0

Giáo án vật lý lớp 8 trọn bộ

62 951 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 10:16

1 Ngày soạn: 19-8-2011 Ngày giảng: Chơng i: cơ học Tiết 1: chuyển động cơ học I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Nêu đợc những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hằng ngày. - Nêu đợc những ví dụ về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái của vật đối với mỗi vật đợc chọn làm mốc. - Nêu đợc ví dụ về các dạng chuyển động cơ học thờng gặp: chuyển động thẳng, chuyển động cong(chuyển động tròn) * Kĩ năng: Giải thích đợc một số hiện tợng đơn giản thờng gặp trong cuộc sống. *Thái độ: Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực. II. Chuẩn bị: 1. GV: Tranh vẽ H.1.1 và H.1.3 2. HS: Đọc trớc bài mới. III. Tiến trình lên lớp. A. Tổ chức lớp (1'). B.Kiểm tra. (3 ) Giới thiệu chơng trình vật lý 8 C. Bài mới: (36 ) Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Đặt vấn đề. - GV: Thông báo nội dung kiến thức của ch- ơng cần đạt đợc. - HS: Lắng nghe thông báo của GV - GV: Đa ra tình huống nh ở trong SGK. - HS: Lắng nghe và đọc tình huống ở trong SGK. *Hoạt động 2: Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? - GV:Yêu cầu HS thảo luận: Làm thế nào để biết một vật đứng yên hay chuyển động? - HS: Thảo luận theo yêu cầu của GV. - GV:Cho HS hoàn thành câu C1. - HS:Hoàn thành C1 theo yêu cầu của GV. - GV:Thông báo cách nhận biết một vật CĐ hay đứng yên. - HS:Lắng nghe thông báo của GV. - GV:Cho HS lấy ví dụ về CĐ và đứng yên trong thực tế. - HS:Lấy ví dụ về CĐ và đứng yên. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành câu C2,C3 trong SGK. - HS: Hoàn thành C2,C3. *Hoạt động 3: Tìm hiểu về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên. - GV:Cho HS quan sát H.1.2 sau đó cho HS hoàn thành các câu C4, C5 và C6 trong Sgk. - HS:Quan sát H.1.2 và ;hoàn thành câu C4 1. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? - C1: So sánh vị trí của các vật đó với một vật đứng yên ở bên đờng, bên bờ sông. *KN: Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác(vật mốc) gọi là chuyển động cơ học. - C2: tuỳ HS. - C3: Vật không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật khác(vật mốc) thì đợc coi là đứng yên. VD: Tuỳ HS 2. tính t ơng đối của chuyển động và đứng yên. - C4: So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động, vì vị trí của hành 1 và C5 theo yêu cầu của GV - GV:Cho HS thảo luận theo nhóm và hoàn thành câu C6. - HS:Thảo luận nhóm và hoàn thành C6 - GV:Cho HS lấy VD về tính tơng đối của CĐ và đứng yên - HS:Hoàn thành C7 trong Sgk. - GV:Cho Hs thảo luận nhóm và rút ra kết luận. - HS:Thảo luận nhóm và rút ra kết luận *Hoạt động 4: Giới thiệu một số chuển động thờng gặp. - GV:Cho Hs quan sát các hình vẽ trong H.1.3 và yêu cầu Hs đa ra quỹ đạo CĐ của những vật đó. - HS:Quan sát tranh và trả lời lần lợt các câu hỏi của GV khách thay đổi theo thời gian so với nhà ga. - C5: So với toa tàu thì hành khách là đứng yên, vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không thay đổi. - C6: (1) đối với vật này (2) đứng yên - C7: Tuỳ HS *NX: Chuyển động hay đứng yên chỉ mang tính tơng đối tuỳ thuộc vào vật đợc chọn làm vật mốc. -C8: Mặt Trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn trên Trái Đất, vì vậy có thể coi Mặt Trời CĐ khi lấy mốc là Trái Đất. 3. Một số chuyển động th ờng gặp *KN: Đờng mà vật CĐ vạch ra đợc gọi là quỹ đạo của CĐ *Phân loại: - Chuyển động thẳng - Chuyển động cong 4. Luyện tập: - GV: Yêu cầu Hs hoàn thành các câu C10 và C11 trong SGK - HS: Cá nhân HS hoàn thành theo yêu cầu của GV. - C10: Ôtô: Đứng yên so với ngời lái xe, CĐ so với ngời đứng bên đờng và cột điện. Ngời lái xe: Đứng yên so với ôtô, CĐ so với ngời bên đờng và cột điện. Ngời đứng bên đờng: Đứng yên so với cột điện, CĐ so với ôtô và ngời lái xe. Cột điện: Đứng yên so với ngời bên đờng, CĐ so với ôtô và ngời lái xe. - C11: Khoảng cách từ vật tới vật mốckhông thay đổi thì vật đứng yên, nói nh vậy không phải lúc nào cũng đúng.Có trờng hợp sai, VD nh vật CĐ tròn quanh vật mốc. D. Củng cố(2'): - GV: Yêu cầu 2 HS nêu tóm tắt ND bài học. - HS: Nêu tóm tắt ND chính của bài học, đọc ghi nhớ trong SGK. - GV: Hệ thống kiến thức bài dạy. E. hớng dẫn học tập ở nhà(3'): GV: Đánh giá, nhận xét chung và xếp loại buổi học. Hớng dẫn học tập ở nhà: Bài tập 1.1 đến1.6 SBT Ngày soạn: 19-8-2011 Ngày giảng: Tiết 2: vận tốc 1 I- m ục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Từ ví dụ, so sánh đợc quãng đờng chuyển động trong 1s của mỗi CĐ để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của mỗi CĐ đó. - Nắm vững công thức tính vận tốc v = s/t và ý nghĩa của khái niệm vận tốc 2- Kĩ năng: - Giải thích đợc các hiện tợng đơn giản thờng gặp có liên quan trong cuộc sống. - Vận dụng đợc công thức để tính quãng đờng, thời gian trong CĐ. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trung thực và yêu khoa học bộ môn. II- Chuẩn bị: 1, Chuẩn bị của GV: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 2lực kế, 2 quả nặng, 1 cốc, 1 bộ TN lực đẩy Acsimét và giá đỡ 2,Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu trớc bài mới Học bài cũ và làm các bài trong sách bài tập III- Các hoạt động dạy học: A . ổ n định tổ chức lớp: (1 ) B . Kiểm tra bài cũ: C . Bài mới: hoạt động của thầy và trò NI DUNG Hoạt động 1: Đặt vấn đề. - GV: Đa ra tình huống nh ở trong SGK. - HS: Lắng nghe và đọc tình huống ở trong SGK. Hoạt động 2: Tỡm hiu v vn tc GV: a ra bng 2.1 v yờu cu Hs quan sỏt k bng 2.1, sau ú cỏ nhõn Hs hon thnh cỏc cõu C1 v C2 trong Sgk HS: Quan sỏt bng 2.1 v cỏ nhõn Hs hon thnh cõu C1 v C2 theo yờu cu ca Gv. GV: Cho hc sinh hon thnh cỏc ct 4(xp hng), ct 5(quóng ng chy trong 1s) ca cỏc bn trong bng 2.1 HS: Hon thnh cỏc ct 4 v ct 5 theo yờu cu ca Gv. GV: Cho Hs tho lun theo nhúm v hon thnh cõu C3, t ú rỳt ra khỏi nim v vn tc. HS: Tho lun nhúm v hon thnh cõu C3, sau ú rỳt ra khỏi nim v vn tc di s hng dn ca Gv. 1. Vn tc l gỡ? - C1: Cựng chy mt quóng ng di 60m nh nhau, bn no mt ớt thi gian hn s chy nhanh hn. - C2: H tờn Hs Xp hng Quóng ng chy trong 1s Ng. An 3 6m Trn Bỡnh 2 6.32m Lờ Vn Cao 5 5.45m o Vit Hựng 1 6.67m Phm Vit 4 5.71m - C3: (1) nhanh (2) chm (3) quóng ng i c (4) n v *KN: - Quóng ng chy c trong 1 giõy c gi l vn tc. - ln vn tc cho bit s 1 GV: Thụng bỏo cụng thc tớnh vn tc v n v ca vn tc HS: Lng nghe thụng bỏo ca Gv v cụng thc tớnh cng nh n v ca nú. GV: Yờu cu Hs nờu cỏc i lng cú trong cụng thc tớnh vn tc. HS: Tr li cỏc cõu hi m Gv ó a ra. GV: Yờu cu cỏ nhõn Hs hon thnh cõu C4. HS: Cỏ nhõn Hs hon thnh cõu C4 theo yờu cu ca Gv nhanh hay chm ca C v c tớnh bng di quóng ng i c trong mt n v thi gian. 2. Cụng thc tớnh vn tc. * Cụng thc: v = s/t , trong ú: v l vn tc s l quóng ng i c t l thi gian i ht quóng ng ú .3 . n v vn tc. C4: n v chiu di m km km cm n v thi gian ph h s s n v vn tc m/ph km/h km/s cm/s * n v hp phỏp ca vn tc l một trờn giõy(m/s). * Dng c o vn tc l tc k 4. Luyện tập(9'): * GV: Yêu cầu Hs hoàn thành các câu C5 đến C8 trong SGK * HS: Cá nhân HS hoàn thành theo yêu cầu của GV. - C5: a, Mỗi giờ ôtôđi đợc 36km, xe dạp đi đợc 10.8km và mỗi giây tàu hoả đi đợc 10m. b, Ta có: v Ôtô = 36km/h = 36000m/3600s = 10m/s v Xeđạp = 10.8km/h = 10800m/3600s = 3m/s v Tàuhoả = 10m/s Vậy, Ôtô và tàu hoả CĐ nhanh nh nhau. Xe đạp CĐ chậm nhất. - C6: Vận tốc của đoàn tàu đó là: v = 81/1,5 = 54km/h = 54000m/3600s = 15m/s. Chú ý: Chỉ so sánh số đo của vận tốc khi quy về cùng một đơn vị vận tốc, do đó 54 > 15 không có nghĩa là vận tốc khác nhau. - C7: Đổi t = 40 phút = 40/60 h = 2/3 h Quãng đờng đi đợc là: s = v.t = 12.2/3 = 8km D. Củng cố(2'): - GV: Yêu cầu 2 HS nêu tóm tắt ND bài học. - HS: Nêu tóm tắt ND chính của bài học, đọc ghi nhớ trong SGK. - GV: Hệ thống kiến thức bài dạy. E. hớng dẫn học tập ở nhà(3'): Hớng dẫn học tập ở nhà: - Học bài cũ, làm các bài tập từ 2.1 đến 2.5 trong SBT. - Đọc trớc bài mới: "Vận tốc" Ngày soạn: 26/8/20011 Ngày giảng: Tiết 3: chuyển động đều. chuyển động không đều 1 I- m ục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa CĐ đều và nêu đợc những ví dụ về CĐ đều. - Nêu đợc những ví dụ về CĐ không đều thờng gặp. Xác định đợc dấu hiệu đặc trng của CĐ này là vận tốc thay đổi theo thời gian. 2- Kĩ năng: - Giải thích đợc các hiện tợng đơn giản thờng gặp có liên quan trong cuộc sống. - Vận dụng đợc công thức để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng. - Mô tả đợc TN ở hình 3.1 trong Sgk dựa vào các dữ liệu đã cho. 3- Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực và tích cực trong giờ học - Có thái độ yêu thích bộ môn. II- Chuẩn bị: 1, Chuẩn bị của GV: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 bộ TN về CĐ đều, không đều. 2,Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu trớc bài mới Học bài cũ và làm các bài trong sách bài tập III- Các hoạt động dạy học: A, ổ n định tổ chức lớp: (1 ) B,Kiểm tra bài cũ:(4') ? Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc và nói rõ các đại lợng có trong công thức. + Làm bài tập 2.4 trong SBT C,Bài mới: hoạt động của thầy và trò NI DUNG Hoạt động 1: Đặt vấn đề. - GV: Đa ra tình huống nh ở trong SGK. - HS: Lắng nghe và đọc tình huống ở trong SGK. Hoạt động 2: Tỡm hiu v chuyển động đều và không đều GV: Cho Hs c thụng tin trong Sgk phn I tỡm hiu v Kn C u v khụng u, sau ú cho Hs ghi v. HS: c thụng tin trong Sgk v ghi v theo hng dn ca Gv. GV: Cho Hs tớnh ln vn tc ca cỏc quóng ng i c trong bng 3.1 trong Sgk, sau ú hon thnh C1. HS: Lm theo yờu cu ca Gv v hon thnh C1 GV: Cho Hs ly vớ d v C u v C khụng u trong thc t. HS: Ly vớ d v C u v C khụng I. Định nghĩa * KN: - CĐ đều là CĐ mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - CĐ không đều là CĐ mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian - C1: C ca trc bỏnh xe trờn mỏng nghiờng l C khụng u, cũn trờn mỏng ngang l C u. - C2: a. l C u, cũn b,c v d l C khụng u. 1 u trong thc t. Hot ng 3: Tỡm hiu v vn tc trung bỡnh ca chuyn ng khụng u. GV: Yờu cu Hs tớnh vn tc TB ca trc bỏnh xe trờn cỏc quóng ng t A n D, sau ú hon thnh C3 HS: Tớnh toỏn theo yờu cu ca Gv v hon thnh C3 GV: Cht li kin thc cho phn vn tc ca C khụng u II. Vn tc trung bỡnh ca chuyn ng khụng u. - C3: v AB = 0,017m/s; v BC = 0,05m/s; v CD = 0,08m/s. Vy, t A n D C ca trc bỏnh xe l nhanh dn. * Chỳ ý: Cụng thc tớnh vn tc trung bỡnh trờn c on ng ln m chia ra nhiu on ng nh: V TB = 21 21 tt SS + + 4. Luyện tập * GV: Yêu cầu Hs hoàn thành các câu C4 đến C7 trong SGK * HS: Cá nhân HS hoàn thành theo yêu cầu của GV. - C4: Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là CĐ không đều, 50km/h là vận tốc trung bình của ôtô. - C5: v tb1 = 120/30 = 4m/s ; v tb2 = 60/24 = 2,5m/s. Vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đờng là: V TB = 21 21 tt SS + + = 2430 60120 + + = 3,3m/s - C6: s = v tb .t = 30.5 = 150km - C7: Tuỳ Hs D. Củng cố(2'): - GV: Yêu cầu 2 HS nêu tóm tắt ND bài học. - HS: Nêu tóm tắt ND chính của bài học, đọc ghi nhớ trong SGK. - GV: Hệ thống kiến thức bài dạy. IV. Đánh giá kết thúc buổi học, hớng dẫn học tập ở nhà(2'): * GV: Đánh giá kết quả học tập của học sinh. HS: Đánh giá kết quả học tập của bản thân. GV: Đánh giá, nhận xét chung và xếp loại buổi học. * Hớng dẫn học tập ở nhà: - Học bài cũ, làm các bài tập từ 3.1 đến 3'.6 trong SBT. - Đọc trớc bài mới: "Biểu diễn lực" Ngày soạn: 07/10/09 Ngày giảng: 12/10/09 1 tiết 9: áp suất khí quyển I- m ục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm đợc sự tồn tại của áp suất khí quyển. - Nắm đợc độ lớn áp suất khí quyển đợc tính theo độ cao của cột thủy ngân, biết đổi đơn vị mmHg sang đơn vị N/m 2 2- Kĩ năng: - Làm đợc các TN chứng minh sự tồn tại của áp suất khí quyển - GiảI thích đợc TN Tôrixeli và một số hiện tợng đơn giản thờng gặp. 3- Thái độ: - Nghiêm túc trung thực và đoàn kết. II- Chuẩn bị: 1, Chuẩn bị của GV: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 ống thủy tinh đơng kính 2mm dài 15cm, 2 lắp cao su. 2,Chuẩn bị của HS: -,Học bài cũvà làm các bài trong sách bài tập. -,Nghiên cứu trớc bài mới III- Các hoạt động dạy học: 1, ổ n định tổ chức lớp: (1 ) 2,Kiểm tra bài cũ(5 ): * Chất lỏng gây ra áp suất có phơng nh bài 8.3 (SBT) * Công thức tính áp suất chất lỏng? Làm thế nào? Làm bài 8.1(SBT) 3,Bài mới: 1 ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Tg NỘI DUNg HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu sự tồn tại của áp suất khí quyển. GV: Cho 1 hs đứng lên đọc phần thông báo ở sgk HS: Thực hiện GV: Vì sao không khí lại có áp suất? Áp suất này gọi là gì? HS: Vì không khí có trọng lượng nên có áp suất tác dụng lên mọi vật, Áp suất này là áp suất khí quyển. GV: Làm TN như hình 9.2 HS: Quan sát GV: Em hãy giải thích tại sao? HS: Vì khi hút hết không khkí trong hộp ra thì áp suất khí quyển ở ngoài lớn hơn ánh sáng trong hộp nên vỏ hộp bẹp lại. GV: Làm TN2: HS: Quan sát GV: Nước có chảy ra ngoài ko? Tại sao? HS: Nước không chảy được ra ngoài vì áp suất khí quyển đẩy từ dưới lên lớn hơn trọng lượng cột nước. GV: Nếu bỏ ngón tay bịt ra thì nước có chảy ra ngoài không? Tại sao? HS: Nước chảy ra vì trọng lượng cột nước cộng trọng lượng. GV: Cho HS đọc TN3 SGK. HS: Đọc và thảo luận 2 phút GV: Em hãy giải thích tại sao vậy? HS: Trả lời GV: Chấn chỉnh và cho HS ghi vào vở. HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu độ lớn của áp suất khí quyển GV: Giảng cho HS thí nghiệm Tô-ri-xen-li. HS: Áp suất tại A và tại B có bằng nhau không? Tại sao? HS: Trả lời GV: Áp suất tại A là áp suất nào và tại B là áp suất nào? HS: Tại A là áp suất khí quyển, tại B là áp suất cột thủy ngân. GV: Hãy tính áp suất tại B HS: P = d.h = 136000 . 0,76 = 103360(N/m 2 ) HOẠT ĐỘNG 3 : Vận dụng: GV: Em hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? HS: Nước không chảy xuống được là vì áp suất khí quyển > trọng lượng cột nước GV: Hãy nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại áp suất khí quyển? 12’ 11’ 8’ I/ Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi hướng. C1: khi hút hết không khí trong bình ra thì áp suất khí quyển ở ngoài lớn hơn ánh sáng trong hộp nên nó làm vỏ bẹp lại. C2: Nước không chảy ra vì ánh sáng khí quyển lớn hơn trọng lượng cột nước. C3: Trọng lượng nước cộng với áp suất không khí trong ống lớn hơn áp suất khí quyển nên nước chảy ra ngoài. C4: Vì không khí trng quả cầu lúc này không có (chân không) nên ánh sáng trong bình bằng O. Áp suất khí quyển ép 2 bánh cầu chặt lại. II/ Độ lớn của áp suất khí quyển 1. Thí nghiệm Tô-ri-xen-li SGK. 2. Độ lớn của áp suất khí quyển. C5: Áp suất tại A và tại B bằng nhau vì nó cùng nằm trên mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng. C6: Áp suất tại A là áp suất khí quyển, tại B là áp suất cột thủy ngân. C7: P = d.h = 136000. 