0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ

62 774 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:39

Tun 1 ( Tiết 1 ) Ngày giảng 5/9 . Lớp dạy .4A1-4A2 ễN TP 3 BI HT V Kí HIU GHI NHC HC LP 3 I/ Mc tiờu: I/ Mc tiờu: - - Hc sinh bit hỏt theo giai iu v thuc li ca 3 bi hỏt: Quc ca Vit Nam, Bi ca i hc, Cựng mỳa hỏt di trng. - - Nh mt s ký hiu ghi nhc ó hc. - - Bit hỏt kt hp v tay (gừ m) hoc vn ng theo bi hỏt. II/ Chun b ca giỏo viờn: II/ Chun b ca giỏo viờn: - - Nhc c quen dựng, bng, a nhc, mt s hỡnh nh minh ha. - - Tp n giai iu, m 3 bi hỏt. Tranh minh ha ký AN. III/ Hot ng dy hc: III/ Hot ng dy hc: HĐ của GV H ca HS 1.ổn định tổ chức 2 Bài mới a. ễn tp 3 bi hỏt ó hc lp 3 * GVđặt câu hỏi. - lp 3, cỏc em ó hc 11 bi hỏt, hóy k tờn nhng bi hỏt ú. . - GV ỏnh giỏ, ghi tờn 11 bi lờn bng (QCVN, BC hc, m sao, G gỏy, LCTK, CCN, Cựng MHD trng, CONVE bộ, THBB mỡnh). - Bi tp 2: C lp tho lun tip tc tho lun gii thiu tờn tỏc gi ca bi hỏt. - Gv cho HS nêu lại tên tác giả của từng bài . Trong tit hc ny, cỏc em s ụn 3 bi hỏt. a.Ôn 3 bài hát : Quốc ca . bài ca đi học . Cùng múa hát dới trăng . Gv đánh giai điệu cảu từng bài và cho HS ôn theo các hình thức khác nhau . + HS hỏt kt hp gừ m theo phỏch, theo nhp v tit tu li ca. + GV ch nh tng t thc hin li. + GV hng dn HS sa nhng ch hỏt cũn cha t. b.Ôn các ký hiệu ghi nhạc . - HS tho lun theo t ( Trả lời câu hỏi ) - HS thc hin theo t - HS núi tờn tỏc gi - HS ghi đầu bài . -HS thc hin hát tập thể , cá nhân , tổ , nhóm . - HS TH hát và gõ đệm theo hóng dẫn của GV . 1 - Hóy k tờn nhng ký hiu nhc ó c gii thiu lp 3? (khuụng nhc, khúa son, ụ, Rờ, Mi, Pha, Son, La, La, Si) - ễn tp v khuụng nhc + Mi HS tp k 1 khuụng nhc vo v GV dựng khuụng nhc bn tay, yờu cu HS núi tờn dũng v khe. - Tip theo tp vit khúa Son u khuụn - GV kim tra HS tp vit khúa Son, hng dn cỏc em sa nhng ch sai - HS tp vit lờn khuụn nhc cỏc nt nhc đã học . 3. củng cố . - GV cho HS hát lại 3 bài hát vừa ôn . Nhắc lại các nốt nhạc đã học . - Dặn dò HS về nhà xem lại các nốt nhạc đã học ở lớp 3 . - HS nêu. -HS nhắc lại khuông nhạc ( 5 dòng và 4 khe ) - HS tập kẻ khuông nhạc . - HS vit khúa Son - HS TH . HS tp vit nt nhc - Hỏt theo yờu cu ca GV - HS TH . - HS ghi nhớ . Tun 1 ( Tiết 2 ) Ngày giảng 7/9 Lớp dạy 4A1-4A2 Luyện tập các ký HIU GHI NHC HC LP 3 2 I/ Mc tiờu: I/ Mc tiờu: - - Nh mt s ký hiu ghi nhc ( khuông nhạc , khoá son , các nốt nhạc , các hình nốt nhạc ) II/ Chun b ca giỏo viờn: II/ Chun b ca giỏo viờn: - - Gv chuẩn bị băng phụ chép sẵn bài tập nhạc . . Gv chuẩn bị băng phụ chép sẵn bài tập nhạc . . III/ Hot ng dy hc: III/ Hot ng dy hc: HĐ của GV H ca HS 1.ổn định tổ chức - nhắc nhở HS ngồi học đúng t thế . 