0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ năm học 2014 - 2015

69 2,079 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:25

Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 1 Thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 1 : Hc Hỏt: BI QUC CA VIT NAM I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. - KNS: Rèn kỹ năng hát quốc ca. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - n v hỏt thun thc li mt bi hỏt Quc ca Vit Nam - Tranh v lỏ c Vit Nam tung bay trờn sõn trng. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Khụng - Bài mới: 2. Phần hoạt động. Hot ng 1: Hc hỏt: Quc ca Vit Nam - Gii thiu:Bi Quc ca Vit Nam do nhc s Vn Cao sỏng tỏc nm 1944, c tỏc gi t tờn l Tin quõn ca. Bi hỏt ó kờu gi, thỳc gic nhõn nhõn Vit Nam anh dng ng lờn u tranh chng thc dõn Phỏp, Ti k hp u tiờn ca quc hi khúa I, bi hỏt ny ó c Bỏc H ngh chn lm Quc ca Vit Nam. - GV hỏt mu ( hoc m bng). - GV hng dn c li ca theo tit tu - GV hi: Trong bi cú t Sa trng em no cú th gii thớch ý ca t ny? GV gii thớch t ny ngha l chin trng. - c li theo tit tu li ca. Tp gừ hỡnh thit tu cõu th nht - GV gừ hỡnh thit tu lm mu khong 2 3 ln - Học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - HS ghi bi - HS theo dừi - HS nghe v cm nhn - 1-2 HS c li ca. - HS tr li - HS theo dừi - HS thc hin - HS nghe v ghi nh - HS thc hin - Luyn thanh Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga - GV ch nh mt vi HS gừ li tiờt tu - Luyn thanh: 1 2 phỳt - Tp hỏt tng cõu: - GV hỏt mu,n giai iu 2-3 ln, HS nghe v nhm theo. - GV tip tc n cõu tip v bt nhp ( m 2-3) cho HS hỏt cựng vi n. Tp tng t vi cỏc cõu tip theo. - GV ch nh 1-2 HS hỏt li hai cõu ny. Dy nhng cõu tip theo tng t nh trờn. - GV nhc cỏc em hỏt mnh m, rừ li, t th ng nghiờm trang. 3. Hoạt động nối tiếp: - Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t trng ca mt HS bt nhp. - GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn, rừ li hn - HS tp hỏt theo hng dn ca GV - HS tp hỏt tng t - 1-2 HS trỡnh by - HS thc hin - HS thc hin - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 2 Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 2: Hc Hỏt Bi: QUC CA VIT NAM (tip theo) I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát quốc ca. - KNS: Rèn kỹ năng làm việc nhóm. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - n v hỏt thun thc hai bi Quc ca Vit Nam - Chộp li hai lờn bng, mi dũng l mt cõu hỏt. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gi 2 em hc sinh hỏt li mt ca bi hỏt Quc ca Vit Nam.? Nhc v li? - Bài mới: 2. Phần hoạt động. *Hc hỏt Quc ca Vit Nam (tip) - Em no cú th gii thiu v tỏc gi v ni dung bi Quc ca Vit Nam? - Nghe bi hỏt:HS nghe bi hỏt qua bng ió hoc nghe GV trỡnh by. - Trỡnh by li li mt: Lp trng lờn iu khin cho c v bt nhp li mt bi Quc ca Vit Nam Tp hỏt li hai:- Hc sinh c li ca. - GV hi: Trong li hai cú t no cỏc em cha hiu? Nu khụng cú, GV gii thớch t khú. - Giỏo viờn dy tng cõu nh li mt, n gia iu v bt nhp ( m 2-3) cho HS hỏt cựng vi n. Trong qua trỡnh tp li hai, GV ch nh mt s HS trỡnh by, nu cỏc em hỏt - Học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - HS thực hiện - HS ghi bi - HS tr li - HS nghe v cm nhn - HS thc hin - HS thc hin - HS tr li (nu c) - HS theo dừi, ghi nh - HS tp hỏt - HS hỏt theo hng dn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga cha ỳng. GV hng dn cỏc em hỏt chớnh xỏc hn. - Hỏt li hai: Hỏt y li hai, GV nhc cỏc em ly hi . GV lm mu v cỏch ly hi * Trỡnh by bi hỏt GV yờu cu HS trỡnh by bi hỏt t th ng nghiờm trang, nhc cỏc em hỏt mnh m, rừ li. 3. Hoạt động nối tiếp. - Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t trng c mt HS bt nhp. - GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn, rừ li hn. - HS hỏt c bi - HS thc hin - HS thực hiện - Nghe và làm theo hớng dẫn. Tuần 3 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 3: Hc Hỏt: BI CA I HC Nhc v li: Phan Trn Bng I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - KNS: Rèn kỹ năng giao tiếp. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - n v hỏt thun thc bi Bi ca i hc - Bng nhc, mỏy nghe. Tranh v cnh nhng em bộ trờn ng ti trng, SGK tp bi hỏt lp 3. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gi 2 em hc sinh hỏt li mt ca bi hỏt Quc ca Vit Nam.? Nhc v li? - Bài mới: 2. Phần hoạt động. *Hc hỏt: Bi ca i hc - Gii thiu: Bi ca i hc l bi hỏt do nhc s Phan Trn Bng sỏng tỏc, ụng l ngi rt tõm huyt v cú nhiu úng gúp trong vic giỏo dc õm nhc trng ph thụng. Bi ca i hc l mt ca khỳc ngn gn trong sỏng, núi lờn nim vui ca nhng em bộ ngy ngy c ti trng trong khung cnh thiờn nhiờn ti p. - Nghe bi hỏt: HS nghe bng hỏt mu - c li theo tit tu li ca: HS c li trờn bng. Mi li gm 4 cõu hỏt HS tp c li v kt hp gừ tit tu li ca. - Khởi động giọng: 1-2 phỳt - Tp hỏt tng cõu: - Học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - 2 HS lên bảng - HS ghi bi - HS theo dừi - HS nghe v cm nhn - 1-2 em c li ca - HS thc hin - Khởi động giọng - HS tp hỏt theo hng dn ca Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga GV hỏt mu mt cõu, sau ú n giai iu cõu ny 2-3 ln, yờu cu HS nghe v nhm theo. Tp tng t vi cỏc cõu tip theo. Tp xong hai cõu, GV cho hỏt ni lin hai cõu vi nhau. GV hỏt hai cõu, n giai iu v yờu cu HS hỏt cựng vi n. GV nhc HS ly hi khi ngh du lng n. GV ch nh 1-2 HS hỏt li hai cõu ny. Tin hnh dy hai cõu cũn li tng t. - Hỏt li mt: Hỏt hai ln Na lp hỏt hai cõu u, na kia hỏt hai cõu sau, ri i ngc li. 3. Hoạt động nối tiếp. - Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t trng c mt HS bt nhp. - GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn, rừ li hn. GV - 1-2 HS trỡnh by - HS hỏt c bi - HS trỡnh by - HS thc hin - HS tham gia - HS thc hin - Nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 4 Thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 4 : Hc Hỏt: BI CA I HC (tip theo) Nhc v li: Phan Trn Bng I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát đúng giai điệu. - KNS: Rèn kỹ năng giao tiếp. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Nhc c quen dựng. Bng nhc, mỏy nghe. - n v hỏt thun thc Bi ca i hc - Tranh nh minh ho v mt vi ng tỏc vn ng ph ha. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quán trình tập hát. - Bài mới: 2. Phần hoạt động. *Hoạt động 1: Hc hỏt " Bi ca i hc " (tip) HS nghe ton b bi hỏt qua bng a hoc do GV trỡnh by - Trỡnh by li mt ó hc: Theo cỏch hỏt i ỏp:GV chia lp thnh hai na, mi na hỏt mt cõu i ỏp nhau n ht li mt. Theo cỏch hỏt ni tip:GV chia lp thnh 4 t, mi t hỏt mt cõu ni tip n ht bi. - Tp hỏt li hai. - Hc sinh c li ca trờn bng. - GV chia lp thnh hai na. Na lp hỏt li mt bng nguyờn õm La, ng thi na kia hỏt li hai. - Học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - HS ghi bi - HS nghe - HS thc hin - HS thc hin - 1-2 em c li ca - HS thc hin Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga GV hng dn mt vi ch cn thit, sau ú i li phn trỡnh by. GV nhc nh HS ly hi khi ht mi cõu hỏt. GV ch nh 1-2 HS hỏt li hai, GV nhn xột v hng dn nhng ch cn thit. * Hoạt động 2. Hỏt y c hai li. - C lp hỏt ho ging c hai li, GV nhn xột. - Na lp hỏt li mt, na kia hỏt li hai, ri i ngc li. - Tp mt vi cỏch hỏt tp th Tp hỏt i ỏp Chia lp thnh hai na, mi na hỏt mt cõu i ỏp nhau. i li phn trỡnh by Gv nhn xột. Tp hỏt ni tip. Chia lp thnh 4 t, mi t hỏt mt cõu ni tip n ht bi. i li phn trỡnh by ca tng t, GV nhn xột. - Trỡnh by bi hỏt: GV yờu cu cỏc em th hin s trong sỏng v sụi ni trong bi hỏt. * Hoạt động 3: Hỏt kt hp vn ng - GV mi 1-2 HS hc khỏ lờn trc lp, hỏt v vn ng ph ha cho bi hỏt - GV hng dn HS hỏt kt hp vn ng ph ha. - Mt vi nhúm HS lờn hỏt v vn ng ph ha. 3. Hoạt động nối tiếp : GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc c hai li v hỏt t nhiờn, rừ li hn. - HS nghe, ghi nh - HS thc hin - HS thc hin - HS thc hin - HS trỡnh by - HS thc hin - HS ghi nh - HS thc hin - HS thc hin - HS thc hin - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 5 Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 5 : Hc Hỏt Bi: M SAO. ( Nhạc và lời : Văn Chung ) I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách. - KNS: Rèn kỹ năng hợp tác. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Chộp li lờn bng thnh 4 dũng, tng ng vi 4 cõu hỏt. - Nhc c quen dựng. - n v hỏt thun thc bi m sao. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên hát bài " Bi ca i hc ". - Bài mới: 2. Phần hoạt động. * Hc hỏt: m sao 1. Gii thiu v bi hỏt Bu tri cao vi vi gi cho chỳng ta c m bay bng vo khụng gian, ti nhng hnh tinh xa tớt. Trong ờm hố giú mỏt c ngm nhỡn bu tri y sao, mi ngi u cú nhng cm xỳc tht d chu. Nhc s Vn Chung ó vit bi hỏt m sao. Bi hỏt cú giai iu du dng, li ca gin d, trong sỏng nh bc tranh v nờn cuc sụng thanh bỡnh vi nhng c m cao p. 2. Nghe bi hỏt: HS nghe bi hỏt qua a 3. c li theo tit tu li ca: c li trờn bng. Cõu 1-2-3 cú õm hỡnh tit tu. - HS thực hiện. HS theo dừi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga GV gừ hỡnh thit tu lm mu khong 2 3 ln. GV ch nh mt vi HS gừ li tit tu. HS tp c li v kt hp gừ tit tu li ca. 4. Luyn thanh: 1-2 phỳt. 5. Tp hỏt tng cõu GV hỏt mu mt cõu, sau ú n giai iu cõu ny vi ln, yờu cu HS nghe v hỏt nhm theo. Tng t vi cỏc cõu tip theo. GV hỏt hai cõu, n giai iu v yờu cu HS hỏt cựng vi n. GV nhc HS ly hi sau nhng ch ngõn di. Cõu 4 khỏc cõu 1-2-3 v tit tu. GV cn hng dn cỏc em k hn. 6. Hỏt c bi:Na lp hỏt hai cõu u, na kia hỏt hai cõu sau, ri i ngc li. 7. Trỡnh by bi hỏt Hỏt c bi hai ln, kt bng cỏch nhc li cõu 4 thờm hai ln na. 8. Tp hỏt i ỏp-Tp hỏt ni tip: Tp hỏt lớnh xng v ho ging - C mt HS hỏt cõu 1 v cõu 3, tt c hỏt ho ging cõu 2 v cõu 4. 9. Cng c bi:Tng t ng to ch trỡnh by bi hỏt, t trng c mt HS bt nhp. GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn rừ rng hn. 3. Hoạt động nối tiếp. - GV cng c bng cỏch hi HS li tờn bi hỏt va hc, tỏc gi? Cho c lp ng lờn hỏt v v tay theo phỏch v tit tu ca bi hỏt mt ln trc khi kt thc tit hc. - GV nhn xột, dn dũ. HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS tập hát theo hớng dẫn của GV HS hát hai câu HS thực hiện HS thực hiện HS hát cả bài Học sinh thực hiện HS trỡnh by HS thc hin HS trỡnh by HS ghi nh - HS nghe và trả lời - HS nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 [...]... gừ li tit tu - HS c li v gừ tit tu - HS luyn thanh - HS tp hỏt - HS thc hin - HS hỏt, tp ly hi - HS trỡnh by - HS thc hin - HS hỏt v gừ m - HS hỏt v vn ng - HS thc hin - HS tham gia - HS thc hin - HS nghe và làm theo hớng dẫn Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga tuần 13 Thứ t, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 13 : Ôn tập bài hát: CON CHIM NON I Mục tiêu - Bit hỏt ỳng... Tiểu học Sai Nga - 1- 2 em c li ca - HS nờu cõu hi - HS luyn thanh - HS tp hỏt - HS thc hin - HS tp ly hi khi hỏt - HS trỡnh by - HS thc hin - HS hỏt ỳng sc thỏi - HS trỡnh by - HS thc hin - HS trỡnh by - HS trỡnh by - Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t - HS thc hin trng c mt HS bt nhp Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Tuần 15 Trờng Tiểu học Sai Nga Thứ t, ngày 3 tháng... tập viết tên nốt nhạc vào vở HS tham gia - HS nhắc lại nội dung bài học - HS nghe và làm theo hớng dẫn Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 17 Thứ t, ngày 24 tháng 12 năm 2014 