0

Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

39 736 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:49

Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Tuần 1 trang 13 Tiết số 01 Ngày soạn: 18/8/2013 Học hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng I. Mục tiêu - Hát đúng giai điệu của bài. - Thể hiện đúng tính chất của bài. - Giáo dục tình yêu mái trờng, thầy cô, bạn bè. II. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa di động. - Tập luyện kỹ bài hát Bóng dáng một ngôi trờng. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Đọc, nghiên cứu bài ở nhà trớc khi đến lớp . III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số B. Bài mới Nội dung 1: Giới thiệu bài Bóng dáng một ngôi trờng Giáo viên giới thiệu tác giả, tác phẩm Học sinh nghe, ghi chép và cảm nhận đợc t t- ởng của bài thông qua giai điệu và lời ca , tính chất âm nhạc bởi giai điệu âm nhạc . Nội dung 2 : Hớng dẫn hát a) Luyện giọng. Giáo viên hớng dẫn luyện gịong Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của giáo viên b) Luyện chỗ khó. 2/4 Giáo viên hớng dẫn học sinh hát tiết tấu đảo phách c) Học hát bài Bóng dáng một ngôi trờng. bài học: Học hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng Nội dung 1: Giới thiệu bài Bóng dáng một ngôi trờng a) Tác giả. Nhạc sĩ Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942 tại Sơn Tây.âm nhạc của ông dản dị trong sáng ,gần gũi với tuổi thơ nh bài (Đi học về , Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác ,Bác Hồ ngời cho em tất cả thật là hay v.v) b) Tác phẩm. Bài hát trong sáng giản dị với hình thc 2 đoạn đơn . Đoạn A : Từ đầu đến.Chúng ta. Đoạn B: Tiếp theo đến hết . Nội dung 2 : Hớng dẫn hát a) Luyện giọng. Mi mô mi mô mi mô mi mô mi b) Luyện chỗ khó. 2/4 c) Học hát bài Bóng dáng một ngôi trờng. (Nội dung SGK Năm học: 2013 - 2014 1 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI (Nội dung SGK) Giáo viên cho học sinh nghe mẫu (Cho học sinh nghe đĩa hoạc giáo viên hát mẫu). Học sinh nghe cảm nhận, ghi nhớ giai điệu Sau khi nghe mẫu giáo viên hớng dẫn học sinh hát từng câu theo lối móc xích đến hết bài Sau khi học sinh hát chính xác giai điệu giáo viên cho các em hát toàn bài 3 - 4 lần (có nhạc đệm là tốt nhất ). Sau đó hớng dẫn học sinh phân tích tính chất âm nhạc của từng câu, đoạn nhạc . Thực hành hát theo hớng dẫn của giáo viên Bài hát viết ở giọng Fdur Đoạn A: Sôi nổi ,nhiệt tình ,khoẻ khoắn ,tơi trẻ . Đoạn B: Phát triển tính chất của đoạn A nhng tha thiết lôi cuốn , lu luyến, bâng khuâng . IV. Củng cố, Dặn dò . Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà. V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần : 1 Phần duyệt của Tổ CM Phần duyệt của BGH Tuần : 1 Phần duyệt của Tổ Phần duyệt của BGH Tuần 2 Tiết số 02 Ngày soạn: 25/8/2013 Tên bài dạy: - Nhạc lí: Giới thiệu về Qung - Tập đọc nhạc: Giọng son trởng TĐn số 1 I. Mục tiêu - Nắm đợc quãng là gì. - Đọc đúng giai điệu bài tập đọc nhạc số 1. - Nắm đợc cấu trúc của giọng son trởng . II. Chuẩn bị 1) Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa di động. 2) Chuẩn bị của học sinh - Đọc, nghiên cứu bài trớc khi đến lớp III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số :Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo viên gọi học sinh hát bài Bóng dáng một ngôi trờng Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đợc chính xác giai điệu của bài hát Bóng dáng một ngôi trờng B. Bài mới Nội dung 1: Nhạc lí 1) Sơ l ợc về Quãng. Giáo viên giới thiệu và hớng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm về quãng 2) Giọng Gdur. Giáo viên giới thiệu cấu trúc của giọng Gdur + lu ý âm F đã đợc thăng lên 1/2 cung . HS tìm hiểu cấu tạo giọng Gdur. Nội dung 2. Tập đọc nhạc TĐN số 1 Học sinh ghi chép và đọc trục giọng Trục giọng gam G dur . Giáo viên treo bảng phụ , đọc mẫu . Giáo viên hớng dẫn Học sinh đọc cao độ của từng câu theo lối móc xích có ghép tiết tấu . Học sinh nghe, cảm nhận Học sinh thực hành đọc theo hớng dẫn của giáo viên Khi học sinh đọc hết lợt giáo viên cho học sinh đọc toàn bài ở tốc độ chậm sau đó cho học sinh đọc ở tốc độ chuẩn 2-3 lần . bài học: - Nhạc lí: Giới thiệu về Qung - Tập đọc nhạc: Giọng son trởng -TĐn số 1 Nội dung 1: Nhạc lí 1) Sơ l ợc về Quãng. khái niệm về quãng 3.5 cung 3.5 cung 1.5 cung Quãng là khoảng cách về cao độ của các âm thanh. Quãng C- G =3,5 cung. Quãng E H =3,5 cung. Quãng E G = 1,5 cung . Tuỳ số lợng cung chứa trong quãng mà nó là Quãng trởng, thứ ,đúng , tăng , giảm . Quãng trởng gồm những Quãng 2, 3, 6, 7. Quãng thứ Quãng 2, 3, 6, 7. Quãng đúng Quãng 1, 4, 5, 8. Chú ý : Các Quãng trởng giảm âm ngọn xuống 1/2 cung là Quãng thứ. Các Quãng đúng tăng âm ngọn lên 1/2 cung là Quãng tăng, giảm âm ngọn xuống 1/2 cung là Quãng giảm . 2) Giọng Gdur Cấu trúc của giọng Gdur + lu ý âm F đã đợc thăng lên 1/2 cung . Nội dung 2. Tập đọc nhạc TĐN số 1 Thực hành đọc theo hớng dẫn của giáo viên (có thể đọc cuốn chiếu quãng 3, quãng 4) IV. củng cố, dặn dò Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà Năm học: 2013 - 2014 3 # # # Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần 3 Tiết số 03 Ngày soạn: 01/9/2013 Tên bài dạy: - Ôn bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ I. Mục tiêu - Hát chính xác giai điệu có thể hiện tình cảm của bài Bóng dáng một ngôi trờng và kết hợp biểu diễn. - Đọc chính xác bài TĐN số 1. - Hiểu sơ lợc về phơng thức sáng tác bài hát đặc biệt là phổ thơ. II. Chuẩn bị 1) Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa di động. 2) Chuẩn bị của học sinh - Đọc, nghiên cứu bài trớc khi đến lớp III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số :Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ Giáo viên gọi học sinh đọc bài TĐN số 1 Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đợc chính xác giai điệu của bài TĐN số 1 B. Bài mới Nội dung 1: Ôn tập 1) Ôn tập bài hát Bóng dáng một ngôi trờng Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát 2-3 lần Giáo viên yêu cầu hai nhóm thực hiện theo hình thức sân khấu hoá các học sinh còn lại của lớp nghe và đánh giá việc thể hiện của từng nhóm. Học sinh hát 2) Ôn tập tập đọc nhạc Tập đọc nhạc bài số 1 Giáo viên cho cả lớp đọc lại bài TĐN 1-2 lần Giáo viên chỉnh sửa những chỗ học sinh đọc sai giai điệu Nội dung 2: Âm nhạc thờng thức Các ca khúc thiếu nhi phổ thơ Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc bài SGK để rút ra kết luận chung về các khúc thiếu nhi phổ thơ bài học: - Ôn bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ Nội dung 1: Ôn tập 1) Ôn tập bài hát Bóng dáng một ngôi trờng thực hiện theo hình thức sân khấu hoá Hát có kĩ thuật thanh nhạc Hát có kết hợp biểu diễn hoặc dàn dựng đơn giản 2) Ôn tập tập đọc nhạc Tập đọc nhạc bài số 1 Nội dung: SGK Nội dung 2: Âm nhạc thờng thức Các ca khúc thiếu nhi phổ thơ 1) Khái niệm chung về các ca khúc thiếu nhi Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo viên hớng dẫn học sinh su tầm các ca khúc thiếu nhi phổ thơ 1) Khái niệm chung về các ca khúc thiếu nhi phổ thơ Giáo viên hớng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm chung Học sinh đọc bài theo yêu cầu của giáo viên Học sinh thực hiện sửa lỗi theo yêu cầu của giáo viên 2) Một số tác phẩm âm nhạc thiếu nhi phổ thơ Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc và tìm một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ đã biết Học sinh thảo luận theo nhóm và trình bày kết quả thảo luận trớc lớp phổ thơ Giáo viên hớng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm chung 2) Một số tác phẩm âm nhạc thiếu nhi phổ thơ Đọc và nghiên cứu Nội dung SGK Trên cơ sở bài thơ mà các nhạc sĩ viết nên giai điệu, sự kết hợp giữa nét nhạc và ý thơ hoà quện Nghe đọc và tìm một số ca khúc thiếu nhi đ- ợc phổ từ những bài thơ quen thuộc rồi trình bày kết quả trớc lớp. Ví dụ: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa-Trần Viết Bính) Bụi phấn (Minh Chính- Bùi Đình Thảo) v.v IV. củng cố, dặn dò Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần : 3 Phần duyệt của Tổ CM Phần duyệt của BGH Tuần : Tuần 4 Tiết số 04 Ngày soạn: 08/9/2013 Tên bài dạy: Học hát bài: Nụ cời I. Mục tiêu - Học sinh hát đợc một bài hát hay của Nga do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch lời - Hát đúng giai điệu của bài . - Nắm đợc đúng tính chất của bài khi âm nhạc chuyển giọng. II. Chuẩn bị Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI 1) Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa di động. 2) Chuẩn bị của học sinh - Đọc, nghiên cứu bài trớc khi đến lớp III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ Giáo viên gọi học sinh đọc bài TĐN số 1 Học sinh đợc gọi lên bảng phải đọc chính xác giai điệu của bài TĐN số 1 B. Bài mới Nội dung 1: Giới thiệu bài Nụ cời Giáo viên giới thiệu tác giả, tác phẩm Học sinh nghe, ghi chép và cảm nhận đợc t t- ởng của bài thông qua giai điệu và lời ca , tính chất âm nhạc bởi giai điệu âm nhạc . Giáo viên hớng dẫn học sinh tìm tính chất âm nhạc của từng đoạn Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của giáo viên Nội dung 2 : Hớng dẫn hát Giáo viên hớng dẫn luyện gịong a) Luyện giọng. Mi mô mi mô mi mô mi mô mi Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của Giáo viên . b) Luyện chỗ khó. Giáo viên hớng dẫn học sinh thực hiện gõ tiết tấu nghịch phách Nghịch phách Học sinh nghe Học sinh nghe cảm nhận , ghi nhớ giai điệu . c) Học hát bài Nụ cời. (Nội dung SGK) Giáo viên cho học sinh nghe mẫu (Cho học sinh nghe loa hoặc giáo viên hát mẫu). Sau khi nghe mẫu giáo viên hớng dẫn học sinh hát từng câu theo lối móc xích đến hết bài bài học: Học hát bài: Nụ cời Nội dung 1: Giới thiệu bài : Nụ cời a) Tác giả. Đây là bài hát của Nga do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch lời. b) Tác phẩm. Bài hát đợc viết dới giạng 2 đoạn đơn. Đoạn A : Từ đầu đến.cất tiếng cời Đoạn B: Tiếp theo đến hết . Đoạn A: Giọng trởng tính chất âm nhạc trong sáng, rộn ràng diễn tả cuộc sống hạnh phúc. Đoạn B: Giọng thứ một chút buồn thoáng qua rồi trở nên nghị lực, rắn rỏi, thể hiện sự tin tởng,tình đoàn kết của bạn bè trong tiếng cời lạc quan. Nội dung 2 : Hớng dẫn hát a) Luyện giọng. Mi mô mi mô mi mô mi mô mi b) Luyện chỗ khó. Thực hiện gõ tiết tấu nghịch phách Nghịch phách c) Học hát bài Nụ cời. (Nội dung SGK) Thực hành luyện hát Năm học: 2013 - 2014 6 # # Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Học sinh thực hành hát theo hớng dẫn của giáo viên Sau khi học sinh hát chính xác giai điệu giáo viên cho các em hát toàn bài 3-4 lần (có nhạc đệm là tốt nhất ). Và hớng dẫn học sinh áp dụng các hình thức hát. Giáo viên gọi một nhóm thực hiện làm ví dụ IV. củng cố, dặn dò Giáo viên nhắc học sinh đây là bài