0

Giải pháp về năng lực nghiên cứu và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 103-105 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.8. Giải pháp về năng lực nghiên cứu và phát triển

Căn cứ đề xuất giải pháp

Thực trạng về năng lực nghiên cứu và phát triển của Công Ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú ở chương 2 cho thấy nhiều điểm mạnh so với các đối thủ cạnh tranh và cần tiếp tục có các giải pháp để phát huy.

Nội dung giải pháp

Coi trọng công tác nghiên cứu và phát triển như một nhiệm vụ thường xuyên liên tục để đưa ra các sản phẩm mới cũng như những giải pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong SXKD, đẩy mạnh công tác bán hàng. Đầu tư mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu và phát triển, mua sắm đầy đủ các thiết bị phương tiện tiên tiến cho bộ phận nghiên cứu và phát triển, học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài khi dành tới 5% - 7% doanh thu cho nghiên cứu phát triển.

Hoàn thiện quy định, chế độ và hướng dẫn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển giúp đội ngũ nghiên cứu phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Tích cực đào tạo, tuyển dụng đội ngũ chuyên viên nghiên cứu và phát triển có trình độ cao từ các kỹ sư giỏi từ các trường đại học, viện nghiên cứu. Có cơ chế đặc biệt về giờ giấc, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cho lực lượng này để phát huy khả năng sáng tạo. Cho tập huấn và học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài khi có công nghệ mới cần nghiên cứu áp dụng.

Tiến tới thành lập một Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm riêng của công ty, hoạt động dưới sự giám sát của Giám đốc Kỹ Thuật, nhận được sự hỗ trợ của bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật trong việc thiết lập sản phẩm mới, dịch

vụ mới. Đây sẽ là nơi khởi nguồn của mọi hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công ty.

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng kiến trong công ty với các giải thưởng lớn về cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động SXKD, các biện pháp nâng cao năng suất lao động ...

Xây dựng quy trình để ứng dụng nghiên cứu và sáng kiến mới vào sản xuất: Phòng Nghiên cứu và Phát triển trở thành cầu nối tiếp nhận các sáng kiến, ý tưởng mới cũng như các khó khăn vướng mắc về kỹ thuật từ các khách hàng. Tại đây họ sẽ nghiên cứu, phát triển cụ thể hóa các sáng kiến, ý tưởng thành sản phẩm cũng như đề ra các phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật. Định kỳ báo cáo cho Ban Lãnh đạo Công ty cho đến khi ứng dụng được vào sản xuất.

Thỏa thuận, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu để hợp tác nghiên cứu và phát triển đối với những sản phẩm mà công ty không thể tự thực hiện. Đây là một sự hợp tác tốt để tận dụng kiến thức khoa học cũng như kinh nghiệm thực tế của công ty trên cơ sở đôi bên cũng có lợi.

Chủ động nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của thế giới về các dòng sản phẩm mới. Việt hóa các sản phẩm để phù hợp với môi trường, khí hậu trên nguyên tắc không vi phạm bản quyền để làm chủ công nghệ, tiến tới tự sản xuất sản phẩm công nghệ tương đương hạ giá thành sản phẩm.

Hiệu quả dự kiến

- Đầu tư mạnh mẽ, tiếp tục đi đầu trong công tác nghiên cứu và phát triển với nhiều sản phẩm và giải pháp cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả trong SXKD, bán hàng.

- Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển riêng của Công ty, có đội ngũ chuyên viên nghiên cứu và phát triển có trình độ cao, nhiệt tình trong công tác, là cầu nối để nghiên cứu và sáng kiến được nhanh chóng đưa vào sản xuất.

- Liên kết với nhiều trường đại học có uy tín như Đại học Công Nghệ Tp.HCM, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ... cũng như các viện nghiên cứu, phát triển cụ thể hóa được thành sản phẩm từ các ý tưởng nghiên cứu.

thành rẻ tạo lợi thế cạnh tranh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 103 -105 )

×