0

kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân doc

10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân doc

Kỹ năng phỏng vấn

... về công ty bạn xin việc 10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân 1. Cho họ thấy bạn luôn hứng thú Hãy cho người phỏng vấn thấy bạn là ai. Hãy kết thúc buổi phỏng vấn với những ... cho họ trong buổi phỏng vấn 7. Hãy cho họ biết họ cần gì Một cách hữu hiệu nữa là hãy cư xử như bạn là một nhà tư vấn chứ không phải một người dự tuyển. “Trong cuộc phỏng vấn, hãy tìm hiểu ... đó. Việc gọi điện ngay vào ngày hôm sau sẽ khiến bạn bị cho là nôn nóng, cập rập. 5. Hãy gửi một tấm thiệp cảm ơn Một cách tích cực mà không quá lấy lòng người phỏng vấn chính là việc...
 • 3
 • 1,895
 • 2
Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè pdf

Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè pdf

Kỹ năng phỏng vấn

... Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè Bạn biết gì về phỏng vấn làm thêm mùa hè? Để có được công việc, bạn phải trải qua bước CV, phỏng vấn và thử việc. Được mời phỏng vấn ... bản thân vào vị trí việc làm đó. Các câu hỏi sơ đẳng trong phần phỏng vấn nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu về khả năng của bạn, trình bày yêu cầu - thời gian biểu của công việc, và cũng để ... về câu hỏi bạn có thể nhận được trong kì phỏng vấn. Một số câu hỏi thông dụng Tại sao bạn lại quan tâm đến công việc này? Thời gian bạn muốn làm việc vào hè này? Khi nào bạn có thể bắt đầu...
 • 2
 • 1,737
 • 0
Kỹ năng làm hồ sơ và phỏng vấn xin việc thành công

Kỹ năng làm hồ sơ và phỏng vấn xin việc thành công

Kỹ năng phỏng vấn

... trong cuộc phỏng vấn? Q& A2. Nếu tôi có nhiều hơn một mục tiêu nghề nghiệp - Hãy viết nhiều CV khác nhau. Mỗi CV sẽ sử dụng các kỹ năng & kinh nghiệm làm việc cho một công việc nhất ... Hãy viết nhiều CV khác nhau. Mỗi CV sẽ sử dụng các kỹ năng & kinh nghiệm làm việc cho một công việc nhất định. Đi phỏng vấn •Cử chỉ•Tự tin•Tự nhiên•Lắng nghe–Lắng nghe/ Suy nghĩ ... nghề– Tình hình kinh doanhĐi phỏng vấn •Ấn tượng Đầu tiênCách ăn mặcCách bắt tayMỉm cườiGiao tiếp bằng mắtChuẩn bị “Nội dung”•Chuẩn bị trình bày các kinh nghiệm đã trải qua...
 • 55
 • 5,272
 • 57
Bài 5: Kỹ Năng Viết CV Và Phỏng Vấn Xin Việc

Bài 5: Kỹ Năng Viết CV Và Phỏng Vấn Xin Việc

Kỹ năng giao tiếp

... hôm nay. Em xin tự giới thiệu em tên là Trần Cẩm Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 132 PSD101_Bai_5_v1.0012103219 5.3. Kỹ năng phỏng vấn xin việc Các cuộc phỏng vấn tuyển ... giờ đi phỏng vấn xin việc chưa? 2. Bạn đã làm thế nào để vượt qua cuộc phỏng vấn thành công? Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 128 PSD101_Bai_5_v1.0012103219 Các vấn đề cần ... cuộc phỏng vấn để tìm kiếm một công việc đang mong đợi, bạn sẽ làm gì để tránh sự thất bại này? Một cuộc phỏng vấn thành công thường qua 3 bước: trước khi đi phỏng vấn, trong cuộc phỏng vấn...
 • 16
 • 4,507
 • 90
Tập huấn kĩ năng trả lời phỏng vấn xin việc và hồ sơ xin việc

Tập huấn kĩ năng trả lời phỏng vấn xin việc và hồ sơ xin việc

Kỹ năng phỏng vấn

... bạnTẬP HUẤN KỸ NĂNG TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VIỆC VÀ CHUẨN BỊ XIN VIỆC VÀ CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆCHỒ SƠ XIN VIỆCĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI TP.HCMĐỒNG HƯƠNG ... muốn xin việc. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNGViết/email Thư Xin Việc Thư xin việc được sử đụng để xin vị trí cụ thể nào đóLá thư đó có thể giúp bạn nhận được lời mời phỏng vấn. Thư xin việc ... VIÊNHậu phỏng vấn Hãy viết một email ngắn gọn để cảm ơn vì đã được tham dự phỏng vấn và khẳng định lại mong muốn được làm việc tại công ty mà bạn dự tuyển.Giữ những ghi chú trong buổi phỏng vấn. ...
 • 45
 • 3,148
 • 32
Phỏng vấn xin việc nói bao nhiêu là vừa

Phỏng vấn xin việc nói bao nhiêu là vừa

Kỹ năng phỏng vấn

... trúng tuyển, bạn cũng nên lắng nghe những ý kiến như vậy, chúng sẽ cho bạn những kinh nghiệm quý báu ở cuộc phỏng vấn lần sau. ... Thu thập những ý kiến phản hồi sau cuộc phỏng vấn Nhà tuyển dụng đã nhận xét về một ứng viên: “Bạn đã kể rất nhiều chuyện nhưng chúng không liên quan đến vấn đề ở đây. Hãy tận dụng từng phút...
 • 2
 • 538
 • 0
Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc

Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc

Kỹ năng phỏng vấn

... Vìvậynếunóitôilàngườilạnhlùngthìkhôngcôngbằngchotôilắminterviewer2:Yes,Ihearyou.I’vebeenthere.-Đượcrồi,cótôitinbạnmà.341.1.1.1.""""ItItItItseemsseemsseemsseemsunnecessaryunnecessaryunnecessaryunnecessarytotototomarkmarkmarkmarkthemthemthemthemseparatelyseparatelyseparatelyseparately""""Vớimẫucâu““““ItItItItseemsseemsseemsseemsunnecessaryunnecessaryunnecessaryunnecessarytotototomarkmarkmarkmarkthemthemthemthemseparatelyseparatelyseparatelyseparately””””ýlàkhôngcầnthiếtphảichiatáchcácgiaiđoạntiếnhànhchiếnlượcmarketingchocácsảnphẩmmớithànhcácphầnnhỏ.Cácbạnnhớcấutrúcnàynhé:"Itseemsunnecessaryto+Độngtừ"2.2.2.2."I"I"I"Ithoughtthoughtthoughtthoughtrecognitionrecognitionrecognitionrecognitionofofofofnewnewnewnewproductproductproductproductviaviaviaviamediamediamediamediawaswaswaswasessentialessentialessentialessential""""Vìlàthuyếttrìnhnêncầncótínhthuyếtphụcnênsauđóbạncầnđưaralờigiảithíchcủamìnhtạisaolạikhôngcầnphảitáchchúngthànhnhữngphầnnhỏ.Phảinhậnthứcrằngđốivớinhữngsảnphẩmmớithìviệctruyềnthông,quảngcáo,marketinglàvôcùngquantrọng.Cấutrúctiếptheolà:““““IIIIthoughtthoughtthoughtthoughtrecognitionrecognitionrecognitionrecognitionofofofofnewnewnewnewproductproductproductproductviaviaviaviamediamediamediamediawaswaswaswasessentialessentialessentialessential””””----viaviaviaviamediamediamediamedialàthôngquatruyềnthông.Cảcâucónghĩalà:Tôinghĩràngviệcnhậndiệnsảnphẩmmớithôngquacácphươngtiệntruyềnthôngđạichúnglàvôcùngquantrọng3."As3."As3."As3."AsIIIIhavehavehavehavealreadyalreadyalreadyalreadysaid,said,said,said,what'swhat'swhat'swhat'simportantimportantimportantimportantisisisisstablestablestablestablemarketmarketmarketmarketpenetration"penetration"penetration"penetration"1CuCuCuCuốốốốnnnnssssááááchchchchnnnnààààyyyyđượđượđượđượccccggggửửửửiiiittttớớớớiiiibbbbạạạạnnnnbbbbởởởởiiiiVietLion.ComVietLion.ComVietLion.ComVietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComTiTiTiTiếếếếngngngngAnhAnhAnhAnhPhPhPhPhỏỏỏỏngngngngVVVVấấấấnnnn Xin Xin Xin XinViViViViệệệệccccBBBBààààiiiikhkhkhkhóóóóaaaaEpisodeEpisodeEpisodeEpisode1-1:1-1:1-1:1-1:MiMiMiMiêêêêuuuuttttảảảảttttíííínhnhnhnhccccááááchchchchInterviewer1:Haha.Youlooktotallynervous,takeiteasykiddo!-Haha.Bạntrônglo14chứngminhnhữngthànhquảtíchcựcsẽquyếtđịnhsựthànhcôngcủangườilãnhđạo.interviewer2ThenIguessyouhavesomepotentialtobeanaggressiveleader?Vậythìtôiđoánbạncótốchấtđểtrởthànhmộtngườilãnhđạođầythamvọng?user(male)Asuccessfulleadershouldfirstrecognizeeachemployee’scapabilities.Ngườilãnhđạothànhcôngtrướctiêncầnphảinhậnrakhảnăngcủatừngnhânviên.user(male)Sothatemployeeswillbecomemotivatedthemselves.Từđó,nhânviênsẽcóđộnglựcđểlàmviệc.user(male)It's‘softcharisma’sotospeak.Đólàmột"đứctinmềm"cònmạnhhơncảlờinói.user(male)Thatismydefinitionofasuccessfulleader.Đólàđịnhnghĩacủatôivềmộtngườilãnhđạothànhcông.interviewer3Allrightthen,ourlastquestion.Haylắm,câuhỏicuốicùngnhé.interviewer3Whatisthemostimportantthingtoyounow?Hiệngiờđiềugìlàquantrọngnhấtvớibạn?user(male)Ofcourseit’ssolidemployment.Tấtnhiênlàmộtcôngviệcổnđịnhrồi.user(male)Whatmattersthemosttomenowis,Điềuquantrọngnhấtvớitôibâygiờlà,user(male)todotheworkIloveandgetpaidforit.đượclàmvàkiếmtiềntừcôngviệcmìnhthích.user(male)SonowI'mreadytobeatyourservice,sir!Vìthếgiờrôiđãsẵnsàngđểlàmviệcrồi,anh/chịạ.interviewer1Well,you’vegotmethere.Haylắm,bạnnóiđúngýtôirồiđấy.interviewer1Anyway,welldone!Bạnlàmtốtlắm.HHHHướướướướngngngngddddẫẫẫẫnnnnmmmmởởởởrrrrộộộộngngngng17BBBBààààiiiikhkhkhkhóóóóaaaainterviewer3Dowemakeyoufeeluncomfortable?-Chúngtôikhiếnbạncảmthấykhôngthoảimáià?user(female)No,notyou,it’sjustthatIamabitnervous.-Không,khôngphảilàdoanh/chịđâu,chỉlàtôihơilolắngmộtchútthôi.interviewer3Wearenottryingtointimidateyouoranything,justrelax.-Chúngtôikhônglàmgìđâumàlo,cứthoảimáiđinào.interviewer3Whatisyourfavoritehobby?-Sởthíchcủabạnlàgì?user(female)IhavemanyhobbiesthatIenjoy.-Tôicórấtnhiềusởthích.user(female)ButthosehobbiesthatItakepartinaremostlyjustordinary.-Nhưngnhữngsởthíchmàtôithamgiacũngchỉlànhữnghoạtđộngbìnhthườngthôi.user(female)Ilikegoingtobookstores,tothemovies,andwhatnot.-Tôithíchđếncáchiệusách,đixemphimvànhữngthứtươngtựnhưvậyinterviewer2Tellmeaboutyourstrengths ... tacóthểthấyrằngdoanhsốbánhàngcòncóthểtăngcaohơnhiệntại.user(female):Toattractfemalesintheagegroupsteensandthirties,-Đểthuhútnhữngkháchhàngnữtrongđộtuổiteenvàkhoảng30,user(female):Iwouldliketoemphasizethatweneedanewstrategy thìtôimuốnnhấnmạnhrằngchúngtacầncómộtchiếnlược kinh doanhmới.interviewer1:Alright,thankyouforyourpresentation Đượcrồi,cámơnbạn.12workworkworkwork””””,,,,““““givengivengivengivenworkworkworkwork””””cónghĩalàcôngviệcđượcgiao2222.““““andandandandIIIIthinkthinkthinkthinkIIIIwillwillwillwilldiscussdiscussdiscussdiscussititititlaterlaterlaterlaterwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””Trướctiênbạnnênnóibạnsẽthựchiệncôngviệcđượcgiao,sauđóthìbạnmớitranhluậnvớicấptrên.Từ““““discussdiscussdiscussdiscuss””””cónghĩalàtranhluận,thảoluận““““discussdiscussdiscussdiscussititititlaterlaterlaterlaterwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””,,,,youhavetodoitlater,““““andandandandIIIIthinkthinkthinkthinkIIIIwillwillwillwilldiscussdiscussdiscussdiscussititititlaterlaterlaterlaterwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””rồisauđóthìtôinghĩlàtôimớithảoluậnvớicấptrênvềnộidungạ.““““WithWithWithWiththethethethebossbossbossboss””””cónghĩalàcùngvớiai,ởđâylà“cùngvớisếp”“withwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””....Đếnbâygiờthìcácbạnđãbiếtcáchtrảlờirồichứạ,mongcácbạntrảlời1cáchlôgicchovấnđềkhôngtrởthànhmộtbuổitranhcãi.3.3.3.3.““““IIIIbelievebelievebelievebelievethethethethetasktasktasktaskshouldshouldshouldshouldbebebebeworkedworkedworkedworkedoutoutoutoutwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””Tôinghĩrằngtôisẽtiếnhành,thựchiệnnhiệmvụcấptrêngiaođầutiênạ.Cũngtươngtựvớicáchkiaphảikhôngạ.Khinóivềsuynghĩcủabảnthân,cácbạncóthểnóitheocáchnày:““““IIIIbelievebelievebelievebelieve…………““““workworkworkworkoutoutoutoutsomethingsomethingsomethingsomething””””cónghĩalàlàmviệc,vìcôngviệcđượchoànthànhnêncácbạnnhớdùngdạngbịđộngnhé:““““bebebebeworkedworkedworkedworkedoutoutoutout””””““““thethethethetasktasktasktaskshouldshouldshouldshouldbebebebeworkedworkedworkedworkedoutoutoutoutwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””....Tôinghĩrằngtrướckhihiểuvấnđềđểcùngtiếnhànhlàmthìtôisẽcùngchiasẻýkiếnvớicấptrên.Ok,thếlàđượccâutrảlờihoànchỉnhlà““““IIIIbelievebelievebelievebelievethethethethetasktasktasktaskshouldshouldshouldshouldbebebebeworkedworkedworkedworkedoutoutoutoutwithwithwithwiththethethethebossbossbossboss””””cácbạnghinhớcâunàynhé.4.4.4.4.““““TheTheTheThebestbestbestbestwaywaywaywayisisisistototototaketaketaketakeititititeasyeasyeasyeasy””””....Câuhỏithứhai,cóthểhỏibạnsuynghĩthếnào?Khibịstressthìbạnlàmthếnào?Đừngnghĩkhóquá,cứthoảimáitrảlờithôi.Tôinghĩlàcáchtốtnhấtđểgiảitỏastresslànghỉngơiạ.““““TheTheTheThebestbestbestbestwaywaywayway””””làcáchtốtnhất,cấutrúc:““““TheTheTheThebestbestbestbestwaywaywaywayisisisistotototo++++độđộđộđộngngngngttttừ”ừ”ừ”ừ”,,,,cónghĩalàcáchtốtnhấtlàlàmgìđó,““““taketaketaketakeititititeasyeasyeasyeasy””””cónghĩalànghỉngơithưgiãn.““““TheTheTheThebestbestbestbestwaywaywaywayisisisistototototaketaketaketakeititititeasyeasyeasyeasy”.2lắngquáđấy.Hãybìnhtĩnhlạinào.interviewee:Oh,thanks.-Cámơnanh/chị.Interviewer1:Youhaveaveryrelaxeddemeanor ... Đólàdobịảnhhưởngbởicácdoanhnghiệpnướcngoài.user(female):Attheadventoftheglobaldepression,branchesalsohavebeenaffected Trongcuộckhủnghoảng kinh tếtoàncầuthìcácdoanhnghiệpcũngsẽbịảnhhưởngítnhiều.interviewer1:Isee...
 • 108
 • 922
 • 2
Nghệ thuật trả lời câu hỏi khó trong phỏng vấn xin việc

Nghệ thuật trả lời câu hỏi khó trong phỏng vấn xin việc

Kỹ năng phỏng vấn

... có rất nhiều kinh nghiệm làm việc, vậy tại sao bạn lại chọn vị trí công việc này? A) Tôi muốn thử "bước chân" vào bất cứ cơ hội nào để có thể thể hiện khả năng làm việc của mình ... lựa chọn. Đây cũng là cách giúp bạn có lợi thế trong vấn đề đàm phán mức lương khi được đề nghị làm việc. - Tại sao bạn lại xin nghỉ công việc trước đây? A) Công ty đó quá nhỏ cho sự phát ... trong việc giải quyết vấn đề, khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn là người luôn kiểm soát được bản thân trong mọi tình huống. - Công việc lý tưởng của bạn như thế nào? A) Đó là công việc...
 • 7
 • 2,887
 • 52
Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật Transcript Quỳnh Liên và

Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật Transcript Quỳnh Liên và

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm, nói rõ hơn, một cuộc phỏng vấn xin việc làm theo kiểu Tây Phương. ... các bạn đừng nghĩ rằng, người phỏng vấn có thể nhớ được mọi chi tiết ghi trong đơn xin việc. Hơn nữa, rất có thể người phỏng vấn muốn nghe các bạn nói về kinh nghiệm của các bạn. Bây giờ, mời ... làm việc có lương.) Trong cuộc phỏng vấn, các bạn có thể gặp nhiều câu hỏi khác bạn cho là thừa, bởi vì câu trả lời đã nằm trong đơn xin việc rồi. Thế nhưng, các bạn đừng nghĩ rằng, người phỏng...
 • 6
 • 648
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25