Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

359 1.5K 9
Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ…… ngày tháng năm 200 Toán TIẾT 1 :ÔN TẬP : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số 2. Kó năng: - Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bò 4 tấm bìa - Học sinh: Các tấm bìa như hình vẽ trong SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK - bảng con - Nêu cách học bộ môn toán 5 3. Bài mới: - Hôm nay chúng ta học ôn tập khái niệm phân số - Từng học sinh chuẩn bò 4 tấm bìa (SGK) * Hoạt động 1: Quan sát tranh *Mục tiêu : Củng cố khái niệm ban đầu về phân số ; đọc; viết số thập phân Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Quan sát và thực hiện yêu cầu của giáo viên - Tổ chức cho học sinh ôn tập - Yêu cầu từng học sinh quan sát từng tấm bìa và nêu:  Tên gọi phân số  Viết phân số  Đọc phân số - Lần lượt học sinh nêu phân số, viết, đọc (lên bảng) 3 2 đọc hai phần ba - Vài học sinh nhắc lại cách đọc - Làm tương tự với ba tấm bìa còn lại - Vài học sinh đọc các phân số vừa hình thành - Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh - Từng học sinh thực hiện với các phân số: 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 - Yêu cầu học sinh viết phép chia sau đây dưới dạng phân số: 2:3 ; 4:5 ; 12:10 - Phân số tạo thành còn gọi là gì của phép chia 2:3? - Phân số 3 2 là kết quả của phép chia 2:3. - Giáo viên chốt lại chú ý 1 (SGK) - Yêu cầu học sinh viết thành phân số với các số: 4 ; 15 ; 14 ; 65. - Từng học sinh viết phân số: 5 4 là kết quả của 4:5 10 12 là kết quả của 12:10 Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 1 Thứ…… ngày tháng năm 200 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có mẫu số là gì? - mẫu số là 1 - (ghi bảng) 1 14 ; 1 15 ; 1 4 - Yêu cầu học sinh viết thành phân số với số 1. - Từng học sinh viết phân số: ; 17 17 ; 9 9 ; 1 1 - Số 1 viết thành phân số có đặc điểm như thế nào? - tử số bằng mẫu số và khác 0. - Nêu VD: 12 12 ; 5 5 ; 4 4 - Yêu cầu học sinh viết thành phân số với số 0. - Từng học sinh viết phân số: 45 0 ; 5 0 ; 9 0 ; - Số 0 viết thành phân số, phân số có đặc điểm gì? (ghi bảng) * Hoạt động 2: Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên , cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số - Hoạt động cá nhân + lớp *Mục tiêu : Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số . - Hướng học sinh làm bài tập - Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập. - Từng học sinh làm bài vào vở bài tập. - Lần lượt sửa từng bài tập. - Đại diện mỗi tổ làm bài trên bảng (nhanh, đúng). * Hoạt động 3: Thực hành ( trang 3 ) - Hoạt động cá nhân + lớp Phương pháp: Thực hành - Tổ chức thi đua: - 100 8 17 1 === - 0 100 99 0 === - 36; 99 == - 5; 1; 0 == - 8:6 = - Thi đua ai giải nhanh bài tập giáo viên ghi sẵn ở bảng phụ. - Nhận xét cách đọc 4. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: Ôn tập “Tính chất cơ bản của phân số” Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 2 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 2:ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. 2. Kó năng: - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Ôn khái niệm về PS - Kiểm tra lý thuyết kết hợp làm 2 bài tập nhỏ - 2 học sinh - Yêu cầu học sinh sửa bài 2, 3 trang 4 - Lần lượt học sinh sửa bài - Viết, đọc, nêu tử số và mẫu số  Giáo viên nhận xét - ghi điểm 3. Bài mới: - Hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản PS. * Hoạt động 1: Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số *Mục tiêu : Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số . - Hoạt động lớp Phương pháp: Luyện tập, thực hành - Học sinh thực hiện chọn số điền vào ô trống và nêu kết quả. - Hướng dẫn học sinh ôn tập: - Học sinh nêu nhận xét ý 1 (SGK) 2. Tìm phân số bằng với phân số 15 18 - Học sinh nêu nhận xét ý 2 (SGK) - Lần lượt học sinh nêu toàn bộ tính chất cơ bản của phân số. - Giáo viên ghi bảng. - Học sinh làm bài  Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. - Học sinh nêu phân số vừa rút gọn 3 4 (Lưu ý cách áp dụng bằng tính chia)  Áp dụng tính chất cơ bản của phân số em hãy rút gọn phân số sau: 90 120 - Tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. - Yêu cầu học sinh nhận xét về tử số và mẫu số - phân số 3 không còn rút gọn được Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 3 Thứ…… ngày tháng năm 200 của phân số mới. 4 nữa nên gọi là phân số tối giản. * Hoạt động 2: Thực hành *Mục tiêu : Biết vận dụng tính chất cơ bản của - Hoạt động cá nhân + lớp Phương pháp: Luyện tập, thực hành - Yêu cầu học sinh làm bài 1 - Học sinh làm bài - sửa bài - Trao đổi ý kiến để tìm cách rút gọn nhanh nhất.  Áp dụng tính chất cơ bản của phân số em hãy quy đồng mẫu số các phân số sau: 5 2 và 7 4 - Quy đồng mẫu số các phân số là làm việc gì? - làm cho mẫu số các phân số giống nhau. - Nêu MSC : 35 - Nêu cách quy đồng - Nêu kết luận ta có - 35 14 và 35 20 - Học sinh làm ví dụ 2 - Nêu cách tìm MSC (trao đổi ý kiến để tìm MSC bé nhất) - Nêu cách quy đồng - Nêu kết luận ta có * Hoạt động 3: Thực hành - Hoạt động nhóm đôi thi đua Phương pháp: Luyện tập, thực hành, đàm thoại - Yêu cầu học sinh làm bài vào vở  Bài 1: Rút gọn phân số - Học sinh làm bảng con - Sửa bài  Bài 2: Quy đồng mẫu số - Học sinh làm VBT - 2 HS lên bảng thi đua sửa bài  Bài 3: Nối phân số với kết quả - HS giải thích vì sao nối như vậy 5. Tổng kết - dặn dò: - Học ghi nhớ SGK - Làm bài 1, 2, 3 SGK - Chuẩn bò: n tập :So sánh haiphân số - Học sinh chuẩn bò xem bài trước ở nhà. Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 4 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 3:ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số 2. Kó năng: - Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn . 3. Thái độ: - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ. - Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS - 2 học sinh - GV kiểm tra lý thuyết - Học sinh sửa bài 1, 2, 3 (SGK) - Học sinh sửa BTVN  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét - Ghi điểm 3. Bài mới: So sánh hai phân số * Hoạt động 1: Ôn tập cách so sánh hai phân số *Mục tiêu : Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số , khác mẫu số - Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm Phương pháp: Thực hành, đàm thoại - Hướng dẫn học sinh ôn tập - Học sinh làm bài - Yêu cầu học sinh so sánh: 2 và 5 7 7 - Học sinh nhận xét và giải thích (cùng mẫu số, so sánh tử số 2 và 5  5 và 2)  Giáo viên chốt lại ghi bảng - Học sinh nhắc lại - Yêu cầu học sinh so sánh: 3 và 5 4 7 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu cách làm - Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số  quy đồng mẫu số hai phân số  so sánh  Giáo viên chốt lại: so sánh hai phân số bao giờ cũng có thể làm cho chúng có cùng mẫu số  so sánh. - Yêu cầu học sinh nhận xét  Giáo viên chốt lại - Giáo viên chốt ý - sửa sai cho HS (nếu có) * Hoạt động 2: Thực hành *Mục tiêu : Biết vận dụng cách so sánh để sắp xếp các phân số theo - Hoạt động cá nhân - Tổ chức học sinh thi đua giải nhanh Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 5 Thứ…… ngày tháng năm 200 thứ tự từ bé đến lớn . Phương pháp: Thực hành, luyện tập, đàm thoại  Bài 1 - Học sinh làm bài 1 Chú ý 28 9 và 21 8 - Học sinh sửa bài (7 x 4) (7 x 3) - Cho học sinh trao đổi ý kiến với cách quy đồng hai phân số trên MSC: 7 x 4 x 3  Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài,học sinh nêu yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Giáo viên yêu cầu vài học sinh nhắc lại (3 học sinh) - Chọn phương pháp nhanh dễ hiểu * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm thi đua giải bài tập HV ghi sẵn bảng phụ Phương pháp: Thực hành, đàm thoại  Giáo viên chốt lại so sánh phân số với 1. - 2 học sinh nhắc lại (lưu ý cách phát biểu của HS, GV sửa lại chính xác)  Giáo viên cho 2 học sinh nhắc lại 4. Tổng kết - dặn dò - Học sinh làm bài 2 /7 SGK - Chuẩn bò phân số thập phân - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 6 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 4:ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về : _ So sánh phân số với đơn vò _ So sánh 2 phân số có cùng tử số 2. Kó năng: - Biết cách so sánh các phân số . 3. Thái độ: - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ. - Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS - 2 học sinh - GV kiểm tra lý thuyết - Học sinh sửa bài 2 (SGK) - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét 3. Bài mới: So sánh hai phân số (tt) * Hoạt động 1: Thực hành ( Trang 7 ) - Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm *Mục tiêu : So sánh phân số với đơn vò . So sánh hai phân số có cùng tử số . Phương pháp: Thực hành, đàm thoại - Hướng dẫn học sinh ôn tập - Học sinh làm bài - Yêu cầu học sinh so sánh: 3 < 1 5 - Học sinh nhận xét 3 / 5 có tử số bé hơn mẫu số ( 3 < 5 )  Giáo viên chốt lại ghi bảng - Học sinh nhắc lại - Yêu cầu học sinh so sánh: 9 và 1 4 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu cách làm  Giáo viên chốt lại _HS rút ra nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét + Tử số > mẫu số thì phân số > 1 + Tử số < mẫu số thì phân số < 1  Giáo viên chốt lại + Tử số = mẫu số thì phân số = 1 * Hoạt động 2: Thực hành - Hoạt động cá nhân - Tổ chức học sinh thi đua giải nhanh Phương pháp: Thực hành, luyện tập, đàm thoại  Bài 1 - Học sinh làm bài 1 Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 7 Thứ…… ngày tháng năm 200 _Tổ chức chơi trò “Tiếp sức “ - Học sinh thi đua  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài,học sinh nêu yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Giáo viên yêu cầu vài học sinh nhắc lại (3 học sinh) - Chọn phương pháp nhanh dễ hiểu * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm thi đua giải bài tập ghi sẵn bảng phụ Phương pháp: Thực hành, đàm thoại  Giáo viên chốt lại so sánh phân số với 1. - 2 học sinh nhắc lại (lưu ý cách phát biểu của HS, GV sửa lại chính xác)  Giáo viên cho 2 học sinh nhắc lại 4. Tổng kết - dặn dò - Học sinh làm bài 3 , 4 /7 SGK - Chuẩn bò “Phân số thập phân” - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 8 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 5:PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết về các phân số thập phân. 2. Kó năng: - Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân . 3. Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Phấn màu, bìa, băng giấy. - Học sinh: Vở bài tập, SGK, bảng con, băng giấy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: So sánh 2 phân số - Giáo viên yêu cầu học sinh sửa bài tập về nhà - Học sinh sửa bài 2 /7 (SGK) - Bài 2: chọn MSC bé nhất  Giáo viên nhận xét 3. Bài mới: Tiết toán hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức mới “Phân số thập phân “ * Hoạt động 1: Giới thiệu phân số thập phân *Mục tiêu : Nhận biết các phân số thập phân . - Hoạt động nhóm (6 nhóm) Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, trực quan - Hướng dẫn học sinh hình thành phân số thập phân - Học sinh thực hành chia tấm bìa 10 phần; 100 phần; 1000 phần - Lấy ra mấy phần (tuỳ nhóm) - Nêu phân số vừa tạo thành - Nêu đặc điểm của phân số vừa tạo - Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là phân số gì ? - phân số thập phân - Một vài học sinh lập lại - Yêu cầu học sinh tìm phân số thập phân bằng các phân số 5 3 , 4 1 và 125 4 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu phân số thập phân - Nêu cách làm  Giáo viên chốt lại: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10, 100, 1000 và nhân số đó với cả tử số để có phân số thập phân * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp học Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 9 Thứ…… ngày tháng năm 200 Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, luyện tập *Mục tiêu : Nhận ra được có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân .Biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân  Bài 1: Viết và đọc phân số thập phân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 2: Viết phân số thập phân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 3: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Có thể nêu hướng giải (nếu bài tập khó) - Chọn phân số thập phân ( 3 , 100 , 69 7 34 2000 chưa là phân số thập phân)  Bài 4: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Nêu yêu cầu bài tập - Học sinh làm bài - Học sinh lần lượt sửa bài - Học sinh nêu đặc điểm của phân số thập phân  Giáo viên nhận xét • Hoạt động 3: Củng cố - Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 được gọi là phân số gì ? - Học sinh nêu - Thi đua 2 dãy trò chơi “Ai nhanh hơn” (dãy A cho đề dãy B trả lời, ngược lại) - Học sinh thi đua  Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Lớp nhận xét 4. Tổng kết - dặn dò - Học sinh làm bài: 2, 3, 4, 5/ 8 - Chuẩn bò: Luyện tập - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5-Môn Toán*** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 10 [...]... tập và bổ sung về giải toán - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 34 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN Tiết 16:ÔN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: 2 Kó năng: 3 Thái độ: TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác Vận... g -Gv nhận xét đánh giá 60 60 10 60 5 *BT4: -Gv hướng dẫn bài mẫu -Hs theo dõi 3 3 + 2m3dm=2m+ m = 2 m 10 10 -Hs thực hiện vào vở 4- Củng cố: Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 25 Thứ…… ngày -Hs nhắc lại BT 4 -Gv nhận xét đánh giá 5- Dặn dò: -Nhận xét tiết học tháng Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 26 năm 200 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 13:LUYỆN... đề bài Học sinh làm bài Học sinh sửa bài Tiến hành làm bài 1  Lưu ý 2 15 + 2 17 3+ = = hoặc 5 5 5 2 3 2 15 + 2 17 3+ = + = = 5 1 5 5 5 2 1 6 + 5 15 11 4 1− ( + ) = 1− ( )= − = 5 3 15 15 15 15 - Hoạt động nhóm bàn - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Nhóm thảo luận cách giải - Học sinh đọc đề - Học sinh giải - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét  Lưu ý: Học sinh nêu phân số chỉ tổng 100 số bóng của... bò: Ôn tập và giải toán - Giáo viên dặn học sinh chuẩn bò bài trước ở nhà - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 31 năm 200 8 :x=2 3 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN Tiết 15: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: 2 Kó năng: 3 Thái độ: ÔN TẬP GIẢI TOÁN Giúp học sinh ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số của lớp bốn Rèn học sinh cách nhận dạng toán và giải nhanh,... chọn cách làm hợp lý nhất 14 = 14 : 7 = 2 ; 75 = 75 : 3 = 25 Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 22 Thứ…… ngày tháng năm 200 70 70 : 7 - Lớp nhận xét 10 300  Giáo viên nhận xét  Giáo viên chốt lại cách chuyển phân số thành phân số thập phân - Hoạt động lớp, cá nhân * Hoạt động 2: Luyện tập 300 : 3 100 Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải  Bài 2: - Giáo viên đặt câu hỏi cho học... dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 12 Thứ…… ngày tháng - Làm bài 4 / ø 9 - Chuẩn bò: Ôn tập : Phép cộng và trừ hai phân số - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 13 năm 200 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN PHÉP CỘNG - PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ TIẾT 7: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Củng cố kó năng thực hiện phép cộng - trừ hai phân số 2 Kó năng: Rèn học sinh tính toán. .. sinh nhận ra 5 ( ) hành 2 = 8 ( )  Giáo viên chốt lại Ta viết gọn là 2 5 = 2 x 8 + 5 = 21 8 8 8 * Hoạt động 2: Thực hành - Học sinh giải quyết vấn đề 5 5 2 × 8 + 5 21 2 = 2+ = = 8 8 8 8 - Học sinh nêu lên cách chuyển - Học sinh nhắc lại (5 em) Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 20 Thứ…… ngày Phương pháp: Thực hành, đ.thoại  Bài 1: - Giáo viên yêu cầu HS đọc đề - Giáo viên yêu... làm  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét  Giáo viên chốt lại cách tìm diện tích hình chữ nhật * Hoạt động 4: Củng cố Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 33 Thứ…… ngày tháng năm 200 - Cho học sinh nhắc lại cách giải dạng toán - Thi đua giải nhanh tìm hai số khi biết tổng và tỷ của hai số đó - Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài cá - Đề bài: nhân a-b=8 a:b=3 Tìm a và b? 4 Tổng... Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 14 Thứ…… ngày tháng * Hoạt động 2: Thực hành Phương pháp: Thực hành, đàm thoại  Bài 1: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu hướng giải  Giáo viên nhận xét  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu học sinh tự giải  Giáo viên nhận xét  Bài 3: năm 200 - Hoạt động cá nhân, lớp - Học sinh... khoa học Giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi cách giải toán có lời văn II Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: Luyện tập chung - Giáo viên kiểm tra miệng lại kiến thức ở - 2 hoặc 3 học sinh tiết trước + giải bài tập minh họa - HS lên bảng sửa bài 4/ 17 (SGK) - Học sinh sửa bài 4 (SGK)  Giáo viên nhận xét - ghi điểm - Cả lớp nhận . nhận xét 5 17 5 2 15 5 2 3 = + =+ hoặc 5 17 5 2 15 5 2 1 3 5 2 3 = + =+=+ 15 4 15 11 15 15 ) 15 56 (1) 3 1 5 2 (1 =−= + −=+−  Bài 3: - Hoạt động nhóm bàn - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề -. bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 6 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT 4: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về : _ So sánh phân. 2: 3 2 4 3 5 × 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: “Hỗn số” - Nhận xét tiết học Ké hoạch bài dạy lớp 5- Môn Toán* ** Gv:Huỳnh Tấn Phát Page 17 Thứ…… ngày tháng năm 200 TOÁN TIẾT

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:05

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động dạy

  • TOÁN

  • TIẾT 2:ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

  • Hoạt động dạy

   • TOÁN

   • TIẾT 3:ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

   • Hoạt động dạy

    • TOÁN

    • TIẾT 4:ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt)

    • Hoạt động dạy

     • TOÁN

     • TIẾT 5:PHÂN SỐ THẬP PHÂN

     • Hoạt động dạy

     • TOÁN

     • TIẾT 6:LUYỆN TẬP

     • Hoạt động dạy

      • TIẾT 7:PHÉP CỘNG - PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

      •  Lưu ý

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

       • TIẾT 9:HỖN SỐ

       • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • TIẾT 10:HỖN SỐ ( tt)

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • TIẾT 11:LUYỆN TẬP CHUNG

         • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

          • TIẾT 14:LUYỆN TẬP CHUNG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan