0

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

52 708 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:54

Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 17/08/2013 Ngày dạy: 20/08/2013 Bài 1 Tiết 1 - Học hát bài : Bóng dáng một ngôi trờng Nhạc và lời : Hoàng Lân I.Mục tiêu: 1. Kiến thức. - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. - Biết hát đúng chỗ đảo phách. - HS vận dụng bài hát vào sinh hoạt tập thể. 2. Kĩ năng. - Hát với tình cảm sôi nổi, nhiệt tình. - Hát với tiết tấu đảo phách. 3. Thái độ - Giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy cô giáo và bè bạn. II. chuẩn bị đồ dùng, ph ơng tiện. 1. Giáo viên - Nhạc cụ,băng nhạc bài hát Bóng dáng một ngôi trờng - Đàn và hát thuần thục bài hát - Chép bài hát ra bảng phụ - Su tầm một số bài hát có cùng đề tài. 2. Học sinh. - Tìm hiểu trớc về bài hát. - Su tầm một số bài hát cùng đề tài. III. TIến trình dạy học Nội dung Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng I. Giới thiệu về tác giả và bài hát. * . ổ n định lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: *học hát : a. Giới thiệu về tác giả và bài hát. - Gv giới thiệu : Nhạc sĩ Hoàng Lân là ngời anh sinh đôi cùng nhạc sĩ Hoàng Long. Sinh ngày 18 - 6 - 1942 tai Sơn Tây - Hà Tây. Là nhạc sĩ gắn bó với tuổi thơ, âm nhạc của ông giản dị, trong sáng, có sức lôi cuốn với lứa tuổi TNNĐ vì vậy đã đợc các em đón nhận với tình cảm chân thành. - Một số tác phẩm tiêu biểu : Đi học về , Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác, mùa hè ớc mong Lớp trởng báo cáo - Nghe giới thiệu GV: Phạm Xuân Dơng - 1- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 II. Học hát III. Trình bày hoàn chỉnh bài hát. - Bài hát Bóng dáng một ngôi trờng nằm trong chùm ca khúc viết về chủ đề mái trờng và thầy cô giáo. ới giai điệu tơi trẻ, lời ca giàu hình ảnh, bài hát gợi cho chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp, khó phai của một thời cắp sách. - H : Bằng hiểu biết của mình em hãy kể tên t số cac khúc viết về đề tài trên ? ( Chiều thu nhớ trờng, Mùa thu ngày khai trờng, mái tr- ờng mến yêu.). - Cho HS quan sát bài hát trên bảng phụ. - H : Xác định số chỉ nhịp và các kí hiệu âm nhạc có trong bài hát. ( Nhịp C, 2/4, dấu b, dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại, lặng đen , lặng đơn.) b. Giáo viên trình bày bài hát. - Gọi 1 HS đọc lời ca bài hát. c. Chia đoạn,chia câu: Bài hát Bóng dáng một ngôi trờng gồm 2 đoạn a và b, đoạn b gọi là điệp khúc và đợc nhắc lại 2 lần. Đoạn a: Đã bao mùalòng chúng ta. Đoạn b: Hát mãihết bài. d. Hớng dẫn HS Luyện thanh . - Mẫu âm - Giáo viên đàn,thực hiện mẫu trớc,bắt nhịp HS thực hiện. e .Tập hát từng câu theo lối móc xích. - Trớc khi dạy mỗi câu, GV đàn và hát mẫu 2 lần . - Bắt nhịp cho HS hát, GV đàn giai điệu theo câu hát đó(Lu ý: cần sử sai kịp thời cho HS - nếu có ). - Tiến hành dạy theo lối móc xích.(Thực hiện trớc hết ở lời 1 sau đó đến lời 2) - Sau mỗi câu, Gv gọi HS hát lại. - Đệm đàn và yêu cầu cả lớp hát đầy đủ bài - Quan sát bài hát - HS trả lời - HS nghe hát - HS đọc lời ca bài hát - Quan sát bản nhạc - HS luyện thanh - HS trả lời - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV: Phạm Xuân Dơng - 2- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 hát. - Gv chỉ huy cho HS hát đày đủ bài hát - Kiểm tra một số nhóm và cá nhân HS. f. Hát đầy đủ cả bài: - Đệm đàn, yêu cầu HS thể hiện hoàn chỉnh bài hát H: Bài hát Bóng dáng một ngôi trờng của nhạc sĩ Hoàng Lân nói lên nội dung gì ? ( ) 3. Củng cố và luyện tập: - HS tập biểu diễn bài hát theo nhóm và cá nhân. GV đệm đàn. 4. H ớng dẫn về nhà: - Hát thuộc lời ca, giai điệu và tập biểu diễn bài Bóng dáng một ngôi trờng - Đọc và tìm hiểu nội dung tiết học 2,chép bài TĐN số1 vào vở chép nhạc. GV - Hát đầy đủ bài hát - Trả lời câu hỏi - HS ghi nhớ GV: Phạm Xuân Dơng - 3- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 Bài 1 Tiết 2 - Nhạc lí : Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc : Giọng son tởng - TĐN số 1 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết sơ lợc về Quãng - Đọc đúng bài TĐN số 1 -Giọng son trởng. - Vận dụng vào việc học TĐN. 2. Kĩ năng. - TĐN ghép lời ở giọng Son trởng. 3. Thái độ. - Hình thành cho HS thói quen đọc giọng G và cảm nhận về độ cao của giọng này, từ đó có sự so sánh giữa giọng này với các giọng khác. II. chuẩn bị đồ dùng, ph ơng tiện. 1 . Giáo viên. - Nhạc cụ - Đàn và đọc thuần thục bài TĐN - Chép bài TĐN ra bảng phụ. 2. Học sinh. - Thuộc bài hát Bóng dáng một ngội trờng. - Chép bài TĐN số 1 vào vỏ Tập chép nhạc. III. TIến trình dạy học GV: Phạm Xuân Dơng - 4- Trờng THCS Đoàn Xá Ngày soạn: 23/08/2013 Ngày dạy: 27/08/2013 Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 Nội dung Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng I. Nhạc lí : Giới thiệu về Quãng. 1, Khái niệm Quãng 2. Tên gọi, tính chất. + Công thức tính quãng : - 1 cung _ 2T - 2 cung _ 3T - 4.5cung _ 6T - 5.5cung _ 7T - 0.5cung _ 2t - 1.5 cung _ 3t - 4 cung _ 6t - 5 cung _ 7t - 0 cung _ 1Đ - 2.5 cung _ 4 *. ổ n định lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: - Gv yêu cầu HS lên bảng hát bài hát Bóng dáng một ngôi trờng theo nhóm và cá nhân. - Gọi HS khác nhận xét Gv đánh giá , cho điểm. 2. Bài mới: *hoạt động1: nhạc lí. - Gv gợi ý để HS nhớ lại kiến thức đã học về Quãng trong chơng trình âm nhạc lớp 7. - H : Nêu khái niệm Quãng ?