0

Giáo án Hình học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015

142 1,274 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:21

Ngày dạy: 15/8/2014. Tiết 1. Lớp 8B 15/8/2014. Tiết 3. Lớp 8A CHƯƠNG I: TỨ GIÁC Tiết 1: TỨ GIÁC I- MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm: Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . + Kỹ năng: HS tính được số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ được tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đường chéo. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận ra được 4 góc ngoài của tứ giác là 360 0 II-CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ - HS: Thước, com pa. III- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, luyện tập, thực hành. - Hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ôn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV: kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh và nhắc nhở dụng cụ học tập cần thiết: thước kẻ, ê ke, com pa, thước đo góc,… 3. Bài mới : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) - HS: Quan sát hình & trả lời H2(b) H1(a) B A C D A B C D Q N M P - Các HS khác nhận xét -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một ĐT - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: giải thích : 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó đoạn đầu của đoạn thẳng thứ nhất trùng với điểm cuối của đoạn thẳng thứ 4. + 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đường 1) Định nghĩa H4(d) H3(c) D B A D C B A C - Hình 4(d) có 2 đoạn thẳng BC & CD cùng nằm trên 1 đường thẳng. * Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. * Tên tứ giác phải được đọc hoặc viết theo thứ tự của các đỉnh. 1 thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ tự các đoạn thẳng như: ABCD, BCDA, ADBC . +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thước kẻ lần lượt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có hiện tượng gì xảy ra ? - H1(b) (c) có hiện tượng gì xảy ra ? - GV: Bất cứ đương thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác như thế nào ? + Trường hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc ∠ A + ∠ B + ∠ C + ∠ D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 ∆ là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng A + B + C + D = ? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 ∆ có cạnh là đường chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ∆ ABC & ADC ⇒ Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - GV: Vẽ hình & ghi bảng *Định nghĩa tứ giác lồi * Định nghĩa: * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi + Hai đỉnh thuộc cùng một cạnh gọi là hai đỉnh kề nhau + hai đỉnh không kề nhau gọi là hai đỉnh đối nhau + Hai cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh gọi là hai cạnh kề nhau + Hai cạnh không kề nhau gọi là hai cạnh đối nhau - Điểm nằm trong M, P điểm nằm ngoài N, Q 2/ Tổng các góc của một tứ giác 2 1 2 1 D C B A ∠ A 1 + ∠ B + ∠ C 1 = 180 0 ∠ A 2 + ∠ D + ∠ C 2 = 180 0 ( ∠ A 1 + ∠ A 2 )+ ∠ B+( ∠ C 1 + ∠ C 2 ) + ∠ D = 360 0 Hay ∠ A + ∠ B + ∠ C + ∠ D = 360 0 * Định lý: (SGK) 4. Củng cố và luyện tập. - GV: cho HS làm bài tập trang 66. Hãy tính các góc còn lại 5. Hướng dẫn HS học tập ở nhà. - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) * Chú ý : T/c các đường phân giác của tam giác cân * HD bài 4: Dùng com pa & thước thẳng chia khoảng cách vẽ tam giác có 1 cạnh là đường chéo trước rồi vẽ 2 cạch còn lại * Bài tập nâng cao: Cho tứ giác lồi ABCD chứng minh rằng: đoạn thẳng MN nối trung điểm của 2 cạnh đối diện nhỏ hơn hoặc bằng nửa tổng 2 cạnh còn lại. (Gợi ý: Nối trung điểm đường chéo). =============================================================== 2 + Ngày dạy: 15/8/2014. Tiết 2. Lớp 8B 16/8/2014. Tiết 2. Lớp 8A Tiết 2: HÌNH THANG I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang , hình thang vuông các khái niệm: cạnh bên, đáy, đường cao của hình thang + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính được các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - HS: Thước, com pa, bảng nhóm III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, luyện tập, thực hành. - Hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ôn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ:- GV: (dùng bảng phụ ) * HS1: Thế nào là tứ giác lồi ? Phát biểu ĐL về tổng 4 góc của 1 tứ giác ? * HS 2: Góc ngoài của tứ giác là góc như thế nào ?Tính các góc ngoài của tứ giác 1 1 1 120 ° 90 ° 75 ° 1 D C B A 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: ( Giới thiệu hình thang) - GV: Tứ giác có tính chất chung là + Tổng 4 góc trong là 360 0 + Tổng 4 góc ngoài là 360 0 Ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về tứ giác. - GV: đưa ra hình ảnh cái thang & hỏi + Hình trên mô tả cái gì ? + Mỗi bậc của thang là một tứ giác, các tứ giác đó có đặc điểm gì ? & giống nhau ở điểm nào ? - GV: Chốt lại + Các tứ giác đó đều có 2 cạnh đối // Ta gọi đó là hình thang ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay. * Hoạt động 2: Định nghĩa hình thang - GV: Em hãy nêu định nghĩa thế nào là hình thang - GV: Tứ giác ở hình 13 có phải là hình thang không ? vì sao ? 1) Định nghĩa Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song A B D H C * Hình thang ABCD : + Hai cạnh đối // là 2 đáy + AB đáy nhỏ; CD đáy lớn + Hai cạnh bên AD & BC + Đường cao AH ?1 (H.a) A∠ = B∠ = 60 0 ⇒ AD// BC ⇒ Hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: 3 - GV: nêu cách vẽ hình thang ABCD + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC & đương cao AH - GV: giới thiệu cạnh. đáy, đường cao… * Hoạt động 3: Bài tập áp dụng - GV: dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu H.c H.b H.a 115 ° 120 ° K I M N 75 ° 105 ° H G F E 60 ° 60 ° D C B A - Qua đó em hình thang có tính chất gì ? * Hoạt động 4: ( Bài tập áp dụng) GV: đưa ra bài tập HS làm việc theo nhóm nhỏ Cho hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD biết: AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AD// BC KL AB=CD: AD= BC D C Bài toán 2: A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AB = CD KL AD// BC; AD = BC D C - GV: qua bài 1 & bài 2 em có nhận xét gì ? * Hoạt động 5: Hình thang vuông H∠ = 75 0 ⇒ 1H∠ = 105 0 (Kề bù) ⇒ 1H∠ = G ∠ = 105 0 ⇒ GF// EH ⇒ Hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: N∠ = 120 0 ≠ K∠ = 115 0 ⇒ IN không song song với MK ⇒ đó không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang 2 góc kề một cạnh bù nhau (có tổng = 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau ⇒ Hình thang. * Bài toán 1 ?2 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD theo (gt) ⇒ AB // CD (đn)(1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) ⇒ AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đương thẳng //.) * Bài toán 2: (cách 2) ∆ ABC = ∆ ADC (g.c.g) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông Là hình thang có một góc vuông. A B D C 4. Củng cố và luyện tập. - GV: đưa bài tập 7 ( Bằng bảng phụ) . Tìm x, y ở hình 21 5. Hướng dẫn HS học tập ở nhà. - Học bài. Làm các bài tập 6,8,9 - Trả lời các câu hỏi sau:+ Khi nào một tứ giác được gọi là hình thang. + Khi nào một tứ giác được gọi là hình thang vuông. =============================================================== 4 Ngày dạy: 16/8/2014. Tiết 4. Lớp 8B 16/8/2014. Tiết 3. Lớp8A Tiết 2.1: LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . Hình thang vuông các khái niệm: cạnh bên, đáy, đường cao của hình thang + Kỹ năng: HS tính được số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ được tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đường chéo.Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính được các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo II. CHUẨN BỊ: - HS: Thước, com pa. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, luyện tập, thực hành. - Hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Bài 1: Tính số đo góc x,y trong các hình vẽ sau. 70 ° 75 ° 115 ° D C B A Q P N M 60 ° 70 ° 90 ° x MN//PQ 50 ° 100 ° y x Q P N M Bài 2: Tính các góc của một tứ giác ABCD, biết: a, ∠ B = ∠ A + 10 0 , ∠ C = ∠ B + 25 0 , ∠ D = 2 ∠ A + 5 0 b, ∠ A: ∠ B: ∠ C: ∠ D = 1:2:3:4 Giải: a, Ta có: ∠ C = ∠ B +25 0 = ∠ A + 10 0 + 25 0 = ∠ A + 35 0 Mà ∠ A + ∠ B + ∠ C + ∠ D = 360 0 Suy ra: ∠ A + ∠ A + 10 0 + ∠ A + 35 0 + 2 ∠ A + 5 0 = 360 0 => ∠ A = 62 0 ; ∠ B = 72 0 ; ∠ C = 97 0 ; ∠ D = 129 0 b, Ta có: 0 0 0 A B C D A B C D 360 36 1 2 3 4 1 2 3 4 10 ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ + ∠ + ∠ + ∠ = = = = = = + + + Suy ra: ∠ A = 36 0 ; ∠ B = 72 0 ; ∠ C = 108 0 ; ∠ D = 144 0 Bài 3: Cho tứ giác ABCD, ∠ B = ∠ A + 20 0 , ∠ C = 3 ∠ A, ∠ D - ∠ C = 20 0 a, Tính các góc của ABCD. b, Tứ giác ABCD có phải là hình thang không? Vì sao? Giải: a, ∠ D - ∠ C = 20 0 => ∠ D = ∠ C + 20 0 = 3 ∠ A +20 0 Ta có: ∠ A + ∠ B + ∠ C + ∠ D = 360 0 => ∠ A + ∠ A + 20 0 + 3 ∠ A + 3 ∠ A + 20 0 = 360 0 => ∠ A = 40 0 , ∠ B = 60 0 , ∠ C = 120 0 , ∠ D = 140 0 b, Do ∠ B + ∠ C = 60 0 + ∠ 120 0 = 180 0 và hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // DC. Vậy tứ giác ABCD là hình thang. 5 Ngày dạy: 22/8/2014 Lớp 8B. Tiết 1 22/8/2014 Lớp 8A. Tiết3 Tiết 3: HÌNH THANG CÂN I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân + Thái độ: - Rèn tư duy suy luận, sáng tạo II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - HS: Thước, com pa. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Vấn đáp, luyện tập, thực hành, hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ôn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - HS1: GV dùng bảng phụ Cho biết ABCD là hình thang có đáy là AB, & CD. Tính x, y của các góc D, B - HS2: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái niệm cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình thang - HS3: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh như thế nào? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Định nghĩa Yêu cầu HS làm ?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân. ?2 GV: dùng bảng phụ a) Tìm các hình thang cân ? b) Tính các góc còn lại của mỗi HTC đó c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC? H.b H.a 80 ° 80 ° 80 ° 100 ° 80 ° H G F E D C B A ( Hình (b) không phải vì F∠ + H∠ ≠ 180 0 * Nhận xét: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. * Hoạt động 2:Hình thành T/c, Định lý 1 Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. Còn 2 cạnh bên liệu có bằng nhau không ? - GV: cho các nhóm CM & gợi ý 1) Định nghĩa Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau. Tứ giác ABCD là H. thang cân ⇔ AB // CD ( Đáy AB; CD) và C∠ = D∠ hoặc A∠ = B∠ ?2 H.d H.c 70 ° 110 ° 70 ° S T Q P N M K I a) Hình a,c,d là hình thang cân b) Hình (a): C∠ = 100 0 Hình (c) : N ∠ = 70 0 Hình (d) : S∠ = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 2) Tính chất 6 AD không // BC ta kéo dài như thế nào ? - Hãy giải thích vì sao AD = BC ? ABCD là hình thang cân GT ( AB // DC) KL AD = BC - Các nhóm CM: O 2 1 2 1 D C B A + AD // BC ? khi đó hình thang ABCD có dạng như thế nào ? * Hoạt động 3: Giới thiệu địmh lí 2 - GV: Với hình vẽ sau 2 đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? - GV: Em có dự đoán gì về 2 đường chéo AC & BD ? GT ABCD là hình thang cân ( AB // CD) KL AC = BD