0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Đối với yếu tố Sự công nhận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 96 -97 )

Sự công nhận là yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều và mức độ ảnh hưởng mạnh thứ 5 đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty (beta = 0,156). Như đã trình bày tại Chương 4, nhân viên tại Công ty rất coi trọng yếu tố này. Do đó để nâng cao động lực và tinh thần làm việc của nhân viên thông qua yếu tố Sự công nhận, Công ty cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức đánh giá thành tích chính xác, công bằng, khách quan giữa các nhân viên. Công ty cần xây dựng các tiêu chuẩn, cách thức, phương pháp cụ thể minh bạch để nhận xét nhân viên. Các tiêu chuẩn và phương pháp này cần được tập hợp từ việc lấy ý kiến thảo luận từ đông đảo cán bộ, nhân viên trong Công ty. Khi thực hiện đánh giá phải khách quan, công bằng và công khai, đảm bảo ghi nhận đúng công sức và năng lực thực tế của người lao động. Có làm được điều này thì mới giúp mọi cán bộ công nhân viên cảm nhận được giá trị của kết quả đánh giá, từ đó chân trọng và cố gắng phấn đấu làm việc ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo luôn động viên và khen ngợi khi nhân viên làm việc tốt. Điều này

mang ý nghĩa rất lớn, xây dựng được hình ảnh thân thiện gần gũi của lãnh đạo khi mà họ có khả năng đọc hiểu tâm lý của người lao động, biết chia sẻ những khó khăn và công nhận những công sức và thành quả mà người lao động đã cống hiến cho Công ty. Tạo ra nguồn động viên tinh thần, khuyến khích và tạo cảm hứng làm việc cho người lao động.

Sự công nhận phải đảm bảo luôn đầy đủ, kịp thời để giúp nhân viên làm tốt công việc của mình. Công ty cần xây dựng chế độ khen thưởng rõ ràng, đầy đủ và có

kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, cũng cần có những sự ghi nhận, khen thưởng bất ngờ, ngay tại thời điểm mà nhân viên có đóng góp, có thành tích xuất sắc. Phần thưởng có thể là tăng lương trước thời hạn hoặc món quà đáp ứng được đúng nguyện vọng của nhân viên đó. Điều này thể hiện sự quan tâm và hiểu nhân viên của các cấp quản lý, món quà vừa mang ý nghĩa vật chất vừa có ý nghĩa động viên tinh thần, tăng cường niềm tin và tình yêu của người lao động đối với Công ty.

Nhân viên muốn gắn bó lâu dài với Công ty khi được lãnh đạo ghi nhận xứng đáng về kết quả công việc. Đây là điều mà nhân viên nào khi đi làm cũng mong muốn. Cố gắng phấn đấu, cống hiến hết mình gắn bó lâu dài với một Công ty chỉ mong nhận được sự ghi nhận xứng đáng để yên tâm, tập trung cho công việc. Do đó, các cấp quản lý cần nắm bắt được tâm tư này nhằm giữ chân nhân viên và duy trì tinh thần làm việc cống hiến hết mình của người lao động.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 96 -97 )

×