Giáo án ngữ văn 8 trọn bộ

377 1,875 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 11:08

Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN 1: BI 1 Tit 1: Văn bản: TễI I HC (Thanh Tnh) A.MC TIấU: Giỳp Hc sinh: -Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn trong i. -Thy c ngũi bỳt vn xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh. -Bit yờu thng, quý trng thy cụ v gn bú vi bn bố, trng lp. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn : -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Chõn dung Thanh Tnh, tranh ngy khai trng(nu cú) 2.Hc sinh: -c truyn, tr li cõu hi c - Hiu vn bn. -Vit mt on vn ngn núi v cm xỳc ca mỡnh trong ngy tu trng u tiờn. C.TIN TRèNH BI GING: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c : Kim tra vic chun b sỏch v, son bi ca hc sinh vo u nm hc. 3.Gii thiu bi mi: -Trong cuc i mi con ngi, nhng k nim tui hc trũ thng c lu giữ trong trớ nh. c bit l nhng k nim v ngy u tiờn i hc: Ngy u tiờn i hc M dt tay n trng Em va i va khúc M d dnh yêu thơng Chỳng ta s đc hiu rừ hn qua truyn ngn Tụi i hc ca Thanh Tnh *Hoạt động 2: H ớng dẫn tìm hiểu văn bản: HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T I. Tiếp xúc văn bản: Giỏo viờn v 3-4 HS c bi mt ln. GV nhn xột cỏch c ca HS GV hng dn HS c chỳ thớch, trỡnh by ngn gn vi nột s lc v nh vn Thanh Tnh? (Cho HS xem chõn dung nh vn Thanh Tnh) Em hóy nờu nhng nột chung v truyn ngn Tụi i hc. HS c chỳ thớch, GV yờu cu HS gii thớch v gii thớch mt s t khú B cc vn bn? 1.c: 2.Tỡm hiu chỳ thớch a.Tỏc gi:Thanh Tnh (1911-1988) l bỳt danh ca Trn Vn Ninh, quờ tnh Tha Thiờn Hu b.Tỏc phm: - Tụi i hc in trong tp Quờ m (1941), mt tp vn xuụi ni bt nht ca Thanh Tnh. c.Gii thớch t khú : 3-B cc: 4 on + on 1: Từ dầu -> trên ngọn núi: Cảm nhận của tôi trên đờng tới trờng. + on 2: tip theo đợc nghỉ cả ngày nữa: Cảm nhận của tôi lúc ở sân trờng. + on 3: Cũn li Tõm trng nhõn vt tụi trong lớp học -Thi gian v khụng gian ca ngy u tiờn ti trng c Tụi nh li c th nh th no? Vỡ sao thi gian v khụng gian y li tr thnh nhng k nim sõu sc trong lũng tỏc gi? - Em hóy gii thớch vỡ sao nhõn vt Tụi li cú cm giỏc thy l trong bui u tiờn n trng mc dự trờn con ng y, Tụi quen i li lm ln? - Chi tit no th hin t õy, ngi hc trũ nh s c gng hc hnh quyt tõm v chm ch? - Thụng qua nhng cm nhn ca bn thõn trờn con ng lng n trng nhõn vt Tụi ó t bc l c tớnh gỡ ca mỡnh? - Trong cõu vn í ngh thoỏng qua trong trớ tụi nh nhng nh mt ln mõy lt ngang ngn nỳi, tỏc gi s dng ngh thut gỡ v phõn tớch ý ngha cỏch din t y? II/- Phân tích vn bn : 1. Tõm trng ca Tụi trờn con ng cựng m ti trng . - Thi gian bui sỏng cui thu. - Khụng gian: trờn con ng lng di v hp. - Vỡ ú l thi im v ni chn quen thuc gn gi, gn lin vi tui th ca tỏc gi. y cng l thi im c bit ca Tụi, ln u tiờn c cp sỏch n trng. => Tỡnh cm v chuyn bin mnh m nhn thc ca cu bộ, khụng li qua sụng th diu v khụng ra ng nụ ựa na. Tụi ó ln. - Ghỡ tht cht hai quyn v mi trờn tay, mun th sc t cm bỳt, thc -> Phộp so sỏnh. So sỏnh mt hin tng vụ hỡnh vi mt hin tng thiờn nhiờn hu hỡnh p . Chớnh hỡnh nh ny ó cho ngi c thy k nim ca Tụi ngy u tiờn i hc tht cao p v sõu sc. * Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - c li truyn v nm bt ni dung. - Tip tc tỡm hiu din bin tõm trng ca nhõn vt tụi v nhng nột c sc v ngh thut ca truyn. - Chun b bi tiết 2 _______________________________________________ Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 2: Văn bản: TễI I HC ( Tip theo) (Thanh Tnh) A.MC TIấU : Giỳp Hc sinh: -Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn trong i. -Thy c ngũi bỳt vn xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh. -Bit yờu thng, quý trng thy cụ v gn bú vi bn bố, trng lp. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn : -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Chõn dung Thanh Tnh, tranh ngy khai trng(nu cú) 2.Hc sinh: -c truyn, tr li cõu hi c - Hiu vn bn. -Vit mt on vn ngn núi v cm xỳc ca mỡnh trong ngy tu trng u tiờn. C.TIN TRèNH BI GING: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c : Kim tra vic chun b sỏch v, son bi ca hc sinh vo u nm hc. 3.Gii thiu bi mi *Hoạt động 2: H ớng dẫn tìm hiểu văn bản: *Hot ng 2: Tỡm hiu vn bn II- Phân tích vn bn : (Tip theo) 2- Cm nhn ca Tụi lỳc sõn trng. - cao rỏo v sch s hn. - Nhng ln ny: va xinh xn, va oai - Ngụi trng M Lý hin lờn trong mt Tụi trc v sau khi i hc cú nhng gỡ khỏc nhau, v hỡnh nh y cú ý ngha gỡ? - Khi t cỏc hc trũ nh ln du tiờn ti trng, tỏc ga ó dựng hỡnh nh so sỏnh gỡ, v iu y cú ý ngha gỡ? - Hỡnh nh ụng c c Tụi nh li nh th no? Qua chi tit y, chỳng ta cm thy tỡnh cm ca ngi hc trũ nh th no i vi ụng c? nghim nh cỏi ỡnh lng Hũa p khin lũng Tụi õm ra lo s vn v - S nhn thc cú phn khỏc nhau v ngụi trng M Lý th hin rừ s thay i trong tỡnh cm v nhn thc ca Tụi. -> Trang nghiờm, thnh kớnh ca ngi hc trũ, tỏc gi cao tri thc khng nh v trớ quan trng ca trng hc -Tỏc gi so sỏnh nh con chim non ng bờn b t,. -> th hin khỏt vng bay bng ca tui tr trc vic hc. -Trong hi c ca Tụi ụng c c th hin qua li núi, ỏnh mt, thỏi rt p > bit quý trng, bit n, tin tng sõu sc . Vỡ sao khi vo lp hc, trong lũng Tụi li cm thy ni xa m tht ln, v Tụi cú nhng cm nhn gỡ khỏc khi bc vo lp? Ngi trong lp hc, va a mt nhỡn theo cỏnh chim, nhng nghe ting phn thỡ Tụi chm chỳ nhỡn thy vit ri lm nhm c theo. Nhng chi tit y th hin iu gỡ trong tõm hn ca nhõn vt Tụi? Nhng cm giỏc trong sỏng ny n ca Tụi trong ngy u tiờn i hc i vi trng lp, thy cụ, bn bố ó th hin iu gỡ trong tõm hn Tụi? T ú, chỳng ta cm thy c iu gỡ trong tõm hn nh vn? ? Dòng chữ Tôi đi học kết thúc truyện có ý nghĩa gì? 3- Cm nhn ca Tụi trong lp hc. - Cm nhn ni xa m tht ln, xp hng th hin s ln lờn ca mỡnh khi i hc. - Thy mt mựi hng l, tng l v hay hay, nhỡn bn gh ch ngi nh l ca mỡnh,-> Cm giỏc y th hin tỡnh cm trong sỏng hn nhiờn - Khi nhỡn con chim v cỏnh bay lờn v thốm thung, tõm trng bun t gió tui u th vụ t, hn nhiờn bt u ln lờn trong nhn thc ca mỡnh. ->th hin tõm hn giu cm xỳc vi tui th, tỡnh yờu i vi quờ hng, trng lp v quỏ kh ca nh vn Thanh Tnh. => Kết thúc rất tự nhiên, bất ngờ nh khép lại bài văn và mở ra 1 thế giới mới. Cả bài văn là một ký ức hồi tởng, là một thế giới dầy tâm trạng những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi ấu thơ đợc chuyển hoá thành cảm giác bay bổng, lãng mạn, lung linh và tơI tắn sắc màu, 1 kí ức đáng yêu tng bừng, rộn rã, lấp lánh chất thơ khép lại trang văn mà ngời đọc vẫn cảm thấy bồi hồi sao xuyến ngày đầu tiên đi học đã mãI lùi xa nhng 2 tiếng tựu trờng vẫn thổn thức không nguôi trong lòng ngời đọc. ? Thái độ và cử chỉ của ngời lớn đối với các em? 4- T hái độ, cử chỉ của ng ời lớn đối với các em học sinh lần đầu tiên đi học: - Phụ huynh: Chuẩn bị chu đáo, tham gia buổi lễ trang trọng. - Ông đốc: bao dung, giàu tình yêu thơng => Trách nhiệm, tấm lòng của gia đình, nhà trờng đối với thế hệ tơng lai. Đó là môI tr- ờng gd ấm áp, là nguồn nuôI dỡng các em trởng thành. Nhn xột c sc ngh thut ca truyn ngn ny? Sc cun hỳt ca tỏc phm, theo em, c to nên t õu? Hóy nhc li ni dung, ngh thut truyn ngn. H/s đọc ghi nhớ. III/- Tng kt ghi nhớ : 1. Nghệ thuật: Truyn ngn c b cc theo dũng hi tng, cm nhn ca nhõn vt Tụi theo trỡnh t thi gian . - S kt hp hi hũa gia k, miờu t, bc l tõm trng cm xỳc. - Hỡnh nh thiờn nhiờn, ngụi trng v cỏch so sỏnh giu sc gi cm ca tỏc gi . =>Ton b truyn toỏt lờn cht tr tỡnh thit tha, ờm du. 2. Nội dung: - Ghi nh sgk/9 *Hot ng 3: Cng c v dn dũ: - c li truyn v nm bt ni dung. - Tip tc tỡm hiu din bin tõm trng ca nhõn vt tụi v nhng nột c sc v ngh thut ca truyn. - Chun b bi Cp khỏi quỏt ca ngha t vng. _____________________________________________ Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 3: Tiếng Việt: CP KHI QUT CA NGHA T NG A.MC TIấU : Giỳp Hc sinh: -Hiu rừ cp khỏi quỏt ca ngha t ng v mi quan h v cp khỏi quỏt ca ngha t ng. -Thông qua bài học, rèn luyện tư duy trong việc nhận thức mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. -Biết yêu quý và có ý thức trong việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt. B.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. -Bảng phụ, các ví dụ. 2.Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. -Xem lại nội dung các bài về nghĩa của từ ở chương trình lớp 7. C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: * Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng 1.Ổn định lớp: 8A: ………………………………………………………………… 8B: ………………………………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, soạn bài của học sinh vào đầu năm học. 3.Bài mới: * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦM ĐẠT * Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp. GV : Các em hãy quan sát sơ đồ sau: (Treo bảng phụ) voi, hươu tu hú, sáo cá rô, cá mè… - Nghiã của từ “động vật” rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ “thú, chim, cá”? Vì sao? (Gợi ý: Thú, chim, cá đều là động vật.) - Nghĩa của từ “thú” so với “voi, hươu”, từ “Chim” so với “tu hú, sáo”, từ “cá” so với “cá rô, cá mè” như thế nào? (Gợi ý: Những con vật cụ thể trong một loài.) I.Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp. + Nghĩa của từ “động vật” rộng hơn nghĩa của các từ “thú, chim, cá” vì trong động vật nói chung có thú, chim, cá. + Nghĩa của từ “thú, chim, cá” rộng hơn nghĩa của các từ “voi, tu hú, cá rô…” + Nghĩa của từ “thú” rộng hơn nghĩa thú động vật chim cá - Em có nhận xét gì về nghĩa của từ “thú” so với từ “động vật” và từ “voi, hươu”. - Em có nhận xét gì về ý nghĩa của một từ? - Các em hãy quan sát hình sau để thấy rõ hơn mối quan hệ đó! (Bảng phụ.) cá thú ĐỘNG VẬT chim -Từ “thú”có ý nghĩa bao hàm ý nghĩa từ “voi, hươu” nên nó có ý nghĩa rộng hơn từ “voi, hươu”, ngược lại từ “thú” có ý nghĩa được bao hàm trong phạm vi ý nghĩa của từ “động vật” nên nó có ý nghĩa hẹp hơn ý nghĩa của từ “động vật” +.Vậy thế nào là từ có nghĩa rộng, từ có nghĩa hẹp? GV : Chốt lại nội dung bài học, HS đọc ghi nhớ. từ “hươu, voi” nhưng lại hẹp hơn từ “động vật” + Nghĩa của một từ có thể hẹp hơn hoặc rộng hơn nghĩa của một từ khác. * Ghi nhớ :SGK - GV nêu câu hỏi để HS thảo luận. 1.Tìm những từ có nghĩ rộng hơn và hẹp hơn từ “sách”. 2.Lập sơ đồ biểu thị mối quan hệ ý nghĩa giữa các từ đó. (Gợi ý: sơ đồ) *Hoạt động2: Luyện tập GV : gợi ý bài tập sau đó HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày các bài tập 1,2,3,4.5 II.Luyện tập: Bài 1:Làm theo mẫu: Bài 2: a.Chất đốt. b.Nghệ thuật. c. Thức ăn. d. Nhìn.e. Đánh. Bài 3: e. mang: xách, khiêng, gánh Bài 4: a. Thuốc lào b. thủ quỹ. c. Bút điện. d. Hoa tai Bài 5:-Động từ có nghĩa rộng: Cá rô cá thu Voi hươu Sáo tu hú dụng cụ học tập sách Sách giáo khoa Sách tham khảo vở bút khóc. -Động từ có nghĩa hẹp: nức nở, sụt sùi. *Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò: - Học bài, làm bài tập trong sgk, sbt. - Soạn bài: “Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.” __________________________________________________ Ngµy so¹n: 19/08/2011 Ngµy d¹y: 25/08/2011 Gi¸o viªn: Vò Phong Trêng THCS VÜnh Phó Tiết 4: TLV: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN A.MỤC TIÊU : Giúp Học sinh: -Nắm được chủ đề của văn bản, tính thống nhất về chủ đề của văn bản. -Biết viết một đoạn văn bản đảm bảo tính thống nhất về chủ đề; biết xác định và duy trì đối tượng; trình bày, lựa chọn, sắp xếp các phần sao cho văn bản tập trung nêu bật ý kiến, cảm xúc của mình. B.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. -Bảng phụ, các ví dụ. 2.Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. -Xem lại nội dung các bài về văn bản ở chương trình lớp 7. C.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: * Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng 1.