2 Bài mới Luyện tập ký hiệu ghi nhạc . a.Các hình nốt . - Nêu các hình nốt đã học ? - Khuông nhạc gồm mấy dòng và máy khe ? - Nêu các nốt nhạc dã học ? ( ụ, Rờ, Mi, Pha, Son, La, La, Si) b. Bài tập + GV yêu cầu HS tp k 1 khuụng nhc vo v. - Gv cho HS tập đọc bài chép nhạc . + Nêu các nốt . + Đọc từng nốt . - Gv thu bài và chấm . - Nêu nhận xét các bài . 3. Củng cố . - Nhắc lại các nốt nhạc đã học . - HS TH . - - HS nêu ( hình nốt đen , nốt đơn , nốt trắng . ) -HS nêu ( 5 dòng và 4 khe ) - HS nêu miệng ( Đ - R M P S l - X ) - HS tập kẻ khuông nhạc . - * Chú ý : (Chép chính xác vị trí các nốt ) - HS đọc bài chép nhạc ( đọc cá nhân , tổ , nhóm ) 3 - Đọc lại bài Tập chép nhạc - Dặn dò HS về nhà xem lại các nốt nhạc đã học ở lớp 3 . Tun 2 ( Tiét 1) Ngày giảng 12/ 9 Lớp dạy 4A1-4A2 HC HT BI EM YấU HềA BèNH Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn I/ Mc tiờu: I/ Mc tiờu: - - HS bit hỏt giai iu li ca. Bit tỏc gi bi hỏt l nhc s Nguyn c Ton. - - Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, nhp. - - Qua bi hỏt giỏo dc cỏc em tỡnh yờu quờ hng t nc, hũa bỡnh. 4 II/ Chun b ca giỏo viờn: II/ Chun b ca giỏo viờn: - - Nhc c quen dựng, mỏy nghe, bng, a nhc. - - Tranh nh minh ha, bn nhc cú phõn chia ký hiu cõu hỏt. - - Tp n giai iu, hỏt chun xỏc v m bi hỏt theo iu Pop. III/ Hot ng dy hc: III/ Hot ng dy hc: H ca GV H ca HS 1. ổn định tổ chức . Nhắc nhở HS ngồi học đúng t thế . Cho lớp hát 1 bài . 2. Bài mới . Học bài hát . Em yêu hoà bình . Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn * Gii thiu bi hỏt GV treo tranh, t cõu hi v bc tranh GV nờu ni dung bi hỏt GV gii thiu tỏc gi Nguyn c Ton * Nghe hỏt mu: HS nghe bi hỏt qua bng a * c li ca theo tit tu: - GV cho HS c li ca - Chia bi hỏt theo 8 cõu * Tp hỏt tng cõu: - GV n giai iu mi cõu 2-3 ln. HS lng nghe. - GV bt nhp HS hỏt - Chú ý : Nhng cõu cú du luyn, GV cú th hỏt mu hng dn HS thc hin cho ỳng + Hát ni tip t cõu 1đến câu 4. GV ch nh 1-2 HS hỏt li 4 cõu ny Cõu 5, 6 , 7, 8 hớng dẫn nh trên . * Hỏt c bi: - GV n giai iu HS hỏt c bi. GV chnh sa cho HS nhng ch hỏt cha tt. * Trỡnh by bi hỏt: - GV hng dn HS trỡnh by bi hỏt theo phỏch, nhp theo trỡnh t : - Hỏt c bi - Hỏt nhc li t cõu 5 n ht bi - HS ngồi ngay ngắn . - HS hát tập thể - HS ghi đầu bài . - HS nghe, cm nhn - HS nghe hát mẫu . - c li, gừ tit tu - HS ghi nhớ - HS nghe giai iu v tp hỏt - HS thc hin - HS hỏt cõu 1 4 - HS tp cõu 5 8 5 - Hỏt nhc li cõu 8 ln na. b. Hát kết hợp gõ đệm theo phách . - HS trỡnh by bi hỏt kt hp gừ m theo phỏch, nhp. - HS trỡnh by theo hỡnh thc t, nhúm, cỏ nhõn. 3.Cng c: - GV cho HS hát lại toàn bài . - GV dn HSv nh hc thuc li ca - HS hỏt c bi ( hát tập thể , cá nhân ) - HS thc hin - HS hỏt v gừ m - HS TH theo nhóm . - HS ghi nh Tun 2 ( Tiết 2) Ngày giảng 14 / 9 . Lớp dạy 4A1- 4A2 Luyện HT BI EM YấU HềA BèNH Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn I/ Mc tiờu: I/ Mc tiờu: - - HS bit hỏt giai iu li ca. Bit tỏc gi bi hỏt l nhc s Nguyn c Ton. - - Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, nhp. II/ Chun b ca giỏo viờn: II/ Chun b ca giỏo viờn: 6 - - Nhc c quen dựng, mỏy nghe, bng, a nhc. III/ Hot ng dy hc: III/ Hot ng dy hc: H ca GV H ca HS 1.ổn định tổ chức . Nhắc nhở HS ngồi học đúng t thế . Cho lớp hát 1 bài . 2. KTBC. - GV cho HS hát lại bài hát đã học hôm trớc . - GV nêu nhận xét va cho điểm 3. Bài mới . Luyện hát bài . Em yêu hoà bình . Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn a. Luyện hát bài . - GV bắt nhịp cho HS hát theo nhiều hình thức khác nhau .( hát cá nhân , theo tổ , nhóm ) . * GV chý ý sửa sai cho HS . b. Hát kết hợp gõ đệm theo phách . Gv cho HS hát và gõ đệm theo phách các nhóm TH hát và gõ đệm theo nhau ) - Gv cho HS luyện cá nhân . - Cho HS trình bày bài hát . 3.Cng c: - GV cho HS hát lại toàn bài . - GV dn HSv nh hc thuc li ca - HS ngồi ngay ngắn . - HS hát tập thể - 2 HSTH ( HS khác nêu nhận xét ) - HS ghi đầu bài . - HS thc hin theo hớng dẫn . - HS TH cá nhân . - HS TH ( nhóm 1 hát nhóm 2 gõ đệm ) - HS hỏt v gừ m - HS trỡnh by bi hỏt kt hp gừ m theo phỏch, nhp. - HS hát tập thể . - HS ghi nh . 7 Tuần 3 ( TiÕt 1 ) Ngµy gi¶ng 19/ 9 Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấu I/ Mục tiêu: I/ Mục tiêu: - - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời. - - Nhận biết các nốt Đô, Rê, Mi trên khuông nhạc. - - Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu II/ Chuẩn bị của giáo viên: II/ Chuẩn bị của giáo viên: - - CB nh¹c cô quen dïng. III/ Hoạt động dạy học: III/ Hoạt động dạy học: 8 H ca GV H ca HS 1. ổn định tổ chức 2. KTBC - GV gọi HS lên hát lại bài hát Em yêu hoà bình . 3. Bài mới .ễn tp bi hỏt: Em yờu hũa bỡnh - GV n giai iu on bi Em yờu hũa bỡnh, t Em yờu dũng sụng n ht. GV yờu cu HS cho bit tờn bi hỏt, tỏc gi? - HS nghe li bi Em yờu hũa bỡnh qua bng a hoc GV trỡnh by - GV m n HS trỡnh by theo trỡnh t + Hỏt c bi . - GV ch nh tng t trỡnh by, sa cho HS nhng ch cha ỳng. - HS trỡnh by bi Em yờu hũa bỡnh theo cỏch hỏt lnh xng, ni tip v hũa ging * GV hng dn HS + on a: Mt HS n lnh xng cõu 1- 2, va hỏt va gừ m theo phỏch. Mt HS nam va hỏt va dừ m theo phỏch + on b: (t cõu 5-8) c lp hỏt hũa ging, va hỏt va gừ m vi 2 õm sc - GV ch nh nhúm 4-5 HS lờn trỡnh by b. Bi tp cao theo tit tu * V trớ cỏc nt ụ, Mi, Son, La trờn khuụng - GV cho HS chỉ bảng các nốt và đọc . ( HS tự nêu nhận xét ). * Luyn tp tit tu : - GV vit tit tu lờn bng - Bi tp ny cú hỡnh nốt v ký hiu gỡ ? - C lp cựng núi tờn hỡnh nt v du lng. * Luyn tp cao v tit tu - HS ngồi ngay ngắn . - HS TH ( HS khác nêu nhận xét ) - HS chun b DHT - Nghe oỏn tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - HS nghe bi hỏt - HS thc hin - Tng t trỡnh by - HS thc hin - Nhúm trỡnh by -HS ch nt nhc, em khỏc núi tờn C lp thc hin - HS quan sát . - - HS nêu . - - HS đọc tiết tấu . 9 GV n giai iu tng chui õm thanh ngn (t 3 n 5 õm) - HS v c cao va kt hp gừ tit tu - GV ch nh HS khỏ lm mu cho bn theo dừi - GV ch nh vi HS khỏc tp cao v tit tu . . 3.Củng cố : - - GV m n HS trỡnh by bi hỏt ó ụn. - - - - HS nghe đàn và đọc chuỗi âm thanh theo chiều lên và xuống - - HSTH theo tổ . - - HSTH cá nhân . - HS TH Tun 3 ( Tiết 2) Ngày giảng 21 / 9 Luyện tp bi hỏt: Em yờu hũa bỡnh Bi tp cao v tit tu ( tiếp) I/ M I/ M c tiờu: c tiờu: - - HS bit hát theo giai iu kết hợp vận đọng phụ hoạ . - Đọc bài TĐ cao độ và tiết tấu với các hình nốt Đ- M S- L II/ Chun b ca giỏo viờn: II/ Chun b ca giỏo viờn: - - CB nhạc cụ quen dùng. III/ Hot ng dy hc: III/ Hot ng dy hc: H ca GV H ca HS 1ổn định tổ chức - HS ngồi ngay ngắn . 10 [...]... yờu ho bỡnh 3 Bi mi: TG 2 H ca GV Ni dung GV ghi ni Hc hỏt: Trờn nga ta phi nhanh dung 1/ Gii thiu bi hỏt 23 H ca HS HS chun b 2 3 2 10 7 3 - Phong Nhó l nhc s rt thõn thuc GV thuyt trỡnh vi thiu nhi Vit Nam Nhng bi hỏt ụng sỏng tỏc ó c nhiu th h thiu nhi ún nhn, trong ú cú bi Trờn nga ta phi nhanh GV ghi ta bi lờn bng - Bi hỏt Trờn nga ta phi nhanh gi GV thuyt trỡnh nờn hỡnh nh nhng em bộ ang phi nga... Kim bi c: Gi 1 2 HS hỏt li bi Trờn nga ta phi nhanh 3 Bi mi: TG 2 3 3 3 5 10 H ca GV GV ghi ni dung Ni dung Hc hỏt: Khn qung thm mói vai em 1/ Gii thiu bi hỏt GV thc hin Tui th vi mỏi trng l mt ti GV thuyt c nhiu nh th, nh vn, nhc s, trỡnh ho s, quan tõm, cú nhiu bi hỏt hay vit v ti ny 2/ Nghe hỏt mu: HS nghe bi hỏt qua bng a hoc GV hỏt GV thc hin 3/ c li ca v gii thớch t khú: Ch nh 1 vi HS GV ch... s 3 cú tờn Cựng bc u - GV treo bi TN s 3 lờn bng GV hng dn 2/ Xỏc nh tờn nt trong bi TN - Em no cú th núi tờn cỏc nt nhc GV yờu cu cú trong bi TN s 3 - GV ch vo tng nt trong bi, c GV ghi ni lp cựng núi tờn nt dung 3/ Tp tit tu: GV thc hin - GV gừ tit tu trờn, yờu cu HS lng nghe v thc hin li - GV ch nh 1-2 HS gừ li GV nhn xột, tip theo c lp thc hin - Tip theo, GV hng dn HS nhỡn GV ch tng vo TN s 3 núi... qung thm mói vai em 3 Bi mi: TG 2 H ca GV Ni dung GV ghi ni Hc hỏt: Cũ l dung 1/ Gii thiu bi hỏt GV thc hin GV treo tranh bi hỏt Cũ l 30 H ca HS HS chun b 3 2 3 10 10 5 Nhng cỏnh cũ bay rp rn trờn GV thuyt ng lỳa mờnh mụng, cựng vi lu trỡnh tre xanh, ng lỳa, cỏnh cũ bay l bay la cng l mt bi dõn ca rt quen thuc 2/ Nghe hỏt mu: GV thc hin HS nghe bi hỏt qua bng a hoc GV trỡnh by 3/ c li ca v gii thớch... lại bài - HS ghi nhớ - Gv cho HS quan sát và đọc vỡ bài - Cho cả lớp đọc và kết hợp gõ tiết tấu - GV cho 1 nhóm đọc 1 nhóm gõ tiết tấu * Bài tập - GV yêu cầu HS mở BT nhạc ( tiết 3) hớng dẫn HS làm bài - Quan sát HS làm bài và nhắc nhở HS - Gv thu 1 số bài và chấm 4 Củng cố - Gv cho cả lớp đọc lại bài TĐN - Hát lại