Âm nhạc I Mục tiêu : TIếT 17 : Học hát : Bài hát ru - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát - Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách - Giáo dục cho học sinh biết Hát xoan là di sản văn hoá... HS trỡnh by hp vn ng - GV mời HS lên trình by trớc lớp theo nhóm HS thc hin 2- 4 hoặc cá nhân 3 Hoạt động nối tiếp: - HS trỡnh by bi hỏt theo hỡnh thc tp ca - Gi mt nhúm lờn trỡnh by - Dn dũ HS v nh tp biu din bi hỏt Tuần 9 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Môn : Âm nhạc Tiết 9 : ễn Tp 3 Bi Hỏt: BI CA I HC,... theo hớng dẫn Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 8 : ễn Tp Bi Hỏt: G GY I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Tập biểu diễn bài hát - KNS: Rèn kỹ hợp tác II Chuẩn bị : 1 .Giáo viên: - Nhc c quen dựng - n v hỏt thun thc bi G gỏy - Bng nhc, mỏy nghe, tranh v - Chun b mt vi... phách - Luyện theo dãy, một dãy hát, - Nhận xét chung, sửa sai một dãy gõ đệm sau đó đổi lại 3 Hoạt động nối tiếp - Quan sát, lắng nghe - Cho học sinh hát bài Hát ru - Hát kết hợp nhún chân nhịp - Nhận xét giờ học, dặn dò HS về thuộc bài hát nhàng - Lắng nghe, ghi nhớ Tuần 17 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011... din bi hỏt theo - HS thc hin t Mi t trỡnh by bi hỏt kt hp gừ theo phỏch, theo nhp hoc vn ng GV chm im _ 3 Hoạt động nối tiếp HS nhc li tờn bi hỏt, tớnh cht ca bi Dn dũ HS v nh tp biu din bi hỏt Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - -HS nhc li tờn bi hỏt - HS thc hin Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 14 Thứ t, ngày 3 tháng 12 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 14 : học hát bài: NGY... 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 - Nhận xét, sửa sai Trờng Tiểu học Sai Nga - Luyện theo tổ,nhóm đôi - Gọi 3 học sinh hát kết hợp đàn - Lắng nghe, quan sát - Gọi học sinh nhận xét - Thực hiện cá nhân - Nhận xét chung, khen thởng - Nhận xét từng cá nhân * Hoạt động 2 : - Lắng nghe Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Hớng dẫn học sinh : Ru hời ru hỡi, ơ hời ru hời * ** * - Quan sát, lắng nghe ** - Cho học sinh luyện... HS ghi nh - GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 11 Thứ t, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Âm nhạc Tiết 11 : Ôn tập bài hát : LP CHNG TA ON KT I MụC TIÊU: - Bit hỏt theo gia iu v ỳng li ca v kt hp vi vn ng ph ho - Tp biu diễn bài hát - KNS: Rèn kỹ năng hợp tác II CHUN B : 1 .Giáo viên: - Nhc c quen... Hồng Nhung Hot ng ca Hc sinh - HS ghi bi - HS theo dừi - HS nghe v cm nhn - 1, 2 em c li ca - HS luyn thanh - HS tp hỏt - HS thc hin - HS hỏt, tp ly hi Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Tin hnh dy bn cõu cũn li theo cỏch tng t 5 Hỏt y c bi - Hỏt c bi hai ln, va hỏt va gừ phỏch, sau ú mi t trỡnh by mt ln - Hỏt kt hp gừ m theo nhp 3: GV hng dn - Hỏt kt hp vn ng theo nhp 3: GV hng dn 6 Trỡnh by bi hỏt . hiện - Nghe và làm theo hớng dẫn. Tuần 3 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014 Môn : Âm nhạc Tiết 3: Hc. hn - HS tp hỏt theo hng dn ca GV - HS tp hỏt tng t - 1-2 HS trỡnh by - HS thc hin - HS thc hin - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3. trỡnh by - HS thc hin - HS ghi nh - HS thc hin - HS thc hin - HS thc hin - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 3 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ năm học 2014 - 2015, Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ năm học 2014 - 2015, , Tập hát lĩnh xướng: Một HS hát 4 câu đầu, cả lớp hát 4 câu tiếp theo., - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, sau đó bắt nhịp, - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, vừa gõ âm hình trên vừa đọc lời câu 1, sau đó bắt nhịp đếm 1 –2

Mục lục

Xem thêm