0

hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc tại công ty

phân tích quy trình hoạch định nguồn nhân lực và thực trạng tại công ty may 10 hiện nay.doc

phân tích quy trình hoạch định nguồn nhân lực thực trạng tại công ty may 10 hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

... Vai trò hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm quản trị nguồn nhân lực, có ảnh hưởng lớn tới hiệu công việc doanh nghiệp Vì vậy, hoạch định nguồn nhân lực hiệu ... thông tin hoạch định nguồn nhân lực Loại thông tin chất lượng dự báo thông tin quan trọng công hoạch định nguồn nhân lực Trong trình hoạch định nguồn nhân lực cần phải xác định rõ: loại công việc ... tốt,…do công ty thường xác định độ dài hoạch định nguồn nhân lực khoảng đến năm 2.3.4 Loại thông tin chất lượng dự báo thông tin hoạch định nguồn nhân lực Trong trình hoạch định nguồn nhân lực cần...
 • 16
 • 15,846
 • 89
tiểu luận quản trị nguồn nhân lực mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và hiệu suất công ty tại malaysia

tiểu luận quản trị nguồn nhân lực mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực hiệu suất công ty tại malaysia

Quản trị kinh doanh

... vào lý thuyết trước để giải thích nguồn vốn người nguồn lực quan trọng cho phát triển công ty, viết đưa giải thuyết quản lý nguồn nhân lực gắn chặt với hiệu suất công ty Quản trị nguồn nhân lực ... tử thấp Phân tích hồi quy thực để kiểm tra giả thuyết bao gồm tác động trực tiếp quản lý nhân đến hiệu suất công ty Bảng trình bày kết phân tích Trong việc phân tích hiệu suất công ty, tác ... tục làm sáng tỏ lực công nghệ công ty có ảnh hưởng quan trọng hiệu suất công ty dài hạn Ngoài ra, Dave Wayne (2005) kết luận nguồn nhân lực thường xuyên tìm chương trình ứng dụng công nghệ để nâng...
 • 16
 • 493
 • 0
Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích công việc hoạch định nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Các ph ng pháp phân tích công vi c • Phân tích công vi c theo ch c n ng • H th∀ng b ng câu h i phân tích v trí • Ph ng pháp tr ng h p i n hình Phân tích công ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c M c ích K t qu c a phân tích công vi c: • B n mô t công vi c • B n tiêu chu n công vi c Quan h gi a phân tích công vi c ch c n ng HRM ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu th p thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công vi c Quan sát Ph ng v!n B ng câu h i Nh t ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VI C NGU...
 • 9
 • 877
 • 4
Tài liệu Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực doc

Tài liệu Phân tích công việc hoạch định nguồn nhân lực doc

Quản trị kinh doanh

... phng pháp phân tích công vi c • Phân tích công vi c theo ch c nng • H th∀ng b ng câu h i phân tích v trí • Phng pháp trng hp i n hình Phân tích công vi c B n mô t công vi c • Tên công vi ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu thp thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công vi c Quan sát Ph ng v!n B ng câu h i Nht ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VIC NGUN ... tin v công vi c bng vi c xác nh ngha v, nhi m v, hoc ho t ng ca mt công vi c Nguy n H u Lam, Ph D Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c M c ích K t qu ca phân tích công vi...
 • 9
 • 579
 • 2
Tiểu luận môn Hoạch định nguồn nhân lực phân tích chi tiết hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong công ty

Tiểu luận môn Hoạch định nguồn nhân lực phân tích chi tiết hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong công ty

Quản trị kinh doanh

... doanh Công ty hạn chế Để thực tốt kế hoạch quy hoạch phát triển nguồn nhân lực điều kiện thực tế Công ty, Công ty cần đầu tư nâng cao trình độ học vấn cấp III cho công nhân có trình làm việc tốt Công ... công ty đào tạo nâng cao tay nghề 12 tháng theo công việc phân công phải cam kết làm việc Công ty 05 năm - Lao động phổ thông tuyển dụng Công ty dạy nghề 06 tháng phải cam kết làm việc Công ty ... GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY II THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY Cơ cấu tổ chức Tình hình lao động III DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CTY IV MỤC TIÊU, YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỤ THỂ...
 • 16
 • 1,450
 • 7
Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực

Chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Cao đẳng - Đại học

... & nhân viên: cân • Bầu không khí ’cởi mở’  Lập kế hoạch (hoạch định) nguồn nhân lực …là trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp doanh nghiệp, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, đưa kế hoạch ... • Hợp hai hệ thống nhân khác biệt hai công ty khác • Cắt giảm nhân Chiến lược Công ty Chiến lược ổn định (ít hội phát triển) Chiến lược suy giảm Chiến lược nhân • Xác định nhân chủ chốt phát ... Khác biệt hóa Hoạt động quản lý nhân Hoạt động quản lý nhân • Lập KH nhân •Tuyển dụng • Phân tích thiết • Đào tạo phát triển kế công việc • Quản lý/đánh giá thành tích • Đãi ngộ: lương, thưởng,...
 • 22
 • 808
 • 7
Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Quản trị kinh doanh

... tiêu thụ Công ty - Sức ép nguồn cung cấp nguyên liệu ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất Công ty 2.3.2 Các yếu tố bên Đó yếu tố thuộc kiểm soát Công ty bao gồm dây chuyền công nghệ, nhân lực công tác ... xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên với đặc điểm sản phẩm Công ty mang tính mùa vụ nên vào tháng bình thường công việc Công ty diễn đều, bình thường, công việc người lao động nhiều Vào dịp cao điểm ... a Công nghệ Dây chuyền sản xuất trình độ công nghệ có công ty có ảnh hưởng lớn đến việc thực tiêu kế hoạch kết sản xuất kinh doanh cuối Công ty Nói chung dây chuyền công nghệ sản xuất công ty...
 • 23
 • 2,769
 • 26
Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu quá trình hoạch định nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Nhựa Tân Phú pptx

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu quá trình hoạch định nguồn nhân lựccông ty cổ phần Nhựa Tân Phú pptx

Báo cáo khoa học

... lượng công việc, vào định mức lao động để tính tổng thời gian cần hoàn thành công việc, từ tính số lao động cần thiết cho công việc Định mức công việc công ty lấy định mức ngành, công ty phân tích ... tình hình nhân lực công tyCông ty coi trọng kế hoạch hoá nguồn nhân lực coi công tác thường xuyên tổ chức Quá trình xây dựng kế hoạh hoá nguồn nhân lực quan tâm toàn công ty , ưu tiên việc thu ... NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY :  Để có kế hoạch nguồn nhân lực hợp lý việc công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xác định lại phương pháp xây dựng kế hoạch hoá lao động  Công ty có đội ngũ cán nhân lực...
 • 40
 • 3,157
 • 21
Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp - ERP và thực trạng triển khai tại một số doanh nghiệp Việt Nam

Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp - ERP thực trạng triển khai tại một số doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP Khái niệm ERP theo chuẩn quốc tế giợi hạn phạm v i hoạch định nguồn lực bao gồm nhân lực (con người), vật lực (tài sản, thiết bị ) tài lực ( ti ... Ị Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP thực trạng triển khai ị số doanh nghiệp Việt N a m CHƯƠNG TỎNG QUAN VẺ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN Lực DOANH NGHIỆP - ERP • • • 1.1 Khái niệm Hoạch định ... chính) Khối lượng công việc hoạch định sử dụng nguồn lực doanh nghiệp chiếm phần lợn toàn hoạt động doanh nghiệp nên ERP hệ Nguyễn Thị Phương Tuyề n Anh - QTKD - K45 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp...
 • 91
 • 1,593
 • 7
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC docx

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC docx

Quản trị kinh doanh

... hụt nhân (phân tích GAP) Phát triển kế hoạch hành động NGO QUY NHAM, MBA Phân tích cầu nhân Các kế hoạch kinh doanh Quy trình hoạch định NNL Phân tích cung nhân Nhân lực Các kế hoạch tổ chức Phân ... LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC NGO QUY NHAM, MBA Khái niệm Lập kế hoạch (hoạch định) nguồn nhân lực …là trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp doanh nghiệp, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, ... NHAM, MBA Quá trình hoạch định chiến lược nhân Hoạt động quản lý nhân • Lập KH nhân •Tuyển dụng • Đào tạo phát triển • Phân tích thiết kế công việc • Quản lý/đánh giá thành tích • Đãi ngộ: lương,...
 • 12
 • 360
 • 1
Chương 2: Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực doc

