0

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè trung du búp tím tại trường đại học nông lâm thái nguyên

78 3 0
  • Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè trung du búp tím tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN XUÂN HUY Tên đề tài NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG MgSO4 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CHÈ TRUNG DU BÚP TÍM TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Trồng trọt Khoa: Nơng học Khóa học: 201 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN XUÂN HUY Tên đề tài NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG MgSO4 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CHÈ TRUNG DU BÚP TÍM TẠI THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Trồng trọt Lớp: K46 – TT – N02 Khoa: Nơng học Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn TS Dương Trung Dũng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên hoàn thiện kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, phương pháp làm việc, trau dồi thêm kiến thức kỹ thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhu cầu nhân lực ngày cao xã hội Được trí Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Nông Học, môn chè, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến sinh trưởng, suất chất lượng giống chè trung du búp tím Trường Đại Học Nơng Lâm Thái Nguyên” Sau thời gian thực đến khóa luận tốt nghiệp đại học hồn thành Em xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Ban chủ nhiệm khoa thầy cô Khoa Nơng học, gia đình, bạn bè người quan tâm giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn thầy giáo TS.DƯƠNG TRUNG DŨNG người tận tâm theo dõi, bảo hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Do điều kiện thời gian kiến thức hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Em kính mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy, để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhu cầu dinh dưỡng chè để tạo 100 kg chè thương phẩm Bảng 2.2: Diện tích chè giới số nước trồng chè năm 2012 – 2016 Bảng 2.3: Năng suất chè Thế giới số nước trồng chè năm 2012 – 2016 Bảng 2.4: Sản lượng chè giới số nước trồng chè năm 2012 –2016 Bảng 2.5: Diện tích, suất sản lượng chè Việt Nam 10 Bảng 2.6: Diện tích, suất, sản lượng chè Thái Nguyên năm 2012 – 2015 14 Bảng 2.7: Hàm lượng số nguyên tố khoáng chè số nơi (% chất tro) 22 Bảng 4.1: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến thời gian sinh trưởng hình thành búp chè 36 Bảng 4.2: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến đặc điểm hình thái búp 38 Bảng 4.3: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tình hình sâu bệnh hại chè trung du búp tím 40 Bảng 4.4: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến yếu tố cấu thành suất chất lượng chè trung du búp tím 42 Bảng 4.5: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng nguyên liệu 44 Bảng 4.6: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng cảm quan búp chè trung du búp tím 45 Bảng 4.7: Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến thành phần hóa sinh, thành phẩm chè trung du búp tím 46 iii DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CT Đc NL P/C NPK FAO iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn 1.4.2 Ý nghĩa khoa học Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới Việt Nam .6 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 2.2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ ngành chè Việt Nam 10 2.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Thái Nguyên 12 2.3 Tình hình nghiên cứu phân bón cho chè giới Việt Nam 15 2.3.1 Nhu cầu dinh duỡng chè 15 2.3.2 Sự hấp thụ dinh dưỡng qua 18 2.3.3.Vai trị phân bón đến suất chất lượng trồng .20 2.3.4 Tình hình nghiên cứu phân bón cho chè giới 21 2.3.5 Tình hình nghiên cứu phân bón cho chè Việt Nam .26 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng, nguồn gốc, địa điểm, thời gian nghiên cứu 30 v 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 30 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 30 3.2 Nội dung nghiên cứu 31 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.2 Phương pháp bón 32 3.3.3 Dụng cụ nghiên cứu 32 3.3.4 Phương pháp theo dõi 32 3.4.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 35 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến khả sinh trưởng giống chè trung du búp tím tại Thái Nguyên 36 4.1.1 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến thời gian sinh trưởng hình thành búp chè 36 4.1.2 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến đặc điểm hình thái búp 37 4.2 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tình hình sâu bệnh hại chè trung du búp tím 39 4.3 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến yếu tố cấu thành suất chất lượng chè trung du búp tím 41 4.3.1 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến yếu tố cấu thành suất chè trung du búp tím 41 4.3.2 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng nguyên liệu 43 4.3.3 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng cảm quan búp chè trung du búp tím 44 4.3.4 Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến thành phần hóa sinh, thành phẩm chè trung du búp tím 45 vi KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 Kết luận 47 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây chè (Camellia sinensis (L)O,Kuntze) cơng nghiệp dài ngày, có nguồn gốc nhiệt đới nhiệt đới, sinh trưởng, phát triển tốt điều kiện khí hậu nóng ẩm, tập trung chủ yếu châu Á châu Phi Ở Việt Nam, chè có vai trị quan trọng kinh tế quốc dân Đã từ lâu chiến lược phát triển kinh tế xã hội chè trở thành góp phần xóa đói giảm nghèo, chiếm vị lớn cấu trồng vùng trung du miền núi phía Bắc Đồng thời chè cịn loại thức uống có giá trị dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe Trong chè có số loại axit amin vitamin C, B, PP, K, E… cần thiết cho thể Chè cơng nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế giá trị sử dụng cao Sản xuất chè cần nhiều lao động, góp phần thu hút lao động dư thừa thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn, đặc biệt nông thôn vùng Trung du miền núi Khả phát triển chè nước ta lớn, không tại mà tương lai Để đạt mục tiêu đây, loạt vấn đề kỹ thuật quan tâm, vấn đề áp dụng kỹ thuật gieo trồng, kết hợp với biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến Trong biện pháp kỹ thuật vấn đề quản lý dinh dưỡng trồng khâu quan trọng việc xây dựng hệ thống nơng nghiệp bền vững Việc sử dụng phân bón biện pháp làm tăng sản lượng chất lượng búp chè Tác dụng phân bón tăng cao sản lượng nguyên liệu chè mà cịn nâng cao chất lượng Nếu bón phân khơng cân đối bón đơn độc nitơ mà thiếu kali phospho gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng chè Ngoài loại phân đa lượng, phân vi lượng có ảnh hưởng đến suất chất lượng búp chè, chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt tính men Trong Mg nguyên tố ảnh hưởng đến suất, chất lượng ngun liệu chè tham gia vào q trình hình thành diệp lục tố Đối với nhiều trình sinh hố men điều khiển, Mg đóng vai trị quan trọng Việc hình thành Protein trường hợp thiếu Mg bị hạn chế Sự hình thành sắc tố trường hợp thiếu Mg bị ảnh hưởng Ngồi Mg cịn ảnh hưởng đến màu sắc chè thành phẩm Qua điều tra cho thấy, đất trồng chè vùng Thái Nguyên có hàm lượng Mg thấp, điều ảnh hưởng lớn đến suất, chất lượng nguyên liệu chè Bên cạnh loại trồng, thân giống có nhu cầu Mg khác Trong điều kiện sản xuất chè nước ta, chất lượng chè có sức cạnh tranh thị trường giới không cao, giá đạt 65% giá chè bình quân giới, làm cho hiệu sản xuất chè thấp Vì ngồi áp dụng giống chè việc tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố phân bón đến suất chất lượng chè vấn đề cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn địi hỏi chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến sinh trưởng suất chất lượng chè trung du búp tím Thái Nguyên” 1.2 Mục đích nghiên cứu Xác định liều lượng MgSO thích hợp để nâng cao suất, chất lượng chè trung du búp tím tại Thái Nguyên 1.3 Yêu cầu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến khả sinh trưởng chè trung du búp tím Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tình hình sâu bệnh hại đến giống chè trung du búp tím Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến yếu tố cấu thành suất - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng nguyên liệu chè trung du búp tím 47 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ - Kết luận Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến khả sinh trưởng giống chè trung du búp tím + Thời gian hình thành búp chè: Cơng thức (Nền + 80kg/ha MgSO 4) có thời gian hình thành búp 28 ngày, ngắn ngày so với công thức đối chứng + Chiều dài búp: Công thức (Nền + 80kg/ha MgSO 4) có chiều dài búp đạt từ 4,3 cm, lớn công thức thí nghiệm có sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% so với chiều dài búp chè cơng thức đối chứng + Đường kính búp: Cơng thức (Nền + 80kg/ha MgSO4) có đường kính búp đạt 1,5 mm, cao cơng thức thí nghiệm có sai chắn mức độ tin cậy 95% so với công thức đối chứng - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tình hình sâu hại giống chè trung du búp tím Tỷ lệ sâu bệnh hại tất cơng thức ít, cơng thức (20 phân chuồng + 400kg NPK 5: 10: + 50 kg MgSO 4) có số lượng, tỷ lệ bị hại thấp nhất: Rầy xanh 2,0 con/khay, bọ cánh tơ 0,3 con/búp, tỷ lệ bọ xít muỗi gây hại 3,3% - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến suất, chất lượng giống chè trung du búp tím + Về yếu tố cấu thành suất: công thức (20 phân chuồng + 400kg NPK 5: 10: + 80 kg MgSO4) cho chè đạt có yếu tố cấu thành suất đạt cao nhất: Mật độ búp đạt 126,7 búp/m 2, số búp tôm đạt 53,4 búp/cây, khối lượng búp đạt 0,72g, có sai khác chắn so với công thức đối chứng mức độ tin cậy 95% + Về chất lượng: Công thức 5, công thức (20 phân chuồng + 400kg NPK 5: 10: + 80 kg MgSO4) cho tỷ lệ búp mù xòe thấp 6,2%, 48 hàm lượng tanin đạt cao (24,99 %) Kết thử nếm cảm quan cho thấy cơng thức có tổng điểm cao nhất, đạt loại với 17,5 điểm - Đề nghị Có thể bón liều lượng MgSO4 (20 phân chuồng + 400kg NPK 5: 10: + 80 kg MgSO4 ) cho giống chè trung du búp tím đạt suất, chất lượng tốt tại Thái Nguyên - Tiếp tục nghiên cứu vụ để có kết luận xác 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Xuân Ái, Đinh Thị Ngọ, Lê Văn Đức (1998) Kết mười năm nghiên cứu phân bón chè Bùi Đình Dinh (1995) Yếu tố dinh dưỡng hạn chế suất chiến lược quản lý dinh dưỡng trồng, NXB Nông nghiệp Hà Nội 1995 Lê Văn Ðức (2003) Báo cáo kết nghiên cứu ảnh huởng phân Mg đến suất, chất luợng giống chè PH1 Tạp chí Nơng nghiệp PTNT tháng 10/2004 Hiệp hội chè Việt Nam (2016) Báo cáo tình hình thị trường nước giới Đoàn Tiến Hùng, Trịnh Văn Loan (1996) Nghiên cứu đặc tính hóa sinh cơng nghệ chè hai dịng lai tạo LDP1 LDP Tạp chí hoạt động khoa học, phụ trương số năm 2006 Bùi Quang Lanh (2003) Sử dụng phân bón NPK NPK đa yếu tố làm tăng suất hiệu kinh tế trồng “Tạp chí nơng nghiệp Hà Tây, (số 2), trang 34 -35 Đỗ Văn Ngọc, Trịnh Văn Loan (2008) Các biến đổi hóa sinh trình chế biến bảo quản chè, NXB Nông nghiệp Hà Nội 2008 Sở NN & PTNT (2006) Báo cáo kết thực Đề án sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Thái Nguyên giai đoạn 2001 – 2005 Đỗ Ngọc Qũy, Nguyễn Kim Phong (1979) Cây chè Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 10 Đặng Xuân Toàn (2008) Báo cáo kết khảo nghiệm phân bón qua Ago Dream che, rau lúa 2005 – 2008 11 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tố (2006) Kỹ thuật sản xuất, chế biến sử dụng phân bón, Nxb lao động, Hà Nội 12 Phạm Văn Toản (2005) “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón đa chủng, chức ứng dụng cho trồng quy mô công nghiệp” 50 13 Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, 2014, 2015, 2016 14 http://www,fao,org/faostat/en/#home 15 www.Google.Tea definition History of tea PHỤ LỤC Một số hình ảnh minh họa thí nghiệm Hình Phân bón MgSO4 Hình Phun phân bón MgSO4 thí nghiệm cho chè Hình Thu hái búp chè thí nghiệm KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ Phân tích ảnh hưởng MgSO4 đến tiêu chiều dài búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE A1 29/ 1/** 14:46 PAGE Phân tích anh huong cua MgSO4 den chi tieu chieu dai bup VARIATE V003 CDB LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ============================================================================= CT * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 10DF - 3) ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE CDB (N= NO, OBS, 15 3,5867 Phân tich ảnh hưởng hàm lượng MgSO4 đến tiêu khối lượng búp :PAGE Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu khoi luong bup VARIATE V003 KLB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu khoi luong bup MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 10DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE KLB (N= NO, OBS, 15 0,62600 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng MgSO4 đến tiêu rầy xanh hại chè BALANCED ANOVA FOR VARIATERX FILE A1 -nghien cuu anh huong cua ham luong MgSo4 den chi tieu ray xanh hai che VARIATE V003 RX LN SOURCE OF VARIATION SQUARES ============================================================================= CT * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 nghien cuu anh huong cua ham luong MgSo4 den chi tieu ray xanh hai che MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SE(N= 5%LSD 10DF - 3) ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 nghien cuu anh huong cua ham luong MgSo4 den chi tieu ray xanh hai che F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE NO, OBS, RX Phân tích ảnh hưởng hàm lượng MgSO4 đến mật độ búp BALANCED ANOVA FOR VARIATEMÐ FILE A1 -Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu mat bup VARIATE V003 MÐ LN SOURCE OF VARIATION SQUARES ============================================================================= CT 10493,3 2623,33 56,21 0,000 * RESIDUAL 10 466,669 46,6669 * TOTAL (CORRECTED) 14 10960,0 782,857 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 10/ 2/18 5:12 :PAGE Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu mat bup MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 10DF - 3) ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE MÐ (N= NO, OBS, 15 Phân tích ảnh hưởng hàm lượng MgSO4 đến tiêu số búp tôm BALANCED ANOVA FOR VARIATEKLB FILE A1 -Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu so bup tom la VARIATE V003 KLB LN SOURCE OF VARIATION SQUARES ============================================================================= CT 565,970 141,493 24,97 0,000 * RESIDUAL 10 56,6667 5,66667 * TOTAL (CORRECTED) 14 622,637 44,4741 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 10/ 2/18 16:13 :PAGE Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den chi tieu so bup tom la MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 10DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE KLB (N= NO, OBS, 15 Phân tích ảnh hưởng hàm lượng MgSO4 đến tỷ lệ búp mù xòe BALANCED ANOVA FOR VARIATE MX FILE A1 10/ 2/18 16:25 :PAGE Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den ty le bup mu xoe VARIATE V003 MX LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ============================================================================= CT 251,933 62,9833 41,72 0,000 * RESIDUAL 10 15,0963 1,50963 * TOTAL (CORRECTED) 14 267,029 19,0735 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 10/ 2/18 16:25 :PAGE Phan tich anh huong cua ham luong MgSO4 den ty le bup mu xoe MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 10DF - 3) ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE MX (N= NO, OBS, 15 Phân tích ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tiêu đường kính búp BALANCED ANOVA FOR VARIATEDKB FILE A1 -Phan tich anh huong cua lieu luong MgSO4 den chi tieu duong kinh bup VARIATE V003 DKB LN SOURCE OF VARIATION SQUARES ============================================================================= CT * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A1 MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 10DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL, SECTION - VARIATE DKB (N= NO, OBS, 15 ... giống chè trung du búp tím - Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến tình hình sâu hại giống chè trung du búp tím - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến suất, chất lượng giống chè trung du búp tím. .. bệnh hại đến giống chè trung du búp tím Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến yếu tố cấu thành suất - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến chất lượng nguyên liệu chè trung du búp tím 3... cao suất, chất lượng chè trung du búp tím tại Thái Nguyên 1.3 Yêu cầu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến khả sinh trưởng chè trung du búp tím Ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè trung du búp tím tại trường đại học nông lâm thái nguyên ,