0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (185 trang)

Đối tác chính (Key Partners)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 69 -70 )

Đối tác tài nguyên quan trọng của một doanh nghiệp xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển một doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xã hội có xu hướng hình thành mối quan hệ kinh doanh của họ khác với các công ty thúc đẩy lợi nhuận truyền thống, những người thường chọn các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả về chi phí mà không có sự nhầm tưởngcủađạo đức. Đối với Ngân hàng thực phẩm Food Bank Việt Nam các đối tác chính của FBVN chính là

Các tổ chức xã hội và phi lợi nhuận khác có khả năng hình thành quan hệ đối

tác với các doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là nếu tầm nhìn và mục tiêu xã hội tương tự nhau. Các tổ chức này có khả năng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ lẫn nhau bằng cách thành lập các hiệp hội và tổ chức các diễn đàn. Ví dụ: Tổ chức LIN, Social Change Maker, Quỹ từ thiện Bông Sen, Quỹ hy vọng Hope,…

Chính quyền địa phương tại các tỉnh thành: Foodbank sẽ không thể mở rộng

và phát triển nhanh tại các địa phương nếu thiếu đi các đối tác là chính quyền địa phương. Vì chính quyền địa phương sẽ là nơi có sự am hiểu về địa phương họ và tạo những điều kiện, xúc tác thuận lợi để Foodbank có thể triển khai và phát triển. Hiện tại đối tác của Food Bank Việt Nam có các đối tác tại chính quyền địa phương ở các quận huyện ở TPHCM, 13 tỉnh thành miền Tây, ngoài ra còn có các chính quyền địa phương tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thái Bình, Hà Nội,..

Các chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà hàng khách sạn, quán café: Các chuỗi Horeka

cũng là những đối tác trọng tâm của Foodbank để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó Foodbank cũng thường xuyên được ngỏ lời hợp tác tới từ các nhà hàng khách sạn 3 sao đến 5 sao.

Các trang trại: Foodbank nổi tiếng với những chiến dịch Farm to Foodbank

để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản dựa vào kinh nghiệm của các lãnh đạo của Foodbank nên mối quan hệ đối tác với các trang trại rau củ quả tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Kon Tum, Đắc Lắc cũng được phát triển rất nhiều.

Nhà cung cấp máy móc, trang thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm: Đối tác

của Foodbank ở mảng logistic, máy móc trang thiết bị vẫn còn những hạn chế nhất định vì chưa tập trung nguồn lực để khai thác sự hỗ trợ từ các đơn vị này

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM (FOOD BANK) KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM (Trang 69 -70 )

×