GV: Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? * Hoạt động 4: Giới thiệu các phương pháp nhận biết hình thang cân. - GV: Muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách để chứng minh ? là những cách nào ? Đó chính là các dấu hiệu nhận biết hình thang cân . + Đường thẳng m // CD+ Vẽ điểm A; B ∈ m : ABCD là hình thang có AC = BD Giải+ Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B ( có cùng bán kính) * Định lí 1: Trong hình thang cân 2 cạnh bên bằng nhau. Chứng minh: AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên DC ∠=∠ 11 BA ∠=∠ ta có DC ∠=∠ nên ∆ ODC cân ( 2 góc ở đáy bằng nhau) ⇒ OD = OC (1) 11 BA ∠=∠ nên 22 BA ∠=∠ ⇒ ∆ OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) ⇒ OA = OB (2) Từ (1) &(2) ⇒ OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK * Định lí 2: Trong hình thang cân 2 đường chéo bằng nhau. Chứng minh: ∆ ADC & ∆ BCD có: + CD cạnh chung + BCDADC ∠=∠ ( Đ/ N hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ⇒ ∆ ADC = ∆ BCD ( c.g.c) ⇒ AC = BD 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân ?3 m D C B A + Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B * Định lí 3: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân. + Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74 4. Củng cố và luyện tập. GV: Dùng bảng phụ HS trả lời a) Trong hình vẽ có những cặp đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? b) Có những góc nào bằng nhau ? Vì sao ? c) Có những tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ? 5. Hướng dẫn HS học tập ở nhà. - Học bài.Xem lại chứng minh các định lí - Làm các bài tập: 11,12,15 (sgk) * Vẽ hình thang cân ABCD (AB // CD ) có AB = 3cm; CD = 5cm; đường cao IK = 3cm ============================================================= 7 Tø gi¸c ABCD lµ ht c©n A B D C Ngày dạy: 22/8/2014 Lớp 8B. Tiết 2 23/8/2014 Lớp 8A. Tiết1 Tiết 4: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân . + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học. Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước. Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh. + Thái độ: Rèn tư duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc. - HS: Thước, com pa. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Luyện tập, thực hành, hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ôn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? - HS2: Muốn CM một hình thang nào đó là hình thang cân thì ta phải CM thêm ĐK nào ? 3. Bài mới : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi (gt) (kl) - HS lên bảng trình bày Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE ⊥ DC; BF ⊥ DC KL DE = CF GV: Hướng dẫn theo phương pháp đi lên: - DE = CF ⇐ ∆ AED = ∆ BFC ⇐ BC = AD ; FECD ∠=∠∠=∠ ; ⇐ (gt) - Ngoài ra ∆ AED = ∆ BFC theo trường hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ∆ ABC cân tại A; D ∈ AD E ∈ AE sao cho AD = AE; A∠ = 90 0 a) BDEC là hình thang cân KL b) Tính các góc của hình thang. HS lên bảng chữa bài b) A∠ = 50 0 (gt) Chữa bài 12/74 (sgk) F E D C B A Kẻ AH ⊥ DC ; BF ⊥ DC ( E,F ∈ DC) => ∆ ADE vuông tại E ∆ BCF vuông tại F AD = BC ( cạnh bên của hình thang cân) BCFADE ∠=∠ ( Đ/N) ⇒ ∆ AED = ∆ BFC ( Cạnh huyền & góc nhọn) 2.Chữa bài 15/75 (sgk) 2 1 2 1 C E D B A a) ∆ ABC cân tại A (gt) ⇒ CB ∠=∠ (1)AD = AE (gt) ⇒ ∆ ADE cân tại A ⇒ 11 ED ∠=∠ 8 CB ∠=∠ = 0 0 180 50 2 − = 65 0 ⇒ 22 ED ∠=∠ = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS làm việc theo nhóm -GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh như thế nào ? - Chứng minh : DE // BC (1) ∆ B ED cân (2) - HS trình bày bảng 2 2 1 1 E D C B A ∆ ABC cân & ∆ ADE cân ⇒ 1D∠ = 2 180 0 A∠− ; B∠ = 2 180 0 A∠− ⇒ 1D∠ = B∠ (vị trí đồng vị) DE // BC Hay BDEC là hình thang (2) Từ (1) & (2) ⇒ BDEC là hình thang cân . 3. Chữa bài 16/ 75 ∆ ABC cân tại A, BD & CE GT Là các đường phân giác KL a) BEDC là hình thang cân b) DE = BE = DC Chứng minh a) ∆ ABC cân tại A ta có: AB = AC ; B∠ = C∠ (1) BD & CE là các đường phân giác nên có: 1B∠ = 2B∠ = 2 B∠ (2); 2 21 C CC ∠ =∠=∠ (3) Từ (1) (2) &(3) ⇒ 1B∠ = 1C∠ ∆ BDC & ∆ CBE có B∠ = C ∠ ; 1B∠ = 1C∠ ; BC chung ⇒ ∆ BDC = ∆ CBE (g.c.g) ⇒ BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB - DC=>AE = AD Vậy ∆ AED cân tại A ⇒ 1E∠ = 1D∠ Ta có B∠ = 1E∠ (= 2 180 0 A∠− ) ⇒ ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau) Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED mà B∠ = C∠ ⇒ BEDC là hình thang cân. b)Từ 2D∠ = 1B∠ ; 1B∠ = 2B∠ (gt) ⇒ 2D∠ = 2B∠ ⇒ ∆ BED cân tại E ⇒ ED = BE = DC. 4. Củng cố và luyện tập. Gv nhắc lại phương pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. 5. Hướng dẫn HS học tập ở nhà. - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem lại bài đã chữa ================================================================ Ngày dạy: 23/8/2014 Lớp 8A. Tiết 3 23/8/2014 Lớp 8B. Tiết4 Tiết 4.1: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Luyện tập các kiến thức cơ bản về hình thang, hình thang cân, hình thang vuông. Áp dụng giải các bài tập. Rèn tư duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: - GV: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc. 9 - HS: Thước, com pa. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Luyện tập, thực hành, hợp tác nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ôn định tổ chức: 2. Bài mới : Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết Bài tập số 1: Cho hình thang cân ABCD (AB //CD và AB < CD) các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại I. a) chứng minh tam giác IAB là tam giác cân b) Chứng minh IBD = IAC. c) Gọi K là giao điểm của AC và BD. Chứng minh KAD = KBC. *GV: Cho hs cả lớp vẽ hình vào vở, một hs lên bảng vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận. HS: Hs cả lớp vễ hình . Hs trả lời câu hỏi của gv. GV: Để c/m tam giác IAB là tam giác cân ta phải c/m như thế nào ? HS: *Để c/m tam giác IAB là tam giác cân ta phải c/m góc A bằng góc B Gv gọi hs lên bảng trình bày c/m Gv chốt lại cách c/m tam giác cân *GV: Để c/m IBD = IAC.ta c/m chúng bằng nhau theo trường hợp nào ? và nêu cách c/m? HS: C/m IBD = IAC theo trường hợp c.c.c: vì IA = IB (IAB cân); ID = IC (IDC cân); AC = DB (hai đường chéo của hình thang). GV: Hướng dẫn hs cả lớp trình bày c/m *GV: Để c/m KAD = KBC. ta c/m chúng bằng nhau theo trường hợp nào? và nêu cách c/m? Gv gọi hs nêu cách c/m HS: Hs: KAD = KBC theo trường hợp g.c.g Hs chứng minh các điều kiện sau: · · · · ;KAD KBC KDA KCB = = và AD = BC Gv hướng dẫn hs cả lớp trình bày c/m. Bài tập số 2: Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A Chứng minh I. Ôn tập lí thuyết : II. Bài tập: Bài tập số 1: Ta có: AB // CD nên µ µ A D= và µ µ B C= (đồng vị) mà µ µ D C= (do ABCD là hình thang cân) suy ra µ µ A B = . Bài tập số 2: 10 1 C B A 1 2 D [...]... bài toán - Giáo dục: Tính cẩn thận, say mê môn hoc II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng compa - HS: SGK, compa, thước + BT III- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Luyện tập thực hành, gợi mở và giải quyết vấn đề Chữa bài 26 /80 3 Chữa bài 26 /80 GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình ,ghi GT, KL - CD là đường TB của hình thang ABFE(AB//CD//EF) AB + EF 8 + 16 - AB//CD//EF//GH ⇒ CD = = = 12cm GT - AB = 8cm;... 