bài hát Em yêu hoà bình - Dặn dò HS về nhà xem trớc hát... THM MI VAI EM Tp c nhc: TN s 3 I/ Mc tiờu: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n ging Bit c bi TN s 3 Cựng bc u II/ Giỏo viờn chun b: Nhc c quen dựng, mỏy nghe, bng Tp n giai iu v m bi hỏt Khn qung thm mói vai em ng tỏcmỳa n gin Bn nhc bi TN s 3 Cựng bc u c phúng to III/ Hot ng dy hc: 1 n nh: 2 Kim tra: Gi 1 2 HS hỏt bi Khn qung thm mói vai em 3 Bi mi: TG H ca GV Ni dung 28... bng a bi Ru em hoc tp trỡnh by dõn ca ny HS c nghe III/ Hot ng dy hc: 1 n nh 2 Kim tra: Gi 3 HS hỏt li bi Cũ l Gi 1 HS c bi TN s 6 3 Bi mi TG H ca GV GV iu khin GV n mi on 2 -3 ln GV ghi ni dung GV hng dn GV ch nh GV yờu cu GV yu cu GV ch nh GV hng dn Ni dung - HS nghe giai iu bit tờn bi hỏt - n 1 on ca mi bi 2 3 ln H ca HS HS nghe v tr li ễn bi: Trờn nga ta phi nhanh - Mi t trỡnh by bi hỏt vi tc : hi... c quen dựng, mỏy nghe, bng, a Tp n giai iu v m n bi hỏt t chn Chn hỡnh thc trỡnh by: gừ m hoc vn ng theo nhc III/ Hot ng dy hc: 1 n nh 2 Kim tra: Gi 3 4 HS hỏt li 3 bi ó ụn 3 Bi mi TG H ca GV 3 GV gii thiu Ni dung Hc hỏt (Bi hỏt t chn) 35 H ca HS HS chun b DHT 25 GV hng dn GV iu khin GV thc hin 7 GV dy bi hỏt theo qui nh ca SGD-T hoc PGD - GV cú th chn v dy 1 2 bi hỏt trong phn ph lc SGK m nhc 4... ch nh theo phỏch, nhp - GV ch nh tng t trỡnh by bi hỏt cú lnh xng, va hỏt va gừ 31 HS nghe hỏt 1-2 em c Luyn thanh HS tp hỏt tng cõu HS nghe, hỏt ho ting n Hỏt vi n HS tp ch khú Hỏt cõu 2 HS tp hỏt cõu 3- 4 HS núi lờn cm nhn HS tp hỏt lnh xng T trỡnh by m theo phỏch IV Rỳt kinh nghim : Tit 13 ễn tp bi hỏt: Cũ l Tp c nhc: TN s 4 I/ Mc tiờu: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li... HS thc hin IV Rỳt kinh nghim : 33 Tit 14 ễn tp 2 bi hỏt: TRấN NGA TA PHI NHANH, KHN QUNG THM MI VAI EM Nghe nhc I/ Mc tiờu: - Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca - Bit hỏt kt hp vn ng ph ha n giỏn - HS nghe mt ca khỳc thiu nhi hoc trớch on khụng li II/ Chun b ca giỏo viờn: - Nhc c quen dựng, mỏy nghe, bng, a - n giai iu v m 3 bi hỏt - Chun b bng a bi Ru em hoc tp trỡnh by . đã học . 3. củng cố . - GV cho HS hát lại 3 bài hát vừa ôn . Nhắc lại các nốt nhạc đã học . - Dặn dò HS về nhà xem lại các nốt nhạc đã học ở lớp 3 . - HS nêu. -HS nhắc lại khuông nhạc ( 5 dòng. khuông nhạc . - * Chú ý : (Chép chính xác vị trí các nốt ) - HS đọc bài chép nhạc ( đọc cá nhân , tổ , nhóm ) 3 - Đọc lại bài Tập chép nhạc - Dặn dò HS về nhà xem lại các nốt nhạc đã học ở lớp. của giáo viên: II/ Chuẩn bị của giáo viên: - - Nhạc cụ quen dùng: bản nhạc bài TĐN số 1 được phóng to. - - Đàn giai điệu, đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1 – Son La Son. - - Tranh ảnh 4 loại nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ, Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ,