0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Giải pháp về thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 101 -103 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.7. Giải pháp về thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

Căn cứ đề xuất giải pháp

Kết quả phân tích ở chương 2 cho thấy thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp của Công ty đang ở mức khá mạnh so với các đối thủ trực tiếp, cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại mặt hạn chế trong việc nhận diện và quảng bá thương hiệu. Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú cần có giải pháp để phát huy

Nội dung giải pháp

Giữ vững uy tín của công ty bằng cách tiếp tục đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm, giao hàng nhanh chóng đúng hợp đồng. Nêu cao trách nhiệm của mọi thành viên công ty trong việc giữ gìn hình ảnh uy tín công ty trong mắt khách hàng. Tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty.

Hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong và ngoài công ty để giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp và tác phong công nghiệp của đội ngũ kinh doanh, nhân viên giao hàng của công ty trong mọi hoạt động nghề nghiệp. Phát triển bộ phận marketing của Phòng kinh doanh để tổ chức nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, chuyên nghiệp hóa hoạt động quảng bá và quan hệ cộng đồng.

Ban lãnh đạo thống nhất nhận thức và tầm nhìn về phát triển thương hiệu, đánh giá đúng tầm quan trọng của giá trị thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và cam kết theo đuổi chiến lược phát triển thương hiệu công ty. Xác định rõ các yếu tố cốt lõi của thương hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, cấu trúc thương hiệu. Xây dựng các văn bản quy phạm cho việc quản lý và phát triển thương hiệu. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thông qua các bảng hiệu quảng cáo và các bảng hiệu cung cấp cho Đại lý, làm nổi bật các yếu tố đặc trưng nhận diện thương hiệu thông qua tên, hình ảnh, logo, hồ sơ năng lực, brochure, văn bản ... tuân theo tiêu chuẩn và mẫu thiết kế thống nhất.

Đẩy mạnh các chương trình truyền thông, quảng cáo để duy trì và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả, với chi phí hợp lý: qua báo, đài, internet, triển lãm, hội thảo. Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các hoạt động quan hệ công chúng: chương trình từ thiện, lập quỹ học bổng cho sinh viên, hướng dẫn sử dụng nệm an toàn, hướng dẫn cách sử lý nệm bị dơ, tổ chức các chương trình bảo vệ môi trường, tạo nên hình ảnh Công ty gần gũi và thân thiện.

Hiệu quả dự kiến

- Tiếp tục duy trì là thương hiệu sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

vực hoạt động của công ty. Phát huy được hình ảnh chuyên nghiệp và tác phong công nghiệp trong mọi hoạt động nghề nghiệp.

- Ban lãnh đạo thống nhất tầm nhìn dài hạn về phát triển thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và cam kết theo đuổi chiến lược phát triển thương hiệu công ty.

- Bộ phận marketing dần chuyên nghiệp hóa trong nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, hoạt động quảng bá và quan hệ cộng đồng. Giúp duy trì và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả, tạo hình ảnh Công ty gần gũi và thân thiện.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 101 -103 )

×