0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Lý thuyết quản trị hiện đại

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 31 -32 )

Lý thuyết Z:

Tác giả của lý thuyết này là Ouchi, ông cho rằng các nhà quản lý đối xử trên thực tế như thế nào đối với nhân viên sẽ tạo ra thái độ tương ứng trong công việc của nhân viên. Lý thuyết Z chỉ ra rằng sự tôn trọng cán bộ công nhân viên cả trong và ngoài công việc là cách gia tăng tình cảm và sự gắn kết của họ với tổ chức. Điểm mấu chốt của lý thuyết Z mà Ouchi tập trung nhấn mạnh là tìm cách thỏa mãn đời sống tinh thần của nhân viên để từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và đóng góp vào sự

phát triển chung của tổ chức. Trong thuyết Z ta thấy sự hòa hợp giữa năng suất lao động, sự tin cậy và sự khôn khéo trong quan hệ giữa người với người.

Lý thuyết Kaizen (Continously Improvement_Cải tiến liên tục):

Lý thuyết Kaizen của Matsaiki Imai đã được ứng dụng thành công ở nhiều công ty lớn tại Nhật Bản (Toyota, Canon, Honda, ...). Lý thuyết này giúp tạo động lực để các cá nhân trong doanh nghiệp đưa ra ý tưởng cải tiến hiệu quả, thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, tăng tính gắn kết nội bộ và tạo ra thói quen tiết kiệm trong mọi việc. Cải tiến trong lý thuyết Kaizen đều được thực hiện với quy mô nhỏ nhưng việc cải tiến được thực hiện liên tục, mang tính chất tăng dần nhưng mang lại kết quả ấn tượng trong một thời gian dài như giảm hàng tồn kho, giảm hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, giảm thời gian chờ đợi và vận chuyển, giảm sự lãng phí, trau dồi kỹ năng nhân viên, … gia tăng năng suất trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

Nguyên tắc 5S:

Nguyên tắc 5S (Seiri = Sàng lọc, Seiton = Sắp xếp, Seiso = Sạch sẽ, Seiketsu = Săn sóc, Shitsuke = Sẵn sàng) được hiểu như sau: Sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng. Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng. Sạch sẽ vệ sinh tại nơi làm việc sao cho không còn rác hay bụi bẩn tại nơi làm việc (kể cả trên nền nhà, máy móc và thiết bị). Săn sóc, giữ gìn nơi làm việc luôn sạch sẽ, thuận tiện và có năng suất bằng cách liên tục thực hiện Seiri, Seiton, Seiso. Sẵn sàng huấn luyện mọi người có ý thức, thói quen thực hiện các quy định 5S ở nơi làm việc. Để đạt hiệu quả thì mọi cán bộ công nhân viên trong tổ chức phải cùng thực hành chương trình 5S. Chương trình này rất hiệu quả trong việc huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và gia tăng năng suất.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 31 -32 )

×