( SGK) - Đẻ HS phân biệt giữa quãng giai điệu và quãng hoà âm Gv đàn cho HS nghe 2 quãng : Fa - Fa ;và Fa - Son . - Gv : Trong âm nhạc ta có thể căn cứ vào khoảng cách về cao độ giữa các âm thanh đẻ tính đợc số cung ở mỗi quãng, tuỳ theo số lợng cung ở mỗi quãng đó mà xác định tên gọi và tính chất các quãng trởng hay thứ, đúng, tăng hay giảm. - Gv treo bảng phụ yêu cầu HS quan sát. - Gv đàn một số quãng cho HS phân biệt. * Công thức về quãng : - Gv cho HS ghi CT quãng và hớng dẫn cách tính quãng . + Bài tập : Tính các quãng sau ? Lớp trởng báo cáo - HS trả lời - Ghi nhớ - HS quan sát - Ghi nhớ công thức quãng. GV: Phạm Xuân Dơng - 5- Trờng THCS Đoàn Xá 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 Đ - 3.5cung _ 5Đ II.Tập đọc nhạc :TĐN số 1 1, Giọng Son tr ởng. - VD 1 : - VD 2 2. TĐN số 1 - Số chỉ nhịp 2 4 - Cao độ : Đồ, Rê , Mi , Fa , Son . - Trờng độ : , , - Gv gọi HS lên bảng làm bài . - Gv yêu cầu HS quan sát 2 VD trên bảng a. Tìm hiểu bài . H : Bài TĐN viết ở giọng gì ? Giải thích tại sao ? H : Em có nhận xét gì về số chỉ nhịp? Cao độ ? tr- ờng độ bài TĐN số 1 ? + Gv bổ sung : Bài TĐN số 1 viết ở giọng Gdur , có âm chủ là âm G, hoá biểu có dấu Fa # H : Xác định các hình nốt(trờng độ) và kí hiệu âm nhạc có trong bài TĐN số1 ? - Đàn giai điệu bài TĐN số1 (3 lần) b. Chia từng câu H : Có thể chia bài TĐN thành mấy câu ?(4 câu, ) - Yêu cầu HS tập đọc tên nốt nhạc của từng câu. c. Luyện đọc gam Son trởng, trờng độ , tiết tấu. - Đàn gam Son trởng và hớng dẫn HS đọc. - Gv đàn trờng độ vừa tìm đợc hớng dẫn HS đọc. - Tập gõ theo tiết tấu : 2 4 d. Đọc nhạc từng câu - GV đánh đàn giai điệu mỗi trong bài TĐN từ 3 đến 4 lần ( Y/c HS đọc nhẩm theo ) - Yêu cầu HS đọc chậm từng câu -Gv đàn - Gọi mốt số HS đứng tại chỗ đọc bài. (Gọi HS khác nhận xét, GV sử sai- nếu có) e. Ghép lời ca. - Hớng dẫn HS tập ghép lới ca cho phần nhạc đã - Làm bài tập - HS trả lời - HS trả lời HS trả lời GV: Phạm Xuân Dơng - 6- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 đọc. (Đẹp nào bằng cây sáo bé bé nhỏ xinh xinh trên tay ngời ) - Yêu cầu HS tập đọc nhạc và ghép lời ca hoàn chỉnh. - Chia lớp làm 2 nhóm (A và B). Nhóm A đọc nhạc, nhóm B hát lời ca, 2 nhóm thực hiện cùng một lúc sau đó đổi lại. 3. Củng cố và luyện tập : H : Đọc bài TĐN số 1 , ghép lời và gõ phách bằng vỗ tay? 4. H ớng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập bài hát Bóng dáng một ngôi trờng - Đọc và ghép lời chính xác TĐN số 1 - Tìm hiểu về Ca khúc thiếu nhi phổ thơ. - Đọc gam,gõ tiết tấu - Đọc TĐN - Ghép lời ****************************@@@**************************** GV: Phạm Xuân Dơng - 7- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 28 - 8 - 2012 Ngày giảng : 30 - 8 - 2012 Bài 1 Tiết 3 - Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng - Ôn Tập TĐN : TĐN số 1 - Cây sáo - Âm nhạc thờng thức : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ I.Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Yêu cầu cá nhân hoặc nhom HS hát thuộc và có thể đứng biểu diễn bài hát trớc lớp. - Thể hiện đúng tình cảm : say sa, lôi cuốn, hát với sắc thái to , nhỏ khác nhau ở mỗi đoạn theo sự chỉ huy của Gv. - Đọc và ghép lời chính xác bài TĐN số 1. - Có đợc những hiểu biết cơ bản về một phơng thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. 2. Kĩ năng. - TĐN ghép lời. - Luyện tập cách biểu diễn một bài hát trớc tập thể. - Thờng thức âm nhạc 3. Thái độ . - HS thấy đợc sự kết hợp hài hoà giữa Thơ và Nhạc dặc biệt là giá trị nghệ thuật cảu chúng trong âm nhạc. II. chuẩn bị đồ dùng, ph ơng tiện. 1. Giáo viên - Nhạc cụ, băng nhạc. - Đàn và hát thuần thục bài hát,Bài TĐN - Su tầm một số bài hát thiếu nhi phổ thơ nh : Hạt gạo làng ta, Đi học, cho con - Su tầm thêm một vài bài thơ đợc phổ nhạc. 2. Học sinh. - Thuộc thùân thục bài hát và bài TĐN. - Su tầm một vài bài hát đợc phổ từ thơ. III. TIến trình dạy học Nội dung Chuẩn kiến thức Chuẩn kĩ năng GV: Phạm Xuân Dơng - 8- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 I. Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi tr ờng. II.Ôn tập :TĐN số 1 III.Âm nhạc th ờng thức : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ . 1, Giới thiệu về ca *. ổ n định lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp phần ôn tập 2. Bài mới: *hoạt động1: - G hớng dẫn HS luyện thanh khởi động giọng - Mẫu âm - G đàn,làm mẫu trớc,bắt nhịp HS thực hiện. - G chỉ huy cho HS hát hoàn chỉnh bài hát - Gv nghe và sả sai cho HS - Gv đệm đàn ho Hs hát bài hát( lu ý sắc thái của bài hát) + Gv cần nhấn mạnh về nhịp,phách trớc khi cho HS hát. - Cá nhân và tập thể hát. - Hát kết hợp chỉ huy. - Hát đối đáp, hát có lĩnh xớng. - Thể hiện sắc thái khác nhau ở mỗi đoạn. Ví dụ: +Hát: Đã bao mùa thu khai trờng thay bằng: "a" hoặc "ô". - Gv đánh giá cho điểm - Gv đàn , HS đọc cao độ gam Son trởng. - Gọi 1-2 HS gỗ lại tiết tấu bài TĐN số 1. - Gv đàn giai điệu bài TĐN số 1. - Gv đàn , HS đọc và ghép lời hoàn chỉnh bài TĐN số 1. - Gv nghe và sửa sai cho HS. - Gv kiểm tra HS đọc và ghép lời kết hợp gõ phách - gọi HS khác nhận xét, Gv đánh giá cho điểm. Lớp trởng báo cáo - HS luyện thanh - Thực hiện ôn tập theo Gv hớng dẫn. - Thực hiện ôn tập theo Gv hớng dẫn. - HS đọc bài - Ghi nhớ - HS nghe giới thiệu. GV: Phạm Xuân Dơng - 9- Trờng THCS Đoàn Xá 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013-2014 khúc TN phổ thơ. * Hoạt động 3 :âm nhạc th ờng thức. + GV Giới thiệu. - Trong khá nhiều ca khúc mà các em đã đợc nghe, đợc học. Có những bài hát do các nhạc sĩ trực tiếp sáng tác, cũng có những ca khúc đợc phổ nhạc từ các bài thơ hoặc từ ý thơ của ngời khác. Ca khúc TN phổ thơ cũng có rất nhiều. Việc tìm cảm hứng từ các bài thơ để sáng tác thành bài hát phần nào tạo cho những ca khúc ấy có sắc thái riêng, gợi cảm đợc biểu hiện từ những ngôn từ thơ ca giàu hình ảnh. H : Em hiểu thế nào là ca khúc TN phổ thơ ? H : Kể tên một vài ca khúc TN phổ thơ mà em biết ? - GV bổ sung : Có các phong cách phổ nhạc khác nhau : + Phổ nhạc giữ nguyên lời thơ: Dàn đồng ca mùa hạ, hạt gạo làng ta. + Phổ nhạc thay đổi lời thơ ít : Đi học, + Phổ nhạc dựa theo ý thơ hoặc phỏng theo ý thơ. - GV cho HS nghe một số ca khúc TN phổ thơ tiêu biểu : Đi học, dàn đồng ca mùa hạ, hạt gạo làng ta H : Em có nhận xét gì về các ca khúc TN phổ thơ ? 