0

Chất lượng sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 61-63 )

5. Kết cấu của luận văn

2.2.5. Chất lượng sản phẩm

Công ty đã sản xuất ra các sản phẩm Nệm - Gối cao su mang thương hiệu DORUFOAM chất lượng cao, được LGM – Bộ Cao Su Malaysia và RRIMCORP – Viện Nghiên Cứu Cao Su Malaysia chứng nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn MS679:1999 (Tiêu chuẩn chất lượng dành cho Nệm – Gối cao su), được trung tâm chứng nhận Quacert chứng nhận sản phẩm quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015; hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.

Bảng 2.7: Bảng kết quả đánh giá chất lượng sản phẩmCông ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú TT Tiêu chí cụ thể Điểm số đánh giá DORU FOAM KYM DAN VẠN THÀNH 5 Năng lực cạnh tranh của chất

lượng sản phẩm

5.1 Công ty áp dụng các hệ thống quản

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 4,62 4,67 3,75

5.2 Sản phẩm an toàn cho người sử dụng 4,79 4,79 3,84

5.3 Sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất

lượng cam kết 3,84 3,91 3,78

Điểm trung bình 4,42 4,46 3,79

Năng lực cạnh tranh của chất lượng sản phẩm của DORUFOAM đạt mức cao, cụ thể là yếu tố này của DORUFOAM chỉ ở mức khá (4,42), thấp hơn năng lực cạnh tranh của chất lượng sản phẩm của Công ty Kim Đan (4,46) và cao hơn Công ty Vạn Thành (3,79).

Điểm mạnh

Công ty áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế MS679:1999 (Tiêu chuẩn chất lượng dành cho Nệm – Gối cao su), được trung tâm chứng nhận Quacert chứng nhận sản phẩm quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015, cao hơn Vạn Thành và gần bằng so với Kymdan (3,75 < 4,62 < 4,67).

Sản phẩm an toàn cho người sử dụng đã được chứng nhận OHSAS 18001:2007 đảm bảo không gây ra các bệnh về da và hệ hô hấp cho người sử dụng. Được đánh giá ngang bằng với Kymdan (4,79) và cao hơn hẵn so với Vạn Thành

Điểm yếu

Sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng cam kết ở mức khá, cao hơn Vạn Thành nhưng vẫn thấp hơn Kymdan nhưng không nhiều (3,78 < 3,84 < 3,91).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 61 -63 )

×