0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Giao hàng xuất khẩu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 48 -49 )

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

2.2.9 Giao hàng xuất khẩu

Theo tập quán thuê tàu chợ, nhân viên giao nhận sẽ đặt hàng hóa tại Terminal (điểm tập kết tại tàu) được quy định trong booking note dưới sự giám sát của hải quan để chờ xếp hàng lên tàu.

Cảng tổ chức xếp và giao hàng cho tàu. Công việc được tiến hành bởi công nhân cảng và người chuyên chở để bốc hàng lên và giao hàng cho tàu. Hàng sẽ được giao cho tàu dưới sự giám sát của đại diện Hải quan. Nhân viên giao nhận của công ty không tham gia quá trình xếp hàng lên tàu theo tập quán thuê tàu chợ mà chỉ giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện rồi lấy biên lai thuyền phó (Mate’s Receipt) sau khi công việc xếp hàng lên tàu được hoàn tất.

Sau khi hàng được xếp lên tàu nhân viên giao nhận sẽ mang Mate’s Receipt đến hãng tàu để đổi lấy bản nháp vận đơn đường biển. Nếu có bất kỳ sai sót nào nhân

viên ngoại thương sẽ yêu cầu hãng tàu chỉnh sửa lại. Sau khi tàu chạy một ngày nhân viên giao nhận sẽ mang B/L nháp và biên lai thuyền phó đến hãng tàu lấy B/L. Hãng tàu sẽ đưa nhân viên trọn bộ gồm 3 bản gốc và 3 bản copy cùng với B/L nháp.

Nhân viên giao nhận được công ty ủy thác tiến hành ký kết hợp đồng lưu kho với cảng. Cụ thể là theo tờ khai hải quan số 300223062220 (Phụ lục 1.5) công ty đã tiến hành lưu kho tại VINABRIDGE thuộc cảng Hải Phòng để cơ quan giám định Vinacontrol kiểm định lại hàng hóa. Sau khi có được biên lai thuyền phó, nhân viên giao nhận sẽ mang B/L nháp và biên lai thuyền phó đến hãng tàu lấy B/L sau khi tàu chạy một ngày. Vận đơn được cấp là vận đơn theo lệnh ngân hàng Blom Bank Sal (một trong những ngân hàng lớn ở thủ đô Liban, phía Tây thủ đô Beirut).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỪNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA​ (Trang 48 -49 )

×