0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phương diện học hỏi và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 38 -39 )

6. Kết cấu luận văn

1.2.5.4. Phương diện học hỏi và phát triển

Đây là phương diện gốc rễ của các tổ chức, phương diện học hỏi và phát triển xác định những mục tiêu liên quan đến nhân viên, công nghệ thông tin, liên kết tổ chức…

Ngun lc ging viên và đội ngũ nhân viên là nhân tố quan trọng và

quyết định đến sự thành công trong mọi chiến lược của các tổ chức. Môi trường giáo dục có một sự đặc biệt hơn đó là nguồn lực giảng viên. Đây là nguồn lực cực kỳ quan trong để làm nên thương hiệu, danh tiếng các tổ chức giáo dục.

Nguồn lực giảng viên phải có chất lượng tốt, tâm huyết với nghề nghiệp.

Đồng thời với quá trình đào tạo thì việc quản lý của nhân viên cũng phải thực hiện một cách khoa học. Cho nên đội ngũ nhân viên cũng phải được đào tạo và nâng cao kỹ năng, kiến thức.

Văn hóa t chc: Yếu tố văn hóa đã tạo nên sự thành công cho rất nhiều tổ

chức tư nhân cũng như tổ chức công. Đối với cơ sở giáo dục cũng vậy. Nó đã tạo nên một sức mạnh gắng kết mọi nhân viên với nhau.Nhưng vấn đềđểđo lường yếu tố này cực kỳ khó khăn tại vì đây là yếu tố liên quan đến tài sản vô hình ở các tổ chức. Với những mục tiêu như sau:

- Liên kết các mục tiêu của nhân viên tới sự thành công. - Chia sẻ những giá trị thành công.

ng dng công ngh thông tin đã và sẽ trở thành những yếu tố quan

trọng góp phần vào thành công các tổ chức cho nên phải đầu tư những trang thiết bị tốt về công nghệ thông tin đểđảm bảo cho quá trình hoạt động đào tạo, quản lý một cách tốt nhất tạo ra năng suất hiệu quả cao nhất.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH​ (Trang 38 -39 )

×