0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Nâng cao chất lượng hệ thống phân phối của Seabank Thái Nguyên

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 59 -61 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.2. Nâng cao chất lượng hệ thống phân phối của Seabank Thái Nguyên

3.2.2.1 Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch và ATM

Tính đến ngày 31/12/2017 SeAbank Thái Nguyên 2 phòng giao dịch, một phòng giao dịch chính tại Số 65 Hoàng Văn Thụ, tổ 2, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và phòng giao dịch Phổ Yên, số 291, Tiểu khu 5, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên với 6máy rút tiền tự động trên địa bàn Thái Nguyên. Để nâng cao chất lượng và uy tín của ngân hàng, những năm gần đây ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại ngân hàng. Năm 2017, ngân hàng SeABank đã có kế hoạch mở rộng mạng lưới phòng giao dịch về các huyện trong tỉnh và kế hoạch đã được xây dựng cụ thể cho từng năm. Kế hoạch mở rộng mạng lưới phòng giao dịch của SeABank như sau:

Bảng 3.2: Kế hoạch mở rộng mạng lưới phòng giao dịch của SeABank Đến nay 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TP Thái Nguyên 1 1 TP Sông Công 1 TX Phổ Yên 1 1 Đồng Hỷ 1 Phú Lương 1 Đại Từ 1 Phú Bình 1 Võ Nhai 1 Định Hóa 1

Phân tích bảng 3.2 ta thấy, hiện nay SeABank Thái Nguyên mới chỉ có 2 phòng giao dịch, tuy nhiên kế hoạch của SeABank Thái Nguyên đến năm 2025 thì sẽ mở rộng mạng lưới ra tất cả các huyện, thành trong toàn tỉnh. Trong đó, khu vực thành phố Thái Nguyên sẽ mở thêm 01 phòng giao dịch vào năm 2018 và thị xã Phổ Yên sẽ mở thêm 01 phòng giao dịch vào năm 2020. Còn lại tất cả các huyện khác đều có phòng giao dịch của SeABank. Như vậy, có thể thấy SeABank Thái Nguyên đã xây dựng được chiến lược và kế hoạch cụ thể nhằm phát triển và nâng cao thị phần trong thời gian tới.

3.2.2.2 Đầu tư các trang thiết bị cho các phòng giao dịch

Nhận thức được vai trò to lớn của công nghệ và trang thiết bị cho phát triển ngân hàng và cho các phòng giao dịch của ngân hàng, SeaBank Thái Nguyên đã đầu tư trang thiết bị hiện đại cho công tác quản lý và phát triển hệ thống các phòng giao dịch ở thành phố Thái Nguyên và phòng giao dịch Thị xã Phổ Yên, cụ thể giá trị trang thiết bị cho ngân hàng Seabank chi nhánh Thái Nguyên như sau:

Bảng 3.3: Giá trị trang thiết bị sử dụng tại ngân hàng SeaBank chi nhánh Thái Nguyên

ĐVT: triệu đồng

Phòng giao dịch thành phố Thái Nguyên

Phòng giao dịch TX Phổ Yên

Thiết bị công nghệ thông tin 1.532 867

Thiết bị quản lý 607 301

Thiết bị phục vụ khách hàng 427 320

Tổng 2.566 1.488

Nguồn: Ngân hàng SeABank Thái Nguyên, 2017

Qua bảng 3.3 ta thấy, ngân hàng SeABank Thái Nguyên đã luôn quan tâm đến cơ sở vật chất nói chung và đầu tư trang thiết bị nói riêng để phục vụ công tác quản lý và chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Cụ thể, tại phòng giao

dịch thành phố Thái Nguyên, tổng giá trị thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy in, Máy in HP LaserJet P2055DN, Máy Scan Hp G2410,...); thiết bị quản lý; thiết bị phục vụ khách hàng giá trị 2.566 (triệu đồng); Phòng giao dịch chi nhánh Thị xã Phổ Yên giá trị lên đến 1.488 (triệu đồng).

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo SeABank đã mạnh dạn đầu tư phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 (Temenos) - phần mềm được các chuyên gia ngân hàng đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, nhằm giúp thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, quản trị hoạt động ngân hàng hàng ngày, SeABank còn sử dụng nhiều công nghệ hiện đại của Cisco, IBM, Oracle, Openway cũng như ứng dụng các công nghệ hỗ trợ như Datacenter, Server, Storage, IP phone… qua đó giúp nâng cao hiệu suất công việc, chất lượng sản phẩm dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy về cơ bản thiết bị sử dụng tại các phòng giao dịch của ngân hàng SeaBank Thái Nguyên về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý và phục vụ khách hàng của ngân hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 59 -61 )

×