Chương 2: Chiến lược hoạch định nguồn nhân lực doc

Cao đẳng - Đại học

... trường  Đưa định hướng gắn kết hoạt động với hệ thống NNL III Quy trình hoạch định NNL HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC (HR PLANNING) PHÂN TÍCH CẦU NGUỒN NHÂN LỰC Đánh giá môi trường Xác định khả cung ... đoán cầu nhân lực để đạt mục tiêu công việc năm 2009 phân tích cung nhân lực có năm 2005, số nhân lực giảm giai đoạn 20042009 Phát triển kế hoạch hành động  Thừa nhân viên?????  Thiếu nhân viên??? ... thức - Kỹ Chọn người - vào chỗ - vào công việc - vào thời điểm Tác động Hoạch định Nguồn nhân lực chiến lược Các nhà QT cấp sơ sở nhà QT nhân tập trung liên kết tất hoạt động nhân hướng tới much...
 • 25
 • 1,085
 • 2
Tiểu luận triết học – Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và nguồn nhân lực để phân tích vai trò của nghành giáo dục

Tiểu luận triết học – Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất nguồn nhân lực để phân tích vai trò của nghành giáo dục

Kinh tế chính trị

... phát triển lực lợng sản xuất nguồn nhân lực Mối quan hệ biện chứng phát triển lực lợng sản xuất nguồn nhân lực thực chất quan hệ ngời lao động t liệu lao động Không có phát triển nhân lực lực lợng ... nhân tố ngời - nguồn lực ngời lao động Việc đào tạo, sử dụng, phát huy nhân tố ngời công việc Đảng, nhà nớc toàn xã hội Phần nội dung I Cơ sở lý luận chất khoa học đề tài Nguồn nhân lực gì? Nguồn ... vừa động lực phát triển xã hội bền vững, nguồn động lực nguồn lực, nhân tố quan trọng đa đất nớc ta trở thành nớc công nghiệp phát triển Chính vậy, khai thác sử dụng phát triển nhân lực vấn đề...
 • 10
 • 658
 • 3
Thực trạng hệ thống thông tin nguồn nhân lực và kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực của Công ty May 10

Thực trạng hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực của Công ty May 10

Kinh tế - Thương mại

... Cung cấp liệu cho trình định quản trị nhân lực: hoạch định nhân lực; phân tích công việc; tuyển dụng nhân lực; đào tạo phất triển nhân lực; đánh giá nhân lực; trả công nhân lực; … • Chức năng: - ... pháp dự báo nguồn nhân lực dựa vào dân số, 12 Nhóm 1- Hoạch định nguồn nhân lực CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10 ... thời kỹ định công ty Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty Thợ may 20 Tổng Công ty May 10 Công nhân may công 20 Tổng Công ty May 10 nghiệp Thợ Tổng Công ty May 10 Công nhân Tổng Công ty May 10 Nhân...
 • 43
 • 2,040
 • 27
Hệ thống thông tin nguồn nhân lực và kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực liên hệ thực ở công ty TNHH nhà nước một thành viên dệt 195 hà nội

Hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực liên hệ thực ở công ty TNHH nhà nước một thành viên dệt 195 hà nội

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp Việc dự đoán cung nhân lực phải tiến hành từ hai nguồn: Cung nhân lực bên công ty (tức phân tích nhân lực có bên công ty) cung nhân lực bên công ty Dự đoán cung nhân lực nội công ty (Phân tích ... luận Việc cung cấp hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thuật hoạch định nhân lực yếu tố quan trọng việc hoạch định nguồn nhân lực Chính thế, cần phải cung cấp, phân tích thông tin nguồn nhân lực ... nhỏ đến công tác hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực công ty III Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực 3.1.Cần hoàn thiện phương pháp dự đoán cầu nhân lực dài hạn: Công tác hoạch định...
 • 39
 • 364
 • 0
Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1  bộ xây dựng  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1 bộ xây dựng luận văn ths kinh doanh quản lý 60 34 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dài thời gian kế hoạch hoá nguồn nhân lực Độ dài thời gian hoạch định nguồn nhân lực nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực đƣợc lập thời gian ngắn ... loại công việc, công việc Kết so sánh cầu cung nhân lực tổ chức xảy ba trƣờng hợp: cung nhân lực lớn cầu nhân lực (thừa nhân lực) , cầu nhân lực cung nhân lực (cân đối), cầu nhân lực lớn cung nhân ... trị hoạch định nguồn nhân lực Việc hoạch định dựa hai yêu tố: nhu cầu khả sẵn có Từ việc xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hoạch định nguồn nhân lực, phƣơng pháp phân tích nhiệm vụ, khối lƣợng công...
 • 106
 • 632
 • 1
Hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... Vai trò hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm quản trị nguồn nhân lực, có ảnh hưởng lớn tới hiệu công việc doanh nghiệp Vì vậy, hoạch định nguồn nhân lực hiệu ... thông tin hoạch định nguồn nhân lực Loại thông tin chất lượng dự báo thông tin quan trọng công hoạch định nguồn nhân lực Trong trình hoạch định nguồn nhân lực cần phải xác định rõ: loại công việc ... tốt,…do công ty thường xác định độ dài hoạch định nguồn nhân lực khoảng đến năm 2.3.4 Loại thông tin chất lượng dự báo thông tin hoạch định nguồn nhân lực Trong trình hoạch định nguồn nhân lực cần...
 • 16
 • 2,432
 • 24
Hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... đâu có Tuy nhiên, công tác quản trị nguồn nhân lực (QTNNL), họach định nguồn nhân lực (NNL) hậu vô nghiêm trọng Vậy hoạch định NNL gì? Hiểu nôm na, hoạch định NNL trình xác định trạng NNL, nhu ... Nhưng nhìn vào thực tiễn công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa & nhỏ khiến chuyên gia không khỏi lo ngại: công tác hoạch định nguồn nhân lực gần Kiểu làm việc giật gấu vai, ... Chất lượng (năng lực cụ thể) • Khi cần? • Đâu nguồn cung ứng? • Ngân sách bao nhiêu? nào? Để từ lập kế hoạch (KH): tuyển dụng, đào tạo & phát triển, lương bổng & đãi ngộ, giữ nhân viên giỏi phù...
 • 5
 • 859
 • 2
hoạch định nguồn nhân lực

hoạch định nguồn nhân lực

Kế hoạch kinh doanh

... nội nguồn nhân lực TIẾN TRÌNH HĐNNL   Bước 3: Dự báo cung nguồn nhân lực Cung nội nguồn nhân lực – Kiểm tra công việc      Những công việc gì? Có nhân thực cho công việc? Nền tảng công việc? ... Dự báo cung nguồn nhân lực – – Cung nội nguồn nhân lực Cung bên nguồn nhân lực TIẾN TRÌNH HĐNNL  Bước 3: Dự báo cung nguồn nhân lực – Cung nội nguồn nhân lực    Kiểm tra công việc Hồ sơ tóm ... trình phân tích xác định nhu cầu sẵn sàng nguồn nhân lực tổ chức đạt mục tiêu Hoạch định nguồn nhân lực liên quan đến dòng người vào, dịch chuyển khỏi tổ chức HOẠCH ĐỊNH NNL  Các nhân tố xác định...
 • 30
 • 774
 • 4
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LƯC

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LƯC

Quản trị kinh doanh

... Trình bày vai trò hoạch định nguồn nhân lực? Nêu rõ quy trình lập kế hoạch nhân lực? Phân tích ý nghĩa cơng tác dự báo nguồn nhân lực Trình bày phương pháp dự báo nhu cầu nguồn nhân lực? Bài tập nhà ... khối lượng phân tích cơng việc Dự báo khối lượng công việc: chiến lược kinh doanh kế hoạch thực chiến lược DN Phân tích công việc: làm sở cho hoạch định NNL Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Cơ sở ... Chương III: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LƯC GV: Nguyễn Thị Thanh Minh Nội dung • Khái niệm vai trò hoạch định nhân lực • Q trình thực hoạch định nhân lực • Dự báo nguồn nhân lực, vai trò, ý nghĩa...
 • 40
 • 1,036
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose