài 25-26 VH Chiếu cầu hiền 63-64 TV Thực hành sử dụng một số kiểu câu trong văn bản 27 VH Đọc thêm : Xin lập khoa luật 65-66 VH Tình yêu và thù hận 28 TV Thực hành về nghóa của từ trong sử dụng 67-68 VH n tập phần văn học 29-30 VH n tập văn học trung đại Việt Nam 69 TV Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 31 LV Trả bài viết số 2 70-71 Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I 32 LV Thao tác lập luận so sánh 72 LV Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Đọc văn : Tuaàn 1 tieát 1-2 VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH ( Trích : Thượng Kinh Kí Sự ) Lê Hữu Trác A.Mục tiêu cần đạt : - Học sinh hiểu được đặc điểm của thể loại kí sự trong văn học trung đại . - Cảm nhận được giá trị hiện thực sâu sắc và nhân cách thanh cao của Hải Thượng Lãn Ông Lê hữu Trác . B.Phương tiện thực hiện : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, thiết kế bài giảng . - Học sinh : Vở soạn, vở ghi, SGK, phiếu thảo luận nhóm . C.Cách thức tiến hành : Kết hợp đọc sáng tạo, gợi tìm, trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi . D.Tiến trình dạy học : 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở đầu năm của học sinh . 3.Bài mới : Hoạt động của giáo viên, học sinh Yêu cầu cần đạt HĐ1: Tìm hiểu phần tiểu dẫn Học sinh đọc phần tiểu dẫn SGK/ 3 - Lê Hữu Trác có hiệu là gì ? Theo anh chị, tại sao tác giả lại chọn cho mình tên gọi đó ? Định hướng : Học sinh làm việc cá nhân, trình bày trước lớp, giáo viên bổ sung : + Hải Thượng  tấm lòng khắc khoải đối với “cố hương” ( phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương ) + Lãn ( lười)  tên hiệu thể hiện rõ con người Lê Hữu Trác : ghét danh lợi . - Ở THCS, anh (chị ) đã được học tác phẩm kí trung đại nào ? Từ đó có thể rút ra diểm chung nhất của thể kí là gì ? Đặc điểm dđó biểu hiện như thế nào trong “Thượng kinh kí sự” ? ( HS làm việc cá nhân, trình bày trước lớp ) I.Tiểu dẫn : 1.Tác giả : - Lê Hữu Trác (1724- 1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông . - Là một danh y đồng thời là một nhà văn, thơ. 2.Tác phẩm : Thuộc loại kí sự (ghi chép sự việc có thật ).Lê Hữu Trác về kinh đô Thăng Long chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh Sâm trong khoảng thời gian từ tháng giêng 1782 đến khi trở về . II.Đọc - hiểu : GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB GV giới thiệu tóm tắt tác phẩm “Thượng kinh kí sự” HĐ2 : Đọc hiểu đoạn trích GV phân vai cho HS đọc đoạn trích một cách rõ ràng, đúng sắc thái, giọng điệu . - Em hãy tóm tắt những sự việc chính ? Định hướng : Thánh chỉ (sáng sớm mồng 1 tháng 2)  vào cung (cửa sau)  nhiều lần cửa  vườn cây  hành lang quanh co  điếm “Hậu mã quân túc trực”  cửa lớn  hành lang phía tây  đại đường, Quyển bồng, Gác tía, phòng trà  trở ra điếm “Hậu mã” ăn cơm  mấy lần trướng gấm  hậu cung  hầu mạch, dâng đơn  về nơi trọ . GV dựa vào sơ đồ tóm tắt và yêu cầu : Nhìn lại con đường theo chân tác giả vào phủ chúa Trịnh, anh (chị) thấy điều gì ấn tượng nhất về quang cảnh nơi phủ chúa ? HS làm việc cá nhân, trình bày trước lớp GV nhận xét, kết ý Cảnh sinh hoạt nơi phủ chúa thể hiện điều gì ? GV gợi ý, định hướng: (1) Chi tiết về nội cung thế tử :  phơi bày trước mắt người đọc sự hưởng lạc, ăn chơi của phủ chúa; nói rõ được nguồn gốc, căn nguyên của con bệnh (2) Chi tiết “Thánh thượng” đang ngự …  tự phơi bày hiện thực hưởng lạc nơi phủ chúa mà không cần phải có một lời bình luận nào . (3) Chi tiết thầy thuốc “già yếu” trước khi khám bệnh (cho) được truyền lệnh lạy thế tử để 1.Đọc và tóm tắt các sự việc chính: 2.Phân tích : a.Cảnh sinh hoạt nơi phủ chúa : - Bên ngoài : Mấy lần cửa, vườn hoa, hành lang quanh co, điếm, những toà nhà lộng lẫy, phòng chè, quan lại, người bảo vệ, phục vụ - Nội cung : trướng gấm, màn là, sập vàng, ghế rồng, đèn sáp, hương hoa, cung nhân - Cách ăn uống : mâm vàng, chén bạc, của ngon vật lạ . - Nghi thức, thủ tục rườm rà  Đời sống xa hoa, cầu kì, lối sống hưởng lạc xa lạ với cuộc sống bình thường của dân chúng bên ngoài ; là nơi quyền uy tối thượng .(Cả trời Nam sang nhất là đây !) GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB nhận lại một lời ban tặng từ đứa trẻ “ông này lạy khéo”  khoác cho đứa trẻ danh dự, uy quyền song mối quan tâm của thế tử chỉ là “lạy khéo” mà cả phủ chúa đều phải kính cẩn  trở thành trò hề . Cách nhìn, thái độ cùa Lê Hữu Trác đối với cuộc sống ở phủ chúa ? Gv định hướng : Phân tích ( mâu thuẫn ) cách lập luận của tác giả về căn bệnh của thế tử ; cuộc đấu tranh giằng co giữa lương tâm và vòng danh lợi . - Em nhận xét gì về nghệ thuật viết kí của tác giả ? - Cách ghi chép của tác giả mang lại giá trị gì cho tác phẩm ? - Những chi tiết đắt giá có giá trị gì ? HĐ3: Tổng kết Hs đọc mục ghi nhớ Sgk/9 b.Thái độ, tâm trạng của tác giả: - Thái độ ngạc nhiên pha chút mỉa mai, sự coi thường danh lợi trước lối sinh hoạt trong phủ chúa. - Mâu thuẫn giằng co giữa trách nhiệm người thầy thuốc và “vòng danh lợi”  người thầy thuốc có lương tâm, đức độ. c. Nghệ thuật kí, giá trị đoạn trích : - Ngòi bút kí sự chân thực, sắc sảo và độc đáo + Ghi chép chân thực, tỉ mỉ, khách quan phản ánh cuộc sống xa hoa, hưởng lạc, lấn lướt quyền vua của nhà chúa . + Những chi tiết đặc sắc  tạo cái thần cho cảnh vật ; bài kí đậm chất trữ tình . + Bộc lộ cái tôi của Lê Hữu Trác,nhà nho, nhà thơ, một danh y . III.Tổng kết : Ghi nhớ Sgk/9 4.Củng cố : - Nội dung bao trùm đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” là gì? A.Khắc hoạ cuộc sống xa hoa nơi phủ chua . B.Thái độ coi thường danh lợi của tác giả . C.Niềm vui sướng khi được vào phủ chúa Trịnh D.Cả A và B đều đúng. - Nêu giá trị nghệ thuật của đoạn trích ? 5.Dặn dò : - Học bài phần tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật đoạn trích . - làm bt: Có ý kiến cho rằng: “Nét đặc sắc nhất của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh là bút pháp kể, tả khách quan thông qua những chi tiết được chọn lọc sắc sảo” Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ của anh ( chị ) về ý kiến trên . - Soạn bài mới: Coi lại phần TV 10, soạn bài mới “Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân”. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Tiếng Việt : Tuaàn 1 tieát 3 TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN A.Mục tiêu : - Thấy được mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói riêng của cá nhân . - Hình thành năng lực lĩnh hội những nét riêng trong lời nói cá nhân, năng lực sáng tạo của cá nhân trên cơ sở vận dụng từ ngữ và quy tắc chung. - Có ý thức tôn trọng những quy tắc ngôn ngữ chung cuả xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc ngôn ngữ dân tộc . B.Phương tiện: - Gv: SGK,SGV, thiết kế bài giảng . - Hs: SGK, vở soạn, vở viết . C.Phương pháp : Gợi ý, thảo luận, trả lời câu hỏi . D.Tiến trình thực hiện : 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra : 3.Bài mới : Hoạt động của Gv,Hs Nội dung cần đạt HĐ I.Phần lí thuyết Ngôn ngữ- tài sản chung của xã hội . Gv yêu cầu Hs đọc SGK và hỏi: - Tại sao ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội ? - Tính chung trong ngôn ngữ của cộng đồng được biểu hiện bằng những yếu tố nào ? - Tính chung trong ngôn ngữ cộng đồng còn được thể hiện qua những quy tắc nào ? - Anh (chị) hiểu thế nào là lời nói cá nhân ? - Cái riêng trong lời nói của mỗi người được biểu lộ ở những phương diện I.Ngôn ngữ: - Tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng. - Tính chung trong ngôn ngữ của cộng đồng được biểu hiện qua các yếu tố : + Các âm và các thanh (phụ âm, nguyên âm, thanh điệu) Các nguyên âm : i, e, ê,u , ư, o,ô, ơ, a, â,ă. Sáu thanh: + Các tiếng (âm tiết ) tạo bởi âm và thanh + Các từ  các tiếng (âm tiết) có nghĩa . + Các ngữ cố định  thành ngữ, quán ngữ : thuận chồng thuận vợ, bụng ỏng đít vòn, của đáng tội, nói toạc móng heo, cô đi đúc lại, ếch ngồi đáy giếng + phương thức chuyển nghĩa từ. Chuyển từ nghĩa gốc sang nghĩa khác (nghĩa phái sinh ) hay còn gọi là phương thức ẩn dụ + Quy tắc cấu tạo các loại câu Câu đơn bình thường, hai thành phần Câu đơn đặc biệt GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB nào? (Gv tổ chức cho Hs thảo luận nhóm 5 phút, cử đại diện trình bày trước lớp. ) -Biểu hiện cụ thể nhất và rõ nhất của lời nói cá nhân thường thấy ở những ai ? HĐ 2: Luyện tập Bài tập 2: Hs thảo luận nhóm 5 phút, cử đại diện trình bày trước lớp. Bài tập 3: Gv giao cho hs về nhà làm Tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói - sản phẩm của cá nhân thể hiện qua bài “ Cảnh khuya” - Hồ Chí Minh. Khi nói hoặc viết mỗi cá nhân sử dụng ngôn ngữ chung để tạo ra lời nói đáp ứng yêu cầu giao tiếp. II.Lời nói: Lời nói cá nhân là sản phẩm của một người nào đó vừa có yếu tố quy tắc chung của ngôn ngữ, vừa mang sắc thái riêng và phần đóng góp của cá nhân. - Giọng nói cá nhân giúp ta nhận ra người quen khi không nhìn thấy mặt. - Vốn từ ngữ cá nhân (do thói quen dùng từ ngữ nhất định ) phụ thuộc vào nhiều phương tiện như lứa tuổi, giới tính, vốn sống, trình độ hiểu biết, quan hệ xã hội . - Sự chuyển đổi khi sử dụng từ ngữ chung . Cá nhân dựa vào nghĩa của từ (trồng cây  trồng người ), ( buộc gió lại  mong gió không thổi ). Đó là sự sáng tạo của cá nhân . - Tạo ra các từ mới . Những từ này lúc đầu do cá nhân dùng. Sau dó được cộng dồng chấp nhận và tự nhiên lại trở thành tài sản chung - Biểu hiện cụ thể nhất và rõ nhất lời nói cá nhận là phong cách ngôn ngữ cá nhân của nhà văn .Ta gọi chúng là phong cách . + Thơ Tố Hữu thể hiện phong cách trữ tình chính trị. + Thơ Hồ Chí Minh ( Nhật kí trong tù) kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. + Thơ Nguyễn Khuyến nhẹ nhàng, thâm thuý + Thơ Tú Xương: Ồn ào, cay độc. III. Luyện tập: Bài tập 2 : - Sử dụng lối đối lập: Xiên ngang – đâm toạc mặt đất – chân mây - Đảo ngữ: Nổi bật sự phẫn uất của thiên nhiên, tâm trạng. - Dùng từ ngữ tạo hình: Rêu – xiên Đá - đâm  Tạo cá tính Hồ Xuân Hương: mạnh mẽ, đầy sức sống. 4.Củng cố - Dặn dò : - Hs đọc mục « Ghi nhớ » sgk. - Các phương diện biểu hiện của ngôn ngữ chung ? - Các phương diện biểu hiện của lời nói cá nhân ? -Học bài, làm bài tập về nhà - Ôn lại phần văn nghị luận xã hội đã học để chuẩn bị viết bài làm văn số 1. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Tập làm văn : Tuaàn 1 tieát 4 VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI. A.Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về văn nghị luận, viết được một bài văn nghị luận xã hội có nội dung sát với thực tế đời sống và học tập của học sinh phổ thông. B.Phương tiện: Giáo án, sgk, sgv, thiết kế bài giảng. C.Cách thức: Kết hợp trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi. D.Tiến trình bài dạy: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra: 3.Bài mới: Hoạt đông của giáo viên - học sinh Kết quả cần đạt HĐ 1: Ôn lại kiến thức về văn nghị luận - Thế nào là nghị luận? - Các kiểu bài nghị luận? - Nghị luận xã hội có những dạng nào? - Các thao tác lập luận của văn nghị luận? HĐ 2: Luyện tập Bài tập 1: - Xác định vấn đề cần nghị luận? - Lựa chọn thao tác lập luận? - Xác định luận điểm, luận cứ? Hs làm việc cá nhân, trình bày trước lớp. I.Ôn lại kiến thức cũ về văn nghị luận: 1.Khái niệm: Nghị luận là cách thức dẫn dắt, trình bày lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục người đọc về một lí luận, tư tưởng hay một quan điểm nào đó. 2.Kiểu bài nghị luận: a. Nghị luận văn học. b. Nghị luận xã hội: 2 dạng - Nghị luận về một hiện tượng đời sống. - Nghị luận về một tư tưởng đạo lí. II.Luyện tập: Bài tập 1: - Vấn đề nghị luận: Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, người tốt với kẻ xấu là cuộc đấu tranh gian khổ trong mọi thời đại. Nhưng theo xu hướng tiến bộ, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Truyện cổ tích Tấm Cám chính là một minh chứng cho cuộc đấu tranh ấy. - Thao tác lập luận: Kết hợp giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận. - Xác định luận điểm, luận cứ: + Trong cuộc đấu tranh ở truyện cổ tích Tấm Cám, cô Tấm đã đối diện với GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Bài tập 2: Hs chia nhóm thảo luân5 phút, cử đại diện trình bày trước lớp. Bài tập 3: Gv gợi ý cho học sinh về nhà làm: - Vấn đề nghị luận: Học và hành phải đi liền nhau thì mới có hiệu quả. Nói cách khác, đề bài yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa học và hành, giữa lí thuyết và thực hành. - Các thao tác lập luận: Sử dụng thao tác phân tích ,giải thích, chứng minh kết hợp với dẫn chứng từ thực tế đời sống để thuyết phục người đọc. những thế lực tội ác nào?Cô Tấm đã vươn lên như thế nào trong cuộc đấu trnh ấy? + Trong cuộc sống học tập, trong đời thường, hs phải đối diện với những khó khăn nào? Muốn tránh khỏi những điều xấu, những khó khăn ấy thì phải làm gì? Bài tập 2: - Vấn đề nghị luận: Người tài và đức có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. - Thao tác lập luận: Giải thích, phân tích, chứng minh. - Xác định luận điểm, luận cứ: + Người tài và đức là người có học vấn, có khả năng ứng dụng những hiểu biết của mình trong đời sống. Họ là người có tấm lòng thiết tha muốn đóng góp công sức của mình để xây dựng đất nước ( dc). + Tại sao người tài đức lại có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. + Hs đang ngồi trên ghế nhà trường cần rèn luyện, phấn đấu ra sao để trở thành người tài đức góp phần xây dựng đất nước? 4.Củng cố - Dặn dò : -Hs dựa vào đề đã phân tích, lập dàn ý cho một trong 3 đề văn trên. - Coi lại phần kiến thức về văn nghị luận, làm phần bài tập giáo viên đã giao. - Giáo viên giao đề bài viết số 1 cho học sinh về nhà làm: Đề 1: “ Rượu nặng màu trắng nhưng lại làm đỏ mặt mũi và làm đen danh dự” Anh ( chị) hãy bình luận ý kiến trên. Đề 2: Trong lớp, nhiều bạn thích câu tục ngữ: “ Ở hiền gặp lành” và lấy đó làm phương châm sống. Nhưng một số bạn khác lại phản đối cho câu tục ngữ trên không hẳn đúng, nhiều người “ ở hiền” vẫn không “ gặp lành”. Anh ( chị) hãy bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Đọc văn : Tuaàn 2 tieát 5 TỰ TÌNH (Bài II) Hồ Xuân Hương. I – Mục tiêu bài học: Hs nắm được: - Cảm nhận được tâm trạng buồn tủi, phẫn uất, xót xa trước cảnh ngộ éo le ngang trái của duyên phận Hồ Xuân Hương. Thấy được bản lĩnh, khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương. - Hiểu sâu hơn tài năng thơ nôm của Hồ Xuân Hương ở cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế. - Biết cách phân tích các sắc thái từ ngữ, có biện pháp nghệ thuật tu từ để diễn ả cảm xúc tâm trạng. II – Cách thức tiến hành: - Phương pháp: GV hướng dẫn HS phân tích, thảo luận, trả lời câu hỏi. - Phương tiện: + GV: SGK, SGV, STK, chùm thơ tự tình của Hồ Xuân Hương, tranh minh họa chân dung Hồ Xuân Hương + HS: SGK (+ SGK Ngữ văn THCS) III - Tiến trình thực hiện: 1 - Kiểm tra bài cũ: - Vì sao nói đoạn trích vào phủ chúa Trịnh có giá trị hiện thực sâu sắc? - Hình tượng tác giả trong đoạn trích sáng lên những phẩm chất gì? 2 - Nội dung bài học: Giới thiệu bài: Hồ Xuân Hương là một tronh những nhà thơ nổi tiếng của VH trung đại VN Nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Diệu đã từng phong tặng cho bà danh hiệu là “ Bà chúa thơ nôm”. Thơ của bà là tiếng nói đòi quyền sống, là niềm khao khát sống mãnh liệt. Đặc biệt những bài thơ nôm của bà là cảm thức về thời gian tinh tế, tọa nền cho tâm trạng. “Tự tình II” là một trong những bài thơ tiêu biểu cho điều đó, đồng thời thể hiện những đặc sắc về thơ nôm Hồ Xuân Hương. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hs đọc phần tiểu dẫn trong sgk và nêu vài nét chính về tác giả HXH? -Hai lần lấy chồng là 2 lần làm lẽ I – Giới Thiệu: 1 – Tác giả: Hồ Xuân Hương (? - ?) , bà sống vào cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XIX. Quê bà ở Nghệ An, nhưng sống ở thành Thăng Long, bên bờ hồ Tây. -Bà là người thông minh sắc sảo. bạn của bà là những danh sĩ nổi tiếng: Ng Du, Phạm Đình Hổ, … -Con dường tình duyên của bà nhiểu éo le trắc trở. -Bà là tác giả của gần 50 bài thơ đường luật, tập thơ chữ hán : Lưu hương ký. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB và cả 2 người chồng cũng chết, cuối cùng bà sống cô đơn, rồi đi du lãm khắp nơi và làm thơ để khuây khỏa. HĐ 2: Đọc - hiểu văn bản Gv gọi 1 – 2 hs đọc bài thơ, gv nhận xét cách đọc. -Câu thơ đầu cho thấy tác giả đang ở trong khoảng thời gian, không gian nào? -Thời gian được hiện lên qua câu 1 với âm thanh gì? -Câu thơ thứ 2 sử dụng nghệ thuật gì? Từ Trơ ở đây có nghĩa là gì? -“ Hồng nhan” chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng tại sao ở đây lại là “ cái hồng nhan”? -“ Cái hồng nhan” lại đem sánh với gì? Điều đó có tác dụng gì? -“ Hương rượu gợi lên điều gì? -Trăng thường gợi mối nhân duyên nhưng hình ảnh “ Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn lại gợi cho người đọc cảm giác gì? -Thơ của bà vừa tráo phúng, vùa trữ tình vừa thanh vừa tục là tiếng nói khát khao đòi quyền sống tự do, bình đẳng, quyền hạnh phúc. 2 – Đọc – giải nghĩa từ khó: -Đề tài: Tự Tình: Tự bộc bạch giãi bày tâm sự của mình. Theo ước đoán thì bài thơ này được sáng tác vào quang thời gian bà làm vợ lẽ. 3 – Bố cục: 4 liên: đề - thực - luận - kết. II- Đọc – Hiểu: 1.Hai câu đề: Thời gian: Đêm khuya Không gian: Thanh vắng Âm thanh: Văng vẳng tiếng trống Nghệ thuật đảo ngữ. Từ trơ: tủi hổ, bẽ bàng song còn là sự thách thức. Cái hồng nhan: Gợi lên sự rẻ rúng, mỉa mai.  Tình cảnh cô đơn của người phụ nữ trong đêm khuya thanh vắng.Sự cảm nhận, sự thể hiện bước đi của thời gian, sự rối bời của tâm trạng; nỗi dằn vặt sắp được bộc lộ, giải bày một tâm sự. 2.Hai câu thực, luận: a.Hai câu thực: Hương rượu hay hương tình qua đi để lại vị đắng chát, khổ đau - Nỗi trống vắng, bạc bẽo của tình đời.( chén rượu hương đưa) Vầng trăng gợi lên hai lần bi kịch: trăng sắp tàn ( bóng xế) mà vẫn “ khuyết chưa tròn”  tương đồng với thân phận người phụ nữ. - Tình duyên chưa trọn ( trăng bóng xế khuyết chưa tròn)  Ngoại cảnh cũng là tâm cảnh. b.Hai câu luận: Hình ảnh rêu, đá là những sinh vật nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tác giả dùng biện pháp đảo ngữ + các động từ mạnh để miêu tả sự phẫn uất của thiên nhiên cũng là sự phẫn uất của tâm trạng. - Nỗi bực dọc, phản kháng, ấm ức duyên tình. 3.Hai câu kết: Ngán: Chán ngán, ngán ngẩm [...]... kiến thức cũ về văn nghị luận; soạn trước bài mới: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Làm văn: Tuaàn 2 tieát 7 PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A.Mục tiêu cần đạt: - Học sinh nắm được cách phân tích đề văn nghị luận - Biết cách lập dàn ý bài văn nghị luận B.Phương tiện thực hiện: Giáo án, sgk, sgv, thiết kế bài giảng C.Phương pháp: Kết hợp trao đổi, thảo luận,... trước bài mới : Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Tiếng Việt: Tuaàn 3 tieát 12 TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN ( tiếp theo) A.Mục tiêu bài học: - Hs nắm được mối quan hê giữa ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói của từng cá nhân - Biết phân tích, làm nổi bật cách tác giả vận dụng ngôn ngữ vào việc tạo lập tác phẩm văn chương B.Phương tiện: Giáo án, sgk, sgv, thiết kế... dở trong khi thời gian cứ lạnh lùng trôi qua 3.Kết bài: Đánh giá lại giá trị của việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc trong bài thơ, so sánh với một số bài thơ khác 4.Củng cố - Dặn dò : - Nêu cách phân tích một đề văn? - Quá trình lập dàn ý cho một đề văn - Học bài - Soạn trước bài mới: Thao tác lập luận phân tích GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Tập làm văn: Tuaàn 2 tieát 8 THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH I – Mục... cũng là lời chung” Tìm, phân tích những yếu tố chung, những phương thức, quy tắc chung của ngôn ngữ - Trạng ngữ: Câu lục - Chủ ngữ: Lời rằng bạc mệnh - Vị ngữ: Cũng là lời chung Vậy ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân có mối quan hệ gì? Hs đọc phần Ghi nhớ sgk HĐ 2: Luyện tập II.Luyện tập: GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Bài tập 1: - Nghĩa gốc của từ “nách” - Thế nào là “nách tường” Hs làm việc cá nhân, trình... tỉnh Bắc Ninh Ông là một nhà thơ Quát ? có tài năng và bản lĩnh, được người cùng thời tôn là “Thần Siêu – Thánh Quát” - Thơ ông bộc lộ sự phê phán chế độ phong kiến nhà Nguyễn, chứa đựng nội dung khai sáng có tính chất tự phát, phản ánh nhu cầu đổi mới của XH VN lúc bấy giờ GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB -Nội dung thơ của Cao Bá Quát thường đề cập đến những vấn đề gì? -Thơ của Cao Bá Quát chủ yếu viết bằng... mình, GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB nhận ra thiếu sót và tự trách mình một cách thẳng thắn 3.Nghệ thuật : - Sử dụng Tiếng Việt giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm - Vận dụng, sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian III.Tổng kết: Ghi nhớ SGK/ 30 ? Bên cạnh việc sử dụng Tiếng Việt giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm, tác giả đã rất thành công trong việc vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn. .. thực nhiện câu hỏi sgk trang 39 - Học thuộc lòng bài thơ và soạn bài mới GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Làm văn: Tuaàn 4 tieát 16 LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH A.Mục tiêu cần đạt: - Củng cố và nâng cao tri thức về thao tác lập luận phân tích - Vận dụng thao tác lập luận phân tích trong bài văn nghị luận B.Phương tiện: - Gv: Giáo án, sgk, sgv, thiết kế bài giảng - Hs: Vở soạn, vở ghi, sgk, bảng thảo... khuya văng vẳng trống canh dồn Trơ cái hồng nhan với nước non” -Soạn trước bài mới: Lẽ ghét thương GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Đọc văn: Tuaàn 4 tieát 14-15 BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN CÁT (Sa Đoản Hành) Cao Bá Quát I- Mục tiêu cần đạt : -Trong hoàn cảnh nhà Nguyễn bảo thủ trì trệ, Cao Bá Quát tuy vẫn đi thi nhưng đã tỏ ra chán ghét con đường mưu cầu danh lợi tầm thường -Bài thơ biểu lộ tinh thần phê phán đối... Lập dàn ý: đề văn trên? 1.Mở bài: Giới thiệu về vị trí, tài năng và những đóng góp của HXH về thơ Nôm.Khái quát Hs chia nhóm thảo luận 5 phút: về bài thơ Tự tình II GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Nhóm 1,2 đề 1;nhóm 3,4 đề 2 Gv cho hs cử đại diện trình bày trước lớp, gv nhận xét bổ sung 2.Thân bài: a.Cách sử dụng từ ngữ thể hiện được tâm trạng: văng vẳng, trơ, cái hồng nhan,xiên, đâm toạc, ngán, mảnh tình,... quanh cuộc -Quan niệm của ông Quán về lẽ xung đột giữa thện và ác Từ đó nêu cao tinh thần nhân nghĩa, thể hiện khát vọng lý tưởng của ghét thương như thế nào? mọi người về một xã hội tốt đẹp d)Bố cục: -Những điều mà ông Quán ghét là -6 câu đầu: Cuộc đối thoại giữ ông Quán và Vân Tiên gì? Ông ghét như thế nào? -Còn lại: Ông Quán bàn về lẽ Ghét – Thương GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB -Vì sao việc nhỏ mà ông . GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 Tiết Môn TÊN BÀI DẠY Tiết Môn TÊN BÀI DẠY HỌC KỲ I 33-34 VH Khái quát VHVN từ đầu TK XIX đến CM tháng 8/19945 1-2 VH. kiến thức cũ về văn nghị luận; soạn trước bài mới: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 CB Làm văn: Tuaàn 2 tieát 7 PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN. A.Mục. ngôn ngữ chung ? - Các phương diện biểu hiện của lời nói cá nhân ? -Học bài, làm bài tập về nhà - Ôn lại phần văn nghị luận xã hội đã học để chuẩn bị viết bài làm văn số 1. GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 11 trọn bộ full, Giáo Án Ngữ Văn 11 trọn bộ full, , Giới thiệu bài học mới :