12 Ngày dạy: 29 /8/ 2014 Lớp 8B Tiết 2 30 /8/ 2014 Lớp 8A Tiết1 Tiết 5.1: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích & CM các bài toán II CHUẨN BỊ: - HS: SGK, compa, thước + BT III- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Luyện tập thực... đối xứng + Các hình còn lại mỗi hình có 1 trục đối xứng 5 Hướng dẫn HS học tập ở nhà: - Học thuộc các đ/n + Hai điểm đối xứng qua 1 đt + Hai hình đối xứng qua 1 đt + Trục đối xứng của 1 hình ====================================================== Ngày dạy: 23/9 /2014 Lớp 8A Tiết 3 19/9 /2014 Lớp 8B Tiết1 Tiết 10: HÌNH BÌNH HÀNH I MỤC TIÊU: * Kiến thức: HS nắm vững đn hình bình hành là hình tứ giác có... của hình thang MECB từ đó ta có NF = 1 (ME + BC) 2 BC = 2NF - ME = 2.10 - 5 = 15(cm) 16 Ngày dạy: 05/9 /2014 Lớp 8B Tiết 2 06/9 /2014 Lớp 8A Tiết4 Tiết 7: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Kiến thức: HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích & CM các bài toán - Giáo. .. hs vẽ hình vào vở Nêu cách c/m MN ⊥ AB Nêu cách tính độ dài đoạn thẳng MN để tính MN trước hết ta tính độ dài AC áp dụng định lý Pi Ta Go ta có AC2 = BC 2- AB2 thay có : AC2 = 132 - 122= 169 - 144 = 25 AC = 5 mà MN = 13 1 AC = 2,5(cm) 2 Ngày dạy: 30 /8/ 2014 Lớp 8A Tiết 3 30 /8/ 2014 Lớp 8B Tiết4 Tiết 6: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG I MỤC TIÊU : - Kiến thức: HS nắm vững Đ/n ĐTB của hình. .. dẫn HS học tập ở nhà -Học thuộc lý thuyết - Làm các BT 21,24,25 / 79 ,80 SGK 15 x H Ngày dạy: 05/9 /2014 Lớp 8B Tiết 1 05/9 /2014 Lớp 8A Tiết3 Tiết 6.1: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích & CM các bài toán II CHUẨN... ======================================================= Ngày dạy: 07/10 /2014 Lớp 8A Tiết 3 03/10 /2014 Lớp 8B Tiết2 Tiết 14.1: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Củng cố : định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hcn - Rèn kĩ năng chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật II CHUẨN BỊ: - GV: hệ thống bài tập - HS: kiến thức về hcn: định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Thuyết trình, gợi mở vấn đáp - -Luyện tập, thực hành Bài... thẳng + CM 3 điểm thẳng hàng 5 Hướng dẫn HS học tập ở nhà - Xem lại bài giải .- Làm bài tập 28 ========================================================= Ngày dạy: 06/9 /2014 Lớp 8B Tiết 1 06/9 /2014 Lớp 8A Tiết 2 Tiết 8: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Kiến thức: HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư duy phân... xứng +Gv: Đưa tranh vẽ hình thang cân - Hình thang có trục đối xứng không? Là hình thang nào? và trục đối xứng là đường nào? - Làm các BT 35, 36, 38 SGK - Đọc phần có thể em chưa biết d A B A' B' C C' 3) Hình có trục đối xứng A ?3 B H C - Hình đối xứng của điểm A qua AH là A ( quy ước) - Hình đối xứng của điểm B qua AH là C và ngược lại ⇒ AB&AC là 2 hình đối xứng của nhau qua đt AH - Cạnh BC tự đối xứng... chứng minh 1 hình tứ giác là hình chữ nhật * Thái độ : Rèn tư duy lô gíc - p2 chuẩn đoán hình II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, thước - HS: Thước, compa III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Nêu và giải quyết vấn đề - Luyện tập, thực hành,thuyết trình 30 IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Ôn định tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: HS1: Vẽ hình thang cân và nêu đ/nghĩa, t/c của nó? Nêu các DHNB 1 hình thang cân HS2: Vẽ hình bình hành . =============================================================== 2 + Ngày dạy: 15 /8/ 2014. Tiết 2. Lớp 8B 16 /8/ 2014. Tiết 2. Lớp 8A Tiết 2: HÌNH THANG I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang , hình thang vuông các khái. + ∠ 120 0 = 180 0 và hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // DC. Vậy tứ giác ABCD là hình thang. 5 Ngày dạy: 22 /8/ 2014 Lớp 8B. Tiết 1 22 /8/ 2014 Lớp 8A. Tiết3 Tiết 3: HÌNH THANG CÂN I 22 /8/ 2014 Lớp 8B. Tiết 2 23 /8/ 2014 Lớp 8A. Tiết1 Tiết 4: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015, Giáo án Hình học lớp 8 trọn bộ năm học 2014 - 2015,