0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ_CKTKN

38 1,333 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:05

Ngày soạn: 22/8/2009 Ngày dạy: Thứ nm, ngày 27/8/2009 âm nhạc 3: Tiết 1 Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam I.Yờu c u : Bit hỏt theo giai iu li 1 ca b i hỏt. Bi t tỏc gi b i hỏt l nh c s Vn Cao. -Cú ý thc nghiờm trang khi ch o c . II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trờng. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS t thế ngồi học hát. 2. kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, đợc tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã đợc Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. -GV hát mẫu ( hoặc mở băng). -GV hớng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu GV hỏi: Trong bài có từ Sa trờng em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến trờng. - Đọc lời theo tiết tấu lời ca. Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 3 lần GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu Luyện thanh: 1 2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 HS đọc lời ca. HS trả lời HS theo dõi HS thực hiện HS nghe và ghi nhớ HS thực hiện -Luyện thanh HS tập hát theo hớng dẫn của GV GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Dạy những câu tiếp theo tơng tự nh trên. GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, t thế đứng nghiêm trang - Củng cố dặn dò: - Lớp trởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng của một HS bắt nhịp GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn HS tập hát tơng tự 1-2 HS trình bày HS hát cả bài HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn: 6/9/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 9/9/2009 âm nhạc 3: Tiết 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam(Tiếp) I.Yờu cu: Bit hỏt ỳng giai iu li 2. -Tp nghi thc ch o c v hỏt Qu c ca II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục hai bài Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cò Việt Nam tung bay trên sân trờng. - Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát. III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Học hát: Quốc ca Việt Nam (tiếp) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Nghe bài hát:HS nghe bài hát qua băng điã hoặc nghe GV trình bày. - Trình bày lại lời một: Lớp trởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam Tập hát lời hai:- Học sinh đọc lời ca. - GV hỏi: Trong lời hai có từ nào các em cha hiểu? Nếu không có, GV giải thích từ khó. - Giáo viên dạy từng câu nh lời một, đàn gia điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Trong qua trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày, nếu các em hát cha đúng. GV hớng dẫn để các em hát chính xác hơn. - Hát lời hai: Hát đầy đủ lời hai, GV nhắc các em lấy hơi . GV làm mẫu về cách lấy hơi HS ghi bài HS trả lời HS nghe và cảm nhận HS thực hiện -HS thực hiện -HS trả lời (nếu đợc) -HS theo dõi, ghi nhớ HS tập hát HS hát theo hớng dẫn của GV * Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở t thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. * Củng cố bài: - Lớp trởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca. - Từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. HS hát cả bài HS thực hiện HS ghi nhớ, về nhà thực hiện Ngày soạn: 12/9/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 16/9/2009 âm nhạc 3: Tiết 3 Học hát: Bài ca đi học Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I.Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu, bit hỏt kt hp v tay m theo b i hỏt, m theo phỏch li 1 II.Chu n b c a GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Bài ca đi học - Băng nhạc, máy nghe. Tranh vẽ cảnh những em bé trên đờng tới trờng, giống trang 6 trong Tập bài hát lớp 3. - Chép một lời lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng 4 câu hát. III. Ho t ng d y v h c H ca GV HĐ của HS Học hát: Bài ca đi học 1. Giới thiệu: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông là ngời rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trờng phổ thông. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày đợc tới trờng trong khung cảnh thiên nhiên tơi đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe băng hát mẫu 3. Đọc lời theo tiết tấu lời ca: HS đọc lời trên bảng. Mỗi lời gồm 4 câu hát, hình thiết tấu chính của bài hát là: HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và nhẩm theo. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu với nhau. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS thực hiện Luyện thanh HS tập hát theo hớng dẫn của GV GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy hai câu còn lại tơng tự. 6. Hát lời một: Hát hai lần Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngợc lại. 7. Trình bày bài hát - dùng tiết tấu Country 2/4, tốc độ = 105. GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. 8. Sử dụng một vài cách hát tập thể:Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày, GV nhận xét. 9. Củng cố bài - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. 1-2 HS trình bày HS hát cả bài HS trình bày HS thực hiện HS tham gia HS ghi nhớ Ngày soạn:20/9/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 23/9/2009 âm nhạc 3: Tiết 4 Học hát: Bài ca đi học ( Tiếp) I.Yêu cầu: -HS biết hát đúng giai điệu bài hát -Biết hát kết hợỗạg đệm và vận động phụ hoạ II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục Bài ca đi học - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác vận động phụ họa. - Chép lời hai lên bảng. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS Học hát: Bài ca đi học (tiếp) HS ghi bài HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày 2. Trình bày lời một đã học: Theo cách hát đối đáp:GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một. Theo cách hát nối tiếp:GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. 3. Tập hát lời hai. - Học sinh đọc lời ca trên bảng. - GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên âm La, đồng thời nửa kia hát lời hai. GV hớng dẫn một vài chỗ cần thiết, sau đó đổi lại phần trình bày. GV nhắc nhở HS lấy hơi khi hết mỗi câu hát. GV chỉ định 1-2 HS hát lời hai, GV nhận xét và hớng dẫn những chỗ cần thiết. 4. Hát đầy đủ cả hai lời. - Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét. - Nửa lớp hát lời một, nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngợc lại. 5. Tập một vài cách hát tập thể Tập hát đối đáp Chia lớp thnàh hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày Gv nhận xét. Tập hát nối tiếp. Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. Đổi lại phần trình bày của từng tổ, GV nhận xét. 6. Trình bày bài hát: HS nghe HS thực hiện HS thực hiện 1-2 em đọc lời ca HS thực hiện HS nghe, ghi nhớ HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. 7. Hát kết hợp vận động - GV mời 1-2 HS học khá lên trớc lớp, hát và vận động phụ họa cho bài hát - GV hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ họa. 8. Căn dặn: GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thộc cả hai lời và hát tự nhiên, rõ lời hơn. HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:26/9/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 30/9/2009 Âm nhạc 3: Tiết 5 Học hát: Bài Đếm sao I.Yờu c u : -Bit hỏt theo giai iu v l i ca. -Bit hỏt kt hp v tay v gừ m theo phỏch ca b i hỏt. II. Chu n b c a GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh bầu trời đêm và những ngôi sao hoặc giống trang 8 tập bài hát lớp 3. -Chép lời lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng với 4 câu hát. III. Ho t ng d y-h c H ca GV HĐ của HS Học hát: Đếm sao 1. Giới thiệu về bài hát Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta ớc mơ bay bổng vào HS theo dõi không gian, tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát đợc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mối ngời đều có những cảm xúc thật dễ chịu. Nhạc sĩ Văn Chung đã viết bài hát Đếm sao. Bài hát có giai điệu du dơng, lời ca giản dị, trong sáng nh bức tranh vẽ nên cuộc sông thanh bình với những ớc mơ cao đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe bài hát qua đĩa 3. đọc lời theo tiết tấu lời ca: đọc lời trên bảng. Câu 1-2-3 có âm hình tiết tấu. GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 3 lần. GV chỉ định một vài HS gõ lại tiết tấu. HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút. 5. Tập hát từng câu GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này vài lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. Tơng tự với các câu tiếp theo. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi sau những chỗ ngân dài. Câu 4 khác câu 1-2-3 về tiết tấu. GV cần hớng dẫn các em kĩ hơn. 6. Hát cả bài:Nửa lớp hát hai câu đầu, nữa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngợc lại. 7. Trình bày bài hát HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS tập hát theo hớng dẫn của GV HS hát hai câu HS thực hiện HS thực hiện HS hát cả bài Học sinh thực hiện Hát cả bài hai lần, kết bằng cách nhắc lại câu 4 thêm hai lần nửa. 8. Tập hát đối đáp-Tập hát nối tiếp: Tập hát lính xớng và hoà giọng - Cử một HS hát câu 1 và câu 3, tất cả hát hoà giọng câu 2 và câu 4. 9. Củng cố bài:Từng tổ đứng tạo chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên rõ ràng hơn. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn:10/10/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 14/10/2009 âm nhạc 3: Tiết 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao Trò chơi âm nhạc I. YấU C U : Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca -Bit gừ m theo nhp, theo phỏch, kt hp vn ng ph ho -Bit chi trũ chi õm nhc II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. Băng đĩa, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - GV tập một vài động tác minh họa cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bớc chân theo nhịp 3. III. Hoạt động dạy học H ca GV HĐ của HS Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. HS ghi bài HS thực hiện GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. 2. hát kết hợp vận động: - Vỗ tay theo nhịp 3: Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn thay vào nhau, phách 1 và 3 mỗi em tự vỗ hai tay của mình. - Bớc chân theo nhịp 3: - GV hớng dẫn HS một vài động tác vận động đã chuẩn bị. - HS trình bày bài hát và vận động. - GV mời HS lên trình bày trớc lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày 3. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức GV nêu yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 3-4 em hoặc theo tổ, GV chấm điểm Trò chơi âm nhạc Đếm sao. Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U Tổ 3 hát câu 3 bằng âm Ư Tổ 4 hát câu 4 bằng âm A GV nhắc HS: Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Củng cố, dặn dò : HS về nhà ôn tập và biểu diễn tốt bài hát HS tham gia HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:17/10/2009 Ngày dạy: Thứ t, ngày 21/10/2009 âm nhạc 3: Tiết 7 Học hát: Bài Gà gáy I. YấU C U: Bit õy l m t b i hỏt dõn ca c a dõn tc Cụng Lai Chõu. -Bit hỏt kt hp gừ m theo nhp, theo phỏch ca b i hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh chú gà trống cất tiếng gáy trong buổi sớm giống trang 10 trong tập bài hát lớp 3. - Chép lời ca lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng 4 câu hát. III. Hoạt động dạy học H ca GV HĐ của HS Học hát: Gà gáy 1. Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, HS ghi bài HS theo dõi một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con ngời cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. -Nội dung bài hát 2. Nghe hát :HS nghe bài hát qua băng đĩa . 3. Đọc lời ca: HS đọc lời ca trên bảng. GV giải thích tiếng gà gáy ở mỗi nơi đợc ngời dân ở đó miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng Cúc cu Nơi khác là ò ó HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi GV giải thích o. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng Le teđể miêu tả tiếng gà gáy. Bài hát làm chúng ta liên tởng đến hình ảnh buổi sáng mát lạnh ở miền núi, những giọt sơng còn động trên lá cây, mặt cỏ, cuộc sống thật phẳng lặng, yên bình. Từ Le te gợi cho ta cảm giác đó nh là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng một ngày mới bắt đầu. 4. Luyện thanh: là la lá la là 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp (đếm 1-2) cho HS hát cùng với đàn. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong hai câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau. Tiến hành dạy hai câu theo cách tơng tự. HS luyện thanh HS tập hát HS trình bày 6. Sử dụng một vài cách hát tập thể: Tập hát lĩnh xớng: - Câu 1-3: Một HS hát lĩnh xớng. -Câu 2-4: Cả lớp hát hoà giọng Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, nửa lớp hát câu 1-3, nửa kia hát câu 2-4, sau đó đổi cách trình bày. 7. Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa bài, lần thứ hai hát lĩnh xớng. Kết thúc bài bằng cách hát câu cuối thêm một lần. 8. Củng cố bài:- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, trôi chảy hơn. HS tập hát lĩnh xớng và hoà giọng HS tập trình bày bài hát HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:24/10/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 28/10/2009 âm nhạc 3: Tiết 8 Ôn tập bài hát gà gáy I.YấU C U : -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin. -Bit biu din b i hỏt. II. CHU N B : - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ. - Chuẩn bị một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. III.HOT NG D Y-H C CH Y U : H ca GV H ca HS Ôn tập bài hát: Gà gáy 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. HS thực hiện cá nhân - Hát kết hợp gõ theo nhịp: GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. 2. Hát kết hợp vận động: - Hớng dẫn hát và vận động theo phần chuẩn bị của GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày - GV mời HS lên trình bày trớc lớp theo nhóm 2- 4 hoặc cá nhân. *Củng cố: HS trình bày bài hát theo hình thức tốp ca Gọi một nhóm lên trình bày Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát. HS tập hát và vận động HS trình bày HS thực hiện Ngµy so¹n:1/11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 4/11/2009 âm nhạc 3: Tiết 9 Ôn tập ba bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. I. YấU C U : -Bit hỏt ỳng giai iu v thu c li ca 3 b i hỏt. -Bit gừ m theo tit tu, theo phỏch, theo nhp b i hỏt. -Tp biu din b i hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục ba bài hát: bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. Ôn lại các động tác vận động phụ hoạ. III. HO T NG D Y V H C . H ca GV HĐ của HS Ôn tập bài hát: Bài ca đi học 1. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. HS ghi bài HS thực hiện - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày 2. Hát kết hợp vận động: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trớc lớp, mỗi nhóm 3 4 HS Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Trình bày bài bằng cách hát đối đáp: - Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp cả hai lời. - GV cho hai tổ hát đối đáp với nhau. 2. Trình bày bằng cách hát nối tiếp. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu. Hát cả bài hai lần. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu bằng một nguyên âm A U - Ư - A. 3. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp đứng tại chổ trình bày bài hát, kết hợp bớc chân theo nhịp 3. Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm dẻo. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trớc lớp, mỗi nhóm 3 4 HS Ôn tập bài hát: Gà gáy 1. Hát kết hợp gõ đệm: - Hát kết hợp gõ theo phách: Cả lớp thực hiện rồi giáo viên chỉ định từng tổ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp: Cả lớp thực hiện rồi GV chỉ định một vài HS trình bày. 2. Hát kết hợp vận động: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trớc lớp, mi nhúm 3-4 HS GV nhc nh HS v nh ti p tc tp 3 b i hỏt cho th nh th c HS trình bày HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS tham gia HS thực hiện HS trình bày HS hát và gõ đệm Từng tổ trình bày HS thực hiện HS trình bày HS hát và vận động HS trình bày -HS ghi nh Ngày soạn:7/11/2009 [...]... nhà tập viết nốt nhạc trên khuôpng nhạc và ghi nhớ vị trí các HS ghi nhớ nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay ============================== Th ngy .thỏng nm 2010 ( Dy bi th t tun 30 ) âm nhạc Tiết 30 : Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc - phê và cây đàn Lia Nghe nhạc I YấU CU: - Bit ni dung cõu chuyn -Nghe mt ca khỳc thiu nhi hoc mt on nhc trớch khụng li II Chuẩn bị của giáo viên: - Băng nhạc, máy nghe - Một... 13/ 12/2008 Ngày dạy:Th t, ngy 17/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 16: Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I YấU CU: -Bit ni dung cõu chuyn -Bit tờn gi ca cỏc nt nhc v tỡm v trớ nt nhc qua trũ chi II Chuẩn bị của giáo viên: - Một vài tranh ảnh để giới thiệu về loài cá heo - Tập chỉ nốt nhạc trên bàn tay cho thuần thục III Hoạt động dạy học: H ca GV HĐ của HS Kể chuyện âm. . .âm nhạc 3 Ngày dạy:Thứ t, ngày 11/11/2009 Tiết 10 Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) I YấU CU:-Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit gừ m theo nhp, theo tit tu li ca II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh các em HS cắp sách tới trờng ( Giống trang 12 trong tập bài hát lớp 3) - Chép... tun 33 ) âm nhạc TIT 33 : ễN TP CC NT NHC Tập biểu diễn các bài hát I YấU CU:- Tp biu din mt vi bi hỏt ó hc -Bit tờn nt, hỡnh nt v v trớ cỏc nt nh trờn khuụng nhc II Chuẩn của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục các bài hát - Tranh vẽ khuông nhạc và các nốt nhạc III Hoạt động dạy học: 1 ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong tiết dạy 3 Bài... chuyện lần thứ hai HS ghi nhớ Âm nhạc có nhiều tác dụng trong cuộc sống con ngời, chính vì vậy chúng ta không thể sống bình thờng nếu nh thiếu âm nhạc Âm nhạc diễn tả đợc mọi tình cảm của con ngời và đôi khi làm nên những điều kỳ diệu nh trong câu chuyện các em vừa nghe Tuổi thơ là thời gian rất đẹp và các em hãy học nhạc để hiểu và yêu thích loại nghệ thuật này, để âm nhạc đem tới nhiểu niềm vui cho... 6/12/2008 Ngày dạy:Thứ t, ngày 10/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 15 Học hát: Bài Ngày mùa vui ( Tiếp) Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li 2 v kt hp vn ng ph ho -Nhn bit mt vi nhc c dõn tc II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Tranh ảnh đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, chuẩn bị máy nghe, băng đĩa nhạc có âm thanh của những nhạc cụ này - Đàn và hát thuần thục bài... tình trong hoạt động âm nhạc ở trong và ngời lớp học * Hot ng 2: Cng c - dn dũ GV nhn xột tit hc ========================= Th ngy .thỏng nm 2010 ( Dy bi th t tun 35 ) M NHC TIT 35 : TP BIU DIN I YấU CU: - HS trình bày những kiến thức đã học trong năm học - Khuyến khích HS tự tin trình bày bài hát Động viên các em nhiệt tình rong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học - GV đánh giá công bằng, chính... từng tổ đứng tại chỗ trình bày + Hát và bớc chân theo nhịp 3: GV chỉ định một vài nhóm lên trình bày trớc lớp + Hát và tập đánh nhịp 3: GV hớng dẫn đánh nhịp HĐ của HS HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi bài HS thực hiện HS tập đánh nhịp 3. động tác thực tế mềm mại và uyển chuyển hơn so với sơ đồ GV hát và đánh nhịp làm mẫu rồi hớng dẫn HS thực hiện Sau đó chỉ định... nghe, ghi nhớ Ngày soạn: Ngày dạy: âm nhạc 3: Tiết 18 tập biểu diễn các bài hát đã học I YấU CU: - HS biểu diễn một cách tự nhiên các bài hát đã học trong học kỳ I - Khuyến khích HS sự tự tin khi trình bày các bài hát Động viên các em nhiệt tình trong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học - GV đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em II Chuẩn bị của giáo viên: - Sổ điểm cá nhân III... ================================== Th t ngy27 thỏng 1 nm 2010 âm nhạc Tiết 21: Học hát: cùng múa hát dới trăng Nhạc và lời: Hoàng Lân I YấU CU:- Bit hỏt theo giai iu v li ca -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch ca bi hỏt II chuẩn bị của giáo viên -Nhạc cụ quen dùng -Đàn và hát thuần thục bài Cùng múa hát dới trăng -Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ(trang 20 trong tập bài hát lớp 3) -Chép lời lên bảng, hai dòng là một câu hát . học Hát ôn bài hát Ghi nhớ Ngày soạn: 13/ 12/2008 Ngày dạy:Th t, ng y 17/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 16: Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I. YấU C U : -Bit. 11/11/2009 âm nhạc 3 Tiết 10 Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) I. YấU C U :-Bit hỏt theo giai iu v l i ca. Bit gừ m theo nhp, theo tit tu li ca. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc. t, ngày 2/12/2009 âm nhạc 3: Tiết 13 Ôn tập bài hát :Con Chim non I. YấU C U : - Bit hỏt ỳng giai iu v l i ca. -Bit hỏt kt hp vn ng theo nhp 3/ 4 II. Chuẩn bị của giáo viên. - Nhạc cụ quen dùng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ_CKTKN, Giáo án Âm nhạc lớp 3 trọn bộ_CKTKN, , III. Hoạt động dạy học, I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, Tập hát lĩnh xướng: Một HS hát 4 câu đầu, cả lớp hát 4 câu tiếp theo., so với sơ đồ. GV hát và đánh nhịp làm mẫu rồi hướng dẫn HS thực hiện. Sau đó chỉ định một vài HS trình bày., II. Chuẩn bị của giáo viên, - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, sau đó bắt nhịp, - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, vừa gõ âm hình trên vừa đọc lời câu 1, sau đó bắt nhịp đếm 1 2

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Mục lục

Xem thêm