Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6

152 1.8K 1
Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

hoa Tuần 1 Ngày dạy: / /2010 Tiết 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số II. Đồ dùng GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1 HS : vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thấy A. ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) B. Kiểm tra bài cũ C. Bài mới 1. HĐ1 : Đọc, viết các số có ba chữ số * Bài 1 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - GV phát phiếu BT * Bài 2 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - Phần a các số được viết theo thứ tự nào ? - Phần b các số được viết theo thứ tự nào ? 2. HĐ2 : So sánh các số có ba chữ số * Bài 3 trang 3 - Yêu cầu HS mở SGK, đọc yêu cầu BT - GV HD HS với trường hợp 30 + 100 131 Điền luôn dấu, giải thích miệng, không phải viết trình bày Hoạt động của trò - HS hát - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS + Viết (theo mẫu) - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm phiếu - Đổi phiếu, nhận xét bài làm của bạn - 1 vài HS đọc kết quả (cả lớp theo dõi tự chữa bài) + Viết số thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391. - Các số tăng liên tiếp từ 310 dến 319. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 391. + Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - HS tự làm bài vào vở 303 < 330 30 + 100 < 131 615 > 516 410 - 10 < 400 + 1 199 < 200 243 = 200 + 40 + 3 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 1 hoa - GV quan sát nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 3 - Đọc yêu cầu BT - Vì sao em chọn số đó là số lớn nhất ? - Vì sao em chọn số đó là số bé nhất ? * Bài 5 trang 3 - Đọc yêu cầu bài tập + Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số - HS tự làm bài vào vở - Vì số đó có chữ số hàng trăm lớn nhất - Vì số đó có chữ số hàng trăm bé nhất + HS đọc yêu cầu BT - HS tự làm bài vào vở a) Theo thứ tự từ bé đến lớn 162, 241, 425, 519, 537, 830. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé 830, 537, 519, 425, 241, 162. - HS đổi vở, nhận xét bài làm của bạn IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học, làm bài tốt Ngày dạy: / /2010 Tiết 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) I. Mục tiêu - Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số( không nhớ) - Củng cố giải bài toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết bài 1 HS : Vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn dịnh tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 452 425 376 763 C. Bài mới * Bài 1/a,c trang 4 - HS đọc yêu cầu BT Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp + Tính nhẩm - HS tính nhẩm, ghi kết quả vào chỗ chấm (làm vào vở) 400 + 300 = 700 100 + 20 + 4 = Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 2 hoa - GV nhận xét bài làm của HS * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét bài làm của HS * Bài 3 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Gọi HS tóm tắt bài toán - HS tự giải bài toán vào vở - GV theo dõi, nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Em hiểu nhều hơn ở đây nghĩa là thế nào ? - GV gọi HS tóm tắt bài toán - Yêu cầu HS giải bài toán vào vở - GV thu 5, 7 vở chấm …………………. …………………. - Nhận xét bài làm của bạn + Đặt tính rồi tính - HS tự đặt tính rồi tính kết quả vào vở - HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Bài toán cho biết khối lớp 1 có 245 HS, khối lớp hai ít hơn khối lớp một 32 HS - Khối lớp hai có bao nhiêu HS Tóm tắt Khối một : 245 HS Khối hai ít hơn khối một : 32 HS Khối lớp hai có HS ? Bài giải Khối lớp hai có số HS là : 245 - 32 = 213 (HS) Đáp số : 213 HS + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn một phong bì là 600 đồng - Giá tiền một tem thư là bao nhiêu ? - Giá tem thư bằng giá phong bì và nhiều hơn 600 đồng Tóm tắt Phong bì : 200 đồng Tem thư nhiều hơn phong bì : 600 đồng Một tem thư giá đồng ? Bài giải Một tem thư có giá tiền là : 200 + 600 = 800 (đồng) Đáp số : 800 đồng Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 3 352 416 + 768 732 511 - 221 418 201 + 619 395 44 - 315 hoa - Nhận xét bài làm của HS IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy : / / 2010 Tiết 3 : Luyện tập I Mục tiêu - Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số - Củng cố, ôn tập bài toán về " Tìm x " giải toán có lời văn (có một phép trừ) II Đồ dùng Chuẩn bị PBT2/4 III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thây A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Tính nhẩm 650 - 600 = 300 + 50 + 7 = C. Bài mới * Bài 1 trang 4 - Đọc yêu cầu BT * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu bài toán - Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính x - 125 = 344 - Muốn tìm SBT ta làm thế nào ? - Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính x + 125 = 266 - Muốn tìm SH ta làm thế nào ? * Bài 3 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Gọi 1 HS tóm tắt bài toán Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + Đặt tính rồi tính - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm - Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn + Tìm x - HS nêu - Tìm SBT ta lấy hiệu cộng với số trừ - HS nêu - Tìm SH ta lấy tổng trừ đi SH đã biết - HS làm bài vào vở x - 125 = 344 x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 - 125 x = 469 x = 141 - 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm - Đội đồng diễn có 285 người, trong đó có 140 nam - Đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu người Tóm tắt Đội đồng diễn có : 285 người Trong đó : 140 nam Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 4 hoa - HS tự giải bài toán vào vở Đội đồng diễn thể dục đó có người ? Bài giải Đội đồng diễn đó có số người là : 285 - 140 = 145 (người) Đáp số : 145 người IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy: / /2010 Tiết 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) I Mục tiêu - Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm) - Tính được độ dài dường gấp khúc. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT 4 HS : Vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 25 + 326 456 – 32 C. Bài mới a. HĐ 1 : Giới thiệu phép cộng 435 + 127 - HD HS thực hiện tính lưu ý nhớ 1 chục vào tổng các chục b. HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 256 + 162 - HD HS thực hiện tính lưu ý ở hàng đơn vị không có nhớ, ở hàng chục có nhớ Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc lại cách tính 435 . 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 + . 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, 127 viết 6 562 . 4 cộng 1 bằng 5, viết 5 + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc lại cách tính 256 . 6 cộng 2 bằng 8, viết 8 + . 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 162 . 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 5 hoa c. HĐ3 : Thực hành * Bài 1cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hàng chục * Bài 2cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu bài tập - GV lưu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hàng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm * Bài /a - Đọc yêu cầu BT - GV quan sát, nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 5 (GV treo bảng phụ) - Đọc yêu cầu BT - Tính độ dài đường gấp khúc làm thế nào? 418 viết 4 + Tính - HS vận dụng cách tính phần lý thuyết dể tính kết quả vào vở + Tính - Tương tự bài 1, HS tự làm vào vở - Đổi vở cho bạn, nhận xét + Đặt tính rồi tính - 1 em lên bảng, cả lớp tự làm bài vào vở + Tính độ dài đường gấp khúc ABC - Tổng độ dài các đoạn thẳng - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là : 126 + 137 = 263 (cm) Đáp số : 263 cm - Nhận xét bài làm của bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy: / /2010 Tiết 5 : Luyện tập I Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm) - Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết tóm tắt BT3 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 6 hoa HS : vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 256 + 70 333 + 47 C. Bài mới * Bài 1 trang 6 - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý HS phép tính 85 + 72 ( tổng hai số có hai chữ số là số có ba chữ số ) * Bài 2 trang 6 - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài 3 trang 6 - GV treo bảng phụ viết tóm tắt bài toán - Muốn tìm cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu làm phép tính gì ? * Bài 4 trang 6 - Đọc yêu cầu bài tập - GV theo dõi nhận xét Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + Tính - HS tự tính kết quả mỗi phép tính 367 487 85 108 + + + + 120 302 72 75 487 789 157 183 Đổi chéo vở để chữa từng bài + Đặt tính rồi tính - HS tự làm như bài 1 + HS đọc tóm tắt bài toán - HS nêu thành bài toán - Tính cộng - HS tự giải bài toán vào vở Bài giải Cả hai thùng có số lít dầu là : 125 + 135 = 260 (l dầu) Đáp số : 260 l dầu + Tính nhẩm - HS tính nhẩm rồi điền kết quả vào mỗi phép tính IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy: / /2010 Tuần 2: Tiết 6: Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 7 hoa - Biết cách thực hiện phép tính trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm). - Vận dụng vào giải toán có lời văn ( có một phép trừ) II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 94 3- Bài mới : a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215 Nêu phép tính: 432 - 215 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143 ( Tiến hành như trên ) Lưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm. c - HĐ 3: Thực hành. Bài 1, 2( cột 1,2,3)Tính Bài 3: Giải toán 335 tem HD: 128 tem ? tem D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Trò chơi: Đúng hay sai 381 736 756 135 238 284 256( S ) 518 (Đ) 572 (S) 2. Dặn dò: Ôn lại bài Hoạt động của trò Làm vào bảng con Hai HS lên chữa - Đặt tính rồi tính vào bảng con - 1HS lên bảng tính- Lớp NX 432 215 217 - 1HS nêu cách tính phép trừ 627 143 484 - HS làm phiếu HT - Làm vào vở- Đổi vở KT Bài giải Bạn Hoa sưu tầm được số tem là: 335 - 128 = 207( con tem) Đáp số: 207 con tem - HS thi điền vào bảng phụ Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 8 – – – hoa Ngày dạy: / / 2010 Tiết 7: Luyện tập A. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần hoặc không có nhớ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn( có một phép cộng hoặc một phép trừ) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 756 526 - 238 - 143 3- Bài mới: Bài 1, 2/a Tính - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép tính? - Chữa bài Bài 3( cột 1,2,3) - BT yêu cầu gì? - Muốn điền được số ở cột 2 ta làm ntn? - Muốn tìm SBT ta làm ntn? Bài 4: Giải toán Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - Chấm bài , nhận D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính với số có 3 chữ số? 2. Dặn dò: Ôn lại bài Hoạt động của trò Làm vào bảng con Hai HS lên chữa Làm vào bảng con 542 660 727 318 251 272 224 409 455 - Điền số - Tìm số bị trừ - Ta lấy số trừ cộng hiệu - Vậy số cần điền là: 246 + 125 = 371. - HS làm phiếu HT - 1 HS chữa bài Bài giải Cả hai ngày bán được: 415 + 325 = 740 (kg) Đáp số: 740 kg gạo - Làm vào vở - 1HS lên bảng - HS nêu Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 9 hoa Ngày dạy: / / 2010 Tiết 8: Ôn tập các bảng nhân Mục tiêu: - Thuộc các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5). - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức. - Vận dụng tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn( có một phép tính). B- Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập toán. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5 3- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm (Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5) Bài 2/a c Tính (Theo mẫu) - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - Chấm bài, nhận xét Bài 3: Giải toán - Đọc đề? Tóm tắt? - Chữa bài, nhận xét Bài 4: Giải toán - Nêu cách tính chu vi hình tam giác ? - Có thể tính bằng mấy cách? - Chấm bài, nhận xét. D- Các hoạt động nối tiế Củng cố, dặn dò: Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 5; Ôn lại bài Hoạt động của trò Bốn HS đọc - Làm miệng + HS1: 2 x 1 = 2 + HS 2: 2 x 2 = 4 - HS nêu- Làm phiếu HT 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22 - Làm vở Bài giải Số ghế trong phòng ăn là: 4 x 8 = 3 2(cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế - HS nêu - Làm vở- 1 hs chữa bài Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300(cm) (Hoặc: 100 x 3 = 300(cm) Đáp số: 300cm. Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 10 [...]... toán A Mục tiêu: - Biết giải bài toán về nhiều hơn , ít hơn - Biết giải toán về hơn kém nhau một số đơn vị B- Đồ dùng dạy học: GV : Hình vẽ 12 quả cam (như bài 3) 28 7 35 7 21 7 HS : SGK 2 21 3 64 64 28 2 4 35 80 5 4 C- Các cm 6 ộng 32 30 tuổi chủ yếu: dạy học 08 0 6 0 32 20 2 hoạt A 110 04B 04 34 1 7 2 13 00 212 35 26 Tuổi mẹ 42 42 6 25 5 2 03 C D 3 35 4 42 2 04 3 33 Tuổi con 48 Thị Cúc 3 42 7 4 4 66 36 ... 04 3 33 Tuổi con 48 Thị Cúc 3 42 7 4 4 66 36 Toán 3 - Nguyễn42 64 284 2104 848 6 2515 5 3 0 00 x 63 9 00 x 4 70 1 43 550 … 60 9 68 2 122 6 tuổi 6 cm … … … 0 101 x 5 × × hoa Tuần 16 Ngày dạy: Tiết 76: A- Mục tiêu / / Luyện tập chung Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 16 hoa - Biết làm tính và giải toán có hai phép tính - Bài tập 1, 2, 3, 4 (cột 1, 2, 4) - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK... 2- 3 HS nêu - Nhận xét - HS đọc BT và tính 60 + 35 : 5 = 95 : 5 86 - 10 x 4 = 86 40 = 19 = 46 - HS đọc quy tắc - HS nêu - HS nêu và làm phiếu HT 41 x 5 - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : 8 = 93 - 6 = 87 HS làm tương tự các bài còn lại - HS đọc- làm nháp rồi điền Đ, S a )37 – 5 x 5 = 12  b) 13 x 3 – 2 = 13  180 : 6 + 30 = 60  180 : 6 + 30 = Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 21 hoa - GV nhận xét, chữa * Bài 3: -... Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán gì? (100 + 60 ) x 2 = 32 0cm Đáp số: 32 0cm - HS đọc - HS nêu - HS nêu - Bài toán giải bằng hai phép tính Bài giải Số mét vải đã bán là: 81 : 3 = 27 (m) Số mét vải còn lại là: 81 - 27 = 54 (m) Đáp số: 54 m vải - Chấm bài, nhận xét 3/ Củng cố: * Đánh giá bài làm của HS * Dặn dò: Ôn lại bài Tiết 90 : Kiểm tra định kì (cuối kì 1) Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 35 hoa Toán. .. Bài 1: - Nêu cách tìm thừa số ? - Hát - Chữa bài, nhận xét - HS nêu - HS làm nháp Thừa số 32 4 Thừa số 3 Tích 972 * Bài 2: - Lớp làm vào phiếu BT - Gọi 4 HS làm trên bảng - Chấm bài, nhận xét - Lớp làm phiếu HT 68 4 : 6 = 114 63 0 : 9 = 70 * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Chấm , chữa bài * Bài 4 (làm cột 1, 2, 4) - Thêm một số đơn vị ta thực hiện phép... (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160 48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24 (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30 81|: (3 x 3) = 81 : 9 = 9 * Bài 2 / 82 - GV HD HS làm tương tự bài 1 - 1, 2 HS đọc lại bài toán - HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở Bài giải Mỗi chiếc tủ có số sách là: 240 : 2 = 120( quyển) Mỗi ngăn có số sách là: 120 : 4 = 30 ( quyển) Đáp số: 30 quyển _ GV nhận xét, sử bài * Bài 3 / 82 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán. .. biểu thức và tính GTBT 49 : 7 x 5 = 7 x 5 = 35 - Thực hiện từ trái sang phải - Tính giá trị biểu thức - Lớp làm phiếu HT 205 + 60 + 3 = 265 + 3 = 268 38 7 - 7 - 80 = 38 0 - 80 = 30 0 - …… - Điền dấu >; . bạn a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - Các số tăng liên tiếp từ 31 0 dến 31 9. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 39 1. +. 2 6 32 04 4 0 80 4 8 20 00 0 0 64 2 6 32 04 4 0 28 7 28 4 0 35 7 35 5 0 21 7 21 3 0 42 7 42 64 0 42 6 42 7 0 25 5 25 5 0 48 4 … 84 2 … 66 6 … 36 3 … 6 cm 2 cm A C B D 6. cm A C B D 6 tuổi 30 tuổi Tuổi mẹ Tuổi con 122 x 4 34 1 68 2 2 2 13 3 63 9 3 212 3 848 4 110 3 550 5 2 03 3 60 9 3 1 43 x 2 101 x 5 hoa Tuần 16 Ngày dạy: / / Tiết 76: Luyện tập chung A-

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:49

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tuần 1

  • B. Kiểm tra bài cũ

  • C. Bài mới

  • Ngày dạy : / / 2010

  • Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

   • III Các hoạt động dạy học chủ yếu

   • Ngày dạy: / /2010

   • Tiết 7: Luyện tập

   • A. Mục tiêu:

   • Ngày dạy: / /2010

   • Tiết 8: Ôn tập các bảng nhân

   • Mục tiêu:

   • Ngày dạy: / / 2010

   • Tiết 9: Ôn tập các bảng chia

   • HĐ của thầy

   • Ngày dạy: / /2010 Tiết10: Luyện tập

    • HĐ của thầy

    • HĐ của trò

     • Bài giải

     • Tuần 3 Ngày dạy: / /2010

      • HĐ của thầy

      • HĐ của trò

       • Bài giải

       • Ngày dạy: / /2010

        • HĐ của thầy

        • HĐ của trò

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan