Giáo án Âm nhạc lớp 5 trọn bộ (Hay)

37 1.4K 1
Giáo án Âm nhạc lớp 5 trọn bộ (Hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 TUẦN 1 Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy: 21/8/2012 Ôn tập một số bài hát đã học I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS ôn tập lại một số bài hát đã học ở lớp 4. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát ở lớp 3. - GV cho HS luyện thanh . - GV yêu cầu HS nhắc lại 10 bài hát đã học ở lớp 3. - GV gợi ý để HS lần lượt nhớ tên và tác giả các bài hát. - GV chọn 3 bài hát cho HS ôn lại: Em yêu hòa bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Cho HS ôn hát bằng nhiều hình thức kết hợp vỗ đệm hoặc vận động. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - Gv nhận xét. Hoạt động 2: Tập biểu diễn các bài hát. - GV cho từng nhóm HS tập biểu diễn các bài hát trước lớp kết hợp vận động phụ họa (mỗi nhóm hát 1 bài). - GV mời cá nhân lên biểu diễn. - GV nhận xét. - HS thực hiện. - HS nhớ tên bài hát theo gợi ý của GV. - HS thực hiện ôn hát. - HS biểu diễn. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát vừa ôn tập. 4. Dặn dò: 2’ Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 1 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV dặn HS về nhà ôn lại tất cả các bài hát. TUẦN 2 Ngày soạn: 26/8/2012 Ngày dạy: 28/8/2012 HỌC HÁT BÀI: Reo vang bình minh Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’- GV cho HS ôn lại một trong các bài hát ở lớp 4. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 2 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 3 Ngày soạn: 02/9/2012 Ngày dạy: 04/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Reo vang bình minh TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm, vận động. - HS đọc nhạc, ghép lời được bài TĐN số 1, thể hiện đúng độ dài các nốt đen, trắng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 1. - GV giới thiệu bài TĐN số 1 - Cùng vui chơi. - GV gợi ý để HS xác đònh tên nốt, hình nốt. - GV cho HS luyện đọc cao độ theo thang âm. - GV cho HS luyện tập tiết tấu bài TĐN. - GV HD HS TĐN từng câu ngắn. - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ tay theo phách, nhòp. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát. - HS thực hiện theo HD. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. - HS lắng nghe. - HS xác đònh. - HS luyện cao độ. - HS luyện tiết tấu. - HS tập đọc nhạc. - HS thực hiện - HS thực hiện. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 3 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV cho HS luyện tập theo dãy tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát và bài TĐN số 1 . TUẦN 4 Ngày soạn: 09/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy trân I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS cảm nhận khung cảnh hòa bình; giáo dục HS yêu cuộc sống hòa bình, lên án chiến tranh, bạo lực. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ . 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV HD HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 4 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 5 Ngày soạn: 16/9/2012 Ngày dạy: 18/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Hãy giữ cho em bầu trời xanh TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát đúng tính chất vui tươi của bài hát. - Trình bày bài hát và tập biểu diễn theo nhóm, cá nhân. - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 2. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. Bảng phụ chép bài TĐN số 2. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp một số cách hát tập thể như: đối đáp, đồng ca. - GV HD HS kết hợp một vài động tác phụ hoạ. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 2. - GV giới thiệu bài TĐN số 2 -– Mặt trời lên. - GV gợi ý để HS xác đònh tên nốt, hình nốt. - GV cho HS luyện đọc cao độ theo thang âm. - GV cho HS luyện tập tiết tấu bài TĐN. - GV HD HS TĐN từng câu ngắn. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS chú ý sửa sai. - HS lắng nghe. - HS xác đònh. - HS luyện cao độ. - HS luyện tiết tấu. - HS tập đọc nhạc. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 5 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời vỗ tay theo phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hátvà bài TĐN số 2. TUẦN 6 Ngày soạn: 23/9/2012 Ngày dạy: 25/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Con chim hay hót Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Theo đồng dao I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. Biết thể hiện tình cảm của bài. - HS biết thêm một vài bài đồng dao được phổ nhạc thành bài hát, tính chất vui tươi, dí dỏm. - Giáo dục HS thêm gắn bó với thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 2 HS lên kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 6 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 tiết tấu lời ca. - GV HD HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 7 Ngày soạn: 30/9/2012 Ngày dạy: 02/10/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Con chim hay hót ÔN TẬP TĐN SỐ 1, SỐ 2 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát đúng tính chất vui tươi của bài hát. - Trình bày bài hát và tập biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa. - HS nắm vững 2 bài TĐN số 1 và số 2. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp một số cách hát tập thể như: đối đáp, đồng ca. - GV HD HS kết hợp một vài động tác phụ hoạ. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1, số 2. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện theo HD. - HS chú ý sửa sai. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 7 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV cho HS luyện cao độ và tiết tấu. - GV cho HS ôn tập bài TĐN số 1. - GV cho HS đọc nhạc, ghép lời vỗ tay theo phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - GV nhận xét. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát, 2 bài TĐN số 1, số 2. TUẦN 8 Ngày soạn: 07/10/2012 Ngày dạy: 09/10/2012 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp. - HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ đệm và cách hát hoà giọng, đối đáp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS có những cảm nhận về bản nhạc được nghe. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập 2 bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm và hát hoà giọng, đối đáp. - GV HD HS một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - GV sửa sai, nhận xét. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS thực hiện theo HD. - HS chú ý sửa sai. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 8 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 Hoạt động 2: Nghe nhạc. - GV cho HS nghe một bài hát thiếu nhi chọn lọc. - GV giới thiệu tên bài hát, tác giả và hỏi HS về giai điệu của bài hát. - GV cho HS nghe lại bài hát lần 2. - GV hỏi HS cảm nhận về bài hát được nghe. - GV nhận xét. - HS lắng nghe. - HS nghe và trả lời. - HS lắng nghe. - HS trả lời. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại 2 bài hát kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 2 bài hát và bài TĐN số 1. TUẦN 9 Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày dạy: 16/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Những bông hoa những bài ca Nhạc và lời: Hoàng Long I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Thông qua bài hát giáo dục HS thêm kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ . 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV HD HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 9 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 10 Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày dạy: 23/10/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Những bông hoa những bài ca GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát đúng tính chất vui tươi của bài hát. - Trình bày bài hát và tập biểu diễn theo nhóm, cá nhân. - HS nhận biết được hình dáng, âm thanh của một số nhạc cụ nước ngoài. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. Bảng phụ chép bài TĐN số 2. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp một số cách hát tập thể như: đối đáp, đồng ca. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 10 [...]... hợp vỗ đệm và vận động theo nhạc Tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ theo phách bài TĐN số 6 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 23 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 2 Bài mới: 30’ 1 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn... hát là một bài hát của đồng bào Hrê (Tây Nguyên) Giáo dục các em biết yêu dân ca, yêu cuộc sống hoà bình, ấm no hạnh phúc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 19 - Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 - Bài cũ: 3’ GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát đã học ở HK1 để... vẫn nhớ trường xưa KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS trình bày thuần thục 2 bài hát HS tập biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo cách hát tốp ca, hát lónh xướng và hoà giọng HS được nghe câu chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng để biết về nhạc só Bét-tô-ven Giáo dục HS tình yêu thương con người II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC... bài hát kết hợp vỗ đệm và vận động phụ hoạ HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 6 Tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp vỗ theo phách Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 22 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 Bảng phụ chép bài TĐN số 6 Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG... nghe, băng đóa nhạc lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 2 Bài mới: 30’ 1 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn tập TĐN số 3, số 4 - GV cho HS ôn luyện lại 2 thang âm: Đồ - Rê - Mi - Son - La và Đồ - Rê - Mi – Son – La - Đô Giáo viên thực hiện: Nguyễn HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Thò Kim Liên 15 - Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 GV cho HS... NGHE NHẠC Ước mơ Ngày dạy: 20/11/2012 bông hoa những bài ca, I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS trình bày thuần thục 2 bài hát HS tập biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo cách hát tốp ca, hát lónh xướng và hoà giọng HS được nghe câu chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng để biết về nhạc só Bét-tô-ven Giáo dục HS tình yêu thương con người II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 III... được tốt hơn TUẦN 25 Ngày soạn: 05/ 03/2014 07/03/2014 - ÔN TẬP BÀI HÁT: Ngày dạy: Hoa chăm pa TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 25 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp HS thể hiện bài hát kết hợp vỗ đệm và cách hát hoà giọng, đối đáp, hát kết hợp vận động phụ hoạ HS đọc thang âm: Đồ - Rê - Mi... viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 20 - Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5 Bảng phụ chép bài TĐN số 5 Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 2 Bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng... chuyện Khúc nhạc dưới trăng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 29 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 Ngày soạn: 02/04/2014 TUẦN 29 Ngày dạy: 04/04/2014 ÔN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8 NGHE NHẠC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS ôn tập TĐN số 7, số 8 kết hợp vỗ đệm theo nhòp và theo phách HS nghe và cảm thụ một bài dân ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc để thực... bộ đội TUẦN 24 Ngày soạn: 26/02/2014 HỌC HÁT BÀI: Ngày dạy: 28/02/2014 Hoa chăm pa Bài hát Lào I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 24 - Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS biết bài Màu xanh quê hương là dân ca của đồng bào Khơ - me (Nam Bộ) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc . luyện tiết tấu. - HS tập đọc nhạc. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thò Kim Liên 5 Trường TH Trần Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời vỗ tay theo. Hưng Đạo - Giáo án Âm Nhạc khối 5 - GV HD HS đọc nhạc, ghép lời. - Cho HS đọc nhạc, ghép lời vỗ tay theo phách, nhòp. - GV cho HS luyện tập theo dãy tổ, nhóm, cá nhân. Hoạt động 2: Nghe nhạc. -. âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng để biết về nhạc só Bét-tô-ven. Giáo dục HS tình yêu thương con người. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 5. III. CÁC HOẠT

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan