0

Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ

35 623 0
  • Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:17

TUẦN 1 Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy: 21/8/2012 HỌC HÁT BÀI: Quê hương tươi đẹp Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hoàng I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS biết bài hát là dân ca của dân tộc Nùng. Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 5’ - GV cho HS khởi động giọng bằng các nguyên âm A, I, O, U. GV bắt giọng, đánh các nốt Đồ, Mi, Son, Đô ở trên đàn (nếu có). 2. Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 1 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 2 Ngày soạn: 26/8/2012 Ngày dạy: 28/8/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Quê hương tươi đẹp I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ, nhóm + Hát cá nhân - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 2 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp . - Nhắc HS đọc trước lời ca bài hát Mời bạn vui múa ca. TUẦN 3 Ngày soạn: 02/9/2012 Ngày dạy: 04/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Mời bạn vui múa ca Nhạc và lời: Phạm Tuyên I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, yêu con người. - HS biết bài hát là một sáng tác của nhạc só Phạm Tuyên. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 5’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Quê hương tươi đẹp . 2. Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu. - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ 3 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 4 Ngày soạn: 09/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Mời bạn vui múa ca Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách. - Đọc được bài đồng dao theo tiết tấu kết hợp với trò chơi “Cưỡi ngựa”. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Nắm vững trò chơi, chuẩn bò một vài động tác phụ họa cho bài hát. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - Mời HS biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. - GV HD HS đọc các câu trong bài đồng dao theo âm hình tiết tấu: ………………………………………. ……………………………………………………… - Sau khi đã học thuộc bài đồng dao đúng tiết tấu, GV HD trò chơi “Cưỡi ngựa” như đã chuẩn bò. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. - HS chú ý và thực hiện theo HD của GV. - HS quan sát. - Hs thực hiện. 4 - GV cho HS chơi trò chơi theo tổ, nhóm. - GV nhận xét. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Mời bạn vui múa ca . TUẦN 5 Ngày soạn: 16/9/2012 Ngày dạy: 18/9/2012 ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca và vận động phụ hoạ. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm, vận động theo nhạc. - GV mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp với vỗ đệm theo phách, nhòp và tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - Gv mời cá nhân biểu diễn. Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS biểu diễn - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 5 ông đã về (nếu còn thời gian) - GV HD HS chơi trò chơi như ở tiết trước. - HS thực hiện 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại một trong 2 bài hát vừa ôn. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại hai bài hát Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca. - GV nhắc HS về nhà đọc trước lời ca bài hát Tìm bạn thân. TUẦN 6 Ngày soạn: 23/9/2012 Ngày dạy: 25/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS biết bài hát do tác giả Việt Anh sáng tác. Giáo dục HS tình cảm ban bè yê thương, gắn bó. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 5’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ một trong 2 bài hát Quê hương tươi đẹp và Mời bạn vui múa ca. 2. Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 1 bài hát Tim bạn thân. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu. - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. 6 động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại lời 1 bài hát Tìm bạn thân kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại lời 1 bài hát Tìm bạn thân để tiết sau học lời 2 được tốt hơn. TUẦN 7 Ngày soạn: 30/9/2012 Ngày dạy: 02/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Tìm bạn thân (tt) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS hát đồng đều, rõ lời; biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 5’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ lời 1 bài hát Tìm bạn thân . 2. Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 2. - GV cho HS ôn lại lời 1 bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV cho HS nghe băng hát mẫu cả 2 lời. - GV HD HS tập hát lời 2. - Sau khi tập xong lời 2, GV cho HS luyện tập hát cả 2 lời cho đến khi thuần thục. - HS thực hiện ôn hát: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ, nhóm + Hát cá nhân - HS lắng nghe. - HS học hát theo HD của GV. - HS thực hiện. 7 - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV HD HS một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời nhóm, cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát Tìm bạn thân kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Tìm bạn thân và đọc trước lời ca bài hát Lý cây xanh . TUẦN 8 Ngày soạn: 07/10/2012 Ngày dạy: 09/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Lý cây xanh Dân ca Nam Bộ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS biết bài hát của dân ca Nam Bộ. Giáo dục HS biết yêu các làn điệu dân ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 5’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Tìm bạn thân. 2. Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát bài Lý cây xanh. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV HD HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, 8 nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát Lý cây xanh kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Lý cây xanh để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 9 Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày dạy: 16/10/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Lý cây xanh Tập nói thơ theo tiết tấu I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ đệm, vận động phụ hoạ nhòp nhàng. - Tập nói thơ đúng theo âm hình tiết tấu bài hát Lý cây xanh . II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát - GV cho HS luyện thanh - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS hát kết hợp vài động tác phụ họa nhẹ nhàng theo nhạc. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS thực hiện. 9 - GV mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Tập nói thơ theo tiết tấu (tiết tấu bài Lý cây xanh ) - GV HD HS HS tập vỗ tay theo âm hình tiết tấu sau: …………………………………………………………… - GV điều khiển HS thực hiện nhiều lần kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. - Sau khi HS đọc và vỗ tay thuần thục âm hình tiết tấu của bài Lý cây xanh, GV cho HS nói lời theo. - GV nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu. - HS quan sát và thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV cho HS hát lại bài hát Lý cây xanh kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Lý cây xanh . TUẦN 10 Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày dạy: 23/10/2012 ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: Tìm bạn thân, Lý cây xanh I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca và vận động phụ hoạ. - Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lý cây xanh . II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm, vận động theo nhạc. - GV mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Lý cây xanh. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS biểu diễn - HS chú ý sửa sai. 10 [...]... động theo nhạc 1 - 2 lần - 4 Dặn dò: 2’ GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Sắp đến Tết rồi để tiết sau ôn tập được tốt hơn TUẦN 14 Ngày soạn: 18 /11 /2 012 Ngày dạy: 20 /11 /2 012 - ÔN TẬP BÀI HÁT: Sắp đến Tết rồi I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1 - Bảng... động theo nhạc 1 - 2 lần - 4 Dặn dò: 2’ GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đàn gà con để tiết sau ôn tập được tốt hơn TUẦN 12 Ngày soạn: 04 /11 /2 012 Ngày dạy: 06 /11 /2 012 - ÔN TẬP BÀI HÁT: Đàn gà con I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1 - Chuẩn... con kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đàn gà con GV nhắc HS về nhà đọc trước lời ca bài hát Sắp đến Tết rồi TUẦN 13 Ngày soạn: 11 /11 /2 012 13 /11 /2 012 - HỌC HÁT BÀI: Sắp đến Tết rồi I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Ngày dạy: Nhạc và lời: Hoàng Vân HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động Giáo dục HS tình cảm gia đình... con TUẦN 11 Ngày soạn: 28 /10 /2 012 30 /11 /2 012 - HỌC HÁT BÀI: - Ngày dạy: Đàn gà con Nhạc và lời: Phi - líp - pen - cô Lời: Việt Anh I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động Giáo dục HS biết yêu quý các loài vật HS biết bài hát do tác giả người Nga sáng tác, lời Việt do tác giả Việt Anh phỏng dòch II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen... một trong các bài hát vừa ôn kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại các bài hát vừa biểu diễn TUẦN 18 Ngày soạn: 16 /12 /2 012 Ngày dạy: 18 /12 /2 012 - Tập biểu diễn các bài hát đã học I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca các bài hát đã học và mạnh dạn tham gia biểu diễn các bài hát trước lớp HS tích cực, hứng thú với trò chơi âm nhạc. .. Nguyễn Văn Quỳ sáng tác II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1 Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có) - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU - 1 Bài cũ: 3’ GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát đã học ở HK1 để khởi động giọng GV bắt giọng, đệm đàn 2 Bài mới: 25’ 19 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN động 1: Dạy hát GV giới thiệu bài hát, tác giả,... theo nhạc 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Bầu trời xanh để tiết sau ôn tập được tốt hơn TUẦN 20 Ngày soạn: 11 / 01/ 2 014 Ngày dạy: 13 / 01/ 2 014 ÔN TẬP BÀI HÁT: I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Bầu trời xanh HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng HS biết phân bệt âm thanh cao, thấp ở mức độ đơn giản II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc. .. theo nhạc 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 1 - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Hoà bình cho bé để tiết sau ôn tập được tốt hơn TUẦN 27 Ngày soạn: 15 /03/2 014 Ngày dạy: 17 /03/2 014 ÔN TẬP BÀI HÁT: Hoà bình cho bé I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca HS biết hát kết hợp vỗ đệm, vận động phụ hoạ nhòp nhàng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1. .. phụ hoạ 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hátù TUẦN 31 Ngày soạn: 12 /04/2 014 HỌC HÁT BÀI TỰ CHỌN: Ngày dạy: 14 /04/2 014 Tiếng chào theo em Nhạc và lời: Hà Hải I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS biết thêm một bài hát ngoại khóa II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 1 Bảng... hoạ 1 - 2 lần 4 Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Bầu trời xanh Ngày soạn: 18 / 01/ 2 014 TUẦN 21 20/ 01/ 2 014 HỌC HÁT BÀI: Tập tầm vông Nhạc: Lê Hữu Lộc Lời: Theo đồng dao I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS được tham gia trò chơi theo nội dung bài hát II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc . 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đàn gà con . - GV nhắc HS về nhà đọc trước lời ca bài hát Sắp đến Tết rồi TUẦN 13 Ngày soạn: 11 /11 /2 012 Ngày dạy: 13 /11 /2 012 HỌC. vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Sắp đến Tết rồi để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 14 Ngày soạn: 18 /11 /2 012 Ngày dạy: 20 /11 /2 012 ÔN TẬP BÀI. hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đàn gà con để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 12 Ngày soạn: 04 /11 /2 012 Ngày dạy: 06 /11 /2 012 ÔN TẬP BÀI HÁT:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ, Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ, Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