0

Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 3

138 2,107 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:47

Tuần 1 Ngày dạy: / /2010 Tiết 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số II. Đồ dùng GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1 HS : vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thấy A. ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) B. Kiểm tra bài cũ C. Bài mới 1. HĐ1 : Đọc, viết các số có ba chữ số * Bài 1 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - GV phát phiếu BT * Bài 2 trang 3 - GV treo bảng phụ - 1 HS đọc yêu cầu BT - Phần a các số được viết theo thứ tự nào ? - Phần b các số được viết theo thứ tự nào ? 2. HĐ2 : So sánh các số có ba chữ số * Bài 3 trang 3 - Yêu cầu HS mở SGK, đọc yêu cầu BT - GV HD HS với trường hợp 30 + 100 131 Điền luôn dấu, giải thích miệng, không phải viết trình bày - GV quan sát nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 3 - Đọc yêu cầu BT Hoạt động của trò - HS hát - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS + Viết (theo mẫu) - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm phiếu - Đổi phiếu, nhận xét bài làm của bạn - 1 vài HS đọc kết quả (cả lớp theo dõi tự chữa bài) + Viết số thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391. - Các số tăng liên tiếp từ 310 dến 319. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 391. + Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - HS tự làm bài vào vở 303 < 330 30 + 100 < 131 615 > 516 410 - 10 < 400 + 1 199 < 200 243 = 200 + 40 + 3 + Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số - HS tự làm bài vào vở - Vì số đó có chữ số hàng trăm lớn nhất Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 1 - Vì sao em chọn số đó là số lớn nhất ? - Vì sao em chọn số đó là số bé nhất ? * Bài 5 trang 3 - Đọc yêu cầu bài tập - Vì số đó có chữ số hàng trăm bé nhất + HS đọc yêu cầu BT - HS tự làm bài vào vở a) Theo thứ tự từ bé đến lớn 162, 241, 425, 519, 537, 830. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé 830, 537, 519, 425, 241, 162. - HS đổi vở, nhận xét bài làm của bạn IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học, làm bài tốt Ngày dạy: / /2010 Tiết 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) I. Mục tiêu - Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số( không nhớ) - Củng cố giải bài toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết bài 1 HS : Vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn dịnh tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 452 425 376 763 C. Bài mới * Bài 1/a,c trang 4 - HS đọc yêu cầu BT - GV nhận xét bài làm của HS * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu BT Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp + Tính nhẩm - HS tính nhẩm, ghi kết quả vào chỗ chấm (làm vào vở) 400 + 300 = 700 100 + 20 + 4 = …………………. …………………. - Nhận xét bài làm của bạn + Đặt tính rồi tính - HS tự đặt tính rồi tính kết quả vào vở Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 2 - GV nhận xét bài làm của HS * Bài 3 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Gọi HS tóm tắt bài toán - HS tự giải bài toán vào vở - GV theo dõi, nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Em hiểu nhều hơn ở đây nghĩa là thế nào ? - GV gọi HS tóm tắt bài toán - Yêu cầu HS giải bài toán vào vở - GV thu 5, 7 vở chấm - Nhận xét bài làm của HS - HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Bài toán cho biết khối lớp 1 có 245 HS, khối lớp hai ít hơn khối lớp một 32 HS - Khối lớp hai có bao nhiêu HS Tóm tắt Khối một : 245 HS Khối hai ít hơn khối một : 32 HS Khối lớp hai có HS ? Bài giải Khối lớp hai có số HS là : 245 - 32 = 213 (HS) Đáp số : 213 HS + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn một phong bì là 600 đồng - Giá tiền một tem thư là bao nhiêu ? - Giá tem thư bằng giá phong bì và nhiều hơn 600 đồng Tóm tắt Phong bì : 200 đồng Tem thư nhiều hơn phong bì : 600 đồng Một tem thư giá đồng ? Bài giải Một tem thư có giá tiền là : 200 + 600 = 800 (đồng) Đáp số : 800 đồng IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy : / / 2010 Tiết 3 : Luyện tập I Mục tiêu - Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số - Củng cố, ôn tập bài toán về " Tìm x " giải toán có lời văn (có một phép trừ) Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 3 352 416 + 768 732 511 - 221 418 201 + 619 395 44 - 315 II Đồ dùng Chuẩn bị PBT2/4 III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thây A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Tính nhẩm 650 - 600 = 300 + 50 + 7 = C. Bài mới * Bài 1 trang 4 - Đọc yêu cầu BT * Bài 2 trang 4 - Đọc yêu cầu bài toán - Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính x - 125 = 344 - Muốn tìm SBT ta làm thế nào ? - Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính x + 125 = 266 - Muốn tìm SH ta làm thế nào ? * Bài 3 trang 4 - GV đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Gọi 1 HS tóm tắt bài toán - HS tự giải bài toán vào vở Hoạt động của trò - HS hát - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + Đặt tính rồi tính - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm - Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn + Tìm x - HS nêu - Tìm SBT ta lấy hiệu cộng với số trừ - HS nêu - Tìm SH ta lấy tổng trừ đi SH đã biết - HS làm bài vào vở x - 125 = 344 x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 - 125 x = 469 x = 141 - 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm - Đội đồng diễn có 285 người, trong đó có 140 nam - Đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu người Tóm tắt Đội đồng diễn có : 285 người Trong đó : 140 nam Đội đồng diễn thể dục đó có người ? Bài giải Đội đồng diễn đó có số người là : 285 - 140 = 145 (người) Đáp số : 145 người IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV khen những em có ý thức học tốt Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 4 Ngày dạy: / /2010 Tiết 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) I Mục tiêu - Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm) - Tính được độ dài dường gấp khúc. II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT 4 HS : Vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 25 + 326 456 – 32 C. Bài mới a. HĐ 1 : Giới thiệu phép cộng 435 + 127 - HD HS thực hiện tính lưu ý nhớ 1 chục vào tổng các chục b. HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 256 + 162 - HD HS thực hiện tính lưu ý ở hàng đơn vị không có nhớ, ở hàng chục có nhớ c. HĐ3 : Thực hành * Bài 1cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hàng chục * Bài 2cột 1,2,3 - Đọc yêu cầu bài tập - GV lưu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hàng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm * Bài /a - Đọc yêu cầu BT - GV quan sát, nhận xét bài làm của HS * Bài 4 trang 5 (GV treo bảng phụ) Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc lại cách tính 435 . 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 + . 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, 127 viết 6 562 . 4 cộng 1 bằng 5, viết 5 + HS đặt tính - Nhiều HS nhắc lại cách tính 256 . 6 cộng 2 bằng 8, viết 8 + . 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 162 . 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, 418 viết 4 + Tính - HS vận dụng cách tính phần lý thuyết dể tính kết quả vào vở + Tính - Tương tự bài 1, HS tự làm vào vở - Đổi vở cho bạn, nhận xét + Đặt tính rồi tính - 1 em lên bảng, cả lớp tự làm bài vào vở + Tính độ dài đường gấp khúc ABC Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 5 - Đọc yêu cầu BT - Tính độ dài đường gấp khúc làm thế nào? - Tổng độ dài các đoạn thẳng - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là : 126 + 137 = 263 (cm) Đáp số : 263 cm - Nhận xét bài làm của bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy: / /2010 Tiết 5 : Luyện tập I Mục tiêu - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm) - Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết tóm tắt BT3 HS : vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy A. ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 256 + 70 333 + 47 C. Bài mới * Bài 1 trang 6 - Đọc yêu cầu BT - GV lưu ý HS phép tính 85 + 72 ( tổng hai số có hai chữ số là số có ba chữ số ) * Bài 2 trang 6 - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài 3 trang 6 Hoạt động của trò - HS hát - 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn + Tính - HS tự tính kết quả mỗi phép tính 367 487 85 108 + + + + 120 302 72 75 487 789 157 183 Đổi chéo vở để chữa từng bài + Đặt tính rồi tính - HS tự làm như bài 1 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 6 - GV treo bảng phụ viết tóm tắt bài toán - Muốn tìm cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu làm phép tính gì ? * Bài 4 trang 6 - Đọc yêu cầu bài tập - GV theo dõi nhận xét + HS đọc tóm tắt bài toán - HS nêu thành bài toán - Tính cộng - HS tự giải bài toán vào vở Bài giải Cả hai thùng có số lít dầu là : 125 + 135 = 260 (l dầu) Đáp số : 260 l dầu + Tính nhẩm - HS tính nhẩm rồi điền kết quả vào mỗi phép tính IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em có ý thức học tốt Ngày dạy: / /2010 Tuần 2: Tiết 6: Trừ các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép tính trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm). - Vận dụng vào giải toán có lời văn ( có một phép trừ) II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 94 3- Bài mới : a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215 Nêu phép tính: 432 - 215 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143 ( Tiến hành như trên ) Lưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm. Hoạt động của trò Làm vào bảng con Hai HS lên chữa - Đặt tính rồi tính vào bảng con - 1HS lên bảng tính- Lớp NX 432 215 217 - 1HS nêu cách tính phép trừ 627 143 484 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 7 c - HĐ 3: Thực hành. Bài 1, 2( cột 1,2,3)Tính Bài 3: Giải toán 335 tem HD: 128 tem ? tem D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Trò chơi: Đúng hay sai 381 736 756 135 238 284 256( S ) 518 (Đ) 572 (S) 2. Dặn dò: Ôn lại bài - HS làm phiếu HT - Làm vào vở- Đổi vở KT Bài giải Bạn Hoa sưu tầm được số tem là: 335 - 128 = 207( con tem) Đáp số: 207 con tem - HS thi điền vào bảng phụ Ngày dạy: / /2010 Tiết 7: Luyện tập A. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần hoặc không có nhớ). - Vận dụng vào giải toán có lời văn( có một phép cộng hoặc một phép trừ) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Tính 756 526 - 238 - 143 3- Bài mới: Bài 1, 2/a Tính - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép tính? - Chữa bài Bài 3( cột 1,2,3) - BT yêu cầu gì? - Muốn điền được số ở cột 2 ta làm ntn? - Muốn tìm SBT ta làm ntn? Bài 4: Giải toán Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? Hoạt động của trò Làm vào bảng con Hai HS lên chữa Làm vào bảng con 542 660 727 318 251 272 224 409 455 - Điền số - Tìm số bị trừ - Ta lấy số trừ cộng hiệu - Vậy số cần điền là: 246 + 125 = 371. - HS làm phiếu HT - 1 HS chữa bài Bài giải Cả hai ngày bán được: Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 8 – – – - Chấm bài , nhận D- Các hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính với số có 3 chữ số? 2. Dặn dò: Ôn lại bài 415 + 325 = 740 (kg) Đáp số: 740 kg gạo - Làm vào vở - 1HS lên bảng - HS nêu Ngày dạy: / /2010 Tiết 8: Ôn tập các bảng nhân Mục tiêu: - Thuộc các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5). - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức. - Vận dụng tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn( có một phép tính). B- Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập toán. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- ổn định 2- Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5 3- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm (Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5) Bài 2/a c Tính (Theo mẫu) - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - Chấm bài, nhận xét Bài 3: Giải toán - Đọc đề? Tóm tắt? - Chữa bài, nhận xét Bài 4: Giải toán - Nêu cách tính chu vi hình tam giác ? - Có thể tính bằng mấy cách? Hoạt động của trò Bốn HS đọc - Làm miệng + HS1: 2 x 1 = 2 + HS 2: 2 x 2 = 4 - HS nêu- Làm phiếu HT 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22 - Làm vở Bài giải Số ghế trong phòng ăn là: 4 x 8 = 3 2(cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế - HS nêu - Làm vở- 1 hs chữa bài Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 9 - Chấm bài, nhận xét. D- Các hoạt động nối tiế Củng cố, dặn dò: Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 5; Ôn lại bài 100 + 100 + 100 = 300(cm) (Hoặc: 100 x 3 = 300(cm) Đáp số: 300cm. Ngày dạy: / / 2010 Tiết 9: Ôn tập các bảng chia A. Mục tiêu: - Thuộc các bảng chia đã học (Bảng chia 2, 3, 4, 5) - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (Phép chia hết) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 10 [...]... Hình vẽ 12 quả cam (như bài 3) 28 7 35 7 21 7 HS : SGK 21 3 64 2 6428 2 4 35 80 5 4 C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: 08 0 32 30 tuổi 6 0 32 20 2 cm 6 A B 110 04 04 34 1 7 2 13 00 212 35 26 Tuổi mẹ 42 42 6 25 5 2 03 HĐ của thầy HĐ của trò C D 3 3 04 3 4 35 4 42 42 7 25 36 5 3 3 3 1- ổncon Tuổi định 4842 2 64 4 66 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc x 284 2104 848 6 550 136 09 0 00 70 1 43 639 00 x 4 … 0 101 x 5 682 122... nhận xét, sử bài * Bài 3 / 82 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160 48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24 (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30 81|: (3 x 3) = 81 : 9 = 9 - 1, 2 HS đọc lại bài toán - HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở Bài giải Mỗi chiếc tủ có số sách là: 240 : 2 = 120( quyển) Mỗi ngăn có số sách là: 120 : 4 = 30 ( quyển) Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 21 Đáp số: 30 quyển - Chấm, chữa... + 35 : 5 = 95 : 5 86 - 10 x 4 = 86 - 40 = 19 = 46 - HS đọc quy tắc - HS nêu - HS nêu và làm phiếu HT 41 x 5 - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : 8 = 93 - 6 = 87 HS làm tương tự các bài còn lại - Chữa bài, nhận xét * Bài 2: Treo bảng phụ - Đọc đề? - GV nhận xét, chữa * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - HS đọc- làm nháp rồi điền Đ, S a )37 – 5 x 5 = 12  b) 13 x 3 – 2 = 13  180 : 6 + 30 ... vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số - Làm BT 1, 2 (cột 1, 2, 3) , 3, 4 Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 30 B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK; C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập: * Bài 1, Bài 2: * Bài 3: - Đọc đề? - BT yêu cầu gì? - Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? - Chấm bài, nhận xét * Bài 4: - Đọc đề? - Bài cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc... nhận xét - Lớp làm phiếu HT 684 : 6 = 114 630 : 9 = 70 * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán nào? - Chấm , chữa bài * Bài 4 (làm cột 1, 2, 4) - Thêm một số đơn vị ta thực hiện phép tính gì? - Gấp một số lần ta thực hiện phép tính gì? - Bớt đi một số đơn vị ta thực hiện phép tính gì? - Giảm đi một số lần ta thực hiện phép tính gì? - GV chữa bài, nhận xét 3/ Củng... 14 =104 - GV nhận xét, sửa Bài 3 ( dòng1) a) 1 23 x ( 42 - 40) = 1 23 x 2= 246 b) 72 : ( 2 x 4) = 72 : 8 = 9 - Chữa bài, nhận xét Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 23 * Bài 4:- Muốn nối được biểu thức với số ta làm ntn? - Chấm, chữa bài - Ta tính GTBT sau đó nối BT vơí số chỉ giá trị của nó - HS làm vở 86-(81 -31 ) 230 90+70x2 36 280 - Chấm bài, nhận xét (Y/C HS tự tìm cách giải khác) 3/ Củng cố: - Nêu cách tính (các... Biết làm tính và giải toán có hai phép tính - Bài tập 1, 2, 3, 4 (cột 1, 2, 4) Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 14 - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập: * Bài 1: - Nêu cách tìm thừa số ? Hoạt động học - Hát - Chữa bài, nhận xét - HS nêu - HS làm nháp Thừa số 32 4 Thừa số 3 Tích 972 * Bài 2: - Lớp làm vào phiếu BT... 2- 3 HS làm - Nhận xét - Viết số (Làm miệng) - Từ trái sang phải Chín nghìn bốn trăm sáu mươi hai:9462 Một nghìn chín trăm năm mươi tư: 1954 Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm: 4765 635 8: Sáu nghìn ba trăm năm mươi tám ……… - Viết tiếp số (Làm phiếu HT) - Hai số đứng liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị - Lấy số đứng trước cộng thêm 1 đơn vị 8650; 8651; 8652; 86 53; 8654; 8655 31 20, 31 21, 31 22 ,31 23, 3124 ,31 25 ,31 26... Chữa bài, nhận xét * Bài 3( dòng 1) - Nêu yêu cầu BT - Điền dấu >, 45 30 < ( 70 + 23) : 3 * Bài 4: Y/ C HS tự xếp hình - HS tự xếp hình- Đổi vở - KT - Chữa bài 4/ Nhận xét, dặn dò: Ngày dạy: / / Tiết 83 : Luyện tập chung A- Mục... gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn? 3 324 972 150 4 600 4 150 600 845 : 7 = 845 : 7 = 120(1) - HS làm vở - HS nêu - HS nêu - Tìm một phần mấy của một số Bài giải Số máy bơm đã bán là: 36 : 9 = 4( chiếc) Số máy bơm còn lại là: 36 - 4 = 32 ( chiếc) Đáp số: 32 chiếc máy bơm - Phép cộng - Phép nhân - Phép trừ - Phép chia - HS làm vào phiếu HT - HS nêu - HS nêu Toán 3 - Nguyễn Thị Cúc 15 - Muốn giảm một . (cả lớp theo dõi tự chữa bài) + Viết số thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b) 400, 39 9, 39 8,. 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - Các số tăng liên tiếp từ 31 0 dến 31 9. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 39 1. + Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - HS tự làm bài vào vở 30 3 < 33 0 30 . 84 2 … 66 6 … 36 3 … 6 cm 2 cm A C B D 6 tuổi 30 tuổi Tuổi mẹ Tuổi con 122 x 4 34 1 682 2 2 13 3 639 3 212 3 848 4 110 3 550 5 2 03 3 609 3 101 x 5 1 43 x 2 Tuần 16 Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Toán lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 3, , B. Kiểm tra bài cũ, Tiết 101. Luyện tập

Mục lục

Xem thêm