Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty than hà Lầm

82 1,786 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2013, 10:27

Luận Văn: Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty than hà Lầm [...]... lẻ của công ty 1.3.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động 1.3.2.1 Bộ máy quản lý và sản xuất của công ty Công ty than Lầm là một doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của công ty than Việt Nam, tự chịu trách nhiệm về quá trình khai thác và tiêu thụ sản phẩm Do vậy, công ty muốn hoạt động có hiệu quả thì điều quan trọng nhất là phải có bộ máy quản lý tốt Đối với Công ty than lầm, ... xuất hiện nay 1.3 Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất 1.3.1 Tình hình tập trung hóa, chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản xuất của Công ty than Lầm Công ty than Lầmcông ty sản xuất than hầm lò là chủ yếu, sản xuất với quy mô lớn Để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả thì toàn bộ dây chuyền công nghệ phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ than của công ty đòi hỏi phải có trình độ tập trung hóa, chuyên... các loại than của công ty hầu hết là thấp hơn so với độ tro tiêu chuẩn Nh vậy chất lợng than của công ty năm 2003 là đạt tiêu chuẩn - Phân tích chỉ tiêu tỷ lệ đất đá lẫn trong than Tỷ lệ đất đá lẫn trong than của Công ty than Lầm Chỉ tiêu Tỷ lệ đất đá lẫn trong than Tỷ lệ tiêu chuẩn,% < 15 Bảng 2-9 Tỷ lệ thực tế,% 2002 2003 15 14,52 Nh vậy, qua bảng số liệu cho thấy chất lợng than của công ty khá... của Tổng công ty than Việt Nam và theo nhu cầu của khách hàng Chủng loại than của công ty than Lầm năm 2003 đợc thống kê trong bảng sau: Chủng loại than của công ty than Lầm năm 2003 Bảng 2.5 S T T I Năm 2002 Chỉ tiêu 1 Than cục 2 Than cám TH năm 2003 Tỷ Tỷ Tỷ sản Sản Sản trọng, trọng, trọng, lượng,T lượng,T lượng,T % % % Than nguyên khai 759,318 II Than sạch SX KH năm 2003 % % 683,263 89.98 620,000... dài hạn cho công tác tiêu thụ Đặc thù của công ty than trực thuộc Tổng công ty là phần lớn khách hàng của công ty do Tổng công ty giao cho, nhng khối lợng than bán cho khách hàng truyền thống chỉ có giới hạn Với sản lợng than khai thác ngay một cao nh hiện nay, đòi hỏi công ty cần phải tìm kiếm thêm các khách hàng mới, mở rộng thị trờng tiêu thụ trong và ngoài nớc để tăng thêm sản lợng hàng năm Kết... khác nhau Thị trờng than xuất khẩu của Công ty than Lầm rất ít và lợng than xuất khẩu lại giảm dần trong những năm gần đây, công ty cũng cần phải quan tâm hơn nữa trong vấn đề này Xét một cách tổng quát thì tổng sản lợng tiêu thụ của Công ty than Lầm là tăng dần Tuy nhiên, khi đi sâu phân tích cụ thể với từng khách hàng thì thấy công ty đã làm mất đi một trong những khách hàng truyền thống, ít... yếu tố chất lợng than tự nhiên của mỏ cũng là nguyên nhân làm thay đổi kết cấu về chủng loại than Chủng loại than của Công ty than Lầm khá đa dạng So với kế hoạch thì hầu hết tất cả các chủng loại than đều hoàn thành vợt mức Đây là thành quả rất tự hào của công ty c Phân tích tình hình sản xuất theo các đơn vị Phân tích tình hình sản xuất theo các đơn vị cho thấy đợc sự đóng góp của các đơn vị sản... công ty Công ty than lầm Phân xởng (ngành, Tổ sản xuất Hình 1.13: Trình tự xây dựng kế hoạch của Công ty than Lầm Trớc tiên, phòng kỹ thuật khai thác, phó giám đốc kỹ thuật và một số phòng ban liên quan báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng đáp ứng của công ty để từ đó lập kế hoạch cho bộ phận khác Các kế hoạch này đợc báo cáo để Tổng công ty duyệt Sau khi xem xét và cân đối, Tổng công. .. tầm quan trọng của việc hợp tác hóa trong nền kinh tế hiện nay, công ty đã có mối quan hệ với nhiều công ty, xí nghiệp nhằm nâng cao sản lợng tiêu thụ than và để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc nhịp nhàng và liên tục nh: Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng, Công ty xây lắp mỏ Hòn Gai Ngoài ra công ty còn có mối quan hệ mật thiết với các bạn hàng vừa và nhỏ để tiêu thụ than nội địa... tiết và quy t định nên công ty muốn tăng lợi nhuận thì phải tăng sản lợng tiêu thụ và làm giảm giá thành sản phẩm Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tiêu thụ đối với sự tồn tại và phát triển của công ty, ban lãnh đạo Công ty than Lầm đã không ngừng tìm ra hớng đi đúng, linh hoạt nhất cho công tác tiêu thụ nh: Tìm hiểu nhu cầu thị trờng và điều kiện cụ thể của công ty, từ đó lập kế hoặch ngắn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty than hà Lầm, Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty than hà Lầm, Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty than hà Lầm, HƯ thèng më vØa HƯ thèng khai th¸c, Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch, Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty than Hà Lầm Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty than Hà Lầm năm 2003, Phân tích giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan