0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Chức năng, nhiệm vụ, chính sách chất lượng, tầm nhìn và sứ mạng của

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 43 -44 )

5. Kết cấu của luận văn

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, chính sách chất lượng, tầm nhìn và sứ mạng của

của Công ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú

- Chức năng

Công ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú được thành lập với những chức năng sau:

+ Sản xuất sản phẩm khác từ cao su: chế biến cao su kỹ thuật, và các sản phẩm dân dụng từ cao su.

+ Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu cao su, vật tư, phân bón, hóa chất,…

+ Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

- Nhiệm vụ

+ Thực hiện chế độ hạch toán độc lập nhằm sử dụng hợp lý lao động, tài sản, vật tư, tiền vốn, đảm bảo hiệu quả cao trong kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nức, bảo toàn và phát triển.

+ Chấp hành các chính sách, chế độ và biện pháp của nhà nước, thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh tế với bạn hàng trong và ngoài nước.

+ Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, lập quy hoạch và tiến hành gây dựng nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật để sao cho phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và ngày càng nâng cao chất lượng thoả mãn tối đa nhu cầu và đa dạng hoá các sản phẩm cao su.

+ Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, trẻ hoá đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách, chế dộ tiền lương, BHXH, an toàn và bảo vệ lao động đối với các bộ công nhân viên chức và chế độ bồi dưỡng độc hại.

- Chính sách chất lượng

+ Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. + Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với mọi người tiêu dùng.

+ Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường thông qua các biện pháp giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

+ Xây dựng thương hiệu DORUFOAM trở thành Hàng Việt nam chất lượng cao có uy tín trên toàn cầu.

+ Đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên công ty.

+ Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuần ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OSHAS 18001:2007 và các yêu cầu pháp luật khác.

- Tầm nhìn: Trở thành niềm tin của mọi gia đình trên thế giới.

- Sứ mạng: Mang đến sự thoải mái sang trọng - Đem lại giấc ngủ bình yên cho mọi người.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 43 -44 )

×