0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Đối với yếu tố Bản chất công việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 93 -94 )

Đây là yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều và mức độ ảnh hưởng mạnh thứ 2 đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty (beta = 0,241). Như đã phân tích tại chương 4, Bản chất công việc còn một số hạn chế. Do đó để nâng cao động lực và tinh thần làm việc của người lao động thông qua yếu tố Bản chất công việc, Công ty cần thực hiện tốt một số lưu ý sau:

Xây dựng tình yêu, niềm đam mê đối với công việc. Trước tiên, Công ty cần

phân phối khối lượng công việc hợp lý, hạn chế tối đa cảm giác quá tải, bị ép tiến độ gây ra sự căng thẳng cho nhân viên, điều này dẫn đến sự chán nản đối với công việc. Khối lượng công việc phù hợp, vừa đủ để nhân viên phấn đấu làm những công việc được giao một cách hiệu quả và còn có dư thời gian để nhân viên học hỏi khám phá công nghệ sẽ giúp nhân viên nâng cao tay nghề và tạo ra sự hứng thú say mê, nảy sinh niềm đam mê với công việc.

Thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ mới vào công việc. Bản chất con

người là tò mò luôn muốn học hỏi những điền mới mẻ, hoàn thiện bản thân nên khi được phân công làm hoài một công việc nào đó sẽ dẫn đến nhàm chán, không còn thấy sự thú vị trong công việc. Vì vậy để duy trì và nâng cao động lực cho nhân viên, Công ty cần tạo ra môi trường làm việc mới mẻ bằng các kế hoạch thay đổi vị trí giữa những người lao động để họ có cơ hội làm việc tại những bộ phận mới; đồng thời cũng cần có kế hoạch cập nhật thiết bị và công nghệ mới, giúp nhân viên có điều kiện học hỏi cập nhật kiến thức và nâng cao tay nghề.

Phân công nhiệm vụ phù hợp sở trường và năng lực của nhân viên. Để thực

hiện được điều này, trước hết các nhà quản lý phải có khả năng đánh giá chính xác sở trường, điểm mạnh cũng như điểm yếu của người lao động từ đó lên kế hoạch và

phân công công việc cho từng người sao cho có thể khai thác tối đa sở trường và điểm mạnh của họ. Lúc này nhân viên sẽ thấy vui vẻ hạnh phục khi được giao những việc tương xứng với khả năng, thực hiện công việc một cách hiệu quả, góp phần tạo ra các sản phẩm chất lượng hơn, nâng cao hình ảnh Công ty trên thị trường, gặt hái được nhiều thành công hơn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 93 -94 )

×