0

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15

34 509 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:57

Ngày soạn:09/01/2014 Ngày dạy:11/01/2014 Tiết:1 Học hát: Bóng dáng một ngôi trờng I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Bóng dáng một ngôi trờng, thể hiện đúng những chỗ đảo phách có trong bài. - Luyện tập cách hát hoà giọng, hát lĩnh xớng - Qua nội dung bài hát, giáo dục các em có tình cảm yêu mến mái trờng II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng: đàn Organ - Tập đệm đàn và hát thuần thục bài Bóng dáng một ngôi trờng. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức: 2. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng Học hát : Bóng dáng một ngôi trờng HS ghi bài GVthuyết trình 1. GV giới thiệu một số nét về nhạc sĩ Hoàng Lân và bài hát. HS nghe GV điều khiển 2. GV cho HS nghe bài hát qua băng hoặc Gv tự trình bày. HS nghe GV hỏi 3.Chia câu, chia đoạn: Bài hát gồm mấy đoạn? Bài hát gồm hai đoạn, đoạn a từ đầu đén tron lòng chúng ta, đoạn này viết ở nhịp 4/4. Đoạn b là phần tiếp theo, viết ở nhịp 2/4. HS trả lời Gv đàn 4. Luyện thanh: 1-2 phút Luyện thanh GVhớng dẫn 5. Tập từng câu: Dịch giọng = -5 HS thực hiện GV hát mẫu và hớng dẫn GV hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. Những chỗ đảo phách, dấu lặng và nốt hoa mĩ t- ơng đối khó hát, GV có thể hát mẫu kĩ hơn hoặc chỉ định HS có năng khiếu làm mẫu cho các bạn. HS tập hát GVđiều khiển GV tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp cho HS hát cùng với tiếng đàn, hớng dẫn HS hát đúng hai chỗ đảo phách trong câu hát này. HS thực hiện Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 1 - GV yêu cầu Tập tơng tự với các câu tiếp theo, HS cần thực hiện đúng nhứng chỗ ngân dài, dấu lặng. HS thực hiện Khi tập xong, GV yêu cầu các em hát kết nối lại để thành bài hoàn chỉnh. GV nhận xét và hớng dẫn các em sửa những chõ cha đạt. GVđiều khiển 6. Hát đầy đủ cả bài HS trình bày GV hát đoạn a, HS hát đoạn b. Sau đó đổi lại cách trình bày, khi Gv hát, HS cần lắng nghe, câc em tự kiểm tra xem hát đúng cha và sửa lại cho đúng. GV hớng dẫn và đệm đàn GV yêu cầu Hs thể hiện sắc thái đoạn a sôi nổi, linh hoạt, đoạn b tha thiết, lôi cuốn và hớng dẫn cách phát âm, nhắc các em lấy hơi và sửa nhứng chỗ còn sai tronmg toàn bộ bài hát. HS thực hiện 7. Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh GV thao tác GV chon tiết điệu Disco, tốc độ 124 đệm. GV yêu cầu và đệm đàn Hát toàn bộ bài và nhắc lại câu kết Càng lắng sâu - bóng dáng ngôi trờng thêm lần nữa. HS trình bày bài hát. GVđiều khiển 8. Củng cố bài HS thực hiện Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. 3. Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài hát để hát một cách thuần thục. - Phải hát đúng và thuộc giai điệu và lời ca để lần sau kiểm tra - Xem trớc bài TĐN số 1. 4. Rút kinh nghiệm: *** Ngày soạn:16/01/2014 Ngày dạy:18/01/2014 Tiết:2 Nhạc lí:: Sơ lợc về quãng Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 2 - Tập đọc nhạc: Giọng Son trởng-TĐN số 1 I. Mục tiêu: - HS tìm hiểu về quãng trong âm nhạc - HS biêt công thức giọng Son trởng, TĐN và hát lời bài TĐN số 1- Cây sáo. Thể hiện đúng trờng độ móc đơn chấm dôi, móc kép trong bài TĐN. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng: đàn organ - Đàn và hát thuần thục bài Bóng dáng một ngôi trờng - Đàn, đọc nhạc và hát đúng bài TĐN số 1 - Cây sáo - Tập đàn giai điệu cả bài Cây sáo. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ : Trình bày bài hát Bóng dáng một ngôi trờng 3. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng I. Nhạc lí: Sơ lợc về quãng HS ghi bài GV giới thiệu - ở lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu sơ lợc về quãng trong âm nhạc. Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh, âm thấp gọi là âm gốc, âm cao gọi là âm ngọn. HS theo dõi và nhớ lại kiến thức -Tên của mỗi quãng đợc dựa trên số bậc và số cung giữa hai âm thanh. GV ghi bảng - Thực hiện một số bài tập về quãng HS thực hiện GV chỉ định + Hãy lấy ví dụ về các quãng 2,3,4,5,6 ? + Cho âm gốc là nốt Mi, hãy tìm âm ngọn có quãng 3, quãng 5, quãng 7. HS chữa bài tập + GV cho thêm một số bài tập nữa và yêu cầu các em hoàn thành GV ghi bảng II. Tập đọc nhạc: Giọng son trởng - TĐN số1: Cây sáo HS ghi bài GV giới thiệu Giọng Son trởng có âm chủ Son và có hoá biểu là một dấu thăng. HS theo dõi GV yêu cầu Hãy ghi công thức giọng Son trởng. HS ghi CT GV hỏi Hãy nêu sự khác nhau giữa giọng Son trởng và giọng Đo trởng? ( có công thức giống nhau nhng khác nhau về âm chủ ). HS trả lời Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 3 - GV đàn Gv đàn gam G và C để HS cảm nhận sự khác nhau giữa hai gam này. HS nghe GV đàn - Gv đàn gam G 2-3 lần, HS nghe và đọc cùng đàn. HS thực hiện * Tập đọc nhạc: TĐN số 1: Cây sáo GV giới thiệu - Bản nhạc Cây sáo có bốn câu, mỗi câu có bốn nhịp. Câu 1 và câu3 có hình tiết tấu giống nhau, câu 2 và câu 4 cũng vậy. HS theo dõi - TĐN từng câu: GV đàn và h- ớng dẫn Dịch giọng -5, đánh giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần sau đó bắt nhịp để HS tự đọc để GV hớng dẫn cho HS đọc đúng trờng độ móc đơn chấm dôi và móc kép. GV kết hợp sử dụng nhạc cụ và đánh mẫu. HS nghe GVhớng dẫn Tập tơng tự với các câu còn lại - Ghép câu 1 - 2, câu3 - 4, đọc nhạc cả bài. HS thực hiện Gv đệm đàn - Trình bày hoàn chỉnh GV đệm đàn cho cả lớp đọc nhạc và ghép lời. Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời sau đó đổi lại cách trình bày. HS ghép lời GV đàn Cả lớp cùng đọc nhạc và ghép lời kết hợp gõ phách và gõ đệm hai âm sắc. HS đọc nhạc và hát lời GV kiểm tra - Từng tổ, nhóm hoặc cá nhân trình bày bài TĐN, những em khác nghe và nhận xét. HS thực hiện 4. Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài TĐN, các kiến thức nhạc lí. - Ôn lại bài hát Bóng dáng một ngôi trờng - Xem trớc bài ÂNTT về ca khúc thiếu nhi phổ thơ. 5. Rút kinh nghiệm: *** Ngày soạn:22/01/2014 Ngày dạy:24/01/2014 Tiết:3 Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 4 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai diệu và thuộc lời ca bài hát Bóng dáng một ngôi trờng. Tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xớng. - Ôn tập bài tập đọc nhạc Cây sáo để HS đọc nhạc đúng và thuần thục hơn. - HS có thêm kiến thức âm nhạc phổ thông qua bài Ca khúc thiêu nhi phổ thơ II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng: Đàn Organ. - Máy nghe và băng nhạc các bài hát để giới thiệu về ca khúc thiếu nhi phổ thơ. - Tập trình bày một số đoạn trích ca khúc phổ thơ để có thể giới thiệu cho HS. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng? 3. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng I. Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng HS ghi bài GV thực hiện GV đệm đàn và trình bày hoàn chỉnh bài hát HS nghe GV nhắc nhở GV lu ý: Một và chỗ trong bài hát cần tập kỹ để hát đúng là đảo phách, nốt ngân dài, dấu lặng. Đoạn b cần thể hiện đúng trọng âm các câu hát khi chúng thờng thay đổi. HS ghi nhớ và thực hiện GV đệm đàn GV đệm đàn và yêu cầu HS tập hát với tốc độ: Hơi chậm, hơi nhanh, vừa phải. HS thực hiện GV chỉ định GV chỉ định một số HS trình bày từng đoạn trong bài hát, yêu cầu các em thuộc lời, hát diễn cảm. GV sửa những chỗ còn sai hoặc hớng dẫn các em hát hay hơn. HS trình bày GV yêu cầu Từng tổ cử HS lĩnh xớng hát đoạn a, những em hát hát hoà giọng đoạn b. HS thực hiện GV kiểm tra Nhóm HS trình bày bài hát trớc lớp với hình thức tốp ca có lĩnh xớng. HS lên kiểm tra GV ghi bảng II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1: Cây sáo HS ghi bài GV trình bày GV đệm đàn, đọc nhạc và hát lời hoàn chỉnh bài TĐN số 1 Cây sáo. HS theo dõi Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 5 - GV điều khiển Chia lớp thành hai dãy TĐN và hát lời theo cách đối đáp, mỗi dãy trình bày một câu. HS trình bày GV hớng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách, GV phát hiện những chỗ còn sai và hớng dẫn các em sửa lại. HS đọc nhạc, hát và gõ đệm GV đàn và chỉ định Nhận biết từng câu và đọc nhạc: GV đàn giai điệu 5 nốt cuối của mỗi câu, không theo thứ tự trong bài. HS lắng nghe, cho biết đó là câu số mấy, đọc nhạc và hát lời cả câu. HS nghe, nhận biết rồi đọc nhạc, hát lời cả câu. GV hớng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm hai âm sắc. GV phát hiện những chỗ sai và hớng dẫn các em sửa lại. HS thực hiện GV kiểm tra Kiểm tra một vài HS xung phong trình bày bài tập đọc nhạc. HS lên kiểm tra GV ghi bảng III. Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ HS ghi bài GVđiều khiển HS tìm hiểu về nội dung này qua các bớc sau: GV hỏi - Thế nào là ca phổ thơ? HS trả lời GV kết luận Là bài hát đợc hình thành từ bài thơ có trớc. GV hỏi - Đặc điểm của những ca khúc thiếu nhi phổ thơ là gì? ( SGK) HS trả lời - Em hãy nêu một số cách phổ thơ khác nhau? GV giới thiệu GV giới thiệu và phân tích cho HS một số đoạn trích ca khúc phổ thơ: Hạt gạo làng ta, Bác Hồ Ngời cho em tất cả HS theo dõi GV điều khiển - GV cho HS nghe một số ca khúc phổ thơ qua băng nhạc HS nghe 4. Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài hát và bài TĐN để hát và TĐN một cách thuần thục. - Su tầm những ca khúc phổ thơ ngoài những bài hát đã đợc giới thiệu 5. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:06/02/2014 Ngày dạy:08/02/2014 Tiết:4 Học hát: Nụ cời I. Mục tiêu: Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 6 - - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Nụ cời, HS thực hiện đúng việc chuyển từ giọng Đô tr- ởng qua giọng Đô thứ - HS biết trình bày bài hát với nhiều hình thức. - Qua nội dung bài hát, giáo dục các em biết giữ gìn sự hồn nhiên của tuổi học trò, biết mang niềm vui và tiếng cời đến với mọi ngời. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ. - Đàn và hát thuần thục bài Nụ cời - Một vài tranh ảnh minh hoạ về nớc Nga, bài hát Nga III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Gv ghi bảng Học hát: Nụ cời HS ghi bài GV thuyết trình 1. Giới thiệu về bài hát và tác giả: Năm 1977, bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê-nốt của hoạ sĩ A. Xu- khốp đã đợc trình chiếu ở nớc Nga và đợc các bạn nhỏ rất yêu thích. Nụ cời là bài hát chính trong bộ phim này, bài hát do V. Sain-xki viết nhạc và A. Pliaxcôp-xki viết lời. Với hình tợng tiếng cời đầy vẻ trong sáng, hồn nhiên và nhí nhảnh, bài hát không chỉ đợc tuổi thiéu niên mà ngời lớn cũng yêu thích. Bài Nụ cời đợc dịch sang nhiều thứ tiếng, lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch. HS nghe GV điều khiển 2. Nghe băng hát mẫu hoặc Gv tự trình bày HS nghe GV hỏi 3. Chia đoạn, chia câu: Bài hát gồm hai lời và có hai đoạn. Hãy chia đoạn theo tính chát âm nhạc của từng đoạn? HS trả lời GV đàn 4. Luyện thanh: 1-2 phút Luyện thanh GV hớng dẫn 5. Tập hát từng câu :Dịch giọng = -3 - Học hát đoạn 1: HS tập hát GV điều khiển GV đàn câu 1 khoảng 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. HS hát GV hớng dẫn GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp cho HS hát cùng với đàn. Nhắc HS ngân đủ trờng độ. HS thực hiện Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 7 - Tập tơng tự với câu 2 Khi tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu. GV chỉ định GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. HS trình bày Tập câu 3, câu 4 theo cách tơng tự GV hớng dẫn - Học hát đoạn 2: Đoạn 2 chuyển sang giọng Đô thứ là điểm khó của bài hát, Gv có thể hát mẫu hoặc chỉ định HS có năng khiếu làm mẫu cho các bạn. HS tập cách hát nhanh, thể hiện tình đoàn kết, niềm tin, sự lạc quan. HS hát đoạn 2 6. Hát đầy đủ cả bài GV điều khiển GV hớng dẫn HS hát lĩnh xớng và phân công nhiệm vụ cho các em. HS trình bày 7. Trình bày bài hát hoàn chỉnh: GV đệm đàn GV chọn tiết điệu Polka pop, Tem = 126 GV yêu cầu Trình bày hai lời của bài, HS vừa hát vừa gõ phách. Trong bài Nụ cời, mỗi phách là một nốt trắng, HS gõ nhịp nhẹ nhàng hoà với giai điệu của lời ca. HS trình bày 8. Củng cố bài GV yêu cầu, đánh giá Tổ trởng điều khiển tổ mình trình bày bài Nụ cời, chọn 2 trong 3 hình thức sau: dơn ca, song ca, tốp ca. HS trình bày 4. Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài hát để hát một cách thuần thục. - Phải hát đúng và thuộc giai điệu và lời ca để lần sau kiểm tra. - Chuẩn bị bài mới: Tiết 5: Giộng Mi thứ là gì? Tập đọc tên nốt bài Tập đọc nhạc số 2 và cho biết bài TDN đợc viết ở giọng gì ? 5. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:12/02/2014 Ngày dạy:15/02/2014 Tiết:5 Ôn tập hát: Nụ cời Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 I. Mục tiêu: - HS trình bày bài hát Nụ cời bằng hình thức sau: Đơn ca, tốp ca. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 8 - - HS nắm đợc công thức giọng Mi thứ, tập đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây đàn. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ. - Đàn và hát thuần thục bài Nụ cời - Đệm đàn, đọc nhạc và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: ( Lòng ghép) 3. Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng I. Ôn tập bài hát: Nụ cời HS ghi bài GV thực hiện - Nghe bài hát qua băng địa nhạc. HS theo dõi GV yêu cầu - GV yêu cầu HS thuộc lời 1 và hát diễn cảm. HS thực hiện GV đệm đàn HS hát lời 1 theo yêu cầu tren GV điều khiển - HS nghe, nhận biết tiết tấu sau đay ở câu hát nào? - Tiết tấu trên ở câu hát: Nụ cời tơi chúng ta cùng chung niềm vui. HS nào nhận biết ra tiết tấu cảu câu hát, GV mời em đó hát cả đoạn a, từ Cho trời sáng lên - ta cùng cất tiếng cời. HS nghe, nhận biết và hát đoạn a GV điều khiển - GV phân công một HS nữ xớng đoạn a của lời 1, một HS nam lĩnh xớng đoạn a của lời 2, cả lớp hát hoà giọng điệp khúc. HS trình bày. GV hớng dẫn - Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc. Hát và gõ đệm GV kiểm tra Kiểm tra bài hát: HS trình bày theo hình thức đơn ca, song ca hoặc tốp ca. HS lên kiểm tra GV ghi bảng II. Tập đọc nhạc Giọng mi thứ - TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn. HS ghi bài GV hỏi 1. Giọng Mi thứ: Giọng mi thứ song song với giọng nào? (Giọng Mi thứ song song với giọng Son trởng). HS trả lời Giọng Mi thứ cùng tên với giọng nào? (Cùng tên với giọng Mi trởng). GV yêu cầu Ghi công thức giọng Mi thức HS thực hiện GV hỏi Hãy so sánh giọng Mi thứ và giọng La thứ? HS trả lời Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 9 - Hai giọng này có công thức giống nhau nhng âm chủ khác nhau (cao độ khác nhau) GV đàn GV đàn gam La thứ và Mi thứ để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau, khác nhau giữa 2 giọng. HS nghe và cảm nhận. GV đàn GV đàn gam Mi thứ 2-3 lần, HS nghe và đọc cùng đàn. HS nghe và đọc gam. 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn GV hỏi Bài TĐN Nghệ sĩ với cây đàn gồm mấy câu? HS trả lời - Có 4 câu, mỗi câu 3 nhịp, riêng câu 3 có 4 nhịp GV nhắc nhở Lu ý: Nhịp thứ hai có chùm ba nốt móc đơn HS ghi nhớ Khi đọc nhạc chùm ba nốt móc đơn, gõ một phách phải đọc đều ba nốt nhạc này. GV đàn - Đọc gam Mi thứ thay cho luyện thanh HS thực hiện GV hớng dẫn - Đọc từng câu: GV dịch giọng bản nhạc xuống giọng Si thứ (-5), đàn giai điệu từng câu, HS lắng nghe và tự đọc theo đàn. Nếu câu 1 HS đọc chùm 3 cha đạt, GV đọc mẫu vài lần để các em nghe và đọc cho đúng. GV hớng dẫn Ghép hai câu 1 và 2, câu 3 và câu 4. HS trình bày - Đọc nhạc cả bài: GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc cả bài. GV đệm đàn và sửa chỗ sai - Ghép lời ca: Nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa còn lại ghép lời. GV đàn đệm đàn và bắt nhịp, GV phát hiện chỗ sai và hớng dẫn các em sửa chữa HS thực hiện 4. Dặn dò:- Về nhà ôn lại bài hát để hát một cách thuần thục. - Đọc. ghép lời ca và gõ phách nhịp chính xác bài TDN số 2. - Chuẩn bị bài mới:Đọc và tóm tắt những thông tin chính về nhạc sĩ Trai - cốp - xki. 5. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:20/02/2014 Ngày dạy:22/02/2014 Tiết 6 : Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2 Nhạc lí: Sơ lợc về hợp âm Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trai - cốp - xki. I. Mục tiêu: - HS đọc nhạc, hát lời trôi chảy bài TĐN số 2 - Nghệ sĩ với cây đàn. - HS có hiểu biết sơ lợc về hợp âm, biết xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 10 - [...]... Hợp âm là sự kết hợp các nốt niệm nhạc đợc xếp chồng lên nhau theo các quãng ba Hợp âm phải có từ 3 nốt trở lên GV giới thiệu - Giới thiệu 2 loại hợp âm thờng dùng: hợp âm ba và hợp âm bảy GV thuyết trình - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5 và nêu ví dụ - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7 GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1-3-5 rồi đàn đồng thời ba âm Tơng tự với hợp âm. .. HS đọc nhạc điệu và tự đọc nhạc theo đàn, Ghép hai câu 1 và 2, câu từng câu 3 và 4 GV hớng dẫn để HS đọc nhạc đúng chổ đảo phách và nốt nhạc có dấu thăng GV hớng dẫn - Đọc nhạc cả bài: GV đàn giai điệu, HS đọc HS đọc nhạc cả nhạc cả bài bài GV hớng dẫn - Ghép lời ca: Nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa HS hát lời còn lại ghép lời Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 26 - GV điều khiển - Đọc nhạc và... quan trong lao động, trong cuộc sống Giáo dục các em ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc II Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn Organ, đài, đĩa nhạc - Tập trình bày một số bài Lí có trong sách âm nhạc lớp 6, lớp 8 nh Lí con sáo, Lí dĩa bánh bò III Tiến trình dạy học: 1 ổn định tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy đọc nhạc và ghép lời bài Tập đọc nhạc Lá xanh 3.Bài mới: HĐ của GV GV... dạy:20/03/2014 Tiết:10 Nhạc lí: Tập đọc nhạc: Giới thiệu về dịch giọng Giọng pha trởng - TĐN số 3 I Mục tiêu: - HS nắm đợc sơ lợc về dịch giọng trong âm nhạc, làm một số bài tập thực hành dịch giọng ở mức độ đơn giản - HS nắm đợc