0

chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008

Thông tư số: 16 2012 TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2012.

Thông số: 16 2012 TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2012.

Tài liệu khác

... người Chỉ sản xuất, chế biến thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng không g y hại đến sức khỏe người tiêu dùng danh mục Bộ Y tế; ... thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tuân thủ theo y u cầu quy định điều 1, 2, Thông số 15/2012/TT-BYT ng y 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế ... thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tuân thủ theo y u cầu quy định điều 5, 6, Thông số 15/2012/TT-BYT ng y 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm...
 • 10
 • 453
 • 0
Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Tiểu luận môn độc học môi trường PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 432007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Công nghệ - Môi trường

... lý tiêu h y chất thải y tế nguy hại cho cụm sở y tế cấp tỉnh huyện + Mơ hình 3: Xử lý tiêu h y chất thải rắn y tế nguy hại chỗ 2.Công nghệ xử lý tiêu h y chất thải y tế nguy hại quy định điều ... từ ngữ liên quan đến chất thải y tế như: Chất thải y tế (CTYT) chất thải từ hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, nghiên cứu… Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế chứa y u tố nguy ... giữ chất thải y tế nguy hại sở y tế không 48 giờ, với bảo quản lạnh thời gian lưu giữ đến 72 Riêng chất thải giải phẫu phải chuyển chôn tiêu h y hàng ng y Đối với sở y tếlượng chất thải y tế...
 • 19
 • 797
 • 0
Thông tư 08 2013 TT-BYT - Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông 08 2013 TT-BYT - Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tài liệu khác

... /2013/TT-BYT ng y tháng năm 2013 Bộ Y tế Hướng dẫn quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Chúng cam kết quảng cáo nội dung, hình thức đăng ký tuân thủ quy định văn quy phạm pháp luật quy định ... quy định Thông số /2013/TT- BYT ng y tháng năm Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm (cơ sở); đề nghị (tên quan thường trực) xem xét xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm ... quan đến sản phẩm: STT Tên sản phẩm Số gi y tiếp nhận công bố hợp Hình thức quảng cáo quy số gi y xác nhận cơng bố phù hợp quy định an tồn thực phẩm … Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:...
 • 14
 • 386
 • 0
Thông tư 08 2013 TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông 08 2013 TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tài liệu khác

... Đài Truyền hình Việt Nam; - Lưu: VT, ATTP, PC, TTrB BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến Phụ lục Mẫu gi y đề nghị (Ban hành kèm theo Thông số /2013/TT-BYT ng y tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y tế) ... giới thiệu thực phẩm) ; c) Gi y chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm gi y tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy quan y tế xác nhận Đối với thực phẩm chưa phép lưu hành Việt Nam phải cung cấp gi y chứng nhận ... quy định Thông số /2013/TT- BYT ng y tháng năm Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm (cơ sở); đề nghị (tên quan thường trực) xem xét xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm...
 • 12
 • 322
 • 0
Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế

Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế

Y học thưởng thức

... chất lượng SYT • Cơng bố rộng rãi Hội nghị tổng kết chất lượng hàng năm SYT Đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm theo tiêu chí chất lượng bệnh viện BYT • Thành phần tham gia đánh giá chất lượng ... chuyên đề nắm bắt thực trạng X y dựng Khuyến cáo triển khai hoạt động vấn đề ưu tiên chất lượng KCB thuộc 83 tiêu chí BYT Huấn luyện chuyên đề QLBV QLCL BV Kiểm tra, giám sát chuyên đề theo Khuyến ... SYT nâng cao chất lượng KCB theo định hướng BYT & đáp ứng y u cầu thực tiễn TP.HCM 1) Nâng cao lực khám chữa bệnh y tế sở nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đến KCB ban đầu trạm y tế, BV tuyến...
 • 43
 • 762
 • 1
Tiểu luận tìm hiểu về quy định của bộ y tế về sử dụng các chất phụ gia trong thực phẩm  tài liệu, tai lieu

Tiểu luận tìm hiểu về quy định của bộ y tế về sử dụng các chất phụ gia trong thực phẩm tài liệu, tai lieu

Tài liệu khác

... kèm theo Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT ng y 29/12/1999 Bộ trưởng Bộ Y tế Chỉ phép nhập khấu, sản xuất, kinh doanh thị trường Việt nam phụ gia thực phẩm trong Danh mục phải chứng nhận phù họp tiêu ... làm thay đổi trạng thái, chất hay chất lượng thực phẩm để lừa dốì người tiêu dùng d Giúp cho việc sản xuất, chế biến, chuẩn bị, xử lý, bao gói vận chuyển hay bảo quản thực phẩm miễn phụ gia không ... chúng vào sản phẩm thực phẩm làm cho thực phẩm thêm phong phú va đa dạng Sau quy định đánh giá vệ sinh an toàn số chất phụ gia dùng sản phẩm thực phẩm nhu câu tiêu dùng sống ng y QUY ĐỊNH ĐÁNH...
 • 11
 • 1,468
 • 1
Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế

Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế

Chuyên ngành kinh tế

... TRA CỦA BỘ Y TẾ 81 4.1 Quan điểm, định hƣớng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế 81 4.1.1 Định hướng nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế .81 4.1.2 Quan điểm nâng cao chất ... Nhân lực tra Bộ Y tế phân bổ theo giới tính 50 Bảng 3.3 Nhân lực tra Bộ Y tế phân bổ theo giới tính 51 theo tỷ lệ phần trăm Bảng 3.4 Cơ cấu nhân lực tra Bộ Y tế theo độ tuổi 51 năm 2012 Bảng ... CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ 44 3.1 Khái quát quan tra đội ngũ nhân lực tra Bộ Y tế 44 3.1.1 Cơ quan tra Bộ Y tế .44 3.1.2 Đặc thù nhân lực tra Bộ...
 • 105
 • 528
 • 2
Giám định bệnh tật cho Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế) doc

Giám định bệnh tật cho Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế) doc

Thủ tục hành chính

... 01 chính; - Gi y viện gi y tờ điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09 /2008/ QĐ-BYT ng y 20/02 /2008 Bộ Y tế: 01 chính; b) Số lượng hồ sơ: 01 ... hành từ ng y 22/5/2009; - Thông liên Bộ số 12/TTLB ng y 26/7/199 5Y tiêu chuẩn thương tật tiêu chuẩn bệnh tật Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành, có hiệu lực thi hành từ ng y 26/7/1995; ... Ưu đãi người có cơng với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ng y 20/6/2006; - Quyết định số 09 /2008/ QĐ-BYT ng y 20 tháng 02 năm 2008 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên...
 • 5
 • 880
 • 0
Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ y tế điện biên phủ

Kế toán tiền lương và các khoản trích thep lương tại công ty TNHH đầu và dịch vụ y tế điện biên phủ

Kinh tế - Thương mại

... theo sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng chất lượng sản phẩm cơng việc hồn thành Đ y hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc ... lương sản phẩm cho lao động gián tiếp Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt: Theo hình thức n y, tiền lương theo sản phẩm trực tiếp, người lao động thưởng sản xuất thưởng chất lượng ... thức n y, tiền lương phải trả cho người lao động tính trực số lượng sản phẩm hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá tiền lương quy định, không chịu hạn chế 13 Hình thức trả lương theo sản phẩm...
 • 53
 • 413
 • 0
Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam (tt)

Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của holstein việt nam (tt)

Cao đẳng - Đại học

... DMI: chất khô thu nhận; OMI: chất hữu thu nhận; DMD: chất khơ tiêu hóa; OMD: chất hữu tiêu hóa; CPD: protein tiêu hóa; NDFD: NDF tiêu hóa; ADFD: ADF tiêu hóa 3.1.2 Giai đoạn 2: Tổng lượng nhiệt sản ... Bảng 3.10 Năng lượng trao đổi ăn vào nhu cầu lượng trao đổi hàng ng y thí nghiệm Chỉ tiêu theo dõi n (con) DM kg/ng y MEI MJ/ng y MEm MJ/ng y MEg MJ/ng y MEp MJ/ng y MEl MJ/ng y MEl (MJ/kg sữa ... m, O2 tiêu thụ, CO2 CH4 thải hàng ng y Bảng 3.2 Thể tích O2 tiêu thụ, CO2 CH4 thải ra, tổng lượng nhiệt sản sinh nhu cầu MEm ng y thí nghiệm Chỉ tiêu theo dõi Khối lượng thể (kg) Khối lượng...
 • 29
 • 605
 • 1
Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam

Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của holstein việt nam

Cao đẳng - Đại học

... cấp lượng lượng không đáng kể Theo McDonald cs (2002), GE tổng lượng lượng có thức ăn chuyển hoá thành nhiệt Năng lượng thô chất béo khoảng 39 MJ/kg chất khô cao phân tử carbohydrate triglyeride ... đo lượng Định nghĩa lượng Theo Vũ Duy Giảng cs (2008) hệ thống lượng tập hợp quy luật liên kết lượng ăn vào gia súc với suất hay khả sản xuất vật Hệ thống dùng để xác định suất gia súc từ mức lượng ... Carbohydrate tiêu hóa CP Protein thơ (Crude Protein) cs Cộng DE Năng lượng tiêu hoá (Digestible Energy) dE Tỷ lệ tiêu hoá lượng (Digestibility of Energy) dOM Tỷ lệ tiêu hoá chất hữu (Digestibility of...
 • 115
 • 591
 • 0
Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn

Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn

Quản lý nhà nước

... QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC ĐƠ TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ (theo Quyết định số 04 /2008/ QĐ-BYT 04 /2008/ QĐng y 01.02 .2008 Bộ trưởng Bộ y tế ) trư NỘI DUNG Phạm vi điều chỉnh áp dụng quy chế Ý nghĩa ... Gi y trắng, chữ Vntime VNTIMEH màu đen, cỡ 14 Phụ lục Cam kết sử dụng morphin……………………… cho người ngư bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2008/ QĐ-BYT ng y 01 tháng 02 năm 2008 Bộ trưởng Bộ ... sau đ y: y: B y (07) ng y thuốc g y nghiện (07) (bệnh nhân bệnh ung thư hay Aids giai đoạn thư cuối, cuối, điều trị nhà, không lại được) được) Mười (10) ng y thuốc hướng tâm 10) thần tiền chất...
 • 40
 • 1,184
 • 2
tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của bộ y tế

tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của bộ y tế

Môi trường

... p t nh, huy n) Nh ng ch tiêu nh ng ch tiêu ch u s bi n ñ ng c a th i ti t quan c p nư c trung tâm YTDP t nh thành ph làm ñư c Vi c giám sát ch t lư ng nư c theo ch tiêu giúp cho vi c theo dõi ... c vào s d ng thư ng kỳ m i năm m t l n (ho c có y u c u ñ c bi t) ñ ng th i v i ñ t ki m tra ch tiêu theo ch ñ A b i quan y t ñ a phương ho c khu v c C: ñ y nh ng ch tiêu c n có trang thi t b ... C: n ng ñ ño ñư c GHTÐ: gi i h n t i ña theo theo quy ñ nh tiêu chu n http://www.nuoc.com.vn E T n su t v trí l y m u Ch ñ ki m T n su t l y m u V trí l y m u tra A - m u/ tháng/5.000 m u t...
 • 5
 • 1,090
 • 0
Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) ppt

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) ppt

Thủ tục hành chính

... doanh thuốc theo quy định Luật Dược Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ng y 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược + Quyết định số 59 /2008/ QĐ-BTC ng y 21/7 /2008 Bộ Tài sửa đổi ... ng y 14/6/2005 Quốc hội ban hành Luật Dược + Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ng y 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược + Thông số 02/2007/TT-BYT ng y 24/01/2007 Bộ Y tế ... chính: Chứng hành nghề - Lệ phí: 300.000 đồng (Theo Quyết định số 59 /2008/ QĐ-BTC ng y 21/7 /2008 Bộ Tài chính) - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Y u cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Khơng...
 • 3
 • 703
 • 0
Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) pdf

Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) pdf

Thủ tục hành chính

... ng y 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược + Quyết định số 59 /2008/ QĐ-BTC ng y 21/7 /2008 Bộ Tài sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ng y 12/7/2005 Bộ Tài quy ... ng y 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược + Thông số 02/2007/TT-BYT ng y 24/01/2007 Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy ... Gi y chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề sở khám, chữa bệnh cấp theo quy định Bộ Y tế; - Bản Chứng hành nghề dược cấp; - 02 ảnh chân dung cỡ 4cmx6cm b) Số lượng hồ sơ: 01 - Thời hạn giải quyết:...
 • 3
 • 680
 • 0
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) ppt

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) ppt

Thủ tục hành chính

... Bước ng y làm việc kể từ ng y ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có thơng báo cho đương bổ sung Khi nhận thông báo y u cầu bổ sung, đương phải bổ sung hồ sơ gửi Sở Y tế Nếu sau 10 ng y làm việc, ... Đạo, Quy Nhơn vào chiều thứ hàng tuần, có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ng y nhận hồ sơ Mô tả bước Tên bước ng y hẹn trả kết Trong thời hạn 28 ng y làm việc, kể từ ng y nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ ... học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, gi y chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chun mơn y dược...
 • 6
 • 671
 • 0

Xem thêm