0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Môi trường làm việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 97 -98 )

Đây là yếu tố cuối cùng trong mô hình nghiên cứu có ảnh hưởng cùng chiều đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty (beta = 0,119). Phân tích tại chương 4 đã chỉ ra một số hạn chế. Do đó Công ty cần thực hiện một số nội dung để khắc phục các hạn chế này để giúp nhân viên duy trì và nâng cao động lực làm việc:

Về thời gian làm việc. Mọi người khi đi làm đều quan tâm đến yếu tố này. Theo quy định thì mỗi nhân viên phải làm việc 8 tiếng/ 1 ngày. Do khối lượng công việc lớn và áp lực tiến độ nên nhân viên thường phải tăng ca làm việc ngoài giờ, ảnh hưởng đến đời sống riêng của nhân viên. Do đó, Công ty cần sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt, tránh gò bò và đặc biệt phải có chế độ phụ cấp tăng ca phù hợp. Tuy nhiên không nên lạm dụng tăng ca nhiều gây ảnh hưởng đến tâm lý, tạo cảm giác quá tải, chán nản công việc. Việc này ảnh hưởng lớn đến khả năng phát huy sáng kiến cho công việc tư vấn thiết kế.

Tạo cảm giác an toàn thoải mái tại nơi làm việc. Nhân viên cảm thấy an toàn

khi tin tưởng các máy móc thiết bị mình làm việc cùng. Vậy nên Công ty cần đội ngũ bảo trì để định kỳ kiểm tra toàn bộ máy móc, tạo ra không gian an toàn tối đa cho người lao động. Môi trường làm việc cũng phải luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ,

định kỳ trang trí sơn sửa lại không gian làm việc. Điều này giúp tạo ra sự tươi mới, hiện đại cho không gian làm việc – nơi nhân viên có thể xem đó như là ngôi nhà thứ hai của mình. Cảm giác thân thiện và thoải mái sẽ làm tăng sự gắn bó và duy trì động lực cho nhân viên.

“Công ty quan tâm đến việc cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc và thiết bị

phục vụ cho công việc, giúp cho nhân viên hoàn thành công việc tốt hơn”. Công ty

hiện đang thực hiện tốt việc này tuy nhiên cần tăng cường áp dụng thiết bị và công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dự án. Góp phần tăng động lực học hỏi khám phá kiến thức mới, nâng cao tay nghề và hiệu quả làm việc cho nhân viên.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 97 -98 )

×