3. Củng cố và luyện tập : - Gv đàn,HS đọc và ghép lời bài TĐN số 1. H : Hãy hát một bài hát nào đó đợc phổ từ thơ mà em biết ? 4. H ớng dẫn về nhà: - Tiếp tục ôn tập bài hát Bóng dáng một ngôi tr- ờng. - Đọc và ghép lời chính xác TĐN số 1 - Tìm hiểu bài hat Nụ cời tiết 4. - HS trả lời - HS trả lời câu hỏi - Nghe một số ca khúc Tn phổ thơ. - HS nêu cảm nhận - HS hát - HS ghi nhớ GV: Phạm Xuân Dơng - 10- Trờng THCS Đoàn Xá [...]... sung : Âm thanh của 1 âm nhỏ, của 3 âm to hơn Vậy sự vang lên của 3, 4, 5 âm cùng một lúc mà mỗi âm cách nhau 1 quãng 3 ta gọi đó là hợp âm - H : Thế nào là hợp âm ? -Quan sát VD - HS trả lời - HS trả lời + Hợp âm 3 : - Gồm 3 âm mỗi âm cách nhau 1 quãng - Hợp âm 7 Xuân Dơng 3, 2 âm ngoài cùng cách nhau 1 quãng 5 Trờng THCS Đoàn Xá GV: Phạm - 18- Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 ************************&&&*************************... xét, Gv đánh giá cho điểm Chuẩn kĩ năng Lớp trởng báo cáo Năm học 20 13- 2014 - Thực hiện ôn tập theo giáo viên hớng dẫn 1,Xét ví dụ 2, Khái niệm Hợp âm - Khái niệm : SGK 3 Một số loại Hợp âm - Hợp âm 3 - Gv yêu cầu HS quan sát VD trên bảng - Gv đàn từng âm cho HS nghe sau đó đàn cả 3 âm cho HS nghe và yêu cầu nhận xét H : Em có nhận xét gì về âm thanh vang lên của 1 âm và 3 âm ? - Gv bổ sung : Âm thanh... Em và giọng Am ? Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 Ngày soạn: 18 - 9 - 2012 Bài 2 Tiết 6 Ngày giảng : 20 - 9 - 2012 - Ôn tập TĐN số 2 : Nghệ sĩ với cây đàn - Nhạc lí : Sơ lợc về hợp âm - Âm nhạc thờng thức : Nhạc sĩ Trai - Cốp - Xki I.mục tiêu: 1 Kiến thức - HS đọc trôi chảy bài TĐN số 2 và kết hợp đánh nhịp - Biết sơ qua về hợp âm, có khái niệm về thuật ngữ hợp âm - Làm quen với nhạc sĩ Trai - cốp... Đọc và tìm hiểu nội dung tiết học 9, chép bài TĐN s 3 vào vở chép nhạc GV: Phạm Xuân Dơng - 25- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 Ngày soạn: 10 - 10 - 2011 Bài 3 Tiết 9 - nhạc lí : - Tập đọc nhạc : Ngày giảng : 19 - 10 - 2011 giới thiệu về dịch giọng giọng pha tởng - TĐN số 3 -A,B,C I.mục tiêu: 1 Kiến thức - Học sinh nắm sơ lợc về dịch giọng trong âm nhạc, làm 1 số bài tập thực hành... bài TĐN số 3 thiệu - Gv nghe và sửa sai cho HS - Gv kiểm tra HS đọc và ghép lời kết hợp - gọi HS III .Âm nhạc thờng gõ phách cho điểm.khác nhận xét, Gv đánh giá thức : Nhạc sĩ * Hoạt động 3 :âm nhạc thờng thức Nguyễn văn Tý và + GV Giới thiệu bài hát Mẹ yêu - Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý con, 1,Giới thiệu - Sinh năm 192 5 quê ở Hà Nội GV: Phạm Xuân Dơng - 31 - Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 về Nhạc sĩ Nguyễn... Đọc và ghép lời chính xác TĐN số 3 GV: Phạm Xuân Dơng - 28- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 - Tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con - Ghép lời - Hs ghi nhớ ************************@@@************************* GV: Phạm Xuân Dơng - 29- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 Ngày soạn: 24 10 - 2010 Ngày giảng : 3 - 1 - 2010 Bài 1 Tiết 10 - ôn tập.. .Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 ***************************&&&************************** GV: Phạm Xuân Dơng - 11- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 Ngày soạn: 4 - 9 - 2012 Ngày giảng : 6 - 9 - 2012 Bài 1 Tiết 4 - Học hát bài : Nụ cời Nhạc : Nga Dịch lời : Phạm Tuyên I.Mục tiêu: 1 Kiến thức - HS biết một bài hát của TN nớc Nga thể hiện qua giai điệu rộn ràng, trong sáng... một nhạc sĩ thiên tài của nớc Nga, đã có những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc Nga và thế giới 2 Kĩ năng - TĐN ghép lời ca - Tập nghe và cảm thụ âm nhạc nớc ngoài 3 Thái độ - Giáo dục tình cảm và thẩm mĩ âm nhạc của HS với nền âm nhạc vĩ đại của thế giới mà đại diện tiêu biểu là nhạc sĩ Trai cốp xki II chuẩn bị đồ dùng, phơng tiện 1 Giáo viên - Nhạc cụ - Đàn và đọc thuần thục bài TĐN số 2 - ảnh nhạc. .. TĐN ghép lời 3 Thái độ - Giáo dục HS biết trân trọng giá trị quí báu của nền âm nhạc qua các tác phẩm âm nhạc nh : Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguỹên Văn Tý II chuẩn bị đồ dùng, phơng tiện 1 Giáo viên - Nhạc cụ, băng nhạc - Đàn và hát thuần thục bài hát, Bài TĐN số 3 - Su tầm một số bài hát và tranh ảnh của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý 2 Học sinh - Thuộc thuần thục bài hát và bài TĐN số 3 - Tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn... Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 - Số chỉ nhịp 2 4 - Cao độ : Đồ, Rê , Mi , Fa , Son - Trờng độ : Năm học 20 13- 2014 H : Em có nhận xét gì về số chỉ nhịp? Cao độ ? trờng độ bài TĐN số 3? + Gv bổ sung : Bài TĐN số 3 viết ở giọng Fdur , có âm chủ là âm F, hoá biểu có dấu Sib H : Xác định các hình nốt(trờng độ) và kí hiệu âm nhạc có trong bài TĐN số 3 ? - Đàn giai điệu bài TĐN số 3 (3 lần) b Chia từng . 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 ************************&&&************************* GV: Phạm Xuân Dơng - 19- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 . 1 âm và 3 âm ? - Gv bổ sung : Âm thanh của 1 âm nhỏ, của 3 âm to hơn. Vậy sự vang lên của 3, 4, 5 âm cùng một lúc mà mỗi âm cách nhau 1 quãng 3 ta gọi đó là hợp âm. - H : Thế nào là hợp âm. HS nghe giới thiệu. GV: Phạm Xuân Dơng - 9- Trờng THCS Đoàn Xá 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 khúc TN phổ thơ. * Hoạt động 3 :âm nhạc th ờng thức. + GV Giới thiệu. - Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3,

Từ khóa liên quan