0,76 = 103360 N/m 2 III/ Vận dụng: C8: Nước không chảy xuống được vì áp suất khí quyển lớn hơn trọng lượng cột nước. C10: Nghĩa là khí quyển gây ra 1 4.Luyện tập:(3 ) - Tại sao nắp ấm pha trà thờng có lỗ hở nhỏ? - Tại sao nhà du hành vũ trụ khi đI ra khoảng không vũ trụ phảI mặc bộ áo giáo? 5,Củng cố:(2 ) - Gv yêu cầu học sinh đọc phần Ghi nhớ . - Gv yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức IV - k iểm tra- đánh giá- h ớng dẫn học tập ở nhà:(3 / ) - Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh - Gv hớng dẫn Hs tự đánh giá kết quả học tập của bản thân - Gv hớng dẫn Hs học tập ở nhà: - VN học bài và làm bài tập trong SBT. - VN ôn tập từ tiết 1 đến tiêt 9 giời sau kiểm tra 45 / . Ngày soạn:13/10/09 Ngày giảng:19/10/09 Tiết 10: ôn tập I- Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Khắc sâu những kiến thức cơ bản có liên quan đến kiến thức đã học trong chơng. 2. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tợng trong tự nhiên. 3. Thái độ: - Tính đoàn kết, nghiêm túc và trung thực II- Chuẩn bị: 1, Chuẩn bị của GV: - Chuẩn bị cho cả lớp máy chiếu ( hoặc bảng phụ) 2,Chuẩn bị của HS: - Học lại các bài cũ . III-Các hoạt động dạy học: 1, ổ n định tổ chức lớp: (1 ) 2,Kiểm tra bài cũ: - Lồng vào bài học. 3,Bài mới: Hoạt động của thầy và trò tg Nội dung Hoạt động1: Tự kiểm tra Gv chiếu lần lợt các câu 1, 2, 3, 4 lên máy chiếu; yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời. 1- Tại sao mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây? 2- Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì? - Công thức dùng để tính vận tốc ? - Đơn vị đo vận tốc, nếu đổi đơn vị thì 17 I- Tự kiểm tra 1-Tại vì Mặt Trời chuyển động so với trái Đất. 2-Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động. - Đơn vị vận tốc:km/h ; m.s . 3-Tại vì trên các quãng đờng khác nhau ta đi với vận tốc khác nhau. 4-Khi biểu diễn lực ta cần chú ý các 1 số đo vận tố có thay đổi không? 3- Tại sao ta phải tính vận tốc trung bình? 4- Khi biểu diễn lực chúng ta cần chú ý đến mấy yếu tố?Đó là những yéu tố nào? 5-Khi ôtô đột ngột rẽ sang trái hỏi hành khách sẽ bị nghiêng sang bên nào? 6- Lực ma sát lăn,trợt sinh ra khi nào? Lực ma sát có lợi hay có hại? 7- áp suất phụ thuộc vào mấy yếu tố? Phụ thuộc vào các yếu tố đó nh thế nào? - Em hãy nêu biện pháp làm tăng, giảm áp suất đợc ứng dụng trong thực tế? Gv mời học sinh khác nhận xét kết quả Hoạt động2: Vận dụng *Bài 1:Một ngời đi đạp xuống 1 cái dốc dài 50m hết 10s.Xuống hết dốc xe lăn thêm 30m trong 10s rồi mới dừng hẳn.Tính vận tốc trung bình của ngời đi xe trên mỗi quãng đờng và trên cả quãng đờng. Bài 2:Một thùng cao 1m đụng đầy n- ớc.Tính áp suất của nớc lênđáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,3 m? 20 yếu tố: *Điểm đặt lực. *Phơng và chiều của lực. *Độ lớn của lực. 5- Khi ôtô đột ngột rẽ sang trái thì hành khách sẽ bị nghiêng sang bên phải. 6- Lực ma sát lăn sinh ra khi 1 vật lăn trên bề mặt của vật khác. - Lực ma sát vừa có lợi vừa có hại. 7- áp suất phụ thuộc vào 2 yếu tố:Độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép. Các nhóm hoạt động theo yêu cầu của giáo viên ii- vận dụng Hs trả lời từng yêu cầu của từng bài: bài 1: 1-Vận tốc trên quãng đờng dốc là: ADCT: V 1 = S 1 /T 1 =5(m/s). 2-Vận tốc trên quãng đờng bằng là: ADCT V 2 =S 2 /T 2 =3(m/s). 3-Vận tốc trên cả quãng đờng là: V3=S 1 +S 2 /T 1 +T 2 = 4(m/s). Bài 2: 1-áp suất lên đáy thùng là: ADCT:P 1 =d.h 1 =10.000(Pa) 2-áp suất lên điểm A là: Có: h 2 =h-h 1 ADCT:P 2 =d.h 2 =10.000*0,7=7000(Pa) 4,Luyện tập:(2 ) - Em có nhận xét gì về phơng và chiều của áp suất chất rắn và áp suất chất lỏng? 5,Củng cố:(2) - Gv yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức IV - k iểm tra- đánh giá- h ớng dẫn học tập ở nhà:(3 / ) - Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh - Gv hớng dẫn Hs tự đánh giá kết quả học tập của bản thân - Gv hớng dẫn Hs học tập ở nhà: + Học bài cũ và làm các bài trong sách bài tập. + VN ôn tập chuẩn bị giờ sau kiểm tra 45 / Ngày soạn :21/10/09 Ngày giảng:26/10/09 [...]... A Trọng lợng riêng của chất lỏng và của vật B Trọng lợng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ C Trọng lợng riêng và thể tích của vật D Trọng lợng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị chất lỏng bị vật chiếm chỗ Câu 2: Một vật làm bằng kim loại có thể tích 100 cm 3 đợc nhúng chìm trong nớc có trọng lợng riêng d = 10000 N/m3 Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật. .. C8, C9 4.Luyện tập:(3 ) - Điều kiện vật nổi vật, vật chìm, vật lơ lửng nh thế nào? - Độ lớn lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật khi vật nổi trên mặt chất lỏng? 5,Củng cố:(2 ) - Gv yêu cầu học sinh đọc phần Ghi nhớ - Gv yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức IV-kiểm tra- đánh giá- hớng dẫn học tập ở nhà:(3/) - Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh - Gv hớng dẫn Hs tự đánh giá kết quả học tập của bản thân... nh SGK- T42 III/ các hoạt động dạy học 1,ổn định tổ chức lớp: (1 ) 2,Kiểm tra bài cũ(5 ): Bài tập: Thể tích của một miếng sắt là 4 dm3 Tính lực đẩy Acsimét lên miếng sắt khi nó đợc nhúng chìm trong rợu Biết d = 80 00 N/m3 Lớp 8A: Một vật có khối lợng m = 5 98, 5 g làm bằng chất có khối lợng riêng D = 10,5 g/cm3 đợc nhúng hoàn toàn trong nớc Biết trọng lợng riêng của nớc là d = 10000 N/m3 3,Bài mới: HOạT... vật nổi C1: Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực đó là: lực vật chìm đẩy Ac-Si-Met và trọng lợng Gv yêu cầu Hs trả lời câu C1 - Hai lực này có cùng phơng nhng Hs trả lời câu C1 ngựơc chiều Hs quan sát và tự làm ra nháp Gv đặt tình huống nh câu C2, treo bảng C2: phụ 13 1- Vật sẽ chuyển động xuống dới Gv mời 3 Hs biểu diễn các véctơ lực lên ( P > FA) vật trong 3 TH 2 -Vật sẽ đứng yên... bị của HS: -,Học bài cũ -,Nghiên cứu trớc bài mới III- Các hoạt động dạy học: 1,ổn định tổ chức lớp: (1 ) 2,Kiểm tra bài cũ(5 : 1 Em hãy cho biết điều kiện vật chìm, vật nổi, vật lơ lửng? Một chiếc dà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m Xác định trọng lợng của sà lan biết sà lan gập sâu trong nớc 0,5m, trọng lợng riêng của nớc là 10000 N/m3 Tính lực đẩy Acsimétlên sà lan? 3,Bài mới: Hoạt động của... 2-Nhận xét và đánh giá bài học: 4,Kết thúc:Gv đánh giờ thực hành(2) -,ý thức chuẩn bị và tinh thần thái độ của hs trong giờ thực hành -,Thao tác thực hành của hs -,Chất lợng thực hành IV,Hớng dẫn học tập ở nhà:(2) - Học bài cũ - VN Đọc trớc bài 12 Sự nổi Ngày soạn:10/11/09 Ngày giảng:16/11/09 tiết 14: sự nổi I-mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Giải thích đợc khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lởng -... P > FA) vật trong 3 TH 2 -Vật sẽ đứng yên ( P = FA) 3 Hs lên bảng hoàn thành 3- Vật sẽ chuyển động lên trên Hs lên bảng hoàn thành ( P < FA) Gv mời Hs điền từ thích hợp vào chỗ trống cho từng TH Ii - độ lớn của lực đẩy Hoạt động 3: Độ lớn của lực đẩy Acsimét khi vật nổi trên Acsimét khi vật nổi trên mặt thoáng của mặt thoáng của chất lỏng chất lỏng / 11 Gv phát dụng cụ Nhóm trởng nhận dụng cụ Gv yêu... khẳng định: vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng P = FA= V.d Hoạt động 4: Vận dụng Gv yêu cầu các nhóm thảo luận câu C6 Gv hớng dẫn: P = d.V, FA= dl.V Gv yêu cầu từng Hs làm câu C7, C8, C9 Gv hớng dẫn C8: dT < dTN Hs khác lắng nghe, bổ xung Các nhóm làm TN và thảo luận câu C3và C4 ra bảng nhóm C5 - B 6/ iii Vận dụng Các nhóm thảo luận C6 Các nhóm nhận xét chéo nhau Trả lời từng yêu cầu C7, C8, C9 4.Luyện... mời Hs phát biểu công thức lực đẩy Acsimét hành và nêu phơng án TN thích hợp Hs lắng nghe 1- Đo lực đẩy AC SI- MET: Hs phát biểu công thức lực đẩy Acsimét và nêu 2-Đo trọng lợng của phần nớc phơng án TN có thể tích bằng thể tích của Hoạt động 2: Hoạt động thực hành của học sinh vật: Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu Hs nghiên cứu tài liệu 3- So sánh kết quả đo P và FA Gv yêu cầu Hs các nhóm làm TN theo các... án: Câu 1: (3 điểm) B Câu 2: (7 điểm) Tóm tắt: Giải: 3 4 3 Lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật Cho: V = 100 cm = 10 m ADCT: FA= V.d = 104 10000 = 1 (N) d = 10000 N/m3 Tính: FA= ? Đáp số: FA= 1(N) 3,Bài mới: Hoạt động của thầy và trò tg Nội dung / Hoạt động1: Tình huống học tập: 2 Gv mời Hs đọc tình huống Hs lắng nghe I điều kiện dể vật nổi, vật HS suy nghĩ, trả lời chìm Hoạt động2: Tìm hiểu khi nào vật . một vật chuyển động hay đứng yên? - C1: So sánh vị trí của các vật đó với một vật đứng yên ở bên đờng, bên bờ sông. *KN: Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật. phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. C. Trọng lợng riêng và thể tích của vật. D. Trọng lợng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Câu 2: Một vật làm bằng kim. nhau Trả lời từng yêu cầu C 7 , C 8 , C 9 4.Luyện tập:(3 ) - Điều kiện vật nổi vật, vật chìm, vật lơ lửng nh thế nào? - Độ lớn lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật khi vật nổi trên mặt chất lỏng? 5,Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý lớp 8 trọn bộ, Giáo án vật lý lớp 8 trọn bộ,