0

Giáo án âm nhạc lớp 3

64 345 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2014, 08:36

Giáo án âm nhạc lớp 3 hay và đầy đủ dành cho các giáo viên âm nhạc tiểu học tham khảo và sử dụng để có bài giảng hiệu quả nhất. Bài soạn chi tiết đầy đủ. CÁc bạn sinh viên mới ra trường cũng có thể tham khảo về cách trình bày nội dung TUẦN 1 Tiết 1: Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 1) Nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Biết hát theo giai điệu và lời 1 bài Quốc ca Việt Nam. - HS hiểu bài Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước. 2. Kỹ năng: - HS hát đúng lời 1 của bài hát. 3. Thái độ:- khi hát Quốc ca Việt Nam tư thế phải đứng nghiêm trang hướng lên lá Quốc kỳ. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Nhạc cụ đệm, bảng phụ chép sẵn lời 1 bài hát. - HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: 2p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ: không thực hiện 3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động 1: Học hát - GV: Giới thiệu bài - HS: Lắng nghe và ghi nhớ. - GV: Trưng bảng phụ lời 1 bài hát và hát mẫu. - HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời ca trên bảng phụ. - GV: Cho HS chia câu hát - HS: Thực hiện chia câu hát. - GV: Kết luận - GV: Hướng dẫn đọc lời ca - HS: Đọc theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - GV: Dạy HS học hát từng câu, tiếp câu theo lối móc xích cho đến hết. - HS: Học hát từng câu theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có). - Tập xong, cho lớp luyện hát cả bài (20p) : Học hát - Học bài hát Quốc ca Việt Nam (lời 1),sáng tác nhạc sĩ Văn Cao. “Đoàn quân Việt Nam đi trong ” * KL: bài hát chia thành 10 câu. Mỗi dòng thơ trong bài tương đương 1 câu nhỏ. “ Đoàn quân Việt Nam đi trong ” x x x x x x “ Đoàn quân Việt Nam đi trong ” Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A8 4 25 / 8 / 2014 3A1 5 26 / 8/ 2014 1 nhiều lượt bàng nhiều nhình thức: đồng thanh tổ, nhóm - HS: Thực hiện luyện hát. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có). *Hoạt động 2: - GV: đặt câu hỏi 1.Bài Quốc ca được hát khi nào? 2. Ai là tác giả bài Quốc ca? 3.Khi chào cờ tư thế đứng thế nào? - HS: Trả lời các câu hỏi. - GV: Kết luận - GV: Cho lớp đứng tại chỗ hát bài Quốc ca 1 lần. - HS: Đứng hát - GV: Nhận xét,sửa sai (nếu có). (10p) +Hát đồng thanh, dãy,nhóm,cá nhân *KL: 1.Bài Quốc ca được hát khi chào cờ. 2.Tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. 3.Khi chào cờ tư thế đứng nghiêm trang. “ Đoàn quân Việt Nam đi trong ” 4. Củng cố: 3p - HS nhắc lại tên bài hát, tác giả. - Nhận xét tiết học. 5. Dăn dò: 3p HS về nhà ôn __________________________________________________________________ TUẦN 2 Tiết 2 Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 2) Nhạc và lời: Văn Cao. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và lời 2 bài Quốc ca Việt Nam. 2.Kỹ năng:- Hát kết hợp gõ đệm theo phách. 3. Thái độ:- Giáo dục ý thức HS đứng nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca. II. Đồ dùng dạy học: - GV:- Nhạc cụ đệm, bảng phụ chép sẵn lời 2 bài hát. - HS:- SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học : 1.ổn định tổ chức: 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ: 2p Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A8 4 01 / 9 / 2014 3A1 5 02 / 9/ 2014 2 - Nội dung: Cho lớp hát lời 1 bài Quốc ca Việt Nam. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động1: Học hát - GV: Giới thiệu bài - HS: Nghe và ghi nhớ. - GV: trưng bảng phụ và hát mẫu lời 2 bài Quốc ca. - HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời ca trên bảng phụ. - GV: Cho HS chia câu hát - HS: Thực hiện chia câu hát - GV: Kết luận - GV: Hướng dẫn đọc lời ca - HS: Đọc theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu theo lối móc xích cho đến hết bài - HS: tập hát từng câu theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt - GV: cho lớp hát kết hợp cả lời 1 và lời 2. - HS: Hát 2 lời bài Quốc ca. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có) *Hoạt động 2: Hỏt kết hợp tập tư thế chào cờ. - GV: Hướng dẫn cho HS tập đứng tại chỗ chào cờ hát Quốc ca - HS: Thực hiện theo hướng dẫn 23p 5p - Học bài hát Quốc ca việt Nam (lời 2), sáng tác nhạc sĩ Văn Cao. “ Đoàn quân Việt Nam đi sao ” * KL: bài hát thành 10 câu.Mỗi dòng thơ trong bài tương đương 1 câu nhỏ. “ Đoàn quân Việt Nam đi sao ” x x x x x x “Đoàn quân Việt Nam đi sao ” Hỏt kết hợp tập tư thế chào cờ. 4.Củng cố: 3p - HS nhắc lại bài học - Nhận xét tiết học. 5.Dặn dò: 3p Dặn hs về nhà học bài . ______________________________________________ TUẦN 3 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A8 4 08 / 9 / 2014 3A1 5 09 / 9/ 2014 3 Tiết 3 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (Lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết tên bài hát,tên tác giả,nội dung bài hát. - Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài hát. 2.Kỹ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo phách. 3. Thái độ: - Giáo dục HS tình cảm gắn bó, yêu quý trường lớp, bạn bè kínnh trọng thầy cô giáo. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Đàn, bảng phụ chép sẵn lời 1 bài hát, thanh phách. - HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách. III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức: 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ: 2p - Nội dung: Cho lớp hát lời 2 bài Quốc ca Việt Nam. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động1: Học hát bài “Bài ca đi học - GV: Giới thiệu bài - HS: Nghe và ghi nhớ. - GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu lời 1 bài “Bài ca đi học”. - HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời ca trên bảng phụ. - GV: Cho HS chia câu hát - HS: Thực hiện chia câu hát - GV: Kết luận - GV: Hướng dẫn đọc lời ca - HS: Đọc theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu theo lối móc xích cho đến hết bài - HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt - GV: đàn cho lớp hát lời 1 của bài hát. - HS: Hát lời 1 bài “Bài ca đi học”. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có) *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV:- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm (19p) (10p) - Học bài hát “ Bài ca đi học ” (lời 1), sáng tác nhạc sĩ Phan Trần Bảng. “ Bình minh dâng lên ánh trên ….” * KL: bài hát chia thành 4 câu.Mỗi dòng thơ trong bài tương đương với 1 câu nhỏ. “Bình minh dâng lên ánh trên ” x x “Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh ” “Bình minh dâng lên ánh trên ” 4 theo phách - GV:- Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo phách. - HS:- Thực hiện theo hướng dẫn. - GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có) Hát kết hợp gõ đệm theo phách. “Bình minh dâng lên ánh trên giọt x x x x sương long lanh.” x x xx 4.Củng cố: 2p - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. - Nhận xét tiết học. 5.Dặn dò: 1p - Về nhà các em học thuộc lời 1 bài hát. ___________________________________________________ TUẦN 4 Tiết 4 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (Lời 2) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 2, thuộc cả bài. 2.Kỹ năng:- Hát kết hợp gõ đệm theo phách. 3. Thái độ:- Giáo dục HS tình cảm gắn bó, yêu quý trường lớp, bạn bè kínnh trọng thầy cô giáo. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Đàn, bảng phụ chép sẵn lời 2 bài hát, thanh phách. - HS: SGK âm nhạc, thanh phách. III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức: 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: 1p - Nội dung: Goi 1 HS lên hát lời 1 bài “ Bài ca đi học” 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động1: Học hát - GV: Giới thiệu bài - HS: Nghe và ghi nhớ. - GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu lời 2 bài “Bài ca đi học”. - HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời ca trên bảng phụ. - GV: Cho HS chia câu hát - HS: Thực hiện chia câu hát (20p) Học bài hát “ Bài ca đi học ” (lời 2), sáng tác nhạc sĩ Phan Trần Bảng. “Trường em xa xa khuất sau hàng Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A8 4 15 / 9 / 2014 3A1 5 16 / 9/ 2014 5 - GV: Kết luận - GV: Hướng dẫn đọc lời ca - HS: Đọc theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu theo lối móc xích cho đến hết bài - HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt - GV: Đàn cho lớp hát lời 1 của bài hát. - HS: Hát lời 2 bài “Bài ca đi học”. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có) *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách Trường em xa xa khuất sau hàng x x x x cây cao cao.” x x xx - GV: Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo phách. - HS: Thực hiện theo hướng dẫn. - GV: Đàn giai điệu cho HS hát kết hợp cả lời 1 và lời 2. - HS: Hát cả bài và kết hợp gõ đệm theo phách. - GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có) (10p) * KL: bài hát chia thành 4 câu.Mỗi dòng thơ trong bài tương đương với 1 câu nhỏ. “Trường em xa xa khuất sau hàng “Trường em xa xa khuất sau hàng Hát kết hợp gõ đệm theo phách “ Trường em xa xa khuất sau hàng x x x x cây cao cao.” x x xx 4.Củng cố: 2p - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. - Nhận xét tiết học. 5.Dặn dò: 1p - Về nhà các em học thuộc cả 2 lời bài hát. NHẬN XÉT CỦA BGH NHẬN XÉT CỦA TỔ CM Hoàng Thị Biển Lương 6 TUẦN 5 Tiết 5 Học hát bài:ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4 qua bài hát Đếm sao. 2.Kỹ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, hoặc múa phụ hoạ đơn giản. 3. Thái độ:- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Đàn Organ, bảng phụ chép sẵn bài hát, thanh phách. - HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách. III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức : 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: 2p Chỉ định nhóm, cá nhân lên hát bài “Bài ca đi họ 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động1: Học hát bài “Đếm sao” - GV: Giới thiệu bài - HS: Nghe và ghi nhớ. - GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu bài “Đếm sao”. - HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời ca trên bảng phụ. - GV: Cho HS chia câu hát - HS: Thực hiện chia câu hát - GV: Kết luận - GV: Hướng dẫn đọc lời ca - HS: Đọc đồng thanh lời ca. - GV: Sửa sai (nếu có) - GV: Đàn giai điệu và dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu theo lối móc xích cho đến hết bài và cần chú ý những tiếng ngân dài 3 phách trong bài (Câu 1 với tiếng Sao ngân dài 3 phách) - HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn. - GV: Sửa sai (nếu có) - Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt - GV: Đàn giai điệu cho lớp hát cả bài kết hợp gõ phách. (18p) - Học bài hát “ Đếm sao” sáng tác nhạc sĩ Văn Chung “Một ông sao sáng, hai ông sáng ” * KL: bài hát được viết ở nhịp 3/4 và chia ra thành 4 câu. “Một ông sao sáng, hai ông sáng ” X x x x x x x “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…” “Một ông sao sáng, hai ông sáng ” Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 03/ 10 / 2013 7 - HS: Thực hiện. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có) Hoạt động 2: Hát kết hợp múa phụ hoạ. - GV:- Hướng dẫn HS tập gõ đệm theo nhịp 3: Một ông sao sáng,hai ông sáng sao… > > > > - HS: Quan sát và thực hiện theo hướng dẫn. - GV:- Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ đệm và múa phụ hoạ theo bài hát . - HS:- Thực hiện múa phụ hoạ. - GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có) (12p) X x x x x x x Hát kết hợp múa đơn giản. Hứơng dẫn HS tập gõ đệm theo nhịp 3: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao > > > > 4.Củng cố: 1p - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. - Nhận xét tiết học. 5.Dặn dò: 1p - Về nhà các em học thuộc lời bài hát. ___________________________________________________ TUẦN 6 Tiết 6 ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc và biểu diễn. 2.Kỹ năng:- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát và múa phụ hoạ đơn giản. 3. Thái độ:- Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Đàn Organ, thanh phách. - HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách. III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức: 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2.Kiểm tra bài cũ: 2p Chỉ định nhóm, cá nhân lên hát bài “Đếm sao” 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động 1: ễn tập bài hát hát “Đếm sao” - GV: Đàn giai điệu và bắt nhịp cho (15p) - Ôn tập bài hát “Đếm sao” Một ông sao sáng, hai ông sáng Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 10/ 10 / 2013 8 HS ôn bài hát nhiều lượt bằng nhiều hình thức: đồng thanh, tổ nhóm, cá nhân. - HS: thực hiện ôn hát theo yêu cầu của GV. - GV: Sửa sai ( nếu có). - GV: Tổ chức cho nhóm, cá nhân HS lên biểu diễn bài hát. - HS: Biểu diễn kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. GV: Nhận xét và tuyên dương HS. Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - GV: Làm mẫu và hướng dẫn HS chơi trò chơi cho bài hát “Đếm sao” bằng các âm a, u. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao… A a a a a a a a u u u u u u u u - HS: Lắng nghe, quan sát và thực hiện theo hướng dẫn. - GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có). (15p) sao… Một ông sao sáng, hai ông sáng sao… X x x x x x x x Trò chơi âm nhạ Một ông sao sáng, hai ông sáng sao… A a a a a a a a u u u u u u u u 4.Củng cố: 1p - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả. - Nhận xét tiết học. 5.Dặn dò: 1p - Về nhà các em học thuộc lời bài hát. NHẬN XÉT CỦA TỔ CM Hoàng Thị Biển Lương __________________________________________________ TUẦN 7 Tiết 7 Học hát bài: GÀ GÁY Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới:Huy Trân I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết bài hat Gà gáy là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu vùng Tây Bắc nước Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 17/ 10 / 2013 9 2. Kỹ năng: HS hát đúng giai diệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu mỗi câu hát và liền mạch trong mỗi câu 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý đối với dân ca. II. Đồ dùng dạy học : - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách. - HS: Sgk âm nhạc 3, vở ghi, thanh phách. III. Các hoạt động dạy: 1. Ổn định tổ chức: 1p - Hát - Kiểm tra sĩ số: 2. kiểm tra bài cũ: 2p - Gọi 1 SH hát trước lớp bài Đếm sao. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung *Hoạt động 1: Giới thiệu bài. -GV: Giới thiệu bài. -HS: Lắng nghe. *Hoạt động 2: Dạy hát bài Gà gáy. -GV: Đàn và hát mẫu bài hát Gà gáy. -HS: Lắng nghe. -GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn lời ca, chia câu hát, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ lấy hơi. -GV: Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. -HS: Đọc lời ca theo tiết tấu. -GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu và nối tiếp đến hết bài. Mỗi câu GV đàn và hát mẫu 2-3 lần sau đó HS tập hát. -SH: Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. -GV: Sau khi tập xong, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời ca và giai điệu. -HS: Luyện hát nhiều lần: Hát đồng thanh, hát theo dãy, theo tổ, hát cá nhân. *Hoạt động 3: Hát kết hợp với gõ đệm. -GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp. “Con gà gáy le té le sáng rồi ai x x x ơi ) x (1p) (18p) (10p) Học hát bài Gà gáy. Dân ca Cống (Lai Châu). Dạy hát bài Gà gáy. “Con gà gáy ai ơi. Gà gáy té le té ai ơi. Nắng sáng lên rồi ai ơi. Rừng và nương xanh ai ơi” “ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ” x x x x x x x x x x - Luyện hát “ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ” Hát kết hợp với gõ đệm. “Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ” 10 [...]... Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A1 3A7 Tiết 5 2 Ngày giảng 17 /12 / 20 13 18/ 12 / 20 13 Tiết 16 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh biết Âm nhạc không chỉ là món ăn tinh thần của con người mà còn có tác động tới lòa vật qua chuyện kể Cá heo với âm nhạc 2 Kỹ năng: HS biết gọi tên các nốt nhạc và tìm vị trí nốt nhạc qua trò chơi 3 Thái... TUẦN 9 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A7 Tiết 2 Ngày giảng 31 / 10 / 20 13 Tiết 9 Ôn tập 3 bài hát: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh thuộc giai điệu và hát đúng lời ca 3 bài hát 2 Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm và tập biểu diễn bài hát 3 Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học: - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách - HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách,... TUẦN 13 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A7 Tiết 2 Ngày giảng 28/ 11 / 20 13 Tiết 13 Ôn tập bài hát:CON CHIM NON Dân ca Pháp I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Con chim non 2 Kỹ năng: HS biết gõ đệm nhịp 3/ 4 theo bài hát, biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát 20 3 Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học: - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ,... Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A7 Tiết 2 Ngày giảng 14/ 11 / 20 13 Khối 3: Tiết 11 Ôn tập hát bài: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Lớp chúng ta đoàn kết 2 Kỹ năng: HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản 3 Thái độ: Giáo dục HS ý thức đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ II Đồ dùng dạy học: - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn... _ 35 TUẦN 21 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A1 3A7 Tiết 5 2 Ngày giảng 11 /02 / 2014 13 / 02 / 2014 Tiết 21 Học hát bài: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG Nhạc và lời: Hoàng Lân I.Mục tiêu: 1 Kiến thức : Học sinh hát theo giai điệu và lời ca 2 Kỹ năng : Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách 3 Thái độ : Giáo dục HS tình yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách,... trước lớp -HS: Biểu diễn trước lớp -GV: Nhận xét đánh giá Chia lớp thành 3 nhóm: + Nhóm 1 hát câu thứ nhất + Nhóm 2 hát câu thứ 2 + Nhóm 3 hát câu thứ 3 + Cả 3 nhóm hát câu thứ 4 Tập biểu diễn trước lớp 4 Củng cố: 2p -Mời HS hát lại bài hát Bài ca đi học một lần nữa -GV nhận xét giờ học 5 Dặn dò: 1p -Dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát vừa ôn tập _ TUẦN 10 Môn : Âm nhạc Khối : 3: ... trường em Nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi 2 Kỹ năng : Biết hát kết hợp vận động phụ họa theo nội dung bài hát và tập biểu diễn bài hát trước lớp 3 Thái độ : Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước yêu trường lớp, kính yêu thầy cô giáo và bạn bè II Đồ dùng dạy học: - GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi III Các hoạt... Lương TUẦN 17 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A1 3A7 Tiết 5 2 Ngày giảng 24 /12 / 20 13 25/ 12 / 20 13 Tiết 17 Học hát bài:KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Nhạc lời: Trần Đức Lời: Phong Thu I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca 2 Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp,theo tiết tấu lời ca 3 Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu sao yêu đội, tự hào được đứng... từng nhóm thực hiện trước x lớp GV đệm đàn Học sinh thực hiện theo nhóm, cá -HS: Thực hiện trước lớp nhân -GV: Nhận xét 4 Củng cố: 2p -Mời cả lớp hát lại bài Khăn quàng thắm mãi vai em một lần nữa -GV nhận xét giờ học 5 Dặn dò: 1p -Dặn HS về nhà học bài để thuộc lời ca _ 29 TUẦN 18 Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp 3A1 3A7 Tiết 5 2 Ngày giảng 31 /12 / 20 13 02/ 01 / 2014 Tiết 18 TẬP... TUẦN 19 Môn : Âm nhạc Khối : 3 Lớp 3A1 3 7 Tiết 5 3 Ngày giảng 14 /01 / 2014 15/ 01 / 2014 Tiết 19 Học hát bài: EM YÊU TRƯỜNG EM Nhạc và lời: Hoàng Vân I.Mục tiêu: 1 Kiến thức : Học sinh hát theo giai điệu và lời ca lời 1 bài hát Em yêu trường em Biết tác giả của bài hát là nhạc sĩ Hoàng Vân 2 Kỹ năng : Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca 3 Thái độ : Giáo dục HS tình yêu . X x x x x x x “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…” “Một ông sao sáng, hai ông sáng ” Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 03/ 10 / 20 13 7 - HS: Thực hiện. - GV: Nhận xét, sửa sai. ca. (1p) (10p) Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. Ôn tập bài hát Bài ca đi học. Ôn hát kết hợp gõ đệm: Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 31 / 10 / 20 13 13 -HS: Ôn tập. (1p) (20p) Học hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. Dạy hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. Lớp chúng mình rất rất Môn : Âm nhạc Khối : 3: Lớp Tiết Ngày giảng 3A7 2 07/ 11 / 20 13 15 bài hát. -HS: Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3, Giáo án âm nhạc lớp 3,