0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 89 -90 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng

Yếu tố con người ngày càng quan trọng nhất là trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng nhiều như hiện nay, đối với ngân hàng Seabank cũng cần có những biện pháp tích cực hơn nữa để có được đội ngũ nhân viên ngân hàng năng động chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển của ngân hàng.

- Cần xây dựng chính sách đào tạo: hằng năm ngân hàng cần dành một khoảng thời gian nhất định để củng cố kiến thức chuyên môn cũng như cho nhân viên giao lưu học hỏi tại các chi nhánh khác cũng như các ngân hàng khác để tự nhân viên có thể nhìn thấy được năng lực cũng như phẩm chất cần bổ xung. Đối với công tác đào tạo, cần mời các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng tham gia giảng dạy, những thành viên nhiều kinh nghiệm trong công việc...đây là những người đứng lớp hiệu quả để nhân viên vừa có thể trao đổi nghiệp vụ chuyên môn cũng như tiếp thu được kiến thức.

- Quy chế tuyển dụng: đối với lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực cạnh tranh cao, nhân viên hầu hết là những người trẻ năng động. Đây là những người có nhiệt tình trong công việc có khả năng tiếp thu những kỹ năng mới...những họ cũng sẵn sàng ra đi nếu ngân hàng không cung cấp cho họ những điều mong muốn

+ Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài có định hướng rõ ràng trong tương lai: Chi nhánh cần xây dựng cơ chế thu hút nhân tài mang tính chiến lược nhưng cũng phải linh hoạt: thứ nhất: đối với những nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiều khả năng tốt trong công việc thì có chế độ ưu đãi đặc biệt để có thể phát huy được hết phẩm chất cũng như năng lực của các nhân viên này. Thêm vào đó, bộ phận tuyển dụng cũng cần phải tìm hiểu các nhân viên ngân hàng khác để khi phát hiện những lao động có chuyên môn của ngân hàng khác có thể mời

được họ tham gia vào ngân hàng của mình với chế độ ưu đãi hơn cũng như có vị trí cao hơn trong công việc. Như vậy, chế độ ưu đãi phải thực sự linh hoạt vì mỗi cá nhân cần áp dụng các chế độ ưu đãi khác nhau thì mới có thể gắn kết được với nhau. Thứ hai: tuyển dụng mới: đây là những người mới tham gia vào lĩnh vực ngân hàng hoặc là những sinh viên mới ra trường cũng cần có những chế độ rõ ràng để những nhân viên này nhìn thấy được cơ hội và tiềm năng thì mới cố gắng phấn đấu. Đối với những lao động có kinh nghiệm như từ các công ty thuộc lĩnh vực khác sang thì cần sắp xếp vào những vị trí thích hợp nhằm phát huy được sở trường của họ cũng như có thể tận dụng được mối quan hệ nhằm phát triển được ngân hàng.

- Sử dụng các công cụ lương thưởng phải linh hoạt: đây là những công cụ rất hữu ích trong việc phát triển nguồn lao động cũng như thúc đẩy năng lực của nhân viên trong ngân hàng. Để xây dựng công cụ này một cách hiệu quả cần có những điều kiện như sau: nó phải thực sự cạnh tranh với các ngân hàng khác nếu không nhân viên giỏi sẽ chuyển việc. Thứ hai cần phải chi tiết và cụ thể để nhân viên nhìn nhận và phấn đấu.Bên cạnh đó cũng phải linh hoạt để có được sự phù hợp đối với những nhân viên khác nhau và những thành tích trong công việc khác nhau.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 89 -90 )

×