0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 78 -81 )

5. Kết cấu của luận văn

2.4.2.3. Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ

Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ của DORUFOAM vẫn đang thử nghiệm nên chưa đưa những mẫu sản phẩm mới ra ngoài thị trường, tuy nhiên cần đa dạng hóa sản phẩm để phát triển cải biến, sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm từ những sản phẩm truyền thống sẵn có, đồng thời cải biến và nhập ngoại nhiều loại sản phẩm cùng loại, phong phú về chủng loại và mẫu mã từ những sản phẩm thô đến sản phẩm qua chế biến. Đây là một trong những phương thức căn bản để nâng cao sức cạnh tranhtrên thị trường.

2.4.2.4. Chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm của DORUFOAM đã có bước tiến mới nhưng vẫn chưa được thị trường đánh giá tốt, mặc dù sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo các tiêu

chuẩn kỹ thuật. Nâng cao chất lượng sản phẩm còn làm tăng khả năng của sản phẩm, tạo uy tín cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, khắc phục được tình trạng sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đến ngừng trệ sản xuất, thiếu việc làm đời sống khó khăn. Sản xuất sản phẩm chất lượng cao độc đáo, mới lạ, đáp ứng thị hiếu khách hàng sẽ kích thích tăng mạnh nhu cầu đối với sản phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiêu thụ nhanh sản phẩm với số lượng lớn, tăng giá trị bán thậm chí có thể giữ vị trí độc quyền đối với sản phẩm mà có ưu thế riêng so với sản phẩm cùng loại.

2.4.2.5. Giá cả sản phẩm

Tuy có lợi thế hơn 2 đối thủ về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, nhưng do DORUFOAM còn những chính sách về bán hàng với mức chiết khấu thấp hơn các công ty đối thủ nên vẫn chưa được đánh giá tốt.

2.4.2.6.Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

Thương hiệu và uy tín của DORUFOAMlà điểm mạnh so với các doanh nghiệp trong ngành. Công ty luôn nhận được sự tin cậy và tín nhiệm cao từ khách hàng. Là một công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam, giữ được hình ảnh ấn tượng trong tâm trí của khách hàng. Mặc dù vậy, logo của công ty vẫn còn chưa được biết đến nhiều do mức độ phổ biến ra công chúng chưa cao.

2.4.2.7. Năng lực quản trị doanh nghiệp

Năng lực quản trị doanh nghiệp lại là một hạn chế lớn nhất của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty chưa được kết nối xuyên suốt, thống nhất nên việc quản lý thông tin và triển khai chiến lược, chính sách còn chậm trễ. Nhiều hoạt động chưa được quy trình hóa. Năng lực của lãnh đạo được đánh giá chưa linh hoạt so với ở các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân. Mô hình tổ chức chưa phù hợp, cần được điều chỉnh trong quá trình phát triển lâu dài. Việc bố trí lao động và chính sách nhân sự cũng cần được điều chỉnh hợp lý hơn. Chiến lược kinh doanh cũng như khả năng ra quyết định chính xác cũng là một điểm còn yếu. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng cần phải được cải thiện hơn nữa.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Nội dung chương 2 của luận văn đã giới thiệu về Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú, đưa ra thiết kế nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú; phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú, đồng thời đánh giá năng lực cạnh tranh của DORUFOAM qua ma trận hình ảnh cạnh tranh bằng phương pháp thảo luận, khảo sát ý kiến chuyên gia và khảo sát ý kiến khách hàng. Từ đó rút ra được những thành công cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh ngành hàng tiêu dụng nệm gối cao su của Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú.

Những thành công cần phát huy là: 1) Trình độ trang thiết bị và công nghệ; 2) Năng lực nghiên cứu và phát triển; 3) Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và cải thiện là: 1) Nguồn nhân lực; 2) Năng lực tài chính; 3) Sự đa dạng của sản phẩm và dịch vụ; 4) Chất lượng sản phẩm; 5) Giá cả sản phẩm; 6) Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp; 7) Năng lực quản trị doanh nghiệp.

Những thành công và tồn tại, hạn chế trên đây và thực trạng năng lực cạnh tranh DORUFOAM là cơ sở quan trọng để đề ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của DORUFOAM ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP CAO SU KỸ THUẬT

ĐỒNG PHÚ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 78 -81 )

×