0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Những kết quả đạt được

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 80 -82 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.1. Những kết quả đạt được

Qua phân tích thực trạng phát triển của ngân hàng SeaBank chi nhánh Thái Nguyên ta thấy, trong thời gian qua SeaBank Thái Nguyên đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể:

Thứ nhất, kết quả huy động vốn của SeaBank tăng qua các năm, tốc độ tăng bình quân đạt trên 200%; Lượng tiền cho vay khách hàng tăng trong giai đoạn 2015-2017; thu nhập từ hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ, thu nhập

từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh. Lợi nhuận của ngân hàng tăng mạnh trong 3 năm 2015-2017, năm 2017 đạt 2.708 triệu đồng.

Thứ hai, những năm qua, ngân hàng SeaBank chi nhánh Thái Nguyên không ngừng nâng cao và mở rộng các dịch vụ khách hàng và nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại như SMS banking, Email Banking, ngân hàng điện thoại (SeAMobile), ngân hàng qua điện thoại 24/7 (SeACall), Tổng đài chăm sóc khách hàng (Call Centre), Internet banking (SeANet ), triển khai hệ thống ATM,...

Thứ ba, SeaBank Thái Nguyên không ngừng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch và các ATM, hiện nay SeaBank Thái Nguyên mới có 2 phòng giao dịch, bên cạnh đó, định hướng đến năm 2025 SeaBank Thái Nguyên sẽ mở rộng mạng lưới phòng giao dịch ra tất cả các huyện, thị xã, và thành phố trong tỉnh.

Thứ tư, SeaBank luôn chú trọng đến công tác đầu tư trang thiết bị cho các phòng giao dịch nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Thứ năm, Ngân hàng SeaBank nói chung và SeaBank chi nhánh Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều chính sách về giá cả nhằm cạnh tranh với các ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn: chính sách lãi suất ưu đãi cho tất cả các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; các chương trình khuyến mãi đi kèm;...

Thứ sáu, ngoài việc tuyển dụng thêm cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn, và các yêu cầu đáp ứng khác từng vị trí công việc. Ngân hàng Seabank Thái Nguyên còn luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của ngân hàng. Hàng năm, Seabank luôn có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên của ngân hàng.

Thứ bảy, công tác chăm sóc khách hàng được ngân hàng SeaBank chi nhánh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, do vậy, đánh giá của khách hàng về

công tác chăm sóc khách hàng của SeaBank được khách hàng đánh giá khá cao (điểm trung bình trên 3 điểm, ở mức hài lòng về công tác chăm sóc khách hàng của SeaBank chi nhánh Thái Nguyên).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 80 -82 )

×