Ổn định lớp: 8A: ………………………………………………………………… 8B: ………………………………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, soạn bài của học sinh vào đầu năm học. 3.Bài mới: Một văn bản muốn trôi chảy mạch lạc thì phải đảm bảo tính thống nhất về chủ đề.Vậy để hiểu rõ vấn đề này, tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức. * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT - Qua văn bản “Tôi đi học”, tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc nào trong thời thơ ấu của mình? - Sự hồi tưởng ấy gợi những ấn tượng gì trong lòng tác giả? - Văn bản có đề cập đến vấn đề nào khác không? - Đối tượng chính được đề cập trong văn bản là gì? - Văn bản chỉ tập trung đề cập đến đối tượng và các vấn đề liên quan đến tâm trạng của tác giả trong ngày tựu trường đầu tiên. Đó chính là chủ đề của văn bản. Vậy chủ đề của văn bản là gì? I. Chủ đề của văn bản: 1. Ng÷ liÖu/ SGK 2. NhËn xÐt: + Kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên với tâm trạng hồi hợp, bỡ ngỡ. + Tác giả thấy lòng rộn rã, bâng khuâng như đang được sống lại những ngày tuổi thơ trong sáng ấy. + Văn bản xoay quanh việc kể lại những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học với nhiều tâm trạng khác nhau. + Tâm trạng của nhân vật tôi. * Ghi nhớ ý 1, sgk/12 - Căn cứ vào đâu em biết văn bản Tôi đi học” nói lên những kỉ niệm của tác giả về buồi đầu tiên đến trường ? (Chú ý nhan đề, các từ ngữ, các câu trong văn bản viết về những kỉ niệm lần đầu tiên đên trường.) - Hãy tìm các từ ngữ chứng tỏ tậm trạng đó in sâu trong lòng nhân vật ''tôi'' suốt cuộc đời. - Tìm các từ ngữ, các chi tiết nêu bật cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhân vật ''tôi'' khi cùng mẹ đi đến trường, khi cùng các bạn đi vào lớp. HS thảo luận -Từ việc phân tích trên, hãy cho biết thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tính thống nhất này thể hiện ở những phương diện nào ? II.Tính thống nhất về chủ đề của văn bản: 1. Ng÷ liÖu/ SGK 2. NhËn xÐt: - Những kỉ niệm của tác giả về buồi đầu tiên đến trường ? thể hiện ở - Nhan đề : Tôi đi học - Các câu đều nhắc đến kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời. - Văn bản Tôi đi học tập trung tô đậm '”Cảm giác trong sáng'' nảy nở trong lòng'' nhân vật ''tôi'' ở buổi đến trường đầu tiên trong đời bằng nhiều chi tiết nghệ thuật khác nhau + Hôm nay tôi đi học. + Hằng năm cứ vào cuối thu… của buổi tựu trường + Tôi quên…. trong sáng âý. + Hai quyển vở mới… thấy nặng. + Tôi bặm tay ghì thật chặt… chênh đầu chúi xuống đất…àcảm nhận được những cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng nhân vật ''tôi'' ở buổi tựu trường đâu tiên. => Văn bản phải thống nhất về chủ đề. + văn bản có đối tưọng xác định, có tính mạch lạc. + nhan đề HS thảo luận, phân tích thống nhất về chủ đề của vă bản: Rừng cọ quê tôi. GV: gọi HS đọc kỉ làm bài trên bảng + quan hệ giữa các phần của văn bản + các câu, các từ ngữ tập trung biểu hiện chủ đề. * Ghi nhí ý 2, 3/ 12 III/- Luyện tập. Bài tập 1 a)Nhan đề của văn bản : “ Rừng cọ quê tôi” -Phần thứ nhất: Miêu tả rừng cọ quê tôi -Phần thứ hai : Rừng cọ gắn bó với tuổi thơ của tôi -Phần cuối : Rừng cọ gắn bó với người dân quê tôi + Ở mỗi phần đều có các câu thể hiện chủ đề: -Chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi rừng cọ trập trùng -Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ. Ngôi trường tôi học cũng khụất trong rừng cọ Ngày ngày đến lớp, tôi đi trong rừng cọ. - Cuộc sống quê tôi gẳn bó với rừng cọ Dù ai đi ngược về xuôi + Cơm nắm lá cọ là ngưởi sô ng Thao. . b) các ý lớn : - Miêu tả rừng cọ quê tôi - Rừng cọ gắn bó với tuổi thơ của tôi - Rừng cọ gắn bó với người dân quê tôi Các ý này rất rành mạch , theo một trình tự hợp lý : Từ giới thiệu hình ảnh rừng cọ đến sự gắn bó của con người đối với rừng cọ, từ bản thân nhà văn đến những người dân quê hương. Chính vì vậy mà việc thay đổi trật tự nào khác sẽ làm cho bài văn không còn mạch lạc c)Hai câu trong bài trực tiếp nói tới tình cảm đó Dù ai đi ngược về xuôi Cơm nắm lá cọ là ngưởi sô ng Thao. . Chứng minh : sự gắn bó giữa rừng cọ với người dân sông Thao được thể hiện trong toàn bài : từ việc miêu tả rừng cọ đến cuộc sống của người dân -Rừng cọ đẹp nhất ( chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi) -Cuộc sống người dân gắn bó với rừng cọ [...]... m. Duyệt giáo án Tuần 1: 22 /8/ 2011 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 29/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN 2 bài 2 TRONG LềNG M Tit 5: Văn bản: (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn Hng ) A.MC TIấU : Giỳp hc sinh: - Có đợc những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí Thấy đợc đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đợm chất trữ tình, lời văn chân thành,... im ú 2 nhõn vt chỳ bộ Hng v ngi cụ Nhn xột ỏnh giỏ v tng nhõn vt - Chun b bi : Tit tip theo Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 30/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 6: Văn bản: TRONG LềNG M (tip theo) (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn Hng ) A.MC TIấU: Giỳp Hc sinh: - Có đợc những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí Thấy đợc đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi... Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c: 1.Phõn tớch nhõn vt ''b cụ' trong truyn ? 2.Nột c sc qua cỏi ci rt kch ca b ? 3.Bi mi: *Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu văn bản: II-Phân tích vn bn (Tip theo) 2 Nhõn vt chỳ bộ Hng: a- Khi tr li ngi cụ: - Th phõn tớch nhng ý ngh ca chỳ bộ - Chỳ cỳi u khụng ỏp v sau ú tr khi tr li ngi cụ? li dt khoỏt iu ú cho thy bộ Hng + Mi u, nghe cụ gi ý thm... cũn li): Tõm trng ca bộ Hng khi gp c m II Phân tích vn bn - Cnh ng ca bộ Hng cú gỡ c bit? 1- Hon cnh ca bộ Hng: - M cụi cha - M nghốo tỳng i tha hng cu thc - Hai anh em Hng phi sng nh nh ngi cụ rut Chỳng khụng c thng yờu li cũn b ht hi, xỳc phm ? Em cú nx gỡ v cnh ng ca bộ Hng? => M cụi cha, sng xa m, cụ c, au kh, ỏng thng, luụn khao khỏt tỡnh thng ca m - M u on trớch, ngi cụ bộ Hng 2- Nhõn vt ngi... mt long lanh chm chp nhỡn, b c mun kộo chỳ bộ vo trũ chi c ỏc m b ó dn tớnh sn, mc chỳ bộ b tip tc tn cụng vi c ch v vai: My di quỏ, c vo i, tao chy cho tn tu Vo m bt - Trong nhng li l ca ngi cụ, theo m my may vỏ sm sa cho v thm em em ch no th hin s cay c nht? Vỡ bộ ch sao? -> Th hin s cay c nht trong li núi - Trng thỏi ca bộ Hng lỳc ny nh th ca cụ l thm em bộ ch ->chõm chc, no? Cũn b cụ? nhc m - B... hay nghiờm ngh hi li cng khụng õu - Bộ Hng cm nhn c iu gỡ trong ym hi-> cha ng s gi di, ma mai li núi ú? thm chớ ỏc c + Bộ Hng ó nhn ra nhng ý ngh cay c v trong ging núi v trờn nột mt khi ci rt kch ca cụ => Bộ Hng cỳi u khụng ỏp, khụng lũng thng yờu kớnh trng m, b nhng rp tõm tanh bn xõm phm n - Trc cõu tr li thụng minh dt khoỏt Khụng! Chỏu khụng mun vo Cui nm ca bộ Hng, b cụ cú thỏi nh th th no m... qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đợm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc - Nắm đợc cốt truyện, nv, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ Ngôn ngữ truyện thể hiện những khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nv - Rèn kĩ năng bớc đầu biết đọc hiểu một văn bản hồi kí Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phơng thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện - GD những... Nguyờn Hng (19 18- 1 982 ) - Quờ Nam nh, sng trong mt xúm lao ng nghốo ở HảI Phòng b Tỏc phm: Trong lũng m trớch trong tp Nhng ngy th u (19 38) Tỏc phm gm 9 chng, "Trong lũng m" l chng 4 c Th loi: Hi kớ l mt th ca kớ, ú ngi vit k li nhng chuyn, nhng iu chớnh mỡnh ó tri qua, ó chng kin 3- B cc: chia lm hai phn - Phn 1: t u n v my cng cũn phi cú h, cú hng, ngi ta hi n ch? : Tõm trng ca bộ Hng trc khi... ca ngi c bộ Hng th hờn ra sao? rt thụng minh xut phỏt t s nhy cm v yờu thng kớnh trng m - Sau li hi th hai ca ngi cụ, lũng chỳ bộ tht li, khúe mt ó cay cay Ngi cụ ma mai, nhc m thỡ chỳ bộ khụng cũn nộn ni phn ut, ci di trong ting khúc hi li cụ -> Th hin s kìm nộn ni au xút, tc ti ang dõng lờn trong lũng.Tõm trng au n, ut c lờn n cc im khi ngi cụ ti ci k chuyn, miờu t t m hỡnh dỏng ngi m bộ Hng vi... bộ Hng vi v thớch thỳ => Bộ Hng rt thụng minh, nhy cm v yờu thng kớnh trng m - Hóy c on Nhng n ngy gi u thy tụi gia sa mc (HS tho lun ) +Nu ngi ngi trờn xe khụng phi l m bộ Hng thỡ iu gỡ xy ra? + Phõn tớch cỏi hay ca hỡnh nh so sỏnh ngi m vi hỡnh nh dũng nc +Khi gi M i! M i! M i! Bộ Hng cú bit chc l m mỡnh khụng? Cú ngh n kh nng b lm khụng? iu ú cho ta bit gỡ v tỡnh cm ca bộ Hng? b- Trong lũng m: . Ngày soạn: 19/ 08/ 2011 Ngày dạy: 22/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN 1: BI 1 Tit 1: Văn bản: TễI I HC (Thanh Tnh) A.MC TIấU: Giỳp. _______________________________________________ Ngày soạn: 19/ 08/ 2011 Ngày dạy: 22/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 2: Văn bản: TễI I HC ( Tip theo) (Thanh Tnh) A.MC TIấU :. TLV: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN A.MỤC TIÊU : Giúp Học sinh: -Nắm được chủ đề của văn bản, tính thống nhất về chủ đề của văn bản. -Biết viết một đoạn văn bản đảm bảo tính thống nhất về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 8 trọn bộ, Giáo án ngữ văn 8 trọn bộ, Giáo án ngữ văn 8 trọn bộ