0

Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

13 554 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:12

Tuần dạy: Tiết ppct: Ngày dạy : -ÔN TẬP BÀI HÁT:TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ . -NHẠC LÍ: +NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM THANH. +CÁC KÍ HIỆU ÂM NHẠC. 1.MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: *Hoạt động 1: -Hs biết : hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ”. -Hs hiểu : cách thể hiện bài hát một cách thuần thục *Hoạt động 2: -Hs biết: nêu đïc 4 thuộc tính của âm thanh. - Hs hiểu : cách kể tên được 7 tên nốt nhạc, biết thứ tự dòng và khe trên khuông nhạc, biết cách viết khóa Son. 1.2 Kó năng: -Hs thực hiện được : trình bày bái hát có lónh xướng,đồng ca. -Hs thực hiện thành thạo: cách hát bài hát 1.3 Thái độ: -Thói quen: nắm vững kiến thức. -Tính cách :tự tin vui vẻ 2 .NỘI DUNG HỌC TẬP: -Hs nêu đïc 4 thuộc tính của âm thanh. Kể tên được 7 tên nốt nhạc, biết thứ tự dòng và khe trên khuông nhạc, biết cách viết khóa Son. 3.CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: Tiết 3 -Băng mẫu, máy cassette. 3.2 Học sinh: -Xem bài trước ở nhà(phần nhạc lí) -Dụng cụ học tập. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 ổn đònh tổ chức và ki ể m di ệ n 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Ki ể m tra mi ệ ng: GV gọi hs hát bài “Tiếng chuông và ngọn cờ” +Hát thuộc lời +Hát đúng cao độ, trường độ +Âm thanh có bao nhiêu thuộc tính? 4.3 Tiến trình bài học: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học *Hoạt động 1:(10p)Ôn bài : Tiếng chuông và ngọn cờ. -GV ghi bảng. -GV cho hs hát ôn với băng mẫu qua 1 lần. Hs thự hiện. -GV cho hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách. Hs thực hiện. -GV cho hs thực hiện bài hát theo tổ nhóm. HS thực hiện. -GV kiểm tra cá nhân hs. I /Ôn bài : Tiếng chuông và ngọn cờ. -Hát ôn với băng mẫu. -Hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Luyện tập bài hát theo tổ nhóm. -Kiểm tra cá nhân hs. Gv nhận xét và đánh giá. *Hoạt động 2:(25p)Nhạc lí -GV ghi bảng. -GV giới thiệu về thuộc tính của âm thanh. HS lắng nghe. ?Gv hỏi hs 4 thuộc tính của âm thanh hãy kể ra? HS trả lời. ? Gv hỏi hs cao độ là gì? HS trả lời. -GV minh họa cho hs về cao độ.Hs lắng nghe ? Gv hỏi hs trường độ là gì? HS trả lời. -GV minh họa cho hs về trường độ. HS lắng nghe. II: Nhạc lí: 1. Những thuộc tính của âm thanh. - Giới thiệu về thuộc tính của âm thanh: GV đọc nhạc bài Làng tôi gồm nhịp đ đcó minh hoạ. -Bốn thuộc tính của âm thanh: +Cao độ. +Trường độ. +Cường độ. +Âm sắc. -Cao độ: là độ trầm bổng, cao thấp của âm thanh. -Nghe gv hát một câu trong bài “Tiếng chuông và ngọn cờ”. -Trường độ:là độ ngân dài,ngắn của âm thanh. -Nghe gv hát một câu trong bài “Tiếng chuông và ngọn cờ”. ? Gv hỏi hs cường độ là gì? HS trả lời. -GV minh họa cho hs về cường độ. HS lắng nghe. ? Gv hỏi hs âm sắc là gì? HS trả lời. -GV minh họa cho hs về âm sắc. HS lắng nghe. -Gv kết luận về vai trò của 4 thuộc tính âm thanh. -GV ghi bảng. -Cường độ:là độ vang mạnh, nhẹ của âm thanh. -Nghe gv minh họa. -Âm sắc: là sắc thái, màu sắc khác nhau của âm thanh. -Nghe gv minh họa. -Những thuộc tính này tạo nên giai điệu các bản nhạc góp phần diễn tả mọi trạng thái tình cảm khác nhau của con người. 2.Các kí hiệu âm nhạc: -Đô-rê-mi-pha-son-la-si. ? Gv hỏi hs hãy kể tên 7 nốt nhạc? HS trả lời. ? Gv hỏi hs hãy giới thiệu về cấu tạo của khuông nhạc? HS trả lời. ? Gv hỏi hs khóa là gì?có mấy loại khóa?Khóa Son được viết bắt đầu từ đâu? HS trả lời. -Cấu tạo:gồm 5 dòng và bốn khe thứ tự dòng và khe tính từ dưới lên. -Khóa:là kí hiệu để xác đònh tên nốt. Có 3 loại khóa:khóa Son, Pha, Đô. Khóa Son được viết bắt đầu từ dòng 2(là vò trí nốt Son). 4.4 Tổng kết: -Cho hs ôn tập bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ”. 4.5 Hướng dẫn học tập: * Đối với tiết này : -Tập kẻ khuông nhạc, viết khóa Son và 7 nốt nhạc trên khuông nhạc. -Trả lời 2 câu hỏi trong SGK. * Đối với tiết sau: -Chuẩn bò trước ở nhà tiết 4( phần Nhạc lí và tập đọc nhạc số 1). 5.Phụ lục Tuần dạy: Tiết pppct: Ngày dạy: -NHẠC LÍ: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH. -TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1. 1.MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: *Hoạt động 1: - Hs biết: đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 1. -Hs hiểu: cách tiếp thu phần nhạ lí:các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh. *Hoạt động 2: -Hs biết: tên nốt bài TĐN 1 -Hs hiểu: cách ghép lời bài TĐN 1 1.2 Kó năng: Tiết 4 -Hs thực hiện được : tập cho hs nhận biết các hình nốt, cách viết nhạc trên khuông. -Hs thực hiện thành thạo: Đọc và nhận biết chính xác tên nốt trên khuông bài TĐN số 1. 1.3 Thái độ: -Thói quen :hs nắm vững kiến thức. -Tính cách: Tự tin 2 .NỘI DUNG HỌC TẬP: Biết đđọc nốt cao độ trường đđộ bài tập đđọc nhạc số 1 3.CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: -Đàn Organ. 3.2 Học sinh: -Xem bài trước ở nhà(phần nhạc lí) -Dụng cụ học tập 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn đònh tổ chức và ki ể m di ệ n 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Ki ể m tra mi ệ ng: GV gọi hs hát bài “Tiếng chuông và ngọn cờ” +Hát thuộc lời +Hát đúng cao độ, trường độ 4.3 Tiến trình bài học: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học *Hoạt động 1:(10p)Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ -Gv ghi bảng. -Gv cho hs đọc bài trong I.Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ. 1. Hình nốt: -Đọc bài trong SGK. SGK qua 1 lần.Hs thực hiện. -Gv giới thiệu sơ qua 5 loại hình nốt cho hs nắm bắt.Hs chú ý lắng nghe và ghi chép. -Gv ghi bảng. -Gv cho hs đọc bài trong SGK.Hs thực hiện. -Gv giới thiệu và chỉ dẫn cho hs 5 cách viết các hình nốt trên khuông. -Gv ghi bảng. -Gv cho hs đọc bài trong SGK .Hs thực hiện. -Gv hướng dẫn hs cách viết hình dấu lặng.Hs theo dõi và ghi chép. *Hoạt động 2:(25p) Tập đọc nhạc: TĐN số 1. -Gv ghi bảng. -Gv cho hs đọc tên nốt nhạc trên khuông.Hs thực hiện. -Gv đọc mẫu bài TĐN số 1 -5 hình nốt: 1tròn=2lần trắng=4 lần đen=8lần móc đơn=16 lần móc kép. 2.Cách viết các hình nốt trên khuông: -Đọc bài trong SGK. -5 cách viết: +Nốt nhạc hình bầu dục nằm nghiêng về bên phải. +Các nốt nhạc ở dòng thứ 3 đuôi nốt có thể quay lên hoặc quay xuống. +Các nốt từ khe thứ 3 trở lên đuôi nốt quay xuống. + Các nốt từ khe thứ 2 trở xuống đuôi nốt quay lên. +Các nốt móc đứng cạnh nhau có thể nối với nhau bằng 1,2,3 vạch ngang. 3. Dấu lặng: -Đọc bài trong SGK. -Cách viết dấu lặng. II. Tập đọc nhạc: TĐN số 1. -Đọc tên nốt trên khuông. -Nghe Gv đọc mẫu bài TĐN số 1. qua 1 lần.Hs lắng nghe. -GV cho HS khởi động giọng Đô trưởng. HS thực hiện. -Gv tiến hành dạy đọc nhạc với đàn Organ.Hs thực hiện. -Gv cho hs tự ghép lời ca. -Gv cho hs luyện tập TĐN số 1 theo tổ, nhóm. -Luyện thanh:1-2 phút. Đọc gam Đô trưởng. - Dạy đọc nhạc với đàn Organ. -Ghép lời ca. -Luyện tập TĐN số 1 theo tổ, nhóm. 4.4 Tổng kết : -Cho hs ôn tập bài TĐN số 1. 