0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Mục tiêu phát triển của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 82 -83 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.1. Mục tiêu phát triển của công ty

Mục tiêu phát triển:

Mục tiêu đến năm 2020 của Công ty là phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu của ngành cao su trong lãnh vực trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm từ cao su như nệm, gối từ cao su thiên nhiên và xuất khẩu cao su; tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh các dự án trong và ngoài ngành. Một số chỉ tiêu dự kiến đến năm 2017 như sau:

- Diện tích: 25.000 ha, gồm: 16.000 ha hiện hữu (tính tròn), 2.000 ha do Tỉnh Bình Phước giao lại ở khu vực rừng phòng hộ Tà Thiết, khoảng 7.000 ha trồng mới tại Campuchia (Chưa tính diện tích do Công ty cổ phần Việt-Lào quản lý tại Lào).

- Năng suất toàn vườn cây đạt bình quân khoảng 1,9 tấn/ha: + Năng suất vườn cây hiện hữu: 2,4 tấn/ha.

+ Năng suất bình quân vườn cây trồng mới tại Tà Thiết và Lào: 1 tấn/ha (vì mới đưa vào khai thác).

- Sản lượng: 47.500 tấn/năm.

- Cơ cấu sản phẩm: SVR 3L chiếm 40%; SVR CV50, 60 chiếm 35%; latex chiếm 20%; các loại khác chiếm 5%.

- Doanh thu đạt trên 100 triệu USD/năm, trong đó doanh thu từ các nguồn đầu tư ra ngoài ngành chiếm từ 25 – 30%.

- Xây dựng được một thị trường tiêu thụ ổn định với lượng khách hàng lâu dài và được duy trì bởi một năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

-Tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm đạt mức 20-30%, gắn với quy mô ngày càng mở rộng thêm Đại lý và chất lượng sản phẩm tốt hơn.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, mang lại cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần cho nhân viên.

- Không ngừng phát triển và phấn đấu trở thành niềm tin của mọi gia đình trên toàn thế giới.

- Đa dạng hóa sản phẩm, đưa đến tay người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, có năng lực và trình độ cao, có uy tín và thích nghi với môi trường cạnh tranh. Đội ngũ nhân viên sale đủ mạnh, đảm bảo các yêu cầu cần thiết trong bán hàng, đội ngũ công nhân lành nghề với tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường.

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo và mở rộng nhà xưởng, kho bãi và đầu tư các máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 82 -83 )

×