0

Giáo án âm nhạc lớp 3: ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI pps

3 850 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 13:22

GIÁO ÁN LỚP 3 TIẾT 17 ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI I. MỤC TIÊU - Học sinh trình bày thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui. - Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm - Trình bày bài hát kết hợp vận động minh họa - Tập biểu diễn các bài hát bằng các hình thức song ca, tốp ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe - Đàn và hát thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, con chim non, ngày mùa vui. - Tranh ảnh minh họa cho ba bài hát - Một vài động tác minh họa cho ba bài hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. On định 2. Bài cũ 3.Bài mới Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Lớp chúng ta đoàn kết -Hát kết hợp gõ theo phách: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát HS ghi bài và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. -Hát kết hợp gõ theo nhịp. GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ đệm cả bài hát . GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. -Hát kết hợp gõ theo nhịp: GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định 2 HS song ca kết hợp gõ theo nhịp. Hoạt động 2: On tập bài hát CON CHIM NON -Hát kết hợp vận động: +Hát và vỗ tay theo nhịp 3: GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. +Hát và bước chân theo nhịp 3: GV chỉ định một vài nhóm lên trình bày trước lớp. +Hát và tập đánh nhịp 3: GV hướng dẫn đánh nhịp 3, động tác thực tế mềm mại và uyển chuyển hơn so với sơ đồ . GV hát và đánh nhịp làm mẫu rồi hướng dẫn HS thực hiện. Sau đó chỉ định một vài HS trình bày. Hoạt động 3: On tập bài hát : HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi bài HS thực hiện HS tập đánh nhịp HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động NGÀY MÙA VUI -Hát kết hợp gõ theo phách: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày . -Hát kết hợp gõ theo nhịp và vận động: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV yêu cầu HS tập biểu diễn bài hát bằng các hình thức song ca, tốp ca. . HS trình bày 4. Củng cố dặn dò: IV.RÚT KINH NGHIỆM Ngày tháng năm Ngày tháng năm Khối trưởng Ban Giám Hiệu . GIÁO ÁN LỚP 3 TIẾT 17 ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI I. MỤC TIÊU - Học sinh trình bày thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non,. CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe - Đàn và hát thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, con chim non, ngày mùa vui. - Tranh ảnh minh họa cho ba bài hát - Một vài. tác minh họa cho ba bài hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. On định 2. Bài cũ 3 .Bài mới Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Lớp chúng ta đoàn kết -Hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3: ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI pps, Giáo án âm nhạc lớp 3: ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI pps,

Từ khóa liên quan