0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Giá cả sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 63 -73 )

5. Kết cấu của luận văn

2.2.6. Giá cả sản phẩm

DORUFOAM có lợi thế hơn hai Công ty đối thủ là nguồn nguyên liệu sẵn có từ Công ty mẹ, do đó giá cả của DORUFOAM thấp hơn giá bán của Kymdan và Vạn Thành.

Kết quả khảo sát

Bảng 2.8: Bảng kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh giá sản phẩm của Công ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH 6 Giá sản phẩm 6.1 Giá cả cạnh tranh 4,29 3,13 3,75

6.2 Chính sách giá cho Đại lý hấp dẫn và

có hiệu quả 3,02 4,22 4,32

6.3 Chính sách quảng cáo, khuyến mãi

sản phẩm tốt 3,29 3,71 3,89

Điểm trung bình 3,53 3,69 3,99

Nhìn chung năng lực về giá sản phẩm của DORUFOAM ở mức thấp (3,53) thua cả Vạn Thành (3,99) và Kymdan (3,69). Các chính sách bán hàng còn chưa được linh động do chịu tác động bới các chính sách của Công ty Nhà nước.

Điểm mạnh

Giá cả của DORUFOAM (4,29) được đánh giá là thấp nhất so với Vạn Thành (3,75) và Kymdan (3,13). Giá của DORUFOAM thấp hơn từ 5 đến 7% so với các sản phẩm cùng loại của Vạn Thành và thấp hơn 40% so với Kymdan.

tranh được với các Công ty đối thủ do chưa thể linh động, tự quyết trong việc đề ra các mức hoa hồng cao hơn cho Đại lý, thấp hơn so với Kim Đan và Vạn Thành (3,02 < 4,22 < 4,32).

Công ty cũng có hoạt động quảng cáo, khuyến mãi sản phẩm chưa được hiệu quả (3,29 < 3,71 < 4,89). Hoạt động marketing tại Công ty còn rất yếu.

2.2.7 Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

Từ khi thành lập năm 2008, thương hiệu Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú luôn là thương hiệu được gắn liền với Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam nói chung và Công ty CP Cao su Đồng Phú nói riêng.

Kết quả khảo sát

Bảng 2.9: Kết quả đánh giá thương hiệu và uy tín của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH

7 Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

7.1 Thương hiệu của Công ty nhiều người

biết đến 3,73 4,56 3,97

7.2 Nhận biết logo của công ty dễ dàng 3,98 4,22 3,96 7.3 Thương hiệu của Công ty đáng tin cậy 4,51 4,62 4,42

Điểm trung bình 4,07 4,47

4.47

4,12

Thương hiệu và uy tín của Công ty qua khảo sát còn yếu hơn 2 Công ty đối thủ. So với đối thủ cạnh tranh thì thấp hơn cả hai đối thủ, cụ thể là yếu tố này của DORUFOAM ở mức 4,07 thấp hơn Vạn Thành 4,12 và Kymdan 4,47.

Điểm mạnh

Về yếu tố thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp thì DORUFOAMcó khá nhiều tiêu chí mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh.

Công ty rất được khách hàng tin cậy cao, có khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh (4,51 > 4,62 > 3,12). Điều này cũng có phần xuất phát từ chất lượng của sản phẩm ngày càng tốt hơn, ngoài ra cũng đến từ các mối quan hệ với Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam.

Điểm yếu

Do khởi nghiệp muộn hơn các Công ty đối thủ nên đến nay thương hiệu của DORUFOAM chưa được nhiều người biết đến bằng Vạn Thành và Kymdan (3,73 < 4,56 < 3,96). Tuy nhiên, đối với những khách hang đã sử dụng sản phẩm của Công ty đều rất hài lòng.

Logo của DORUFOAM so với của Vạn Thành thì dễ nhận biết hơn (3,98 > 3,96 ), tuy nhiên so với Kymdan thì còn kém (3,98 < 4,22). DORUFOAM cần nhiều biện pháp hơn nữa để đưa được logo phổ biến đến khách hàng nhiều hơn.

