0

tuyển chọn tổng hợp đề thi và đáp án thi học sinh giỏi các tỉnh môn anh lớp 9

Tuyển chọn tổng hợp đề thi và đáp án thi học sinh giỏi các tỉnh môn anh lớp 9

Tuyển chọn tổng hợp đề thi đáp án thi học sinh giỏi các tỉnh môn anh lớp 9

Tiếng anh

... ……………………………………………………………………………………………… Sở Giáo dục & Đào tạo TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- THCS **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LISTENING: Mỗi câu cho 0.2 điểm : 15 câu ... làm học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, điểm - Ngữ pháp: điểm The end - PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: ... - Đúng chủ đề - Đảm bảo nội dung - Đúng tả ngữ pháp - Diễn đạt ý trôi chảy; có kết nối ý The end PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI MÔN: TIẾNG ANH THỜI GIAN...
 • 26
 • 4,582
 • 5
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hoá học

Hóa học

... Häc sinh ®ỵc sư dơng b¶ng HTTH c¸c nguyªn tè ho¸ häc Bé Gi¸o Dơc Vµ §µo T¹o  §Ị Thi Qc Gia Chän HS Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 Ngµy thi: 2/3/ 199 5 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi ... hay kh«ng? T¹i sao? Bé Gi¸o Dơc Vµ §µo T¹o §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 Ngµy thi: 15/3/ 199 7 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Quốc Gia ********************************************************************************************************************************* ... tri - O - metylglucoz¬ sinh phßng thÝ nghiƯm trªn Bé Gi¸o Dơc Vµ §µo T¹o ®Ị thi chÝnh thøc §Ị Thi Qc Gia Chän HäC SINH Giái THPT M«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng A Ngµy thi: 12/3/ 199 9 (180 phót, kh«ng kĨ...
 • 38
 • 1,450
 • 6
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi máy tính cầm tay 570MS lớp 12

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi máy tính cầm tay 570MS lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... VINAMATH.COM ĐỀ THI MÁY TÍNH KHOA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KHU VỰC GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH KHOA HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2004 Lớp 12 THPT Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài ... 3,4 494 897 43 ; x = y » -1,4 494 897 43 x3 » 0,414213562 ; y » -2,414213562 x » -2,414213562 ; y » 0,414213562 KỲ THI KHU VỰC GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH KHOA HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2007 (Lớp ... viên bi hình cầu ĐS : » 737, 596 439kg KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH KHOA HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2005 Lớp 12 THPT (x ¹ 0) x a) Hãy tính giá trò hàm hợp f(g(x)) g(f(x)) x= ĐS : 2,4641...
 • 19
 • 1,689
 • 2
tổng hợp đề thi học kỳ i các tỉnh môn tiếng anh lớp 12

tổng hợp đề thi học kỳ i các tỉnh môn tiếng anh lớp 12

Anh ngữ phổ thông

... DUC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12 THPT Năm học: 2011 – 2012 Mã đề 528 A Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) ... has opened this box for a hundred years A This box has been opened for a hundred years B This box hasn't been opened for a hundred years C This box was opened hundred years ago D This box wasn't ... has the same meaning with the given one 36 Many people think Steve stole the money A The money is thought to be stolen by Steve B Many people think the money is stolen by Steve C Steve is thought...
 • 9
 • 404
 • 3
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008  2009

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008 2009

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008 – 20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: LỊCH SỬ (Hướng dẫn chấm có 06 trang) Câu hỏi Đáp án Điểm ... 192 4, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc), sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với hạt nhân Cộng sản đoàn, xuất báo Thanh niên - Mở lớp huấn luyện trị Quảng Châu, đào tạo cán cho cách ... Việt Nam Lào tham gia Hiệp ước Ba – 0,25 li ( 197 6) - 199 5, Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN 0,25 - 199 7, Lào Mi – an – ma gia nhập ASEAN 0,25 - Năm 199 9, Cam – pu – chia gia nhập ASEAN 0,25 Như vậy,...
 • 8
 • 1,714
 • 8
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Xã hội học

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS, NĂM 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP (Bản hướng ... đứng, khoảng cách năm trục ngang, nỗi khu vực kinh tế cho 0,5đ (1,5đ) - Có giải, tên biểu đồ (0,5đ) 100% 10 80% 60% 40% Biểu đồ cấu GDP nước ta thời kỳ 199 0 – 2005 20% 0% 199 0 199 5 2000 11 2005 ... khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm mạnh từ 38,7% ( 199 0) xuống 21% (2005) (0,5 đ) - Tỉ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng tăng nhanh 22,7% ( 199 0) lên 41% (2005) (0, 5đ) 12 - Khu vực dịch vụ chiếm...
 • 21
 • 1,118
 • 4
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Hóa học - Dầu khí

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HOÁ HỌC (Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu I: (4 điểm) ... 23 K = 39S = 32 Br = 80 Ghi chú: Thí sinh dùng Bảng Tuần Hoàn nguyên tố hóa học - Hết - Họ tên thí sinh : Số báo danh : Chữ ký GT : SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BÀ ... nhẹ nước, nên nước chảy tràn lan làm cho dầu loang nhanh mặt nước khiến đám cháy lan rộng gây cháy to 0,5 điểm Cách dập lửa thích hợp: phủ cát vào lửa (hay dùng chăn ướt trùm lên lửa) 0,5 điểm Câu...
 • 5
 • 1,343
 • 18
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lý lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh mônlớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Vật lý

... TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: VẬT LÝ (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu 1: ... 2,73.4 = 10 .92 (V) Hiệu điện đầu máy tăng là: ( 0,25 đ ) ( 0,25 đ ) ( 0,25 đ ) U’1 = ∆U + U2 = 10 ,92 + 2200 = 2210 ,92 (V) ( 0,25 đ ) Hiệu điện đầu vào máy tăng là: U1 = 0,05 U'1 = 0,05.2210 ,92 = 110,546(V) ... = 112(2) 11 z Muốn y nguyên dương z 2 (3) 40Kết hợp (3) (4) ⇒ z=2,4,6 Với z = ⇒ y = 29 ⇒ x = 81 Với z = ⇒ y = 18 ⇒ z = 90 Với z = ⇒ y = ⇒ x = 99 11 z ≥ ⇒ z ≤ 7,3(4) (1đ) Câu 5: ( điểm) a A M...
 • 5
 • 948
 • 11
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sử lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sử lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Xã hội học

... ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008 – 20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: LỊCH SỬ (Hướng dẫn chấm có 06 trang) Câu hỏi Đáp án Điểm ... 192 4, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc), sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với hạt nhân Cộng sản đoàn, xuất báo Thanh niên - Mở lớp huấn luyện trị Quảng Châu, đào tạo cán cho cách ... Việt Nam Lào tham gia Hiệp ước Ba – 0,25 li ( 197 6) - 199 5, Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN 0,25 - 199 7, Lào Mi – an – ma gia nhập ASEAN 0,25 - Năm 199 9, Cam – pu – chia gia nhập ASEAN 0,25 Như vậy,...
 • 8
 • 1,187
 • 3
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2008 - 2009 pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2008 - 2009 pptx

Toán học

... cba = 100c + 10b + a = n − 4n + (2) 99 Từ (1) (2) ta có 99 (a-c)=4n – ⇒ 4n − 5M (3) 2 Mặt khác: 100 ≤ n − ≤ 99 9 ⇔ 101 ≤ n ≤ 1000 ⇔ 11 ≤ n ≤ 31 ⇔ 39 ≤ 4n − ≤ 1 19 (4) Từ (3) (4) suy n = 26 Vậy abc ... TỈNH BÀ RỊA VŨNG – TÀU NĂM HỌC 2008 – 20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn gồm có 02 trang) Bài ... hai số Không tính tổng quát, giả sử: a1 < a2 < < a100 ⇒ a1 ≥ 1, a2 ≥ 2, an ≥ 100 Thế thì: 1 1 1 + + + ≤ + + + (áp dụng (*)) a1 a2 a100 100 < 100 − = 19 Kết qủa trái với giả thi t Vậy tồn 100...
 • 3
 • 852
 • 15
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Anh ngữ phổ thông

... ……………………………………………………………………………………………… This is the first time he has ridden a motorcycle (used) => He …………………………………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH ... CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Năm học: 2007 – 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn có 01 trang) I Choose the word in ... these (6) f…… For one thing, adults know more about the world and therefore are able to understand meanings more easily than children Moreover, adults can use logical thinking to help themselves...
 • 5
 • 1,977
 • 41
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9 potx

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9 potx

Toán học

... SỜ GD&ĐT HÒA BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TOÁN LỚP Đề thức (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề)  4x x 2 x  2 x 3  Bài 1: ... dãy số sau: 1 2 3 4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Tìm số hạng thứ 2013 dãy số (Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm) ... 2ca  1)(c2  2ab  1) Bài (4 điểm): a, Một ca nô xuôi khúc sông dài 52km ngược dòng trở lại 40km tổng cộng Biết vận tốc dòng nước 3km/h Tìm vận tốc ca nô lúc dòng nước yên lặng b, Trong mặt phẳng...
 • 3
 • 672
 • 2
tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

tổng hợp đề thi học sinh giỏi ôn học sinh giỏi môn tiếng anhđáp án

Tiếng anh

... THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH ĐÁP ÁN Ngày thi: 21- 09- 2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ====================================================================== ... THCS BÙ NHO ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 21- 09- 2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi nà ============================================================== ... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 13- 09- 2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ======================================================================...
 • 141
 • 1,926
 • 8

Xem thêm