4.5 Hướng dẫn học tập: * Đối với tiết này : -Tập viết các hình nốt và dấu lặng trên khuông nhạc. -Ôn TĐN số 1. -Trả lời 2 câu hỏi trong SGK. * Đối với tiết sau: -Chuẩn bò trước ở nhà tiết 5( phần lời bài hát Vui bước trên đường xa). 5 .Phụ lục Tuần dạy : Ti ết ppct: Ngày dạy: HỌC HÁT BÀI: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA. 1.MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: *Hoạt động 1: -Hs biết : thêm nhiều về nhạc só dân ca -Hs hiểu : bài hát thuộc dân ca Nam Bộ *Hoạt động 2: -Hs biết : hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “øVui bước trên đường xa” -Hs hiểu : cách thể hiện bài hát 1.2 Kó năng: -Hs thực hiện được : hs hát thể hiện tình cảm . -Hs thực hiện thành thạo cách hát hòa giọng. 1.3 Thái độ: -Thói quen: qua bài hát hs biết thêm về bài hát thuộc làn điệu dân ca Nam Bộ. –Tính cách: Qua đó hs thêm yêu quý và trân trọng dân ca Việt Nam. 2 .NỘI DUNG HỌC TẬP: -Học sinh hát đúng giai đđiệu về lời ca bài hát vui bước đđường xa. 3.CHUẨN BỊ: 3.1Giáo viên: -Máy nghe,đóa nhạc. -Đàn Organ. 3.2Học sinh: -Xem bài trước ở nhà(bài hát “Vui bước trên đường xa”). -Dụng cụ học tập 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Tiết 5 51 [...]...4.1 Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Kiểm tra miệng:GV gọi hs đọc bài TĐN số 1 +đọc đúng tên nốt +đọc đúng cao độ, trường độ +bài hát “vui bước đđường xa”đđược viết ở nhịp mấy?(2/4) -gv nhận xét và đánh gía 4.3 Tiến trình bài học: Hoạt động của GV và HS *Hoạt động 1:(7p) Giới Nội... Đông(Tiền Giang) do nhạc só Trần Kiết Tường sưu tầm và ghi âm *Hoạt động 2:(28p) 2.Dạy hát: Dạy hát -Gv ghi bảng - GV cho hs nghe bài -Nghe bài hát với băng mẫu hát với băng mẫu.HS lắng nghe - GV hát mẫu cho hs nghe.HS lắng nghe -Nghe Gv hát mẫu bài hát - Gv phân tích cấu trúc -Phân tích cấu trúc bài hát: bài hát:về nhòp,giọng, +nhòp 2/4, giọng Đô trưởng chia mấy câu +Chia 4 câu nhạc ứng với 4 câu... Hs thực hiện -Kiểm tra các nhóm học sinh -Gv kiểm tra các nhómhs Gv nhận xét đánh giá 4.4 Tổng kết: -Cho hs ôn tập bài hát “Vui bước trên đường xa” 4.5Hướng dẫn học tập: * Đối với tiết này: -Học thuộc lời bài hát “Vui bước trên đường xa” -Trả lời 2 câu hỏi trong SGK * Đối với tiết sau : -Chuẩn bò trước ở nhà tiết 6( phần nhạc lí và bài TĐN số 2 ) 5.Phụ lục: ... hành dạy hát cho hs từng câu với đàn Organ theo lối móc xích -Gv lưu ý cho hs các nốt luyến âm. Dấu nhắc lại(hát quay lại 2 lần) -Dạy hát từng câu theo lối móc xích -Gv cho hs ghép cả bài hát với băng mẫu Hs thực hiện -Gv cho hs thực hiện bài hát theo tổ, nhóm Hs thực hiện Câu 1+2+3+4=cả bài -Lưu ý các nốt luyến âm Dấu nhắc lại -Ghép cả bài hát với băng mẫu -Luyện tập bài hát theo tổ ,nhóm -Cá nhân hs . HS lắng nghe. II: Nhạc lí: 1. Những thuộc tính của âm thanh. - Giới thiệu về thuộc tính của âm thanh: GV đọc nhạc bài Làng tôi gồm nhịp đ đcó minh hoạ. -Bốn thuộc tính của âm thanh: +Cao độ. . : -Tập kẻ khuông nhạc, viết khóa Son và 7 nốt nhạc trên khuông nhạc. -Trả lời 2 câu hỏi trong SGK. * Đối với tiết sau: -Chuẩn bò trước ở nhà tiết 4( phần Nhạc lí và tập đọc nhạc số 1). 5.Phụ. bài trước ở nhà(phần nhạc lí) -Dụng cụ học tập. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 ổn đònh tổ chức và ki ể m di ệ n 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12,