2.2.8. Năng lực nghiên cứu và phát triển

Với lực lượng cán bộ kỹ thuật và chuyên viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kỹ sư tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước nên Công ty có khả năng nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ khá tốt.

Mỗi năm công ty đều có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hàm lượng chất xám cao ứng dụng trực tiếp vào công tác chuyên môn trên dây chuyền máy móc hiện đại của Đức, công nghệ sản xuất của Malaysia.

Kết quả khảo sát

Năng lực nghiên cứu và phát triển của DORUFOAM qua khảo sát là khá mạnh. So với đối thủ cạnh tranh thì cao hơn cả hai đối thủ cạnh tranh, cụ thể là yếu tố này của DORUFOAM ở mức 3,88, cao hơn đáng kể năng lực nghiên cứu và phát triển của Công ty Vạn Thành 2,92 và cao hơn Công ty Kymdan 3,48.

Bảng 2.10: Kết quả khảo sát năng lực nghiên cứu và phát triển của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH 8 Năng lực nghiên cứu và phát triển

8.1 Phương tiện và thiết bị dành cho

nghiên cứu và phát triển tốt 4,18 3,52 3,02

8.2 Nguồn nhân lực cho nghiên cứu và

phát triển đáp ứng được yêu cầu 4,02 3,38 2,88 8.3 Số lượng sản phẩm mới và cải tiến sản

phẩm nhiều 3,82 3,34 3,12

8.4 Mức độ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm

3,48 3,68 2,66

Điểm trung bình

3,88 3,48 2,92

Điểm mạnh

Yếu tố năng lực nghiên cứu và phát triển thì DORUFOAM cũng có khá nhiều tiêu chí mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh.

Phương tiện và thiết bị dành cho nghiên cứu và phát triển của Công ty cũng được đánh giá khá cao, có khoảng cách tương đối xa với các đối thủ cạnh tranh (4,18 > 3,52 > 3,02). Công ty qua giai đoạn phát triển và được đầu tư đúng mức đã sở hữu được những phương tiện cũng như thiết bị rất tốt giành cho nghiên cứu và phát triển.

Nguồn nhân lực cho nghiên cứu và phát triển của DORUFOAM cũng được đánh giá ở mức khá, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh (4,02 >3,38 > 2,88). Tuy nhiên sự vượt trội này đến từ việc các đối thủ cạnh tranh chưa thu hút được nguồn nhân lực mạnh về nghiên cứu và phát triển chứ chưa hẳn do nguồn nhân lực

của Công ty thực sự mạnh.

Số lượng sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm nhiều của Công ty được đánh giá ở mức 3,82, là mức khá mạnh. Trong tiêu chí này thì Kymdan và Vạn Thành lần lượt được đánh giá ở mức 3,34 và 3,12. Khảo sát đã cho thấy DORUFOAM cũng có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trong tiêu chí này.

Điểm yếu

Mức độ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm của DORUFOAM so với của Vạn Thành là vượt trội hơn (3,48 > 2,66), tuy nhiên so với Kymdan thì còn kém một chút (3,48 < 3,68). Công ty Kymdan đang cho thấy là một doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm. DORUFOAM nếu không chú ý đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhiều hơn nữa thì sẽ tụt lại phía sau xa hơn nữa.

2.2.8. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu

Ngày nay Công nghệ thông tin đã trở thành một phần của mọi doanh nghiệp và là dẫn lái then chốt cho kinh tế. Việc sở hữu một hệ thống thông tin quản lý hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tối đa sức mạnh của Công nghệ thông tin và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức.

Đối với Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú, hệ thống này cũng được quan tâm đầu tư từ những năm 2010-2011, vận hành hiệu quả và không ngừng cải tiến. Lãnh đạo các phòng ban cũng như các chuyên viên được đào tạo bài bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, với đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin hỗ trợ, việc quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của công ty luôn được đảm bảo:

-Địa chỉ website:www.dorufoam.com,dữ liệu được quản lý online trên mạng internet. Các văn bản, các chỉ đạo của ban giám đốc hay các thông tin quản trị doanh nghiệp có liên quan đều được quản lý trực tuyến.

bảng giá được cập nhật thường xuyên. Những dữ liệu được mã hóa an toàn giúp công tác QLVH được dễ dàng nhưng độ bảo mật an toàn rất cao.

