0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (185 trang)

Kênh thông tin và phân phối (Channel)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 63 -65 )

Kênh thông tin và phân phối là các kênh quan trọng để giúp Ngân hàng thực phẩm chuyển giao giá trị các sản phẩm, dịch vụ cho các đối tượng khách hàng của FBVN. Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phát triển kênh thông tin và phân phối đến với khách hàng như sau

Kênh phân phối offline:

(i)Kênh đơn vị tổ chức thụ hưởng

Mỗi đơn vị tổ chức thụ hưởng đều trở thành kênh phân phối của Ngân hàng thực phẩm Việt Nam. Đối với kênh phân phối là các tổ chức cộng đồng, chương trình xã hội này Food Bank Việt Nam sẽ có các cách tiếp cận sau:

- Tiếp cận các đơn vị mái ấm nhà mở, trung tâm bảo trợ (Agency Beneficiaries) (Chia ra các đối tượng về tôn giáo, tập quán khác nhau để hỗ trợ và phân bổ chính xác)

- Tiếp cận các đơn vị bếp ăn từ thiện, bếp ăn cho người khó khăn ở bệnh viện - Tiếp cận các chương trình, dự án cung cấp suất ăn định kì cho người khó khăn (ii)Kênh kho vận ngân hàng thực phẩm trung tâm

Hiện tại kênh phân phối tại ngân hàng thực phẩm trung tâm có trụ sở tại TPHCM đang được hoạt động rất phát triển và cũng là bản lề phát triển các kênh phân phối khác. Tại kênh kho vận trung tâm này đã tạo được những uy tín nhất định trong việc thu hút các đối tác là khách hàng doanh nghiệp và cũng đã là kênh trung chuyển lượng thực phẩm lớn trong thời gian vừa qua đến các khách hàng là tổ chức thụ hưởng hay tới các khách hàng trực tiếp

(iii) Kênh kho vận ngân hàng thực phẩm tại địa phương

Các kênh phân phối tại khu vực và địa phương bằng các kho vận tại địa phương đóng vai trò rất cấp thiết trong quá trình phát triển và mở rộng Ngân hàng thực phẩm tại Việt Nam. Vì khi phát triển được mạng lưới kênh phân phối này. Ngân hàng thực phẩm sẽ hoạt động hiệu quả và năng suất hơn bởi quy trình logistic và hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời hơn. Hiện tại FBVN mới chỉ phát triển kho vận tại Bến Tre, Hà Nội, Quảng Bình nhưng vẫn còn đang nhỏ lẻ chưa phát triển thành kho vận khu vực và có quy trình quản lý chặt chẽ để tạo dựng niềm tin cho các khách hàng doanh nghiệpNgân hàng thực phẩm Việt Nam chưa thực sự phát huy được kênh phân phối này tại các địa phương trong thời điểm này

Kênh phân phối online:

FoodBank Việt Nam có những thế mạnh về truyền thông đa phương tiện, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để điều hành và phát triển với sự hỗ trợ kênh phân phối trên website foodbankvietnam.com Đây là một trong những kênh thông tin chính để tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, thông qua kênh thông tin này FoodBank Việt Nam kêu gọi nhà tài trợ về thực phẩm có khối lượng lớn đồng thời thông qua các hoạt động kêu gọi, tuyên truyền để nâng cao ý thức giáo dục cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên ở kênh phân phối online Ngân hàng thực phẩm Việt Nam mới phát triển trên website Foodbankvietnam.com mà vẫn chưa hoàn thành nền tảng công nghệ và ứng dụng để Thông qua nền tảng các mô hình, các đơn vị kinh doanh thực phẩm, khách hàng thụ hưởng có thể truy cập và theo dõi thông tin dễ dàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 63 -65 )

×