hát có giai điệu khó nên cần học bài nhiều ở nhà. V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần : 4 Phần duyệt của Tổ CM Phần duyệt của BGH n Tuần 5 Tiết số 05 Ngày soạn: 15/9/2013 I. Mục tiêu - Nắm vững bài nụ cời - Hiểu và đọc đợc nhạc giọng Mi thứ II. Chuẩn bị 1) Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa di động. 2) Chuẩn bị của học sinh - Đọc, nghiên cứu bài trớc khi đến lớp III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số: Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh hát bài Nụ cời Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đợc chính xác giai điệu của bài hát Nụ cời B. Bài mới Nội dung 1. Ôn bài hát Nụ cời Giáo viên cho học sinh hát lại bài hát 2- 3 lần Học sinh thực hiện hát theo yêu cầu của giáo viên Giáo viên hớng dẫn học sinh hát đuổi canon, lĩnh xớng. Học sinh thực hành thể hiện sắc thái tình cảm của bài cụ thể: bài học: - Ôn tập bài hát: Nụ Cời - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 Nội dung 1. Ôn bài hát Nụ cời Thực hiện hát lời 1 (cả lớp) Hát lời 2: + Đoạn 1 (1 ngời hát) + Đoạn 2 (cả lớp hát) Thể hiện sắc thái tình cảm của bài cụ thể: Đoạn 1: giọng trởng nên thể hiện giai điệu trong sáng Đoạn 2: giọng thứ nên giai điệu hơi mờ, sâu Năm học: 2013 - 2014 7 Tên bài dạy: - Ôn tập bài hát: Nụ C ời - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo viên hớng dẫn học sinh việc thể hiện sắc thái tình cảm của bài. Nội dung 2: Tập đọc nhạc Giọng Emol-Tập đọc nhạc bài số 2 1) Giọng Emol . Giáo viên giới thiệu cấu trúc của giọng Emol Học sinh ghi chép để nắm đợc cấu trúc của giọng Emol 2) Đọc nhạc bài số 2 a/ Đọc trục giọng, gam Emol Học sinh thực hành đọc theo hớng dẫn của giáo viên (có thể đọc cuốn chiếu quãng 3, quãng 4) b/ Giáo viên giới thiệu chùm 3. Học sinh nghe giảng để nắm đợc cách thực hiện chùm 3: Giáo viên đọc mẫu và hớng dẫn học sinh đọc chỗ khó: - Giáo viên cho học sinh đọc từng câu theo lối móc xích đến hết bài. - Sau khi học sinh dã đọc đơc giáo viên cho học sinh đọc cả bài 2-3 lần rồi cho các nhóm tự ôn luyện. Học sinh nghe, cảm nhận và thực hiện đọc chỗ khó theo hớng dẫn của giáo viên Học sinh thực hành đọc theo hớng dẫn của giáo viên lắng Nội dung 2: Tập đọc nhạc Giọng Emol-Tập đọc nhạc bài số 2 1) Giọng Emol . Giới thiệu cấu trúc của giọng Emol + lu ý âm F đã đợc thăng lên 1/2 cung . 2) Đọc nhạc bài số 2 a/ Đọc trục giọng, gam Emol Trục giọng gam Emol. b/ Giáo viên giới thiệu chùm 3. Giới thiệu giá trị thực của chùm 3 3 và lu ý học sinh dấu thăng bất thờng ở nốt Rê. IV. củng cố, dặn dò Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần : 5 Phần duyệt của Tổ CM Phần duyệt của BGH Tuần 6 Tiết số 06 Ngày soạn: 22/9/2013 Năm học: 2013 - 2014 8 # # Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI - Nhạc lí: Sơ lợc về hợp âm - Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trai cốp xki I. Mục tiêu - Nắm đợc thế nào là hợp âm. - Biết Trai cốp xki là một nhạc sĩ thiên tài của nớc Nga. II. Chuẩn bị 1) Chuẩn bị của giáo viên - Ti liu õm nhc - SGK-sgv - Bộ loa xách tay. 2) Chuẩn bị của học sinh - Đọc, nghiên cứu bài trớc khi đến lớp III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của gv và hs Yêu cầu cần đạt A. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số:Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh đọc bài TĐN số 1 Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đợc chính xác giai điệu của bài TĐN số 1 B. Bài mới Nội dung 1: Nhạc lí Sơ lợc về hợp âm 1. Khái niệm về hợp âm Giáo viên giới thiệu khái niệm về hợp âm Học sinh đọc bài theo yêu cầu của giáo viên Học sinh thực hiện sửa lỗi theo yêu cầu của giáo viên Học sinh nghe, ghi chép, thảo luận để nắm đợc: Hợp âm là sự vang lên đồng thời của 3,4 hoặc 5 âm cách nhau q3 . Một số loại hợp âm Giáo viên giới thiệu một số loại hợp âm bài học: - Nhạc lí: Sơ lợc về hợp âm - ÂNTT: Nhạc sĩ Trai cốp xki Nội dung 1: Nhạc lí Sơ lợc về hợp âm 1. Khái niệm về hợp âm Hợp âm là sự vang lên đồng thời của 3,4 hoặc 5 âm cách nhau q3 * Một số loại hợp âm Nội dung SGK a) Hợp âm ba (năm) Gồm có 3 âm các âm cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q5. b) Hợp âm 7 Gồm có 4 âm, các âm cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q7 Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Nội dung 2: Âm nhạc thờng thức Nhạc sĩ Trai cốp xki 1. Cuộc đời và sự nghiệp Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai cốp xki thông qua bài đọc SGK trang 20. Học sinh đọc và nghiên cứu 2. Nghe nhạc Giáo viên cho học sinh nghe một số trích đoạn các tác phẩm tiêu biểu của ông Học sinh nghe, đọc, thảo luận để nắm chắc cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai cốp xki Học sinh su tầm các tác phẩm và những t liệu về nhạc sĩ Trai cốp ki cùng đem ra trao đổi với nhau để hiểu rõ hơn Nội dung 2: Âm nhạc thờng thức Nhạc sĩ Trai cốp xki 1. Cuộc đời và sự nghiệp Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai cốp xki thông qua bài đọc SGK trang 20. 2. Nghe nhạc Nghe, cảm nhận thông qua các tác phẩm của ông để hiểu đợc một cách sơ lợc nhất tính chất âm nhạc cơ bản trong các tác phẩm, tính nhân văn, tính nghệ thuật và sự cống hiến của ông đối với nền âm nhạc Nga nói riêng, âm nhạc thế giới nói chung IV. củng cố, dặn dò Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà V. Rút kinh nghiệm giờ dạy . Tuần : 6 Phần duyệt của Tổ Phần duyệt của BGH Tuần 7 Tiết số 7 Ngày soạn: 29/9/2013 Kiểm tra 1 tiết I. Mục tiêu: - Đánh giá chất lợng kiến thức của HS qua các bài đã học. - Kiểm tra theo nhóm . II. Chuẩn bị: - GV : sổ gọi tên ghi điểm và một số bộ thăm cho học sinh bắt. Năm học: 2013 - 2014 10 [...]... Nghe nhạc sinh nghe các tác Giáo viên giới thiệu một số tác phẩm mang Học đánh đàn hoặc hát phẩm từ CD, giáo viên âm hởng dân ca tiêu biểu c) Su tầm Giáo viên hớng dẫn học sinh su tầm các ca Học sinh nghe, thảo luận theo nhóm khúc mang âm hởng dân ca IV Củng cố dặn dò Giáo viên nhắc lại những vấn đề cơ bản về nhạc đàn 26 Năm học: 2013 - 2014 Giáo án: m nhạc 9 Â ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo. .. Tuần 12 Tiết số 9 Ngày soạn: 06/11/2011 - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng pha trởng TĐn số 3 Năm học: 2013 - 2014 17 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI I Mục tiêu - Nắm đợc khái niệm về dịch giọng - Đọc đúng giai điệu bài tập đọc nhạc số 3 - Nắm đợc cấu trúc của giọng Pha trởng II Chuẩn bị 1 Chuẩn bị của giáo viên - Tài liệu âm nhạc liên quan và sgk 2... của giáo viên - Tài liệu âm nhạc liên quan và sgk 2 Chuẩn bị của học sinh - Đọc nghiên cứu bài ở nhà trớc khi đến lớp III Tiến trình dạy học Hoạt động của gv và hs Năm học: 2013 - 2014 Yêu cầu cần đạt 13 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI A ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số Kiểm tra bài cũ Giáo viên gọi học sinh hát bài Nối vòng tay lớn B Bài mới Nội dung 1 Tập đọc nhạc TĐN số 3 Giáo. .. đọc nhạc: - Âm nhạc thờng thức: Nối vòng tay lớn TĐN số 3 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con I Mục tiêu - Hát chính xác giai điệu có thể hiện tình cảm của bài Nối vòng tay lớn và kết hợp biểu diễn - Đọc chính xác bài TĐN số 3 - Hiểu sơ lợc về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý II Chuẩn bị 1 Chuẩn bị của giáo viên - Bảng phụ bài TĐN số 3 Năm học: 2013 - 2014 19 Giáo án: Âm nhạc 9. .. dung 2: Âm nhạc thờng thức Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con 1) Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý Giáo viên giới thiệu sơ lợc về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và hớng dẫn học sinh thảo luận tìm hiểu 2) Bài hát Mẹ yêu con Giáo viên cho học sinh nghe bài hát Mẹ yêu con (Bằng đĩa nhạc hoặc hát) và hớng dẫn học sinh thảo luận tìm hiểu nội dung, tính chất âm nhạc, cấu trúc của bài hát Giáo viên:... Luyện âm Học sinh thực hành luyện âm theo hớng dẫn của giáo viên la b/ Học hát Giáo viên cho học sinh nghe đĩa hoặc hát mẫu Giáo viên cho học sinh hát từng câu ngắn theo lối móc xích từ đầu đến hết bài Giáo viên hớng dẫn học sinh hát luyến âm la Học sinh nghe, cảm nhận giai điệu Học sinh thực hành hát theo hớng dẫn của giáo viên Học sinh thực hiện tập hát luyến âm theo yêu cầu của giáo viên Giáo viên... đợc t t- Học sinh nghe và ghi chép: ởng của bài thông qua giai điệu và lời ca , tính Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 193 9 tại chất âm nhạc bởi giai điệu âm nhạc Đắc Lắc, quê ở Huế Sau khi tốt nghiệp s phạm Quy Nhơn ông về dạy ở Blao(Lâm Đồng), ông bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 195 8 sau đó ông thôi dạy học về sống và sáng tác ở Sài Gòn Ông là tác giả của hơn 500 ca khúc nổi tiếng nh: Biển nhớ, Hạ trắng,... đọc nhạc Tập đọc nhạc bài số 3 a/ Luyện thang âm Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc trục giọng và gam Fdur 20 Yêu cầu cần đạt Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đợc chính xác giai điệu của bài TĐN số 3 Học sinh hát Hát có kĩ thuật thanh nhạc Hát có kết hợp biểu diễn hoặc dàn dựng đơn giản Học sinh thực hành đọc trục giọng, gam Fdur Năm học: 2013 - 2014 Giáo án: m nhạc 9 Â... ***** b/ Tập đọc nhạc Giáo viên cho học sinh đọc bài TĐN số 3 một lần Giáo viên sửa lỗi đọc sai cao độ, trờng độ cho học sinh Giáo viên hớng dẫn học sinh thể hiện sắc thái của bài Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài có thể hiện sắc thái tình cảm Giáo viên hớng dẫn học sinh ghép lời ca Nội dung 2: Âm nhạc thờng thức Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con 1) Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý Giáo viên giới thiệu... 2014 23 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** I ổn định tổ chức Giáo viên: Nguyễn Thị MAI - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra bài cũ Lớp trởng báo cáo sĩ số Giáo viên gọi học sinh thực hiện bài hát Lí kéo Học sinh đợc gọi lên bảng phải hát đúng đợc bài hát Lí kéo chài chài II Bài mới Ôn tập hát bài: Lí kéo chài Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ- TĐN số 4 1 Ôn tập bài hát: Lí kéo chài a) Luyện âm Học sinh thực hành luyện âm theo . 2014 8 # # Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI - Nhạc lí: Sơ lợc về hợp âm - Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trai cốp xki I. Mục tiêu - Nắm đợc thế nào là hợp âm. - Biết. cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q5. b) Hợp âm 7 Gồm có 4 âm, các âm cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q7 Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn. chức Kiểm tra sĩ số :Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo viên gọi học sinh hát bài Bóng dáng một ngôi trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, , V. Rút kinh nghiệm giờ dạy, I. ổn định tổ chức

Mục lục

Xem thêm