0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Đối với yếu tố Đồng nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 95 -96 )

Yếu tố Đồng nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều và mức độ ảnh hưởng mạnh thứ 4 đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty (beta = 0,224). Đồng nghiệp là yếu tố khá quan trọng trong cuộc sống của mỗi nhân viên, vì họ dành ra ít nhất 8 tiếng mỗi ngày bên cạnh các đồng nghiệp của mình nên đồng nghiệp ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cảm xúc từ đó chi phối đến khả năng làm việc và khối lượng công việc của họ. Chương 4 đã phân tích và chỉ ra hạn chế của yếu tố đồng nghiệp trong Công ty, dù các đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi việc liên quan trong cuộc sống nhưng lại e ngại trong việc chia sẽ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau các vấn đề liên quan đến việc làm. Điều này ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Do đó, để nâng cao động lực cũng như tinh thần làm việc của nhân viên tại Công ty thông qua yếu tố đồng nghiệp thì cần khắc phục được hạn chế này bằng cách:

Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các đồng nghiệp. Để

đạt được mục đích này, Công ty cần tích cực tạo ra các hoạt động tập thể, tăng cường hình thức làm việc nhóm. Từ đây giúp nhân viên xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Thông qua

các hoạt động này, sự gắn kết và hòa đồng giữa những người lao động được nâng lên và đồng thời giúp họ được học hỏi trao dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và năng lực cá nhân.

Tăng cường sự thân thiện giữa các đồng nghiệp bằng các hoạt động văn nghệ,

hoạt động thể dục thể thao, dã ngoại. Đây là những hình thức giúp cho người lao động gần gũi nhau, hiểu về tính cách của nhau hơn, dễ đồng cảm với nhau hơn. Từ đó tạo ra sự gắn kết, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM (Trang 95 -96 )

×