Kết quả khảo sát

Bảng 2.11: Kết quả đánh giá Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH 9 Hệ thống thông tin và cơ sở dữ

liệu

9.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào

hệ thống quản lý tốt 3,92 3,52 3,02

9.2 Bộ phận IT chuyên trách có trình độ cao

4,12 3,52 3,08

9.3 Cơ sở dữ liệu của công ty đầy đủ 4,28 3,38 2,52

9.4 Cơ sở dữ liệu của hệ thống được

giao cập nhật liên tục 4,18 3,22 3,12

Điểm trung bình 4,13 3,41 2,94

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của DORUFOAM qua khảo sát cũng là khá mạnh. So với đối thủ cạnh tranh thì cao hơn cả hai đối thủ cạnh tranh, cụ thể là yếu tố này của DORUFOAM ở mức 4,13, cao hơn đáng kể hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Công ty Vạn Thành (2,94) và Công ty Kymdan (3,41).

Điểm mạnh

Yếu tố hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thì Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú có nhiều tiêu chí mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh.

Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý của DORUFOAM được đánh giá ở mức khá, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh

(3,92 > 3,52 > 3,02). Tuy nhiên sự vượt trội này đến từ việc các đối thủ cạnhtranh chưa chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý hoặc mới bước đầu ứng dụng, chưa hẳn do khả năng của Công ty thực sự mạnh.

Bộ phận IT chuyên trách của DORUFOAM được đánh giá có trình độ cao hơn so với KYMDAN và VẠN THÀNH (4,12 > 3,52 > 3,08). Công ty đã tuyển dụng được những kỹ sư công nghệ thông tin chất lượng cao đến từ các trường đại học hàng đầu để phụ trách IT, vừa quản lý hệ thống mạng của Công ty, vừa đảm bảo việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị tin học.

Cơ sở dữ liệu của Công ty được đánh giá đầy đủ ở mức 4,28, là mức mạnh. Trong tiêu chí này thì KYMDAN và VẠN THÀNH lần lượt được đánh giá ở mức 3,38 và 2,52. Khảo sát đã cho thấy DORUFOAM cũng có lợi thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong tiêu chí này. Điều này cũng đến từ những hệ thống dữ liệu được quản lý và duy trì từ quá khứ.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được giao của DORUFOAM được đánh giá cập nhật liên tục hơn so với các đối thủ, có khoảng cách khá xa với các đối thủ cạnh tranh (4,18 > 3,22 > 3,12). Công ty có phần mềm ứng dụng trên nền tảng GIS (hệ thống thông tin địa lý), dễ dàng cập nhật cơ sở dữ liệu cho hệ thống được giao cũng như phân công những nhân viên chuyên nghiệp cập nhật cơ sở dữ liệu này, điều mà các đối thủ cạnh tranh không có hoặc phải làm thủ công.

Điểm yếu

So với các đối thủ cạnh tranh thì ở các tiêu chí cụ thể, DORUFOAM không có tiêu chí nào thua kém các đối thủ. Có thể nói yếu tố hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ở Công ty là vượt trội so với các đối thủ. Tuy nhiên không thể vì vậy mà chủ quan, trong thời đại công nghệ thông tin thì luôn cần cậpnhật mọi công nghệ hiện đại và phát huy tối đa hiệu quả các lợi thế của kỷ nguyên toàn cầu hóa, nơi thế giới trở nên phẳng hơn.

2.2.10. Năng lực quản trị doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty được tổ chức theo mô hình theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Công ty cổ phần được tổ chức quản lý như sau:Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Đối với Công

ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Về quản lý, công ty hiện nay áp dụng mô hình quản lý trực tuyến - chức năng, vừa có các phòng, ban chuyên môn như: Tổ chức hành chánh - Kế hoạch vật tư - Tài chính kế toán - Kỹ thuật – Kinh doanh – Công nghệ và Quản lý chất lượng – Bảo vệ; vừa có các đơn vị trực thuộc như các chi nhánh miền Bắc, miền Trung, Tp. HCM, miền Tây, miền Đông và Tây nguyên... Cơ cấu tổ chức quản lý theo trực tuyến - chức năng là cơ cấu quản lý kết hợp với những ưu điểm của cơ cấu tổ chức quản lý theo trực tuyến và cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng. Trong hệ thống này, quan hệ quản lý trực tuyến từ trên xuống dưới vẫn tồn tại, nhưng để giúp cho người quản lý ra các quyết định đúng đắn, có các bộ phận chức năng giúp việc trong các lĩnh vực như xây dựng kế hoạch, quản lý nhân sự, marketing, tài chính - kế toán, quản lý kỹ thuật - công nghệ. Thực tế cho thấy mô hình quản lý này cũng đem lại những thành công đáng kể cho công ty.

Công ty đã mạnh dạn cải tiến quản lý, tổ chức sản xuất, áp dụng phương pháp quản lý khoa học hiện đại để đạt được hiệu quả ngày càng cao. Tất cả các khâu hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra đều được qui định rõ ràng bằng văn bản, quy chế và được thực hiện rất chặt chẽ. Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, lề lối làm việc không khoa học dần chuyển qua hệ thống có tổ chức, có kế hoạch, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận thông qua việc kiểm soát quá trình; phát hiện, khắc phục, giảm thiểu các sai lỗi trong quản lý SXKD, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tuy nhiên giữa các phòng ban, các đơn vị trực thuộc chưa kết nối với nhau một cách xuyên suốt, thống nhất nên việc quản lý thông tin giữa các bộ phận trong công ty đôi lúc chưa thông suốt, việc triển khai các chiến lược chính sách của công ty đôi lúc bị gián đoạn dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai các chiến lược kinh doanh. Một số hoạt động vẫn chưa được kiểm soát đưa vào quy trình nên hiệu quả quản lý chưa cao. Trong công ty cũng có nhân viên lớn tuổi, không theo kịp trình độ quản lý hiện đại.

Kết quả khảo sát

Bảng 2.12: Kết quả đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệpcủa Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH 10 Năng lực quản trị doanh nghiệp

10.1 Lãnh đạo công ty có năng lực tốt 3,98 4,38 4,12 10.2 Công ty có mô hình tổ chức phù hợp 3,52 4,18 4,28 10.3 Công ty bố trí lao động hợp lý 2,84 4,12 3,82 10.4 Công ty có chiến lược kinh doanh

tốt

2,92 4,62 3,88

10.5 Công ty ra quyết định chính xác 2,98 4,48 3,62 10.6 Công ty có chính sách nhân sự tốt 3,22 4,02 3,48

10.7 Công ty có hệ thống kiểm soát hữu

hiệu 3,38 4,22 3,68

Điểm trung bình 3,26 4,29 3,84

Năng lực quản trị doanh nghiệp của DORUFOAM qua khảo sát chỉ ở mức trung bình. So với đối thủ cạnh tranh thì thấp hơn cả hai đối thủ cạnh tranh, cụ thể là yếu tố này của DORUFOAM ở mức 3,26, thấp hơn năng lực quản trị doanh nghiệp của Công ty VẠN THÀNH (3,84) và thấp hơn nhiều Công ty KYMDAN (4,29).

Điểm mạnh

Thật đáng báo động khi theo khảo sát không có một tiêu chí nào của yếu tố năng lực quản trị doanh nghiệp của DORUFOAM là điểm mạnh hơn các đối thủ

cạnh tranh.

Điểm yếu

Lãnh đạo của DORUFOAM được đánh giá có năng lực tốt ở mức khá nhưng không bằng các đối thủ cạnh tranh (3,98 < 4,12 của VẠN THÀNH và < 4,38 của KYMDAN). Lãnh đạo của Công ty hầu hết được chuyển từ Công Ty Cp Cao su Đồng Phú và các cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm vẫn còn mang tính Nhà nước, mức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 63 -73 )

×