công thức giọng Pha trởng, so sánh với giọng Đô trởng, tập đọc nhạc và hát lời ca bài TĐN số 3 - Lá xanh II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đàn Organ Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013... tự với hợp âm bảy Giáo án Âm nhạc 9 HS ghi bài HS nghe HS thực hiện yêu cầu HS nhận biết, đọc nhạc và hát lời HS thực hiện HS lên kiểm tra HS ghi bài HS trả lời HS ghi bài HS theo dõi HS nghe Năm học 2013 - 2014 - 11 - - Hợp âm ba có 2 loại thờng dùng là hợp âm ba trởng và hợp âm ba thứ Hãy xem ví dụ về âm Đô trởng và Đô thứ trong SGK GV đàn hợp âm - Tìm hiểu về tác dụng của hợp âm GV hỏi ? Hãy nêu... giai điệu, hát lời bài TĐN số 4 - Lá xanh - HS đợc giới thiệu và tìm hiểu về Nguyễn Văn Tý, một nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam II Chuẩn bị của giáo viên: - n Organ, i Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 20 - - Đàn, đọc nhạc và hát bài Lá xanh - Băng đĩa nhạc giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn III Tiến trình dạy học: 1 ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trinh... vững kiến thức của học sinh về đọc nhạc, hát và biểu diễn bằng một số động tác tại chỗ - Từ đó, GV có những điều chỉnh trong PPDH nhằm nâng cao chất lợng học tập II Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn Organ Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 14 - - Đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm chấm III Đề và đáp án 1 Đề thi: Đề 1: Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng Đề 2: Đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 1: Cây... hát Bóng dáng một ngôi trờng, Nụcời; bài TĐN Cây sáo, Nghệ sĩ với cây đàn - HS thực hành một số bài tập về quãng và hợp âm II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 12 - - Một số bài tập về quãng và hợp âm III Tiến trình dạy học: 1 ổn định tổ chức: 2 Bài mới 3 Bài cũ ( Lòng ghép) HĐ của GV Nội dung - Ghi bảng HĐ của HS I Ôn tập 2 bài hát: Bóng dáng một ngôi... tiết tấu từng câu HS thực hiện GV hớng dẫn + GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc và gõ tiết tấu từng câu GV yêu cầu Đọc ghép câu 1 và câu 2, câu 3 và câu 4 HS ghép câu 1 Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 19 - và 2 GV đàn - Đọc nhạc cả bài: GV đàn giai điệu, HS đọc HS đọc cả bài nhạc cả bài GV đàn và h- - Ghép lời ca: Nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa HS ghép lời ớng dẫn còn lại ghép lời GV đệm đàn và... thơng (Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện) Ước mơ hồng (Nhạc và lời: Phạm Trọng Cầu) Tuổi trẻ, niềm tin và mơ ớc (Nhạc và lời: An chung) Cánh diều đỏ thắm (Nhạc và lời: Duy Quang) 4 Dặn dò: - Ôn luyện bài hát Về Phong Nha về miền cổ tích thuần thục, tập trình bày có sắc thái - Xem lại tất cả các nội dung đã học chuẩn bị cho tiết sau ôn tập *** TCM kí duyệt - Ngày:26 /11/2012 Trần Đình Hng Giáo án Âm nhạc 9 . dụ - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5. - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1-3-5 rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp âm bảy. HS. bảy. HS nghe. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 11 - - Hợp âm ba có 2 loại thờng dùng là hợp âm ba trởng và hợp âm ba thứ. Hãy xem ví dụ về âm Đô trởng và Đô thứ trong SGK GV đàn hợp âm - Tìm. bài hát, giáo dục HS tình đoàn kết, hớng tới lý tởng nhân ái cao cả. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ, băng đĩa nhạc và đài cacset. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 15 - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15,