0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (185 trang)

Cơ sở ra đời và phát triển mô hình Ngân hàng thực phẩm (Food Bank)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 31 -32 )

Vấn đề nạn đói toàn cầu

Trên thế giới đủ lương thực được sản xuất trên thế giới để cung cấp cho tất cả mọi người, nhưng cứ chín người trên toàn cầu thì có một người bị đói. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Lương thực thế giới, mặc dù có nhiều thực phẩm được sản xuất trên thế giới để cung cấp cho tất cả mọi người, nhưng theo ước tính có khoảng 821 triệu người - một phần chín dân số thế giới bị đói (WHO,2018). Hơn thế nữa khi đại dịch COVID-19 diễn ra đã đẩy thêm 132 triệu người trên thế giới rơi vào

tình trạng đói và thiếu ăn kinh niên vào cuối năm 2020 và còn gia tăng nhiều hơn nữa khi dịch tiếp diễn năm 2021 (Liên Hiệp Quốc,2020).

Vấn đề đói, đặc biệt là nạn đói ở trẻ em, có tác động sâu sắc đến những người bị suy dinh dưỡng , nhưng cũng có tác động xã hội rộng hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí kinh tế của suy dinh dưỡng được ước tính là từ hai đến ba phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (Ngân hàng Thế giới, 2009). Giảm đói và suy dinh dưỡng là điều cần thiết để xóa đói giảm nghèo và cải thiện tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nền kinh tế thị trường mới nổi.

Vấn đề lãng phí thực phẩm

Bên cạnh thực trạng nạn đói vẫn còn 1/9 dân số bị đói thì vẫn có một nghịch lý về lãng phí thực phẩm khoảng một phần ba lượng lương thực được sản xuất cho con người trên toàn thế giới bị lãng phí hoặc mất mát (FAO, 2011). Điều này có nghĩa là ở tất cả các giai đoạn tăng trưởng và sản xuất - bao gồm cả trên cánh đồng, trong nhà máy, trong quá trình vận chuyển, trong cửa hàng và ở nhà - thực phẩm sẽ bị thừa. Ước tính toàn cầu về thất thoát và lãng phí lương thực mỗi năm là khoảng 30% đối với cây ngũ cốc; 40 đến 50 phần trăm đối với cây ăn củ, trái cây và rau; 20% đối với hạt có dầu, thịt và sữa; và 35% đối với cá (FAO, 2013). Hơn thế nữa, Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới về nền kinh tế tuần hoàn báo cáo rằng 22% lượng khí thải toàn cầu và 30% năng lượng tiêu thụ đến từ lĩnh vực thực phẩm (Circle Economy, 2021). Đồng thời, gần một phần ba tổng lượng thực phẩm được sản xuất bị lãng phí và rác thải thực phẩm tiếp tục là sản phẩm hàng đầu được tìm thấy trong các bãi chôn lấp.

Từ các vấn đề trên do đó Ngân hàng thực phẩm cần thiết được ra đời như một Mô hình định vị để giải quyết cả nghịch lý về mất an ninh lương thực toàn cầu và thiếu và lãng phí thực phẩm. Các ngân hàng thực phẩm là một huyết mạch liên kết với người đói và một tài sản cộng đồng thiết yếu. Các ngân hàng thực phẩm được hoạt động nắm giữ một cách tuyệt đối khả năng tiêu thụ, sự dư thừa dinh dưỡng và thực phẩm mà không thể chuẩn bị sẵn sàng cho các khu tập trung và phân phối lại cho những người phải đối mặt với nạn đói.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 31 -32 )

×