0

Giải pháp về chất lượng dịch vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 99-100 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.5. Giải pháp về chất lượng dịch vụ

Căn cứ đề xuất giải pháp

Qua thực trạng về chất lượng dịch vụ ở chương 2 của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú tuy được đánh giá tốt, tuy nhiên cần nhiều biện pháp để hoàn thiện hơn.

Nội dung giải pháp

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua việc giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, giám sát kỹ thuật sản xuất, chăm sóc khách hàng bằng các dịch vụ hậu mãi. Đảm bảo sản xuất đúng quy trình ISO 9001:2015 mà công ty đang áp dụng trong mọi công đoạn, phát hiện kịp thời sai sót để xử lý kịp thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Bộ phận bán hàng thường xuyên tìm kiếm thông tin về các Đại lý, dự án, các gói thầu mới cũng như hành động của các đối thủ cạnh tranh. Khi có thông tin mới thì bộ phận bán hàng nhanh chóng sử dụng các nguồn thông tin kết hợp với nội dung của hồ sơ yêu cầu của các khách hàng mà nhanh chóng giao hàng theo đúng chiến lược của ban lãnh đạo công ty.

Đối với các hợp đồng mới được ký kết, bố trí nhân viên của Phòng kinh doanh vừa am hiểu về kỹ thuật vừa am hiểu về kinh doanh sẵn sàng làm việc với Đại lý, chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhất, tiếp nhận rõ ràng thông tin và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về tiến độ và ngân sách.

Khi thực hiện hợp đồng, đảm bảo các nguyên tắc:

+ Tiến hành lập kế hoạch sản xuất sản phẩm, cung cấp vật tư, nhân công và có phương án dự phòng;

+ Cung cấp hàng hóa đúng số lượng, quy cách, chủng loại, chất lượng trong hợp đồng. Báo cáo Tổng Giám Đốc khi đến gặp khách hàng cũng như mọi sự thay đổi nếu có;

+ Sản xuất theo đúng quy cách được duyệt, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn; + Ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất từng lô hàng, lưu giữ các chứng từ đầy đủ; + Liên tục giám sát chặt chẽ và đánh giá tiến độ, chất lượng sản phẩm để đảm

bảo hiệu quả của đơn đặt hàng, dự án, gói thầu;

+ Đảm bảo giao hàng đúng yêu cầu của khách hàng.

Hiệu quả dự kiến

- Thị trường được mở rộng cận đến các khu công nghiệp, khu di tích, khu vui chơi giải trí trong TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

- Các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn. - Thành lập bộ phận tư vấn viên và chăm sóc khách hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 99 -100 )

×