0

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

324 1,754 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:46

Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 200 Tiết 1 đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu: giúp HS ôn tập củng cố cách đọc viết, so sánh các số có ba chữ số. II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ ghi nội dung bài 2 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Ghi chú: hình thức dạy học chủ yếu của tiết này là cho HS tự luyện tập (mang tính chất ôn tập bổ sung) dới hình thức tổ chức học tập cá nhân. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 1 7 7 15 1.Bài mới: Hoạt động 1:Giới thiệu bài Hoạt động 2: Ôn tập về đọc viết số -Đọc cho HS viết các số sau theo lời đọc: 456 (bốn trăm năm mơi sáu ), 227, 134, 605,780. -Viết lên bảng các số có ba chữ số (khoảng 10 - 12 số), yêu cầu 1, 2 dãy bàn nối tiếp nhau đọc các số đó. Bài1: Viết (theo mẫu) Hoạt động 3: Ôn tập về thứ tự số Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Treo bảng phụ -Tại sao trong phần a) lại điền số 422 vào sau số 421? -Tại sao trong phần b) lại điền số 498 vào sau số 499? -Nhận xét dãy số a, b Hoạt động 4:Ôn luyện về so sánh số và thứ tự số 4HS viết số trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào nháp. HS nối tiếp nhau đọc số, cả lớp nghe và nhận xét HS tự làm và đổi vở chữa bài HS tự làm bài, 2 em lên bảng làm 1 5 Bài 3: Điền dấu >, < , = ? -Tại sao điền đợc 404 < 440? -Hỏi tơng tự với các phần còn lại -Yêu cầu HS nêu cách so sánh các số có ba chữ số. Bài 4 a): Khoanh vào số lớn nhất Số lớn nhất trong dãy số a) là số nào? Vì sao? b): Khoanh vào số bé nhất Số bé nhất trong dãy số b) là số nào? Vì sao? Bài 5: Sắp xếp các số a) Theo thứ tự từ bé đến lớn b) Theo thứ tự từ lớn đến bé 2.Củng cố-Dặn dò -Yêu cầu HS ôn thêm về đọc, viết so sánh các số có ba chữ số. -Nhận xét tiết học HS nêu yêu cầu rồi tự làm và đổi vở chữa bài HS đọc đề bài, sau đó đọc dãy số HS tự làm bài và chữa miệng. 1HS đọc đề bài, cả lớp tự làm bài, 2 em lên bảng chữa bài Trò chơi: Đố tìm nhanh số liền trớc, số liền sau của một số có ba chữ số đã biết Làm các bài ở SGK tr 3 IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: 2 Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 200 Tiết 2 Cộng, trừ số có ba chữ số ( không nhớ) I. Mục tiêu: giúp HS: - ôn tập, củng cố cách tính cộng, trừ số có ba chữ số. - Củng cố cách giải bài toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 5 1 14 13 1.Bài cũ:Chữa bài 3, 4, 5 SGK tr3 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (không nhớ) các số có ba chữ số Bài1: Tính nhẩm Bài 2: Đặt tính rồi tính Yêu cầu HS nói cách đặt tính và cách tính Hoạt động 3: Ôn tập giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. Bài 3, 4: Giải toán Yêu cầu HS lên bảng làm tóm tắt Bài 5: Hoạt động nối tiếp: -Yêu cầu HS so sánh các số hạng, so sánh tổng của hai phép tính cộng để rút ra kết 3HS lên bảng làm HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài và nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính để chữa bài. HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài, 4 em lên bảng làm, lớp đổi vở chữa bài HS tự đọc đề bài, phân tích bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 2 HS lên bảng làm bài. HS tự đọc yêu cầu rồi tự lập các phép tính 2 HS lên bảng thi viết các phép 3 2 luận. -Khi lấy tổng trừ đi một số hạng thì đợc kết quả là số nào? 3.Củng cố-Dặn dò -Yêu cầu HS ôn thêm về cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) và giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. - Nhận xét tiết học tính nhanh và đúng. HS lập đề toán mà phép tính giải là một trong 4 phép tính của bài 5. Làm các bài 1, 2, 3, 4, 5 ở SGK tr 4 IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: 4 Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 200 Tiết 3: Luyện tập I. Mục tiêu: giúp HS: - Củng cố kỹ năng cộng, trừ ( không nhớ) các số có ba chữ số. - Củng cố, ôn tập bài toán về Tìm x, giải toán có lời văn và xếp,ghép hình. II.Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 10 1 22 2 1.Bài cũ:Chữa bài 2,3, 4, 5 SGK tr3 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính Chữa bài, hỏi thêm về cách đặt tính và thực hiện tính Bài 2: Tìm x Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số bị trừ và cách tìm số hạng trong một tổng Bài 3: Giải toán Giúp HS hiểu ý nghĩa phép trừ Bài 4: Xếp ghép hình Hỏi thêm: trong hình con cá có bao nhiêu hình tam giác? 3.Củng cố-Dặn dò Nhận xét tiết học 4HS lên bảng làm HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài, 3 em lên bảng làm (mỗi em thực hiện 2 con tính), lớp đổi vở chữa bài. HS tự làm, 2 em lên bảng làm. HS tự đọc đề bài, phân tích bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài. HS thi ghép hình giữa các tổ trong thời gian 3 phút. Làm các bài 1, 2, 3 ở SGK tr 4 5 IV. Rót kinh nghiÖm, bæ sung: 6 Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng 9 năm 200 Tiết 4: Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần) I. Mục tiêu: giúp HS: - Trên cơ sở phép cộng không nhớ đã học, biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm). - Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đờng gấp khúc, đơn vị tiền VN (đồng). II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ viết 2 lần nội dung bài 5 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 5 1 8 18 1.Bài cũ:Chữa bài 1, 2, 3, SGK tr4 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hớng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) a) Giới thiệu phép cộng 435 + 127 Nh SGV tr 32, ghi bảng kĩ thuật tính b) Giới thiệu phép cộng 256 + 162 Tiến hành các bớc tơng tự nh trên Lu ý: 435 + 127 = 562 là phép cộng có nhớ một lần từ hàng đơn vị sang hàng chục. 256 + 162 = 418 là phép cộng có nhớ một lần từ hàng chục sang hàng trăm. Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành Bài1: Tính Yêu cầu HS vận dụng trực tiếp cách tính nh phần lí thuyết để tính kết quả. Bài 2: Đặt tính rồi tính 3HS lên bảng làm HS tự đặt tính, thực hiện tính nh SGK tr 5. HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài và nối tiếp nhau chữa bài. 7 3 Cần chú ý điều gì khi đặt tính ? Lu ý phép tính 326 + 80, có 2+8=10, viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm. Bài 3: Tính độ dài đờng gấp khúc Muốn tính độ dài đờng gấp khúc ta làm thế nào? Bài 4: Điền số thích hợp 3.Củng cố-Dặn dò Bài 5: Điền Đ, S -Yêu cầu HS luyện tập thêm về cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Nhận xét tiết học HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài 4 em lên bảng làm, lớp đổi vở chữa bài. HS tự đọc đề bài và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài. HS nhẩm rồi tự ghi kết quả vào chỗ chấm và đổi vở chữa bài. 2 HS lên bảng thi điền nhanh và giải thích lí do điền Đ, S Làm các bài 1,2,3, 4 ở SGK tr 5 Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng 9 năm 200 Tiết 5 luyện tập I. Mục tiêu: giúp HS: - Củng cố cách tính cộng các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm). - Bổ sung: Chuẩn bị cho việc học phép trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 10 1 22 1.Bài cũ:Chữa bài1, 2,3, 4 SGK tr5 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập Bài 1: Tính 4HS lên bảng làm HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài 8 2 Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính Lu ý phép tính 58+91 và 85+36 (tổng hai số có hai chữ số là số có ba chữ số. Bài 2: Đặt tính rồi tính Chữa bài, hỏi thêm về cách đặt tính và thực hiện tính Bài 3: Giải toán theo tóm tắt Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt để đọc thành đề toán. Bài 4: Tính nhẩm Bài 5: Vẽ hình theo mẫu 3.Củng cố-Dặn dò -Yêu cầu HS luyện tập thêm về cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Nhận xét tiết học và nối tiếp nhau chữa bài. HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài, 4 em lên bảng làm ,lớp đổi vở chữa bài. HS đọc thầm tóm tắt và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài. HS tự làm bài và nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính. HS quan sát hình và vẽ vào VBT rồi đổi chéo vở kiểm tra nhau. Làm các bài 1, 2, 3, 4 ở SGK tr 6. IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: 9 Tuần 2 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 200 Tiết 6 trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần) I. Mục tiêu: giúp HS: - Biết cách tính trừ các số có ba chữ số (nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm). - Vận dụng vào giải bài toán có lời văn về phép trừ. II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ viết 2 lần nội dung bài 4 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GC 5 1 8 18 1.Bài cũ:Chữa bài 2, 3, 4 SGK tr6 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hớng dẫn thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) a) Giới thiệu phép trừ 432 - 215 Nh SGV tr 35, ghi bảng kĩ thuật tính c) Giới thiệu phép trừ 627 - 143 Tiến hành các bớc tơng tự nh trên Lu ý: 432-215=217 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng chục. 627-143=484 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng trăm. Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành Bài1: Tính Yêu cầu HS vận dụng trực tiếp cách tính nh phần lí thuyết để tính kết quả. Bài 2: Giải toán có lời văn 3HS lên bảng làm HS tự đặt tính, thực hiện tính nh SGK tr 7. HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài và nối tiếp nhau chữa bài. HS tự đọc đề bài, phân tích bài 10 [...]... bảng làm ,lớp đổi vở Lu ý phép tính 138 - 45 chữa bài Bài 4: Giải toán có lời văn HS tự đọc đề bài, phân tích nhận dạng bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài Bài 5: Lập bài toán theo tóm tắt rồi giải HS đọc thầm phần tóm tắt, phân tích bài toán, dựa vào tóm 12 tắt đọc thành đề toán rồi viết bài toán và trình bày bài giải ở 4 3. Củng cố-Dặn dò VBT, 2 HS lên bảng chữa bài Bài 3: Điền... Lập bài toán theo tớm tắt rồi giải HS đọc thầm phần tóm tắt, phân bài toán tìm phần kém tích bài toán, dựa vào tóm tắt đọc Hớng dẫn HS rút ra kết luận : Đây là thành đề toán rồi viết bài toán và dạng toán tìm phần kém của số bé so trình bày bài giải ở VBT, 2 HS lên với số lớn bảng chữa bài 3. Củng cố-Dặn dò 1 -Yêu cầu HS ôn luyện thêm về các dạng toán đã học - Nhận xét tiết học Làm các bài 1, 2, 3, 4 ở... bài giải ở VBT, 2 HS lên bảng làm bài 1HS đọc yêu cầu Cả lớp tự đếm hình và ghi số hình tam giác, số hình tứ 1 giác có trong hình vẽ và chữa bài HS xác định yêu cầu, suy nghĩ và tự làm bài vào VBT 1 số HS lên bảng chữa bài Làm các bài 1, 2, 3, 4 ở SGK tr 11, 12 20 Tuần 3 kế hoạch dạy học toán Tiết 12 ngày tháng năm 20 0 ôn tập về giải toán I Mục tiêu: giúp HS: - Củng cố về cách giải bài toán về nhiều hơn,... thức Bài 2: Tính HS tự làm, 3 HS lên bảng làm ( có thể tham khảo mẫu ở SGK tr 9) Bài 3: Giải toán có lời văn HS tự đọc đề bài, phân tích bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài Bài 4: Tính chu vi hình vuông Chú ý khai thác 2 cách tính chu vi C1: 20 0 + 20 0 + 20 0 + 20 0 = 800 (cm) giải ở VBT, HS lên bảng chữa C2: 20 0 x 4 = 800 (cm) 4 1HS đọc đề bài và trình bày bài bài cả 2 cách 3. Củng... bài 21 15 Hoạt động 3: Giới thiệu bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị Bài 3a): giải bài toán tìm tổng hai số HS tự đọc đề bài, phân tích nhận dạng bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài Bài 3b): giải bài toán tìm phần hơn HS đọc lại đề bài, phân tích bài Hớng dẫn HS vẽ sơ đồ toán và trình bày bài giải ở VBT, Hớng dẫn HS rút ra kết luận : Đây là 1 HS lên bảng làm bài dạng toán. .. phép nhân toán và trình bày bài giải ở VBT, 2 HS lên bảng làm bài (mỗi em làm 1 phần) Bài 5: 1HS đọc yêu cầu Cả lớp tự viết 17 các phép tính đúng vào VBT 2HS lên bảng thi viết nhanh các phép tính đúng 3 3.Củng cố-Dặn dò HS thi xếp hình theo tổ trong Bài 4: Xếp hình thời gian 2 phút - Nhận xét tiết học Làm các bài 1, 2, 3 ở SGK tr 10, 11 IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: 18 Tuần 3 kế hoạch dạy học toán Tiết... chữa bài 1b Bài 2: Giải toán HS tự đọc đề bài, phân tích bài toán và trình bày bài giải ở VBT, 1 HS lên bảng làm bài Bài 3: Giải toán HS tự đọc đề bài, phân tích bài toán và trình bày bài giải ở 15 VBT, 1 HS lên bảng làm bài 4 3. Củng cố-Dặn dò Bài 4: Nối phép tính với kết quả đúng 2 đội thi nối nhanh ở bảng phụ -Yêu cầu HS ôn luyện thêm về các bảng nhân , chia đã học Làm các bài 1 ,2 ,3, 4 ở SGK tr -... HS tập đọc giờ tại lớp Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt HS đọc thầm phần tóm tắt, Lu ý ý nghĩa phép nhân phân tích bài toán, dựa vào tóm tắt đọc thành đề toán rồi trình bày bài giải ở VBT, 1HS lên bảng chữa bài 27 Bài 3a): Khoanh vào 1 số quả cam 3 Bài 3b): Khoanh vào 1 số quả cam HS nêu yêu cầu rồi tự làm bài và đổi chéo vở chữa bài 5 Bài 4: Điền dấu >, . bảng chữa bài cả 2 cách. 2 HS lên bảng thi nối nhanh ở bảng phụ. Làm các bài 1 ,2 ,3, 4 ở SGK tr 9 IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: 14 Tuần 2 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 20 0 Tiết 9 ôn tập. đề toán mà phép tính giải là một trong 4 phép tính của bài 5. Làm các bài 1, 2, 3, 4, 5 ở SGK tr 4 IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung: 4 Tuần 1 kế hoạch dạy học toán ngày tháng năm 20 0 Tiết 3: Luyện. thiệu phép trừ 627 - 1 43 Tiến hành các bớc tơng tự nh trên Lu ý: 4 32 -21 5 =21 7 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng chục. 627 -1 43= 484 là phép trừ có nhớ một lần ở hàng trăm. Hoạt động 3: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2,

Mục lục

Xem thêm