0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Cơ quan Nhà nước

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 69 -69 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

3.4.1 Cơ quan Nhà nước

Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nước theo hướng sản xuất hàng hóa lớn bằng cách chuyên canh, tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật qua đó nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Nhà nước cần đẩy mạnh việc cân bằng giá cả mặt hàng gừng, chống đầu cơ, tích trữ để hạn chế tình trạng giá cả tăng cao.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các hiệp hội nông sản khu vực và quốc tế để tăng cường sự ổn định ngành nông sản trong nước đồng thời xây dựng các chương trình hành động vì quốc gia về quảng bá và phát triển thương hiệu Gừng nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung nhằm nâng cao cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tạo điều kiện cho các công ty thuê phương tiện vận tải với giá tốt. Giảm thiểu các cước phí vận tải trong nước, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải đặc biệt là các tuyến đường vành đai quốc lộ đi đến cảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyên chở hàng từ các nơi cung cấp ra cảng một cách nhanh chóng và an toàn.

Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc trong công tác bảo vệ thực vật, bảo vệ mặt hàng gừng nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung để thuận lợi cho các công ty thu mua có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Thúc đẩy thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua internet cũng như đơn giản hóa thủ tục hải quan (Bộ Công Thương đã ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua internet có hiệu lực từ ngày 15/06/2016).

Ổn định tỷ giá không cho tỷ giá biến động quá thấp vì sẽ làm đồng nội tệ tăng giá dẫn đến lượng ngoại tệ thu về từ hoạt động xuất khẩu sẽ giảm, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu tính ra đồng nội tệ bị thu hẹp, xuất khẩu không được khuyến khích.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 69 -69 )

×