0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Quá trình hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 28 -29 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ đặc trưng là các hiệp định thương mại Việt Nam đã và đang ký kết đã đem lại cho Việt Nam nhiều lợi thế so với các nước trong khu vực. Với mong muốn tìm ra hướng đi đúng mang lại lợi nhuận cũng như hưởng ứng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần, công ty TNHH Sản xuất và Công nghiệp Việt D.E.L.T.A quyết định thành lập với 100% vốn điều lệ. Quá trình hình thành, phát triển và định hướng mục tiêu, chiến lược diễn ra như sau:

2.1.1.1 Giai đoạn 2003 – 2007: Giai đoạn hình thành công ty

Các hoạt động chính của công ty trong giai đoạn này bao gồm:

- Thiết lập mô hình sơ đồ tổ chức phù hợp nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển. Xây dựng hệ thống cơ chế hoạt động cho công ty.

- Bố trí vị trí phù hợp cho từng nhân viên và tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn để công việc đạt được hiệu quả cao.

- Phân đoạn thị trường cho từng mặt hàng và xác định khách hàng tiềm năng. - Tìm hiểu nền kinh tế, chính trị và mối quan hệ để phân loại thị trường xuất

nhập khẩu đồng thời tạo dựng quan hệ thân thiết trong và ngoài nước.

2.1.1.2 Giai đoạn 2007 – 2010: Giai đoạn phát triển củng cố công ty

Cuộc khủng hoảng tồi tệ bắt đầu từ năm 2008 đã làm chao đảo thế giới suốt nửa thập kỷ qua. Bối cảnh này cộng với những vấn đề nội tại khiến kinh tế Việt Nam ngày càng khó khăn và chưa thể thoát khỏi đáy suy thoái. Trong bối cảnh đó công ty đã cố gắng duy trì và củng cố quy trình kinh doanh của công ty bằng cách:

- Mở rộng phạm vi kinh doanh bằng cách tìm hiểu nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để tiến hành thâm nhập thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua đó xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Không ngừng đẩy mạnh cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt hàng đang kinh doanh và các mặt hàng trước đây.

- Thực hiện nguyên tắc chuyên môn hóa trong quản lý nhằm làm cho quá trình làm việc của nhân viên diễn ra hợp lý, không trùng lắp, tốn ít thời gian và sức lực để đạt được năng suất lao động cao nhất.

2.1.1.3 Giai đoạn 2010 – 2015: Giai đoạn phát triển công ty

Để phù hợp với bối cảnh nền kinh tế trong nước ngày một phục hồi và phát triển, công ty chủ yếu thực hiện các định hướng sau:

- Không ngừng tìm hiểu nhu cầu thị trường, đối tác giao dịch cũng như thông tin về các chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa.

- Phân hóa sơ đồ tổ chức theo mặt hàng tương ứng với khách hàng giao dịch.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 28 -29 )

×