0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Một số dự báo về cơ hội và thách thức khi xuất khẩu Gừng sang thị trường Hàn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 57 -58 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

3.1 Một số dự báo về cơ hội và thách thức khi xuất khẩu Gừng sang thị trường Hàn

Hàn Quốc vào năm 2016

3.1.1 Cơ hội

Theo số liệu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2015 có nhiều mặt tích cực như vượt qua Pháp trở thành nước xuất khẩu lớn thứ sáu chiếm 3,46% tổng giá trị xuất khẩu 15.200 tỷ USD của thế giới trong năm ngoái, tăng so với mức 3,35% trong năm 2014 nên dự đoán Hàn Quốc là thị trường tiềm năng sau khi Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hiệp định thương mại VKFTA.

Hàn Quốc đang có sự chuyển biến hướng chiến lược sang Việt Nam. Việt Nam ngày càng nhận được nhiều ưu đãi về đầu tư và phát triển thương mại. Hàn Quốc ngày càng dành cho Việt Nam nhiều ưu đãi khi hiệp định VKFTA được ký kết và đây chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc. Hiệp định VKFTA giúp cho Việt Nam tận dụng ưu đãi cao nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã và đang thực hiện. Số dòng thuế mà Hàn Quốc cắt giảm cho Việt Nam cũng nhiều hơn dòng thuế cắt giảm cho các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam tiêu biểu là Trung Quốc là khoảng 5% đối với những sản phẩm nhạy cảm như tỏi, gừng, mật ong, khoai lang và mở cửa thị trường đối với các sản phẩm này.

Mùa đông ở Hàn Quốc thường lạnh và kéo dài khoảng 5 tháng vì vậy đó là tiền đề cho các sản phẩm gừng được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Nhà nước tạo nhiều điểu kiện thuận lợi để thúc đẩy mở rộng thị trường như phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp về cơ hội và thách thức liên quan đến hiệp định VKFTA.

3.1.2 Thách thức

Hàn Quốc có những quy định phức tạp về kiểm dịch đối với những mặt hàng nông sản, thực phẩm như yêu cầu về báo cáo nuôi trồng, bảo quản, kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chứng nhận và cả những rủi ro.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Từ ngày 01/01/2017 Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định quản lý mới đối với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể là Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống danh mục PLS để quản lý các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa được đăng ký”. Việc áp dụng hệ thống danh mục này sẽ hạn chế về số lượng, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng.

Thách thức trong tự do hóa thương mại là do nhiều đối tác từ các nước khác nhau cũng sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam do đó làm tăng tính đa chiều của cạnh tranh tạo ra một mức độ đào thải cao đối với doanh nghiệp trong nước.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 57 -58 )

×